2012 bol náročný rok, nech 2013 prinesie pozitívne zmeny!

Vážení členovia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, milí kolegovia, odborná verejnosť a priatelia, rok 2012 bol pre nás nesmierne náročný a vyžadoval enormné nasadenie a spoluprácu. Preto by som na úvod rada poďakovala všetkým, ktorí sa na činnosti našej stavovskej asociácie podieľajú. Verím, že to dobré nás v roku 2013 ešte len čaká a to zlé sa nám podarí odvrátiť. Dovoľte mi preto zrekapitulovať to najdôležitejšie z uplynulého roku:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

8. februára 2012 prijal Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú iniciovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR a začalo sa konanie o nesúlade právnych predpisov s Ústavou SR pri financovaní neštátneho školstva na Ústavnom súde SR. Veríme, že ÚS v roku 2013 rozhodne v prospech spravodlivého financovania súkromných škôl a školských zariadení a že jeho rozhodnutie bude zároveň vodidlom pri konštruovaní nového zákona o financovaní.


V apríli sme sa podieľali na organizácii historicky prvého valného zhromaždenia Európskeho výboru národných asociácií nezávislých škôl ECNAIS na Slovensku, ktoré sa konalo v Bratislave a ktorého účastníci navštívili bratislavské súkromné školy GalileoMontessori školuWaldorfskú školu1. súkromné gymnáziumSúkromné slovanské gymnázium. Za skvelú organizáciu medzinárodných návštev im patrí osobitná vďaka. V roku 2013 pripravujeme Valné zhromaždenie a stretnutie odborných sekcií s odbornými hosťami na termín 18. - 19. apríla 2013.


V apríli 2012 sme zorganizovali aj odbornú konferenciu ProSchola a Valné zhromaždenie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR. Úspešná odborná konferencia hostila rečníkov ako Václav Klaus ml.John W. Moravec, Vlado Burjan, Vladislav Rosa a mnoho ďalších.


Rozsiahlu medializáciu vyvolal návrh Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku z apríla 2012 nefinancovať zo štátneho rozpočtu súkromné a cirkevné školy. Pomocou tlaku verejnej diskusie sme dosiahli, že OZPŠaV prisľúbil, že túto tézu nebude viac presadzovať.


Niekoľko mesiacov trvalo pripomienkovacie a rozporové konanie, v ktorom sme namietali negatívne zmeny, ktoré prinesie nová školská legislatíva po novelizácii Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení a Zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave. Rozsiahla legislatívna činnosť asociácie pomohla zmierniť niektoré negatívne následky a priniesť aj pozitívne zmeny. Vyrokovali sme trvalú garanciu 88% financovania súkromných škôl a školských zariadení financovaných cez samosprávy, presadili do zákona o odbornom vzdelávaní a príprave účasť zástupcov súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a kvalitatívne kritériá pri rozhodovaní o počte študentov v prvých ročníkoch stredných škôl. Niektoré zmeny sa budú uplatňovať až od roku 2014 a tak pevne verím, že rok 2013 bude rokom korekcií negatívnych dopadov.


V máji a v auguste sa konali stretnutia zástupcov ASŠŠZS na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni vedenia rezortu a vedenia sekcie regionálneho školstva.Výsledkom týchto rokovaní je zapojenie ASŠŠZS do rozhodovacích procesov pri zmenách v sieti, revízii a tvorbe štátnych vzdelávacích programov a rokovaní na úrovni vyšších územných celkov.


O súkromnom školstve sa aj vďaka ASŠŠZS intenzívne diskutuje aj na pôde Národnej rady SR. Diskusia ide naprieč politickým spektrom a jej výsledkom je intenzívna komunikácia s verejnosťou a záujem médií. Komunikácia s poslancami a parlamentným výborom nám pomáha objasňovať zákonodarnému zboru problémy, ktoré pri svojom fungovaní súkromné školy a školské zariadenia majú.


Naša spolupráca s cirkevnými školami sa mimoriadne zintenzívnila a jej výsledkom je rozbehnutie spoločnej Petície za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie v školstve. Po získaní 100 000 podpisov získame legitímnu cestu, ako požiadať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o to, aby sa opäť zaoberali situáciou vo financovaní školstva a zmenou školskej legislatívy.


Záver roka 2012 patril 8 historicky prvým hodnotiacim stretnutiam súkromných škôl so zástupcami Školských inšpekčných centrier Štátnej školskej inšpekcie SR. Stretnutia znamenali obrovský prínos vo vzájomnom pochopení cieľov a metód súkromných škôl a školských zariadení a školských inšpektorov. Vo všetkých regiónoch sme dosiahli dohodu o pravidelných stretnutiach a vyhodnocovaní výsledkov inšpekčnej činnosti s cieľom zlepšiť spoluprácu súkromných škôl a ŠŠI.


Rok 2013 prinesie veľa zmien vo fungovaní súkromných škôl a školských zariadení. Ten predošlý ukázal, že pomocou vzájomnej komunikácie, spolupráce a zdieľania poznatkov dokáže stavovská organizácia meniť veci k lepšiemu. Čo nás v ňom čaká, to si môžete prečítať v detailnej analýze legislatívnych zmien, ku ktorej vás privedie hodnotiaci dotazník o činnosti Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR. Za jeho vyplnenie zástupcom škôl a školských zariadení srdečne ďakujeme.

Do roku 2013 vám všetkým želám veľa úspechov, energie, trpezlivosti a vôle aj naďalej spolupracovať na spoločných cieľoch. Šťastný Nový rok 2013, priatelia!

PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka Asociáce súkromných škôl a školských zariadení SR, 1. januára 2013

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Bloger 
  • Počet článkov:  26
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Správy, úvahy, informácie a eseje, týkajúce sa neštátnych škôl a školských zariadení. Zoznam autorových rubrík:  Príbehy z našich škôlSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu