Slovenská voda na rázcestí

Písmo: A- | A+

Ostáva len dúfať, že počas prebiehajúcej zásadnej zmene klímy, neostanú zásady a aktivity novej vodnej politiky len na papieri.

Obrázok blogu

Uznesenie vlády SR č. 239/2020:

- Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch.

-  Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

Po trištvrte roku prác 220 expertov v 8 skupinách je na svete prvý návrh koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Na jeseň bude predložený na pripomienkovanie. Tu je prezentácia základných bodov

Obrázok blogu

Samotný návrh koncepcie bude zverejnený koncom septembra na webe Ministerstva životného prostredia SR. Ďalšie informácie o príprave koncepcie nájdete TU.

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu