Diagnostika biorezonanciou - update 1.1

Vzhľadom k totálnemu odsúdeniu samotného princípu biorezonančnej diagnostiky v diskusii k prvému dnešnému článku som sa informoval priamo na mieste prevádzania týchto vyšetrení už oveľa podrobnejšie a získal som pre svojich čitateľov vysoko upresňujúce informácie, ktoré dovoľujú naštrbiť akékoľvek pochybnosti ohľadom tejto metódy. Už z týchto riadkov je zrejmé, že tí diskutéri, ktorí prídavali príspevky "za bludy typu iridológia, akupunktúra a biorezonancia by ti mali zobrať diplom z rádiológie", budú mať veľmi veľkú hlavu v smútku, že sa im nepodarilo presvedčiť. Ale čítajte skutočne overené fakty:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (164)

Biorezonančný prístroj

Samotný prístroj bol vyvinutý v Rusku a na jeho ďalšom update sa neustále pracuje pod záštitou ruskej akadémie vied. Firma Diacom, ktorá aj do našich krajín prístroje najviac distribuuje, pokročila v ich vývoji natoľko, že má dosť podrobne prepracovanú diagnostickú aj terapeutickú zložku so stále sa rozširujúcou databázou známych ochorení a patogénov. Tieto update sú potom zmyslom neustálych školení medicínsky vzdelaných doktorov s titulmi MUDr. a poniektorých aj s medzinárodne uznávaným titulom PhD. (ani jeden z nich nejde do rizika, že príde o atestačný diplom zo svojej špecilizácie !); samotní títo lekári prevádzajú s prístrojmi Diacom potom diagnostiku a terapiu. Konkurenciou sú prístroje značky Metatron, ktoré sa používajú aj inde vo svete, napr. v Austrálii a v Amerike, tiež v Japonsku (nie je teda pravdou, že ide o metódu, vyskytujúcu sa len v Rusku, v Čechách a na Slovensku !). V Čechách zakúpilo Diacom prístroj už aj súkromné diagnostické centrum (popri overených USG, MMG, CT a MR vyšetreniach praktizujú aj biorezonanciu) a nakoľko metóda ešte nie je hradená poisťovňami, vyžadujú sa priame platby pacientami, čo si samozrejme štátne zdravotnícke zariadenie nemôže dovoliť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prístroj "koštuje" v poslednej verzii okolo 18.000,- €, resp. 500.000,- českých korún. Veľkou chybou je, že už za existencie prvej verzie prístroja Diacom v Rusku sa odtrhol jeden z vedcov, ktorý založil vlastnú vetvu jeho predaja; v tejto vetve ďalší výskum neprebiehal a doteraz sa tieto zastaralé verzie vyskytujú na trhu a hrozí, že neskúsený súkromník si zakúpi lacnejšiu verziu za zhruba polovičnú cenu, na ktorej neexistuje dostatočná softvarová podpora portfólia diagnóz a patogénov. Tieto staršie typy prístrojov môžu potom vykazovať omyly, ktoré na novších verziách sú už vychytané.

Slúchadlá prístroja sú značky PHILIPS (!!!) a "koštujú" okolo 500,- € samotné. Sú napojené priamo na telo prístroja (nie teda na počítač cez audio jack !) cez konektor na jeho zadnej časti a skutočne tvoria vstup aj výstup pre vysielanie aj prijímanie biorezonančných EMG frekvencií. Sú odľahčené, pohodlné a hlavne ich "nemožno oklamať". Ak sú naložené na slepý subjekt (napr. melón alebo polystyrénovú guľu), tak na obrazovke pripojeného počítača sa automaticky ukáže oznam o nulovej odozve subjektu a meranie na pripravenej schéme ani nezačne (na obrazovke teda čaká schéma obrázku napr. sagitálneho prierezu hlavou pri predvolenom programe, ale jednotlivé body sa nevypĺňajú očakávanými krúžkami alebo trojuholníkami).

SkryťVypnúť reklamu

Zoznam podvodne vyrábaných prístrojov, na ktorých si diagnostiku radšej netreba dávať robiť, poukazuje na pirátstvo aj v tejto oblasti, ktoré postihlo nielen typovú radu Diacom, ale aj Metatron.

Upresnenie princípu skenovania systémov tela

Rusi už 20 rokov podrobujú výskumu akési "mapy orgánov v mozgu" a podarilo sa im nájsť frekvencie zodpovedné za presné zmapovanie nielen jednotlivých orgánov v mozgu, ale aj jednotlivých topických miest v týchto orgánoch. Preto možno na výstupe skenovať tieto miesta priamo na predkreslené schematické rezy na obrazovke pripojeného počítača v podobe spomínaných bodov aktivity. Ak sa stretnete s tým, že vyšetrovaný subjekt má okrem slúchadiel na hlave aj snímače tlaku a pulzu na rukách, tak ide o doplnok skenovania v podobe snímania EKG, čo rozširuje diagnostické aj terapeutické použitie prístrojov o ďalšie možnosti. Ale naložené slúchadlá na hlavu sú nevyhnutnou súčasťou každého biorezonančného vyšetrenia.

SkryťVypnúť reklamu

Výstup v podobe určovania diagnóz

Ku každému orgánovému systému vyhodí soft v konečnej fáze diagnostiky súhrn diagnóz v akomsi poradí spolu so štvorcifernou hodnotou typu - napr. 1,025. Prvá cifra znamená pre diagnostika skutočnosť, či má zmysel o tejto diagnóze vôbec uvažovať - ak je cifra vyššia ako 2, tak uvedená diagnóza nikdy nenastala ani nenastane. Druhá cifra modifikuje význam posledného dvojčíslia a niekedy sa pripočítava, niekedy nie k posledným dvom cifrám, ktoré znamenajú percentuálne riziko uvedeného ochorenia (v našom príklade by to bolo 25%). Recept na túto diagnostiku ovláda každý obsluhujúci lekár, ktorý zákonite musel prejsť systémom školení. Tu existuje riziko, že poniektorí lekári sa odtrhli už dávnejšie od hlavnej vetvy školení a so starými typmi prístrojov vykonávajú vlastne bez platnej licencie naďalej vyšetrenia bez najnovších znalostí; tak možno dôjsť aj k negatívnym skúsenostiam s niektorými praktizujúcimi diagnostikmi.

SkryťVypnúť reklamu

Pre zaujímavosť udávam link na tabuľku, poukazujúcu diagnostický prínos v diagnostike raných štádií viacerých druhov ochorení, teda štádií málo poznateľných napr. zobrazovacími diagnostickými metódami v čase, kedy už pôsobia zmenenými osciláciami v organizme, a to u Diacom konkurenčného výrobku Metatron.

Odporúčaná terapia na základe vyšetrenia

Keď sa samotná diagnostika skončí (či už rutinná s neúplným súborom skúmaných systémov, alebo podrobná s úplným a veľmi presným výstupom), odporúča vyšetrujúci, titulovaný a zaškolený lekár terapiu.

A./ Terapia pomocou bežných, v lekárňach dostupných prípravkov sa pri istých špecifických diagnózach môže tiež odporúčať.

B./ Prevláda odporúčanie liečby pomocou prípravkov firmy Starlife, ktoré predstavujú široké portfólio rôznych produktov a táto firma má odkúpené licencie na rôzne veľmi účinné prípravky a zastrešuje pôvodné receptúry z rôznych končín sveta. Český vlastník firmy je bývalým desaťbojárom a bráni sa rozširovaniu svojich výrobkov do siete lekární, nechce proste nasledovať firmy Nature´s Bounty a ďalšie. Pritom tieto prípravky majú na rastlinnej báze dokonca antipyretické alebo aj antibiotické účinky, ich užívanie je na rozdiel od "klasickej chémie" trochu dlhodobejšie a upravujú hlavne ľahké dysbalancie energetického systému tela.

C./ Terapia samotnou biorezonanciou sa prevádza rutinne popri diagnostike. Každý vyšetrovací deň má lekár okrem bežného počtu na diagnostiku objednaných pacientov aj isté menšie percento tých, ktorí prišli na terapiu. Možnosti terapie priblížim teraz trochu obšírnejšie, lebo vysvetľujú hodne aj samotný princíp celej metódy:

Pokiaľ sa v tele nájde identifikovaný patogén (baktéria, vírus alebo parazit), spôsobujúci konkrétne ochorenie, prejavené vysokým percentom v diagnostike, je možné vyvolať inverznú frekvenciu k tej, ktorá ho charakterizuje (v úvode prvého článku som spomínal, že každý živý organizmus má svoju frekvenčnú charakteristiku, teda aj bunka baktérie, dokonca aj RNA vírusu !). Prístroj potom aplikuje túto inverznú frekvenciu v dávkach, čím dokáže doslova zahubiť uvedený patogén v jednom alebo v niekoľkých sedeniach. Aplikácia prebieha buď priamo do centra v mozgu alebo za pomoci elektród priamo nad cieľový orgán (napr. pečeň, obličku) v jeho umiestnení na tele. Koncovkou elektródy je kovová špirála, rovnaká aká sa používa v najnovších výskumoch s vedením elektriny vzduchom (dnes sú úspešné pokusy viesť pomocou kovových špirál elektrinu až do vzdialenosti 3 metrov bezdrôtovo - pokiaľ sa táto špirála krúti z centra do periférie proti smeru hodinových ručičiek, tak zosilňuje EMG vlnenie, v opačnej rotácii ho dokonca tieni, čo sa tiež už využíva ako ochrana proti EMG smogu ! - pozn. autora k najnovším poznatkom fyziky v tejto oblasti).

Uvedený systém terapie som mal praktizujúcou lekárkou opäť dôkladne predvedený na nej osobne - našla si patogén, spôsobujúci aktuálne rinitídu (mala proste nádchu) a aplikovala si naň rovno aj inverzné frekvencie. Údajne si takto osobne vyliečila zatiaľ každý neduh, ktorý ju za poslednú dobu postihol. A pre zaujímavosť nosí náušnicu v uchu na mieste, ktoré zodpovedá ukončeniu energetickej dráhy pre krčnú chrbticu, čím si dlhododobo utlmila bolesti, vyplývajúce z bloku krčnej chrbtice (toto píšem naschvál pre všetkých, čo absolútne odsudzujú nielen biorezonanciu, ale aj iridológiu alebo akupunktúru) - uvedená lekárka je pritom MUDr. XY PhD (!!!!!) a vyzná sa veľmi dobre vo východnom učení o energii čchi, meridiánoch orgánov a o čakrách (pojednali sme mimochodom v tomto zmysle medzi sebou pri mojom dg. biorezonančnom vyšetrení na vyššej úrovni).

ZÁVEROM

Všetkým ľuďom, ktorí majú aký-taký prehľad o základnom princípe zdravia, založenom na jednote tela a ducha (žeby to hlásali už starovekí Gréci ?), na dôležitosti pozitívneho myslenia, na existencii choroby ako dysbalancie energie a prekyslenia organizmu, som tu podal dôležité update informácie k princípu biorezonancie samotnej a svoje dva dnešné články tak považujem za úplné predloženie prvej vlny informácií na danú tému. Všetkým skeptikom odkazujem, že diskusia je otvorená a opäť môžu kydať na vrub jednoty východnej a západnej medicíny, ktorú je vlastne zbytočné takto deliť, keď už aj na lekárskych fakultách u nás (a to už pred 20 rokmi, kedy som začínal štúdiá ja osobne) sa vyučuje napr. homeopatia ako voliteľný odbor, podobne akupunktúra pomocou spolupôsobiacich kapacít. Len málo rozhľadený človek sa bráni pochopiť, že medicína sprevádzala v rôznych podobách rôzne kultúry v rôznych dobách a nie každé ponímanie medicíny vychádzalo z takých základov ako "moderná a nenaštrbiteľná" predstava dnešného systému, ktorý je praktizovaný napr. aj u nás. Dovolím si prorokovať, že biorezonancia prenikne v najbližších 5-10 rokoch do praxe každodennej a nájde svoje rozšírenie a uplatnenie podobne ako pred rokmi iné typy, dnes už bežných vyšetrovacích metód.

Kredit: autor vyštudoval základnú aj strednú školu na čisté jednotky, na gymnáziu absolvoval okrem toho ako úspešný riešiteľ na celoštátnej úrovni matematickú, chemickú aj biologickú olympiádu, na krajskej úrovni fyzikálnu olympiádu, má ukončené vysokoškolské vzdelanie s titulom MUDr., v odbore rádiodiagnostika úspešne zložil atestáciu I. stupňa a v odbore rádiológia jednotnú odborovú atestáciu; má 12-ročnú lekársku prax vo viacerých nemocniciach na Slovensku aj v zahraničí a o problematiku inej ako "klasickej" medicíny sa zaujíma všestranne už vyše 20 rokov, pričom všetky poznatky skĺbuje nestále podľa rozvoja svojho poznania do jednotného celku ...

Valerián Valášek

Valerián Valášek

Bloger 
  • Počet článkov:  171
  •  | 
  • Páči sa:  6x

Lekár-rádiológ, 47 rokov. Býva a pracuje na Liptove. Záľuby: Fitness, šach, cestovanie. Zoznam autorových rubrík:  MedicínaPeniazeStravovanieŠachPočítač a softTovarNezmyslyToto nemá chybuSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

59 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu