Hviezdoslavova hájovňa v Rovniach pod Babou horou

Písmo: A- | A+

Kúpele Slaná voda pod Babou horou navštevoval Hviezdoslav pomerne často. Liečil si tu svoje dlhoročné chronické ochorenie hrdla. Jódová-brómová slaná voda sa používala aj na účely kloktania a inhalácie.

Expozícia Hviezdoslavovej hájnikovej ženy
Expozícia Hviezdoslavovej hájnikovej ženy (zdroj: Medard Slovík)

Hostia si čas v kúpeľoch spríjemňovali dlhými prechádzkami v prírode. Pri potulkách oravskou prírodou pod Babou horou sa básnik často zastavil v jednej z početných hájovní Oravského panstva. Rád sa stretával s ľuďmi, ktorí pracovali v horách. Hviezdoslav navštevoval oravské horárne, aby sa viac dozvedel o živote lesníkov - hospodárov lesov. Tak zavítal do hájovne v Rovniach na Podvrší, do ktorej sa len nedávno nasťahoval mladý hájnik a jeho žena. Hviezdoslava zaujali, spriatelil sa s nimi, pravidelne ich navštevoval, v horárni písal aj poznámky k dielu Hájnikovej ženy. V myšlienkach bol často na Podvrší, veď keď tvoril Hájnikovu ženu, stál na vrchole svojho básnického rozmachu, bol sám mladý a šťastný. Do svojho vrcholného diela vložil svoje zážitky a skúsenosti, aké mu poskytoval jeho život v čarovnom prostredí pod Babou horou. Keď pochopíme takto predstavené reálie, už môžeme otvárať dvere do hájovne a osobne pocítiť, čo vyjadril básnik:

Nad dverami luny zásvitok

sa jokby v nápis krúži, valí: -

Tu láska má svoj príbytok!  

Červené muškáty skrášľujú hájovňu celé leto.
Červené muškáty skrášľujú hájovňu celé leto. (zdroj: Medard Slovík)

Prechádzky do horárne patrili k častej a obľúbenej činnosti kúpeľných hostí. Stretnutie s hájničkou priblížil v Slovenských pohľadoch Belo Klein, ktorá v tom čase už žila ako vdova v rodičovskom dome neďaleko hájovne. Opisuje ju ako vysokú ženu súmernej postavy, ktorej črty tváre i napriek vysokému veku prezrádzajú niekdajší pôvab. Aj napriek goralskému prostrediu hovorila čistou slovenčinou. Na Hviezdoslava si dobre pamätala a spomínala, že chodieval k ním do hájovne aj s pani manželkou. To, že bola inšpiráciou pre básnikovu hájničku Hanku, sotva tušila. „Invencia je čisto moja a scenéria kraj našej Oravy, menovite okolie Babej hory,“ napísal Hviezdoslav. Hájnikova žena nie je dielom portrétujúcim jednu horársku rodinu, ale tvorivá predstavivosť autora.

Pozdravujem vás, lesy, hory, 

z tej duše pozdravujem vás!

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, 

zrak jeho ukrnul, zmámila 

lož, ohlušila presila; 

vy k žitiu privediete zas, 

vy vzkriesite, vy zotavíte,

z jatrivých vyliečite rán ...  

Areál Hviezdoslavovej hájovne
Areál Hviezdoslavovej hájovne (zdroj: Medard Slovík)

Hviezdoslav pri opise prírodnej scenérie – vrchov a lesov okolo hájovne rozvíja kontrast hradu a chalupy. O vrchoch a lesoch okolo hájovne hovorí ako o mohutných, nezdolateľných hradbách, slúžiacich chalupe ako bezpečná ochrana pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Približuje aj obraz horskej búrky, aby ukázal, ako hustá hradba lesov ochráni chalupu pred náporom víchra a nedovolí mu ani len svetlo zhasnúť v nej. Návštevník už pri príchode k hájovni môže konfrontovať zhodu básnického stvárnenia s realitou, no zároveň aj jej umocnené povýšenie do estetického tvaru. Príroda prisviedča básnikovi a básnik cibrí naše videnie a predstavy. Pri počutí bystriny sa v duchu vynára: 

Za plôtkom horská riava hučí, 

jak z kotla čo by do kotliny

ju prilieval - až zmĺkne v bučí,

obstatá býlím lopušiny.  

Vo vedľajšej budove je expozícia venovaná spisovateľovi Milovi Urbanovi
Vo vedľajšej budove je expozícia venovaná spisovateľovi Milovi Urbanovi (zdroj: Medard Slovík)

Zo Slanej vody vedie lesom cestička k hájovni - Hviezdoslavova aleja. Hájovňa tu stále stojí a svedčí. Zostala i záhradka a poniže zurčiaci potok. Horstvo navôkol. Všetko okolo seba Hviezdoslav vnímal a silno to naňho pôsobilo. Vstupným mottom do exteriéru hájovne je citácia z Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy:

Jak hniezdo v tesnu parutí

v úkryte košatého krovia:

v hôr neprehľadnom zákutí

chalúpka čuší hájnikova.  

Pavol Országh Hviezdoslav
Pavol Országh Hviezdoslav (zdroj: Net)

Informačné zdroje: 

Sprievodca po expozícii Hviezdoslavovej hájnikovej ženy v Rovniach na Podvrší pod Babou horou 

Pavol Országh Hviezdoslav - Hájnikova žena 

Skryť Zatvoriť reklamu