Ako šport pomáha (videoblog)

Písmo: A- | A+

Hodnoty, ktoré definujú šport - tímová práca, spravodlivosť, disciplína, rešpekt k súperovi a pravidlá hry - sú známe na celom svete. Tieto hodnoty nie sú obmedzené jazykom, kultúrou alebo krajinou.

Sme presvedčení, že šport má moc meniť životy detí. Snažíme sa zabezpečiť, aby každé dieťa malo právo na hru.

Šport a hra sú rozhodujúcou súčasťou života každého dieťaťa. Športom sa deti učia rozvíjať sebavedomie, motivovať sa a viesť aktívny životný štýl. Preto je veľmi dôležité, aby šport chránil, rešpektoval a presadzoval práva detí.

UNICEF podporuje viac ako 300 športových programov pre rozvoj (S4D = Sports for Development) v 100 krajinách sveta.

Šport pre zábavu: Hrou dospievajúci skúmajú, vymýšľajú a tvoria. Rozvíjajú aj svoje sociálne zručnosti, učia sa vyjadrovať emócie a získavajú istotu o svojich vlastných schopnostiach. Dospievajúcich na celom svete prirodzene láka šport a hry a môžu sa zapojiť všetky deti, aj tie najchudobnejšie a najviac marginalizované, aby sa bavili a užívali si detstvo!

Šport pre dievčatá: Šport zvyšuje sebadôveru dospievajúcich dievčat a poskytuje príležitosť na ich rozvoj čeliacim rodovým predsudkom, či prekážkam. Zapájať dievčatá do športu je absolútne nevyhnutné.

Šport pre zdravie: Šport zlepšuje fyzickú zdatnosť a znižuje detskú obezitu. Detská obezita je jednou z najvážnejších výziev v oblasti verejného zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je fyzická nečinnosť štvrtým hlavným rizikovým faktorom globálnej úmrtnosti. Existujú dôkazy, že pravidelná účasť na primeranej fyzickej aktivite a športe poskytuje všetkým ľuďom bez ohľadu na schopnosti široké spektrum výhod v oblasti fyzického, sociálneho a duševného zdravia.

Šport pre zručnosti: Existujú dôkazy, že šport a hra zlepšujú vývoj a učenie detí a podporujú lepšie študijné výsledky. Šport je dobrým východiskovým bodom na podporu vzdelávania založeného na praktických zručnostiach a zdravého životného štýlu. 

Šport pre mier: Šport môže budovať komunitu, pomáhať pri riešení konfliktov a podporovať vzájomné porozumenie a vzájomnú podporu medzi skupinami v konfliktoch. Šport možno použiť na podporu bezpečného a ochranného prostredia pre deti a na učenie mladých ľudí nenásilným spôsobom riešiť konflikty.

Koučka Chee Ha pracuje s mladým tímom v jej dedine v severnom Laose, aby im sprostredkovala životné zručnosti prostredníctvom športu.
Koučka Chee Ha pracuje s mladým tímom v jej dedine v severnom Laose, aby im sprostredkovala životné zručnosti prostredníctvom športu. (zdroj: © ChildFund Pass It Back)
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu