Desať princípov pre slobodu slova - 9,10.

Písmo: A- | A+

Bez toho, aby sme boli expertmi, potrebujeme porozumieť systému komunikácií dostatočne na to, aby sme videli, ako a kým je manipulovaný či obmedzovaný. Potom musíme rozhodnúť, čo je a čo nie je legitímne obmedzovanie.

Ďalším bodom princípov pre slobodu prejavu je:

9. Ľadovce. Bránime Internet a ostatné systémy komunikácie proti nelegálnemu obmedzovaniu ako zo strany verejnej, tak aj súkromnej moci. 

Aby autori Ian Brown a Christopher Marsden ilustrovali zložitosť internetu, použili obrázok ľadovca. Väčšina z nás vidí iba jeho špičku. Hlboko pod hladinou však je jeho fyzická zložka, zvyčajne optické kábly položené na dne oceánu a naprieč kontinentmi. Väčšina internetovej prevádzky je potom vedená cez hlavné internetové uzly, známe pod názvom IXP, ktorých je na celom svete iba niekoľko stoviek. Na každej úrovni ľadovca, teda v každej zložke štruktúry internetu, sú formy a prístupy, nastavenia kontroly a preferencií: Fyzické, technické, komerčné, diplomatické, právne, administratívne, editorské, bezpečnosti a kriminality. Na každom stupni je možnosť ovplyvňovania, manipulácie, obmedzovania a podobne. 

Existujú najmenej tri spôsoby, ktorými nejaká kombinácia súkromnej a verejnej moci produkuje nelegitímne zasahovanie a reštrikcie, ktoré však môžeme len veľmi ťažko identifikovať, pretože sú výsledkom skrytých, netransparentných zásahov niekde dole v neviditeľnej časti ľadovca. Za prvé, sú veci, ktoré informačné a komunikačné firmy robia zo svojich vlastných komerčných či vývojových dôvodov. Za druhé, sú určité spôsoby, ktorými sa demokratické vlády snažia primäť sprostredkovateľov, aby pre ne urobili to, čo ony považujú za odôvodnené blokovanie a filtrovanie, napríklad blokovanie široko pojatého nenásilného "extrémizmu." Záujem verejnosti v oblasti ochrany súkromia a slobody slova tak môže byť vtlačený medzi záujem vlády, aby bola videná ako robí "všetko aby ochránila bezpečnosť občanov, " a záujem firiem na maximalizácii zisku. Tretím spôsobom, ako vládna a súkromná moc ohrozujú slobodu prejavu sú západné korporácie veselo predávajúce svoje produkty represívnym režimom po celom svete. Aby toto svoje konanie vysvetlili občanom vo vlastných krajinách, zamestnávajú veľké právne a PR oddelenia. 

Algoritmy, ktoré určujú, čo uvidíme vo vyhľadávačoch na vrchu a čo úplne dole, tiež nie sú úplne neutrálne, pretože sú vytvorené ľuďmi, ktorí takisto majú svoje predstavy o tom, čo je podstatné, dôležité, zaujímavé a tiež majú svoje záujmy. Nemožno sa uspokojiť so situáciou, v ktorej tajné algoritmy bez akejkoľvek zodpovednosti majú takýto potenciálne rušivý vplyv na našu skutočnú slobodu informácie a prejavu. Možno sa dá nájsť zlatá stredná cesta medzi nedosiahnuteľnou transparentnosťou a neakceptovateľnou tajnosťou. Môže existovať nejaká bezpečná, dôverná verejná regulácia etiky algoritmov? 

Na internete je súkromná moc rovnako dôležitá ako tá verejná. Obmedzujúci, rušiaci a korupčný vplyv peňazí je na začiatku 21. storočia najväčšou hrozbou pre slobodu slova a prejavu. Peniaze hovoria. Dosť hlasno.

Posledným princípom v rebríčku profesora Asha je:

10. Odvaha. "Rozhodneme sa sami za seba a čelíme dôsledkom. "

Nič nie je zložitejšie a nič nevyžaduje viac charakteru, ako nájsť sa v otvorenom protiklade k svojej dobe a nahlas povedať: "Nie. " (Kurt Tucholsky). Intelektuálne a psychologicky je ťažké vystúpiť von z prijatej múdrosti svojho času a miesta. Mnohé štúdie z odboru behaviorálnej psychológie ukazujú, ako sa naše osobné presvedčenie o tom, čo je pravdivé alebo správne, rúca pod tlakom našich rovesníkov. 

Odvahu je však dobré kombinovať s toleranciou. Svet zložený len z odvážnych by smeroval k netolerantnosti. Bol by to svet neustálych hádok a prekrikovania, kde by nebol čas ani priestor na pochopenie, v tom najhlbšom zmysle porozumenia, odkiaľ tá druhá osoba prichádza. Svet zložený iba z tolerantných by smeroval k relativizmu a k nadmernej tolerancii zaprisahaných nepriateľov tolerancie.

Podmienkou šťastia je vždy sloboda a podmienkou slobody je odvaha.

Obrázok blogu

Ešte bude epilóg - Slobodne o slobode slova. Epilóg. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Zdroj informácií: Timothy Garton Ash - Free Speech.

Skryť Zatvoriť reklamu