Šťastný deň pre krivé uhorky

Písmo: A- | A+

Nastal šťastný deň pre krivú uhorku a hrboľatú mrkvu. Takto hovorca eurokomisie pre poľnohospodárstvo Micheal Mann komentoval zrušenie dlhoročných pravidiel o správnom zakrivení poľnohospodárskych produktov predávaných na spoločnom trhu. Načase, povie si nejeden z nás.

Nevdojak som si pri tejto správe spomenul na iný šťastný deň. Na šťastný deň pre celé ľudstvo. Hovorí sa o ňom v evanjeliu Lukáša, kde anjel prehovára k pastierom: "Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán ... Sláva na výsostiach Bohu a v ľuďoch Božie zaľúbenie" (Lukáš 2,10-14). Ešte nie sú Vianoce, môžete namietnuť. To vôbec nevadí. Je predsa šťastný deň pre krivé uhorky! ;)

Odhliadnuc od skutočnosti, že narodenie Ježiša Krista a návšteva anjelov u pastierov sa zrejme v skutočnosti odohrali v letných mesiacoch, nakoľko vidíme, že pastieri boli so svojimi stádami na vrchoch, Biblia hovorí, že ten šťastný deň pre ľudstvo vôbec nie je viazaný na žiadny sviatok, pamätný deň ani iný náboženský termín. Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy! (2. list Korinťanom 6,2b)

A čo to má vlastne spoločné s tými krivými uhorkami a hrboľatými mrkvami? V knihe proroka Izaiáša 64,5 čítame: Všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci sme zvädli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Inak povedané, nech sa snažíme žiť dobrý život a robiť dobré skutky, ako len vieme, stále to nie je pred Bohom dostatočné. Sme pred ním ako krivé uhorky. Nedokážeme splniť Jeho štandardy.

Ale Boh prišiel s riešením. Vyhlásil pre nás nielen šťastný deň, ale šťastný rok! Vidíme to v Ježišovom "programovom vyhlásení", ktoré prečítal z proroka Izaiáša vo svojom rodnom Nazarete:

Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov.

Boh sa rozhodol odpustiť náš hriech! Prijal nás, hoci sme boli ako krivé uhorky. Ale je tu jeden veľmi dôležitý rozdiel. Kým "nesprávna" krivosť uhorky je bagateľ, náš hriech je veľmi vážna záležitosť. Preto by sme mohli povedať, že Boh nás prijíma ako krivé uhorky, ale odmieta nás takými nechať. Ak sa raz odovzdáme do jeho rúk, veľmi veľa sa zmení. A to je super. Boh nám dá nové srdce a nového ducha, urobí nás novými ľuďmi. Stále som ten istý Tomáš, ale zároveň úplne iný. To je oveľa väčšia vec než povolenie krivých uhoriek Európskou úniou, nie?

Prajem vám všetkým, aby ste spoznali moc Božieho odpustenia. To, že Boh vás prijíma takých, akí ste, a potom vás zmení na spravodlivých. To bude potom váš šťastný deň. Alebo ste ho už prežili? Dajte mi vedieť.
Prajem vám pekný deň. Nech žijú krivé uhorky! ;)

Skryť Zatvoriť reklamu