Cambridge Analytica - škandál desaťročia 1. Osoby a obsadenie - 2. časť.

Písmo: A- | A+

Cambridge Analytica nadviazala na skúsenosti iných firiem a organizácií, získala obrovské množstvo dát a využila ich na vývoj a použitie obsahu schopného zmeniť verejnú mienku vo veľkom rozsahu.

Prepojenie kľúčových hráčov okolo Cambridge Analytica.
Prepojenie kľúčových hráčov okolo Cambridge Analytica. 

Americká vojenská výskumná agentúra DARPA (Defence Advanced Research Project Agency), ktorá bola založená ako ARPA v roku 1958 ako odpoveď na úspech Sputnika 1, sa snažila vysporiadať sa s novými skutočnosťami spojenými s moderným konfliktom a terrorom. Hlavnou úlohou mnohých jej programov bol výskum v oblasti strategických komunikácií, médií a modelovania spoločenského správania sa ľudí. Inak povedané, snažila sa získať totálnu informačnú prevahu proti hrozbám - dostať sa k takému množstvu dát, ktoré by jej umožnilo absolútnu dominanciu v informačnom priestore obklopujúcom ciele, ktorých správanie sa snažila ovplyvniť v želanom smere. Bola to oblasť, v ktorej sa Alexander Nix snažil získať kontrakty pre firmu SCL.

Nigel Oakes.
Nigel Oakes. 

Priatelia jeho otca - bratia Nigel a Alex Oakes v roku 1989 založili neziskový think tank "Behavioural Dynamics Institute (BDI)". Jeho úlohou bolo hľadať spôsoby, ktorými by bolo možné pochopiť ľudské správanie a následne ho cez komunikáciu ovplyvniť. Vzišli z toho zaujímavé výsledky použiteľné na zastavenie násilia, a tak sa firma stala konzultantom v oblasti obrany. Nigel potom využil získané poznatky pri založení firmy SCL -"Strategic Communication Laboratories". Po počiatočnom obchodnom úspechu sa činnosť SCL rozšírila do oblasti vojenstva a politiky. Zameriavala sa na vplyvové operácie, dezinformačné kampane a ovplyvňovanie verejnej mienky pred voľbami hlavne v afrických a karibských oblastiach, ale aj v Litve, Ukrajine a Rumunsku. Blízkym spolupracovníkom Nigela Oakesa bol Alexander Nix. 

V roku 2011 začala DARPA financovať výskum psychologického profilovania užívateľov sociálnych médií. Zúčastňovali sa na ňom aj experti z Facebooku, Yahoo a IBM. Podobné výskumné programy financovala aj Ruská a Čínska vláda.

V tom čase bola stážistkou v SCL dcéra Erica Schmidta miliardára a výkonného riaditeľa Google Sophie, ktorá Nixa zoznámila s vedúcimi manažérmi firmy Palantir. Spoluzakladal ju Peter Thiel, multimilionársky zakladateľ PayPal a jeden z prvých investorov do Facebooku. Bola to masívna firma, ktorá uskutočňovala informačné operácie pre CIA, Národnú Bezpečnostnú Agentúru (NSA) [ktorej úlohou je analýza informácií získaných elektronickou cestou pre účely národnej bezpečnosti], ako aj pre jej britský náprotivok - Government Communications Headquarters - GCHQ. Nix bol nadšený tým, čo sa dozvedel a okamžite chcel, aby aj SCL robila to čo Palantir. 

Kanadská pobočka SCL, ktorá bola známa aj pod názvom AIQ (AggregateIQ) sa neskôr preslávila svojim angažovaním v predreferendovej Brexitovej kampani v roku 2016. O tom ale trochu neskôr. 

Osoby a firmy okolo Cambridge Analytica.
Osoby a firmy okolo Cambridge Analytica. (zdroj: Anton Kovalčík.)

Pokračovanie.

Zdroj informácií: Brittany Kaiser - Targeted.

 Christopher Wylie - Mindf*ck.

Skryť Zatvoriť reklamu