Prečo pravda nevíťazí..

Písmo: A- | A+

Je to štvorec vraví komunista. Nie! Je to kruh, oponuje kapitalista. Ste slepí? Ved je to trojuholník, smeje sa na nich iLuminát. Bude v politických diskusiách PRAVDA, navždy nedosiahnuteľný cieľ?

..úvod:
k napísaniu tejto eseje ma motivovala opakujúca sa skúsenosť, že vždy ja sa mýlim, ale on/oni majú vždy pravdu. Keby to bol len môj problém, tak mávnem rukou, ale je to celospoločenský problém, ktorý polarizuje celý svet (najkrvavejšie to dnes vidíme na Ukrajine a neustále u politikov po celom svete). 

Tento blog sa pokúsi strhnúť plachtu problému, prečo sa nezhodneme, aj keď chceme nájsť objektívnu pravdu (samozrejme za predpokladu, že dotyčným ide o blaho celého národa(domáca politika), alebo celého ľudstva(zahraničná politika). 

..definícia slova PRAVDA:
česká wikipédia:
Pravda je tvrdenie* zhodné zo skutočnosťou.
*(pravdivé môžu byť výroky, premisy, závery, názory, presvedčenia alebo súdy.)

moja definícia:
Pravda je tvrdenie niečoho, čo je overiteľné,
ak neviete svoju pravdu dokázať/overiť, tak bez ohľadu na skutočnosť sa stáva z vášho "pravdivého" tvrdenia len váš subjektívny názor.

..čo je za plachtou? 
na jednoduchom (2D/3D grafickom) príklade sa dá demonštrovať dnešná patová situácia v spoločnosti. Kocka alebo guľa?


Pán Red(vidí iba červené plátno):
“Je to kocka, lebo vidím na plátne štvorec.”

Pán 

Green

(vidí iba zelené plátno): ​

​“Je to guľa, lebo vidím na plátne kruh.”

Len my vidíme, že obaja pozerajú na jeden objekt, ale aj keby to vedeli, považovali by toho druhého pri najlepšom za hlupáka, pri horšom za demagóga a najhoršom za klamára.

..v skutočnosti je to valec,
ale ten nikto, skrz plátno(šum, zložitosť či manipuláciu s faktami) nevidí.

Pritom, ak by sme boli za červeným závesom (vľavo), na ktorú vrhá tieň tento valec, tak vidíme len štvorec. A ak by sme, ale boli za zeleným závesom (vpravo), tak vidíme iba kruh.Takže

 

z

 

vedeckého hľadiska majú obaja pozorovatelia pravdu, ale len v tom, čo pozorujú, teda z čoho vychádzajú! No ich dedukcia(záver) postavený na tomto pozorovaní je chybný u oboch. 

 

 

 

POZOR!

My to vieme len vďaka tomu, že vidíme za plachtu, 

 

čo, BOHUŽiAĽ, v bežnom živote je vec takmer nemožná. Dokonca ani vedci sa niekedy nevedia jednohlasne zhodnúť (napríklad: či môže za zmenu klímy človek, alebo nie).

 

 • Toto nie je len taký grafický príklad odtrhnutý od reality. Napr. jeden najznámejší príklad z reálneho sveta (stály bolehlav fyzikov) je elektro-magnetické žiarenie, ľudovo svetlo. Podľa toho, aký experiment zvolíme, tak raz pozorujeme, že svetlo je vlna a inokedy častica.

 • Inak povedané, tí čo "vidia štvorec", používajú rovnice, kde svetlo vystupuje ako častica, takzvane FOTÓN (čiže ohraničené kvantum energie), a tí čo "vidia kruh", používajú na predpoveď experimentu rovnice, kde FOTÓN nie je častica, ale je to vlnenie v nejakom médiu (éter). Obe rovnice krásne popisujú skutočnosť napriek tomu, že sa jedná o tú istú vec.
   

A čo to má spoločné s polaritou v spoločnosti?
Podľa mňa Všetko, lebo ak aj vo fyzike máme dvojznačné odpovede, tak sa nemôžme čudovať, že v bežnom živote, kde do hry vstupuje veľmi veľa premenných*, nevieme nájsť pravdu.

 • *(viď efekt motýlich krídel ~ teória chaosu

 • plus v mnohých prípadoch ešte nastupuje emergencia, to znamená, že aj jednoduché pravidlá(zákony), vytvoria nielen u ľudí správanie, ktoré nikto nepredpokladal, napr. z vody vznikne snehová vločka, primitívne mravce tvoria extrémne zložité štruktúry), alebo emergencia v podaní ortuti na hliníka:

Zároveň všetko ešte komplikuje fakt, že naše tvrdenie nie vždy, je možné vedecky* overiť.

 • *(veda nemôže skúmať náhodné udalosti (napr. zázraky), lebo čo sa nedá opakovane vyrobiť/pozorovať a následne skúmať/zmerať, to pre vedu doslova neExistuje)

A to preto, lebo vždy, keď sa o niečom bavíme, tak sa bavíme vlastne o minulosti. A minulosť je prakticky neuchopiteľná.

Mnohí si teraz ťukajú na čelo, alebo display:), veď všetka naša aktivita na nete je ukladaná, takže minulosť je zaznamenaná, a teda Existuje! Lenže digitálna informácia, nieje skamenelina* dinosaura a dá sa ľahko zmeniť! 

 • *(aj keď aj skameneliny značná časť ľudstva považuje za podvrh, lebo zem je podla nich stará max 6000 rokov,

 • dokonca aj pristánie človeka na Mesiaci niektorí spochybňujú, a pritom by sa stačilo pozrieť na Mesiac, keby sme mali taký výkonný ďalekohľad, kde by si človek mohol na vlastné oči pozrieť pristávaci modul Appola.

​Takže minulosť doslova "neexistuje", pretože sa nedá exaktne skúmať. Skúmať sa dá v prítomnosti len to, čo po nej ostalo*.

 • *(v bežnom živote hladať pravdu je čistá detektívka, kde len na základe toho čo nájdeme, sa pokúšame dokázať, že takto a tak sa to stalo, pritom môžme len dúfať, že niekto zámerne nezmenil dôkazy, že ten istý jav, sa nemohol stať aj inak ako predpokladáme)

Preto akákoľvek diskusia bude vždy len plná uhlov pohľadu, chýb a dezinformácii (analógia s obrázkom, keď každý vidí niečo iné), a to aj o veciach, ktoré sa práve dejú.

Prečo?
Pretože táto polarizácia názorov pramení z týchto 4 základných bodov:

 • (ďalšie možné dôvody som rozoberal už v mojom úplne prvom blogu Prečo (ne)veríme, ktorý som neskôr premenoval na archív)

1. slobodná vôľa(SV) :
žijeme pravdepodobne v determinovanom svete, a preto nás evolúcia vybavila(SV), ktorá robí aj túto zlobu, že keď všetci štia jedným smerom, niekto to VŽDY otočí aj proti vetru, nie preto, že je to logické/správne, ale preto, že ak by to nikto neurobil, tak by sme ešte dnes liezli po stromoch,

2. pamäť:
dokážeme si v krátkodobej pamäti zapamätať len pár vecí (myšlienok/faktov) a s nimi pri diskusii operovať, a tak nám pravda/pochopenie druhej strany ľahko unikne. Skúsenejší oponenti túto našu Achillovu pätu radi a často zneužívajú, keď nás vmanipulujú do vopred pripravenej argumentačnej pasce.

 • krásne video o tom ako efektívne manipulujú sekty nájdete tu: OHÝBANiE PRAVDY

3. zainteresovanosť:
pokiaľ sme osobne zainteresovaný (čo sme skoro vždy), tak naše gény, ktoré nás riadia, vždy uprednostňujú stanovisko (pravdu), ktorá je pre nás výhodná. Napríklad dilema výhybky, ak by na tej koľaji bol náš kamarát, tak ani keby na druhej koľaji stálo 150 (poslancov parlamentu:), tak výhybku neprehodíme na neho.

4. podvedomie:
skúsenosť s nejakou udalosťou v mozgu vyrobí asociáciu, na ktorú sa nabaľujú ďalšie udalosti podporujúce túto skúsenosť. Následne sa vytvára celý strom “konzistentných” spomienok ~ proste mozog si vyberá LEN to, čo sa hodí do tejto schémy ~ tak pracuje každého mozog, vytvára strom, ktorý je vnútorne konzistentný, inak by sa naša osobnosť rozpadla.

..na záver sa vráťme späť k začiatku:)
(kde viac ako nikde inde platí: lepšie raz vidieť, ako 100x počuť)

“Je to štvorec?”
“Nie je to kruh!”
“Vy hejteri, veď je to trojuholník…”

..a pritom všetci traja pozerajú na ten istý objekt/pravdu, schovanú za plátnom. Nie preto, že by nechceli vidieť pravdu, ale pretože sa to fyzicky (technicky a časovo*) nedá.

 • *(bohužiaľ, dnes už aj VEDA má toľko zameraní a výsledkov, že nikto nie je schopný si prečítať ani len všetky publikácie zo svojho odboru, čo sa denne publikujú. Preto obsiahnuť všetky informácie sveta, je nemožné. Každý poznáme len útržky - vidíme len špičky z ľadovcov)

Vraví sa, že “všetko so všetkým súvisí” a z toho sloganu sa stala taká mantra hlúposti ~ pardon, múdrosti:) 
Prečo?
Pretože ľuďom uniká tá pravá pointa tejto myšlienky. Tá spočíva v tom, že nevieme všetko, a tak pri akejkoľvek diskusii treba byť skromný*.

 • *(čo, bohužiaľ, využije agresívny blbec, a tak múdrejší ustúpi, (preto nám stále vládnu blbci,) zároveň si to uvedomujeme, a preto je v spoločnosti taká nenávisť, lebo nikto nechce byť za blba, čo sa nechal prešťať blbcom)

   

..záver:
Preto by zmyslom diskusií malo byť len ukázať svoj pohľad na
vec ~ ukázať svoj obzor vedomostí, ktoré máme a podeliť sa o ne,
 

pretože akákoľvek snaha o "prešťanie" oponenta je márna a hlavne kontraproduktivna. Zároveň je dobré sa pred diskusiou/stretnutím dopredu dohodnúť na cieľoch stretnutia:

 • napr.: nájsť riešenie,

 • počuť iný názor,

 • dozvedieť sa niečo nové,

 • ​naučiť sa diskutovať, aby sa dosiahli dohodnuté ciele...

PS I.
aj keby si mal náhodou absolútnu pravdu, tak nevies NiKDY zodpovedne povedať, že naozaj poznáš všetky premenné (viď múdrosť hore), takže aj tú PRAVDU treba prezentovať, ako svoj OBZOR poznania, a nechať na druhom, čo sa na neho nalepí. 

..čím lepší obzor, tým väčšia šanca, že nájdeme pravdu..

PS II.
ďalšie 2 články o pravde nájdete v mojom archíve:
Hľadanie PRAVDY, alebo... (3. 12. 2016)
Stručný návod ako nájsť pravdu, alebo presadiť tu svoju:)

Prečo (ne)veríme? (7.1.2015)
Prečo niekto verí napríklad v BOHA, UFO, HOMEOPATiU či iný SMER? Napriek tomu, že na oboch stranách barikády nájdeme rovnako chytrých a vzdelaných ľudí.

..zdroje:
video na youtube:The Trolley Problem,
web: Tramvajové dilema - wikipedia,
web: Ospravedlňuje blaho väčšiny utrpenie menšiny?,
web:Teória chaosu,
web: Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software,
web: How ants build nest-ventilating turrets

..for fun:
video na youtube:Toto je 2D PRAVDA, alebo 3D NePRAVDA
web:3D animácia v reálnom čase - môžete sami otáčať PRAVDU:)


video na youtube: emergencia v podani mravcov:
Richard Dawkins: Mravce, ktoré kompostujú a plejú burinu
the secret behind incredible towers of ants (nič lepšie som nenašiel, ak nájdeš, pošli,ďakujem)