Trnava 1903 - výlet do minulosti

Trnavčania radi spomínajú na staré uličky a budovy, ktoré boli v minulosti zbúrané, aby uvoľnili miesto novej výstavbe. Niektoré padali, pretože ich značne nalomil zub času a nik do ich opravy roky neinvestoval. Niektoré, žiaľ, stáli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Veľa zmien sa udialo od šesťdesiatych do osemdesiatych rokov 20. storočia, čo si mnohí súčasníci ešte dosť dobre pamätajú. Zopár premien Trnavy zachytili fotografi dokonca v jednotlivých fázach búrania či výstavby. Ale vzhľad mesta sa menil priebežne aj v predošlých desaťročiach či storočiach, len svedkovia týchto zmien už mlčia navždy. K jednej takejto staršej premene konkrétneho miesta sa dostaneme v nasledujúcich riadkoch a prostredníctvom fotografií.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)
Evanjelický kostol v Trnave po roku 1924
Evanjelický kostol v Trnave po roku 1924 

Obrázok blogu

Rok 1900 vítali Trnavčania určite s obavami, tak ako vždy, keď sa mení letopočet. My sa presunieme o tri roky neskôr - do roku 1903 na miesto, kde kedysi bývala Dolná brána s barbakanom. Krásne je zobrazená na vedute zo záveru 18. storočia aj s mostom cez potok a dvomi sochami. Bránu zbúrali v roku 1820, barbakan ešte skôr. Zbúraním tejto časti opevnenia vznikol nový širší priestor, odkiaľ neskôr viedla ulica smerujúca k nemocnici. V tesnom susedstve so zvyškom hradieb v juhozápadnom rohu opevnenia stál na začiatku dvadsiateho storočia Alžbetin hotel (Erzsébet hotel), pomenovaný zrejme na počesť Sissi - cisárovnej Alžbety, ktorá v roku 1898 zomrela a neskôr jej meno nieslo viac pamiatok v monarchii (aj staničný park v Trnave sa chvíľu nazýval Erzsébet-Liget.) V istých rokoch bol tento podnik známy aj pod názvom - Hotel Polnitzky (majiteľ Lajos Polnitzky).

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Hotel Polnitzky, aj Alžbetin hotel, podľa toho, v ktorom roku by ste išli okolo

Obrázok blogu

Koryto Trnávky bolo v roku 1903 v týchto miestach ešte nezakryté a von z mesta sa vychádzalo poza Alžbetin hotel po moste s dvoma sochami z roku 1770 - sochou Immaculaty a sv. Jozefa - pestúna. Na začiatku ulice tzv. Dolného predmestia (Untere Vorstadt - neskôr Emmerovej ulice) za mostom stál pomerne rozsiahly nízky rohový dom. Bol to zájazdový hostinec Jozefa Hladila. Každý, kto prichádzal po ceste od Bratislavy, musel okolo neho prejsť. Hostinec zároveň nebol veľmi vzdialený od železničnej stanice.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu

Budova je zobrazená aj na dobových pohľadniciach Trnavy. Ide o sériu čiernobielych i kolorovaných pohľadníc, na ktorých je rovnaký pohľad, no rôzne detaily: ulica s mostom bez ľudí, na ďalšej je doretušovaná žena na bicykli v dlhej červenej sukni a iný variant je s doretušovaným kočom na moste. Hladilov hostinec je na nich vpravo. Dnes na tomto mieste stojí budova Okresného riaditeľstva policajného zboru (pôvodne Okresný dom dokončený v r.1930 podľa projektu architektov F. Floriansa a G. Schreibera).

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu

Situácia zástavby i zelene je dobre zaznačená na pláne Trnavy z roku 1922 od architekta Ivo Beneša (autora vtedy nového územného plánu Trnavy z r. 1921) - teda ešte pred výraznými zmenami, ktoré v tejto štvrti následne nastali a radikálne ju zmenili.

Obrázok blogu

V archíve fotografií a negatívov Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza 10 reprodukcií dobových fotografií práve z tohto zájazdového hostinca. Jeho majiteľ - hostinský Jozef Hladil (19.7.1841 - 22.1.1900) prišiel do Trnavy z Viedne niekedy pred rokom 1890 so svojou manželkou Annou, rod. Valečkovou. Prišli za bratom Jánom Hladilom, ktorý sa v Trnave usadil už dávnejšie a býval s rodinou na Halenárskej ulici (Simor Gasse). Hladilovci - hostinskí sa stali podľa zoznamu majiteľov domov uvedenom v Trnavskom kalendári 1890 vlastníkmi pozemku s domom na Dolnom predmestí (Untere Vorstadt 17a, teda presne tam, kde ho vidíme na pohľadniciach. Vtedy ešte Emmerova ulica neexistovala a všetky ulice za hradbami tvorili tzv. Predmestie - Horné alebo Dolné, podľa toho, či domy boli bližšie k bývalej Hornej alebo k bývalej Dolnej bráne).

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu

Hore: Zoznam hostincov v Trnavskom kalendári na rok 1891 (Nagyszombati Naptár Kalender)

Dolu: Podobný zoznam z roku 1903 eviduje už podnik na meno Jozef Hladil - dedič

Obrázok blogu

Hladilovci mali dve deti - staršiu dcéru Annu (1881 - 1958) vydatú za Augusta Vrchovského, ktorej potomkovia stále v Trnave žijú. Syn Karol sa oženil, s manželkou veľa cestovali a neskôr sa usadili v Čechách, kde aj zomreli (bez potomkov).

Obrázok blogu

Hrobka Hladilovcov a ich príbuzných sa nachádza na cintoríne v Trnave (pri cukrovare).

Obrázok blogu

"Zájazdný" hostinec Jozefa Hladila

Obrázok blogu

...žeby pani Hladilová zapózovala fotografovi?

Obrázok blogu

dolu: Uličné krídlo pri Trnávke, smerom k neskoršej Hospodárskej ceste. (Na konci tejto ulice, teda už na rohu Hospodárskej bol ešte jeden menší podnik - Grünsteinov hostinec.)

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu

Zábery sú označené rokom 1903, kedy už Jozef Hladil nežil a ako majiteľ bol zapísaný Jozef Hladil - dedič. Fotografie zachytávajú uličné priečelie hostinca, nárožie s lucernou aj pohľad do druhej ulice, ktorá tvori spojnicu s dnešnou Hospodár­skou. Pred hostincom rastú veľké stromy, chodník je od cesty oddelený akýmsi dreveným zábradlím a na hlinenej ceste sú kopy kamenia - možno pripravené na dláždenie cesty. Veľký hlavný vchod bol prejazdom do dvora, umožňoval vojsť kočom či vozom so záprahom až do vnútorného areálu.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Dve fotografie z dvora zachytávajú pomerne veľký prístrešok pre koče a kone (dnes by sme povedali: kryté parkovisko). Tento krytý prístrešok a aj malý prístavok domu kolmý na jeho uličné krídlo sú presne zaznačené na Benešovom pláne.

Obrázok blogu

Raritou sú interiérové zábery. Pohľadom do izby pre hostí nám priblíži skromné hostinské bývanie na začiatku dvadsiateho storočia. Dvere so sklenou výplňou v hornej časti naznačujú, že k bývaniu asi patrila ešte akási predizba. A v nej sa fotografovi ako fantóm mihla postava chyžnej, ktorá asi nemala byť v zábere... Inak bolo v izbe všetko potrebné na prenocovanie - ustlaná posteľ (aj kufor zasunutý pod ňou), niekoľko rôznych stoličiek, stolík prikrytý obrusom, na stene vzorované tapety a zopár obrázkov s náboženským motívom.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ďalšie fotografie zachytávajú interiér dvoch miestností hostinca so stolmi a stoličkami, prípadne lavicami. Na dverách je kriedou trojkráľový nápis 19+G+B+M+03 (aby sme vedeli naisto, že sme v roku 1903). Zaujímavý je latkový rohový výčap a keramická pec.

Obrázok blogu

Úžasná je fotografia s kuchyňou a sporákom. Na ňom niečo varí vo veľkých hrncoch kuchárka v kockovanej zástere, ktorá len veľmi neochotne zapózovala fotografovi.

Obrázok blogu

Z iného zdroja pochádza dobová pozvánka na lov z 19. novembra 1899. Istý Gejza Košťál v nej pozýva pána šľachtica Antona Nemanského na poľovačku na zajace do neďalekého Linča (Zeleneč). Pozvánka je zaujímavá práve preto, že stretnutie poľovníkov sa konalo v Hladilovom hostinci.

Obrázok blogu

Námestie ktoré vzniklo v tejto časti mesta na prekrytom koryte Trnávky pred rokom 1918 (hore) a niekedy medzi rokmi 1924 - 48 (dolu)

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu

Rozostavaný a dokončený evanjelický kostol (architekt J. Marek)

Obrázok blogu

Sprievod, ktorý po ulici prechádzal popri hostinci v dvadsiatych rokoch

...a neskorší záber na kostol

Obrázok blogu

..a kostol dnes

Obrázok blogu

Dolu: záber na roh ulice ešte pred stavbou Okresného domu (pred rokom 1927)

Obrázok blogu

...a po postavení Okresného domu (1927-30)

Obrázok blogu

dolu: Ulica koncom 40-tych rokov ešte so sochami na moste

Obrázok blogu

Obrázok blogu

...a dnes

Obrázok blogu

Hostinec fungoval ešte nejaký čas po smrti Jozefa Hladila. V kalendári z roku 1909 je ako majiteľ tohto domu už zapísaný istý Jacob Braun, ktorý zároveň figuruje aj na zozname hostinských. Budovu zbúrali pravdepodobne v druhej polovici dvadsiatych rokov, pred stavbou Okresného domu. Časť Trnávky bola pri moste prekrytá a vznikol tak malý park, kde bola v roku 1924 osadená socha Milana Rastislava Štefánika. Alžbetin hotel bol z veľkej časti zbúraný a na jeho mieste dnes stojí evanjelický kostol a evanjelický dom. V rokoch 1969 - 70 bola napokon prekrytá aj druhá časť Trnávky (smerom k Hospodárskej ul.), zanikol tak most a obe sochy boli demontované. Dnes sú uložené v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Obrázok blogu

Najskôr stál v tomto priestore pomník honvédskym vojakom

Obrázok blogu

...v roku 1924 sem osadili sochu Milana Rastislava Štefánika od sochára Jána Koniarka

(slávnostne odhalená 19. októbra 1924)

Obrázok blogu

...koncom dvadsiatych rokov vystriedal Polnitzkého podnik evanjelický dom (architekt J. Chorvát)

...a napokon v roku 1959 pamätník k ukončeniu II. svetovej vojny so súsoším Víťazstvo od sochára Ladislava Snopka, ktorý stojí na mieste i dnes, známy je však skôr pod názvom Pamätník osloboditeľov. Priľahlé námestie s parčíkom dostalo pomenovanie Námestie SNP

Obrázok blogu

...a socha generála Štefánika stojí dnes tu...

Obrázok blogu

Článok vyšiel v komornej podobe v marcovom čísle časopisu Novinky z radnice - život a kultúra Trnavy

Zdroje:

Nagyszombati Naptár Kalender, 1890, 1891, 1903, 1909

Informácie od Ivety Veselej, pravnučky Jozefa Hladila

Archív fotografií a negatívov Západoslovenského múzea v Trnave, Dodo Benko - zbierka pohľadníc, pozvánka z rodinného archívu Márie Kuššovej, fotografie z webových kolekcií Štefana Chovančáka a Juraja Hlobena, Blažej Vittek, súčasné fotografie - autorka

Simonne Jurčová

Simonne Jurčová

Bloger 
  • Počet článkov:  75
  •  | 
  • Páči sa:  0x

cestovateľka- amatérka, asi tak trochu aj v čase Zoznam autorových rubrík:  Niečo z umeniaSpomienkyVýletyLen takHistóriaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu