Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Robert Poch

Robert Poch

Bloger 
 • Počet článkov:  5
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Nemusíte se mnou souhlasit, zkuste mi ale porozumět. Zastávám názor: jaký je člověk sám, takové jsou i jeho činy, taková je i jeho řeč. Držím se názoru, o kterém rabi Akiva řekl, že je esencí Tóry: budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Zoznam autorových rubrík:  judaismusukázky z autorských textů

judaismus

STUDENÉ SVĚDOMÍ

Robert Poch

STUDENÉ SVĚDOMÍ

Krátká úvaha v kontextu antiopresivního přístupu Transvestita, shemale, invalida, mentální, smyslové, tělesné, duševní nebo kombinované postižení, anebo barva pleti, nezaměstnanost, život bez přístřeší nebo odlišný, neobvyklý způsob života, nezávislá existence, nemajoritní sexuální orientace, rasový původ, náboženství, politická příslušnost bývá u nepřátelsky založených lidí definována nemírotvorným způsobem, že jsou náchylní diskriminačně vnímat a nositelům takových identit přiřazovat negativní nálepky. Ale také enormní bohatství, celebritizující úspěch, cožpak nejsou pro někoho vždy důvodem plivnout si jedovatou, závistivou slinu?

 • 17. dec 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 102x
 • 0
KAZAJIT

Robert Poch

KAZAJIT

Ukázky z jedinečné židovské knihy KAZAJIT. Stěžejním tématem knihy, Kazajit, je židovské chápáni etiky vlídného konání podložené citáty z Bible - Starého Zákona (Tóry), dále pak výroky z Mišny a Gmory (Talmudu), také z rabínské literatury.  Kniha KAZAJIT obsahuje 378 krátkých výroků rozdělených do devíti kapitol. Často jsou v kontextu použita hebrejská slova či slovní spojení, jež jsou v textu transkribována do latinky, aby i ten, kdo se dosud nesetkal s hebrejským písmem, nepocítil narušení textu. Na konci knihy v kapitole nazvané MUSAGIM (pojmy) jsou slova nebo spojení v hebrejštině s předkladem.

 • 15. dec 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 169x
 • 0
Skryť Zatvoriť reklamu