Miesta, kde sme chodili do škôl II.

V minulosti, rovnako ako dnes, spoločnosť potrebovala okrem vzdelancov aj manuálne zručných a odborne vzdelaných remeselníkov. Ich vzdelávanie mali na starosti cechy. V Bratislave pôsobili cechy od 16. storočia - Cech hodinárov či Cech oknárov, od 17. storočia Cech sviečkarov a mydlárov, postupne vznikali ďalšie cechy - puškári, zámočníci, ševci a obuvníci a ďalšie. Majstri priúčali učňov svojmu remeslu, neskôr sa z učňov stávali tovariši, ktorí sa v praxi zdokonaľovali vandrovkou.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (25)
Obrázok blogu
(zdroj: stará pohľadnica)

Stredná priemyselná škola strojnícka
Systém vzdelávania v cechoch zanikol po vzniku manufaktúr a tovární. Začali vznikať učňovské odborné školy, ktoré mali za úlohu pripraviť učňov na ich budúce povolanie. Hlavným predmetom na tomto type škôl bolo technické kreslenie. Prvá priemyselná škola začala svoju činnosť v roku 1887, poslucháči sa vzdelávali vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch a v kreslení, okrem toho sa zúčastňovali cirkevného vyučovania. Ďalšia škola podobného typu - Odborná škola kovorobná bola zriadená v roku 1903. Spočiatku sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca, v roku vzniku školy sa začalo aj s výstavbou vlastnej budovy na dunajskom nábreží. V tej sa výuka začala o rok neskôr - v roku 1904. Bola priamou predchodkyňou dnešnej Strednej priemyselnej školy strojníckej. Škola vzdelávala zámočníckych, strojno-zámočníckych tovarišov, tovarišov v kovorobnom odbore ale i murárov, tesárov, kuričov, strojníkov lokomotív a tovarišov v ďalších podobných zamestnaniach. V krízovom režime sa vyučovalo počas 1. svetovej vojny, reorganizáciou prešla škola po pripojení Bratislavy k 1. československej republike, či počas 2. svetovej vojny. V povojnových rokoch sa stala vzorom pre budovanie strojníckych škôl na celom území Slovenska. V súčasnosti je Stredná priemyselná škola strojnícka modernou strednou školou, sledujúcou najnovšie trendy vo výuke i v praktickom vyučovaní.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Medzi známych absolventov školy patria športovci Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Marian Šťastný či Vladimír Weiss.

Gymnáziá
Všeobecné vzdelanie svojim absolventom (pôvodne výlučne mužom) poskytovali gymnáziá ako všeobecno-vzdelávacie školy. História najstaršieho bratislavského gymnázia siaha do 17. storočia. V roku 1626 bolo založené jezuitské gymnázium Collegium Posoniense, od 18. storočia známe ako arcibiskupské gymnázium - Gymnasium Cardinalitum. Na škole sa vyučoval latinský jazyk, literatúra a rétorika. Od druhej polovice 18. storočia, počas panovania Márie Terézie, bolo poštátnené (r. 1773), od roku 1784 bola vyučovacím jazykom nemčina, maďarský a slovenský jazyk sa mohli používať ako pomocné jazyky. Od polovice 19. storočia sa postupne preferovala ako vyučovací jazyk maďarčina, ako cudzie jazyky sa vyučovali francúzština a angličtina. Prvé maturitné skúšky sa konali v roku 1851, prvé dievča pristúpilo k maturite v roku 1874 (v duchu vtedajších pravidiel, spomínaných v prvej časti). V slovenskom jazyku sa začalo vyučovať až po vzniku Prvej Československej republiky, ale ako pedagógovia tu zväčša pôsobili českí profesori. V tom čase škola niesla názov Masarykovo štátne reálne gymnázium. V časoch socializmu niesla meno po komunistickom pedagógovi Alexandrovi Markušovi. Dnešný oficiálny názov školy je Gymnázium Grösslingová, známe je aj ako GAMČA, čo je skratka z pôvodného názvu školy.

Skryť Vypnúť reklamu

Sídlom školy boli nájomné domy na Kapitulskej ulici a kláštor jezuitov, neskôr budova bývalej evanjelickej školy na Kostolnej ulici. Od roku 1908 škola sídli na Grösslingovej ulici (niekdajšej ulici Červenej armády) v prekrásnej secesnej budove, postavenej podľa projektu E. Lechnera. Približne v rokoch 1960-1970 sa gymnázium dočasne presťahovalo na Vazovovu ulicu.

Obrázok blogu

Ako pedagóg tu pôsobil Martin Hattala - učil slovenskú a českú reč, Martin Čulen - vyučoval matematiku, za známych absolventov spomeniem jazykovedca Antona Bernoláka, historika a spisovateľa Juraja Sklenára, či herca Milana Lasicu.

Medzi ďalšie známe bratislavské gymnáziá patrí Gymnázium Jura Hronca, ktoré vzniklo v roku 1959 ako Jedenásťročná stredná škola zlúčením viacerých jedenásťročných škôl. V roku 1962 na Novohradskej ulici (jediné doterajšie sídlo školy) vznikla Stredná všeobecnovzdelávacia škola so zameraním na matematiku, programovanie a fyziku. Od školského roku 1964/65, kedy vznikol abiturienský kurz, škola poskytovala nadstavbové jednoročné vzdelávanie zamerané na obsluhu výpočtovej techniky. V roku
1969 sa stredná všeobecno-vzdelávacia škola zmenila na Gymnázium Jura Hronca, pomenované na počesť slovenského akademika a medzinárodne uznávaného matematika. Dnes je gymnázium súčasťou Spojenej školy spolu so základnou školou na Košickej ulici.

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu


Jur Hronec (obr. www.math.muni.cz)

Budova školy stojí na mieste niekdajšieho futbalového ihriska, ktoré patrilo k športovému areálu Cvernovej továrne.

Spomedzi absolventov gymnázia spomeniem osobnosti politkého života (napr. Ján Čarnogurský, Vladimír Bajan), známych umelcov (napr. Zuzana Krónerová, Pavol Hammel, Dušan Jamrich...), ale sme medzi nimi i my, vaši obľúbení blogeri.

Obrázok blogu


Gymnázium Jura Hronca (obr. http://www.gjh.sk/ )

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia vznikali viaceré dnes významné gymnáziá - gymnázium na Vazovovej, na dnešnej Einsteinovej ulici, Metodovej ulici a ďalšie.

Tanečné konzervatórium
Klasický tanec má v našom hlavnom meste bohatú históriu. Tomu zodpovedalo aj vzdelávanie mladých mužov, neskôr i mladých žien. Od 17. storočia sa tanečnému vzdelávaniu, rovnako ako všeobecnému, venovali jezuiti. O storočie neskôr bolo umožnené tanečné vzdelávanie aj dievčatám, tanec sa začal vyučovať aj v dievčenských kláštorných školách. Študenti tanca vystupovali na predstaveniach v Mestskom divadle.
Po vzniku baletného súboru Slovenského národného divadla sa tanečníci vzdelávali najmä v súkromných baletných školách alebo u baletných majstrov. Prvou štátnou tanečnou školou na Slovensku bolo Tanečné oddelenie, ktoré pôsobilo na Konzervatóriu od roku 1949. Ako štvorročná a neskôr päťročná škola pôsobilo do roku 1979. V tom istom roku bola zriadená osemročná Hudobná a tanečná škola, od roku 1991 Tanečné konzervatórium. Od roku 1999 nesie škola meno Evy Jaczovej (1920-1998), sólistky baletu SND, prvej slovenskej baletnej dramaturgičky, pedagogičky a zakladateľky školy. Je jedinou školou svojho druhu na Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu

Absolventi školy účinkujú v baletných súboroch doma i v zahraničí, mnohí sa po ďalšom štúdiu venujú výchove ďalších mladých talentov.

Obrázky: autorka, http://www.gjh.sk/, www.math.muni.cz

Andy Sekanová

Andy Sekanová

Bloger 
  • Počet článkov:  167
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Narodená v znamení Váh... Zoznam autorových rubrík:  Bratislava *moja láska*Túlavé *topánky*Cestujeme *kade-tade*Ako živá *voda*Poviedka *na nedeľu*Moje *lásky*Takí *sme*

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu