Úrady nevidia, motorkári ďalej devastujú cudzie pozemky

Písmo: A- | A+

Nevidieť páchateľov, ktorí sa tu pohybujú praktický každý deň, si vyžaduje obdivuhodnú dávku slepoty.

V ochrannom pásme NP Nízke Tatry, medzi obcami Závažná Poruba a Liptovský Ján, na pozemkoch osôb bez vzťahu k motošportu, dochádza už skoro rok k úpravám terénu a nikým nepovoleným jazdám spôsobujúcim eróziu, rozvrat biotopu nelesnej drevinovej vegetácie i plašeniu zveri, iba polícia, zodpovedné úrady a samosprávy neďalekých obcí akosi nevedia identifikovať páchateľov.

Podanie Občianskeho združenia TATRY (OZ TATRY) na Slovenskú inšpekciu životného prostredia – IŽP Žilina z júna 2020 skončilo konštatáciou stavu na lokalite, ktorý je ukážkovým porušením nielen ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ale aj zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Obrázok blogu

A protiprávna činnosť pokračuje ďalej (apríl / máj 2021) ...

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Koncom apríla 2021 OZ TATRY rozšírilo zoznam osôb a inštitúcii ku ktorým smerovalo podnet (podanie) na: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor pozemkový a lesný, Slovenská inšpekcia životného prostredia - IŽP Žilina Štátna ochrana prírody SR – ústredie, Štátna ochrana prírody SR – Správa NAPANT, Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, mjr. Ing. Mário Kern, špecialista na environmentálnu kriminalitu, plk. Ing. Jaroslav Hrant, Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR - Liptovský Mikuláš, Obec Liptovský Ján, Obec Závažná Poruba. To len, aby sa vedelo, že sa nedá donekonečna tváriť, že sa nevedelo.

Z NAPANTu ad hoc dorazila odpoveď, ktorá nás však neobohatila o nové poznatky: „Dobrý deň, Vašim podnetom sa Správa NAPANT zaoberala hneď po jeho doručení. Túto vec sme riešili v rámci preverania situácie našimi obmedzenými personálnymi možnosťami. Bola vykonaná terénna obhliadka a bol vykonaný pokus o stotožnenie osôb, ktoré jednak vykonali terénne úpravy, respektíve ktoré v lokalite jazdia. Stotožniť osoby sa nám žiaľ nepodarilo. Počas preverovania situácie sme potvrdili Vami zadokumentovaný stav. V čase preverovania sa na nás obrátila aj SIŽP Žilina, ktorej sme pri riešení tohoto neželaného stavu poskytli súčinnosť (vykonanie fotodokumentácie a zameranie trate). Následne vo veci konala už SIŽP. O výsledku jej činnosti doposiaľ nemáme informácie. V súčasnosti vec preveruje aj odbor kriminálnej polície OR PZ LM, ktorý začal taktiež vec šetriť a s ktorým budú vykonané súčinnostné služby s cieľom zadržať v tejto lokalite jazdiacich vodičov terénnych motocyklov. S pozdravom Mgr. Harťanský“

A tak čakáme na právny štát, úctu k cudziemu majetku a pôde ...

Obrázok blogu

Doplnené dňa 13.05.2021, 20.05.2021, 11.06.2021 a 21.06.2021 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu