Hybridná blokáda v Čergove má zachrániť lesy, vodu a zdravý rozum

Písmo: A- | A+

Každá snaha o principiálnu ochranu vody, pôdy, lesov, biodiverzity či čistého vzduchu sa dnes občianskym, politickým a mediálnym mainstreamom označí nálepkou extrémizmu. Kĺzanie po povrchu, predstieranie a klamstvo

sa stalo väčšinovým životným štýlom. 

Začiatkom marca 2021 píše riaditeľ závodu Bardejov z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislav Ševčík, starostovi obce Hertník pod Čergovským pohorímurgentnú žiadosť o riešenie situácie s ťažbou dreva v ochrannom pásme vodného toku Vieska, ktorý napája skupinový vodovod a vodou zásobuje 10 obci s viac ako 7-tisíc obyvateľmi.

Vodári si najprv všimnú hnedé zakalenie vody v ich úpravni nad obcou Hertník. Na miesto vyšlú pracovníkov, ktorí zistia, že v ochrannom pásme vodného zdroja prebieha ťažba dreva. Upozornia Lesy Slovenskej republiky, ktoré ťažbu realizujú, že ťažiť v ochrannom pásme druhého a tretieho stupňa sa môže len s ich vedomím a po odsúhlasení príslušných orgánov a inštitúcií.

Upozorňujú ich tiež, že odlesňovaním územia v okolí vodného toku a zdroja im lesníci spôsobujú problémy s kvalitou a čistením povrchovej vody ako aj stratu dostatočného množstva vody potrebného pre zásobovanie tisícov ľudí v Čergovskom podhorí.

Situáciu urguje, ale k zmene nedochádza.

Potok Vieska ako jediný vodárenský zdroj v tejto lokalite, bol v minulosti tvorený troma prítokmi. Dnes predovšetkým z dôvodu dlhoročnej ťažby dreva v ochrannom pásme ostal na toku už iba jediný prítok.

Obrázok blogu

Lesy v Hertníckej doline (Foto: LZ VLK)

Koncom marca do kauzy vstupuje Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK), niektoré dokumenty: 

Podnet na ťažbu v území NATURA – SIŽP

Sťažnosť proti záveru prešetrenia podnetov súvisiacich s druhovou ochranou a ťažbou dreva v územiach NATURA 2000 – SKUEV Čergov a SKCHVU Čergov a žiadosť o nápravu

Sťažnosť proti záveru prešetrenia podnetu súvisiaceho s podozrením poškodzovania I., II. a III. stupňa ochranného pásma vodárenského zdroja povrchových vôd a vodného zdroja Veska v k.ú. Hertník ťažbou dreva obhospodarovateľom lesa LESY SR š. p. a žiadosť o nápravu

Obrázok blogu

Hybridná blokáda (Foto: LZ VLK) 

LZ VLK bojuje za lesy Čergova desiatky rokov a to aj formou výkupu pozemkov, ktorého výsledkom je súkromná prírodná rezervácia Vlčia na ktorej rozširovanie je možné priebežne prispievať symbolickou kúpou stromu. Organizácia má kúpené a prenajaté lesy po celej SR s rozlohou cca 280 ha, dosiahla vyhlásenie prírodných rezervácií na 880 ha. Je iniciátorom petície Všetko pre nič s vyše 100-tisíc podpismi, v ktorej požaduje 10% územia lesov v režime bezzásahovosti. 

V Hertníckej doline, ktorá zásobuje vodou vyše 7 000 obyvateľov, chcú vlci vyhlásiť rezerváciu Salamandria, ktorá by reálne ochránila lesy aj vodu. Kým k tomu dôjde pristúpili v doline k hybridnej blokáde, ktorá začala 18. júna. Ako môžete pomôcť sa dozviete TUTU.

Obrázok blogu

Odkaz lesníkov: Nestarajte sa a buďte vďační za ohniská, studničku a voľný pohyb (Foto: LZ VLK)

Súvisiace články:

Lesníci ničia vodný zdroj pre 7149 obyvateľov!

Skryť Zatvoriť reklamu