Mamografia - význam a perspektíva

Choroby mliečnej žľazy, najmä rakovina prsníka, predstavujú u nás, ako aj vo väčšine vyspelých krajín sveta, závažný celospoločenský problém. Článkom nadväzujem na mnou už publikovaný Nebojte sa vyšetrenia prsníkov, pričom som čerpal z nového periodika Onkológia 1/2006.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

 Mamografia predstavuje základnú a nenahraditeľnú metódu diagnostiky skorých štádií karcinómu mliečnej žlazy a je jedinou metódou vhodnou pre jeho prevenciu a skríning v bezpríznakovej populácii žien po 40.roku veku. Je nielen diagnostickou modalitou, ale sa využíva aj pre potreby intervenčných postupov. Trendy v intervenciách predstavujú jadrová biopsia a vákuová mamotómia. K perspektívam patrí digitálna mamografia.

 Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným nádorovým ochorením v ženskej populácii a súčasne najčastejšou príčinou smrti žien na zhubné ochorenie v rozvinutých krajinách sveta /okolo 5% z úmrtí na nádorovú chorobu/. SR sa v roku 2000 zaradila v početnosti karcinómu prsníka na 33.miesto z 38 európskych krajín. Podľa údajov Národného onkologického registra sa u nás v roku 2002 vyskytlo 1945 nových prípadov tohto ochorenia. Aj napriek pokrokom v medicíne, v liečbe rakoviny prsníka je najdôležitejším prognostickým faktorom štádium choroby, t.j. predovšetkým velkosť nádoru v čase zistenia, spolu s prítomnosťou alebo absenciou metastáz. Preto sa úsilie lekárskej verejnosti sústreďuje na oblasť včasnej diagnostiky, a to predovšetkým na bezpríznakové a nehmatné prsníkové lézie.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 Systematickými mamografickými vyšetreniami je možné znížiť úmrtnosť, najmä vo vekovej skupine žien 50-69 rokov až o 30%. Veľkou prednosťou mamografie je schopnosť zistiť mikrokalcifikácie, ktoré sprevádzajú karcinóm až v 30% prípadov. Moderné zobrazovacie MMG prístroje zabezpečujú vďaka špeciálnym filtrom homogenitu mäkkého RTG žiarenia s minimalizáciou dávky. Senzitivita je v diagnostike včasných foriem karcinómu až 86%, čo sa ešte zvyšuje vhodnou kombináciou zobrazovacích metód, predovšetkým so sonografiou a intredisciplinárnou spoluprácou rádiológa, patológa, gynekológa a chirurga.

 INTERVENČNÉ VÝKONY NA PRSNÍKU

Skryť Vypnúť reklamu

 Ide o ďalšie diagnostické a liečebné postupy, vykonávané pod prístrojovou kontrolou, a to: a./ jadrová biopsia /core-biopsy/ - cielený odber vzorky tkaniva na histologizáciu pod stereotaktickou kontrolou s cieľom zistiť charakter lézie, jej histologický typ a hormonálne receptory pred chirurgickým výkonom alebo chemo- a rádioterapiou; b./ vákuová mamotómia /VAB/ - progresívna metodika, ktorá umožňuje histologizáciu a tiež kompletné odstránenie prsníkovej lézie, nepresahujúcej 10 mm, teda má diagnostické aj terapeutické použitie. Princípom mamotómie je kombinácia špeciálnej odberovej ihly, vybavenej rotujúcim nožom, a podtlaku, ktorý slúži k transportu vybraného tkaniva. Zákrok sa vykonáva jednorázovo, ambulantne s použitím lokálnej anestézie. Pre doplnenie, do lôžka pôvodnej lézie sa nasadí tkanivový mikroklip, ktorý určuje pôvodnú polohu ložiska a slúži pre potreby ďalších kontrolných vyšetrení a liečebných rozhodnutí. Celkový čas na realizáciu zákroku je asi 30 minút. Môže pri presných indikáciách nahradiť otvorený chirurgický výkon. V SR je toto zariadenie k dispozícii na II. Rádiologickej klinike LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o., v Bratislave. Vákuová mamotómia má svoje presné indikácie, z ktorých najdôležitejšou je odstránenie podozrivých mikrokalcifikátov. V prípade potvrdenia malignity procesu alebo jeho vývoja je však následný chirurgický výkon aj tak nenahraditelný. Pri potvrdenej benignite ložiska nie je potrebné však ani ďalšie plánovanie dispenzarizácie. VAB nahradzuje jednoduchšiu core-biopsiu pri nejasnom výsledku, alebo pri nemožnosti jej realizácie. Podťa zahraničných auditov prináša vákuová mamotómia ako progresívna metóda zvýšený podiel detekcie minimálnych karcinómov prsníka.

Skryť Vypnúť reklamu

 DIGITÁLNA MAMOGRAFIA

 Možno očakávať, že v priebehu niekolkých rokov nahradí v praxi bežne používanú analógovú mamografiu. Je schopná zaručiť požiadavku optimalizácie celého vyšetrovacieho reťazca, tzn. vyšetrenia, zobrazenia aj uchovania údajov. Má vysoký dynamický rozsah, ale nižšiu priestorovú rozlišovaciu schopnosť. Na rozdiel od klasickej MMG sa však významne uplatňuje v teréne denznej, neprehladnej žlazy /dnes sa takéto pacientky zasielajú druhotne len na sono, čo sa javí mierne nepostačujúce/. Ďalší rozvoj možno očakávať vo vyšetrovaní vrstiev, tzv. tomosyntéze, v priestorovej 3D MMG, kontrastnej mamografii a v počítačom asistovanej diagnostike. Na Slovensku v súčasnosti nemáme k dispozícii digitálny mamografický systém.

Skryť Vypnúť reklamu

 ŠTATISTIKA

 V roku 2001 bolo v SR 60 mamografov, na ktorých sa vykonalo 92 741 vyšetrení, čo prestavuje priemerne 6 vyšetrení na prístroj a deň. Len pre zaujímavosť, najefektívnejšie by bolo využívať prístroj 25-30 vyšetreniami na deň. V roku 2004 bola ustanovená poradná Komisia pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Tá realizovala druhú, na kvalitu zameranú, etapu auditu mamografických pracovísk. Nezávislí auditori anonymne hodnotili náhodne vybrané sady snímok zo všetkých zúčastnených pracovísk. Zoznam pracovísk podla kvality je uverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR; je flexibilný a bude sa meniť podťa aktuálnych výsledkov. Sekcia mamárnej diagnostiky /SEMAD/ pri Rádiologickej spoločnosti SLS v spolupráci so SZU pravidelne organizuje školenia, certifikačné kurzy a semináre, metodicky usmerňujú a spolupracujú s mamodiagnostickými pracoviskami na území celej SR.

Valerián Valášek

Valerián Valášek

Bloger 
  • Počet článkov:  171
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Lekár-rádiológ, 47 rokov. Býva a pracuje na Liptove. Záľuby: Fitness, šach, cestovanie. Zoznam autorových rubrík:  MedicínaPeniazeStravovanieŠachPočítač a softTovarNezmyslyToto nemá chybuSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Skryť Zatvoriť reklamu