Milí vaxeri a antivaxeri,

Milí vaxeri a antivaxeri,
Písmo: A- | A+

Aj keby sme sa neviem ako snažili aj s poučením chýb z minulosti, stále platí, že nič v živote nie je absolútne bez rizika.

Preto aj pri uvažovaní o tom či si dať pichnúť vakcínu proti čomukoľvek sa musíme rozhodnúť, či úžitok prevažuje riziko. Bohužiaľ, väčšina ľudí má v tomto smere značné rezervy. Máme tendenciu myslieť si, že všetko je úplne v pohode alebo presne naopak. Pravda je niekde uprostred.

Ja by som napríklad nikdy nešiel sám zbierať huby v obave, že, pri tom ako ich poznám, by som sa asi priotrávil. Ale nemal by som problém objednať si v reštaurácii hubové rizoto. Spoliehal by som sa na to, že ich dodávateľ húb vie, čo robí, no ani tak to nie je bez rizika. Samozber aj reštaurácia sú rizikové, aj keď asi nie rovnako. Každý deň čelíme nie nulovému riziku zabitia alebo zranenia, keď vychádzame z domu, no vychádzame, pretože úžitok, ktorý získame tým, že za sebou načas zatvoríme vchodové dvere je väčší, než možné riziko. Ostať doma tiež nie je bez rizika. Do domu nám môže naraziť meteorit, lietadlo, alebo môže dôjsť ku skratu, vznikne požiar a my uhoríme...

Aby sme dokázali odhadnúť mieru rizika, ktorému čelíme, potrebujeme brať do úvahy závažnosť udalosti, avšak aj pravdepodobnosť toho, že nastane. Závažnosť či následky leteckej havárie sú síce vysoké, no jej pravdepodobnosť je veľmi malá. V skutočnosti na počet kilometrov je letecká doprava tou najbezpečnejšou zo všetkých možností. Tým, že si v aute zapneme bezpečnostný pás, že pred jazdou nepijeme, počas nej netelefonujeme, síce znížime riziko autonehody, no úplne ho neodstránime.

Pri rozhodovaní o vakcínach by sme mali brať do úvahy fakt, že veľká časť redukcie rizika už prebehla. Každé štádium procesu je prísne regulované. Základné suroviny, ktoré sa používajú, sú od dodávateľov, ktorí spĺňajú prísne kritériá, testujú sa ešte raz pri prijatí do výrobnej prevádzky vakcín, ktorá tiež musí uspokojovať mnohé náročné požiadavky a je pravidelne preverovaná oprávnenými kontrolnými orgánmi, ktoré tiež potrebujú vedieť podrobnosti o všetkých používaných výrobných procedúrach a o tom, ako sú pracovníci prevádzky vyškolení. Skúšky vakcíny najprv prebiehajú na zvieratách, potom na malých skupinách zdravých ľudí, neskôr na stále rastúcich skupinách dospelých, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť skôr, než je vydaná licencia na výrobu.

Keď už spomínam to riziko, výskumníci v procese klinických skúšok používajú pojem možná neočakávaná vážna negatívna reakcia (suspected unexpected serious adverse reaction - SUSAR). Negatívna udalosť je niečo čo sa stalo po podaní lieku alebo vakcíny a mohlo, ale nemuselo tým byť spôsobené. Post hoc ergo propter hoc neplatí. Všetko to musí byť zaznamenané aj keď je jasné, že vakcína nebola príčinou. Vážna negatívna udalosť je taká, ktorej dôsledkom je úmrtie, je život ohrozujúca, vedie k dlhodobému postihnutiu alebo si vyžaduje hospitalizáciu. Pri každej takejto udalosti je potrebné zhodnotenie či bola zapríčinená vakcínou alebo nie. Negatívna udalosť, ktorá bola zapríčinená vakcínou je negatívna reakcia. V protokole ku klinickým skúškam konkrétnej vakcíny je zoznam očakávaných negatívnych reakcií. Napríklad bolesť alebo sčervenanie v mieste vpichu. Neočakávaná vážna negatívna reakcia je taká, o ktorej vedci dovtedy nevedeli, že je spojená s konkrétnym liekom či vakcínou. SUSAR je na základe toho všetkého niečo, čo môže byť neočakávanou vážnou negatívnou reakciou, alebo nie. Môže to byť niečo zlé čo by sa stalo tak či tak a náhodou sa to stalo krátko po podaní vakcíny. Napríklad jeden dobrovoľník, ktorý testoval vakcínu od Moderny bol zasiahnutý bleskom. Muselo to byť zaznamenané ako vážna negatívna udalosť, ale nikto si nemyslel, že zásah bol spôsobený vakcínou. V menej jasných prípadoch sa začína podrobné vyšetrovanie. Po jeho ukončení a posúdení regulačným orgánom môžu klinické skúšky pokračovať.

Obrázok blogu

Smrteľne nebezpečné fakty o vode!

Fakt - voda môže byť chemickou cestou vyrobená z raketového paliva! Fakt - voda je jednou z hlavných zložiek pesticídov a herbicídov! Fakt - prílišná konzumácia vody môže spôsobiť nadmerné potenie, močenie, dokonca aj smrť! Fakt - voda je hlavnou príčinou smrti utopením! Fakt - 100% všetkých masových vrahov, násilníkov a drogových dílerov sa priznalo k pitiu vody! Fakt - 100% všetkých ľudí, ktorí boli počas života vystavení pôsobeniu vody zomrie!

Tak sme sa postupne dostali k časti, ktorá by mohla mať názov: "Čo nám to do tela pichajú?"

Napríklad taká ortuť sa používala pred mnohými rokmi, keď sa niekoľko dávok vakcíny dávalo do jednej ampulky, niekedy obsahovali thiomersal, čo je konzervačný prostriedok na báze ortute. Ak by sa náhodou pri prvom odobratí vakcíny do ampulky dostala nejaká baktéria, thiomersal by ju zabil a takto by zabránil, aby sa pri ďalšej dávke z tej istej ampulky dostala do tela niekoho iného. Množstvo látky v jednej dávke bolo také nepatrné a v takej forme, že ho telo veľmi rýchlo vylúčilo. Žiadna z vakcín, ktoré sa dnes používajú v Európe alebo USA thiomersal neobsahuje. Zrušili ho pred mnohými rokmi. Inak, každý si môže overiť, čo vo vakcíne je podľa informácií na príbalovom letáku, ktorý sa dáva ku každej dávke vakcíny alebo na na webstránke Vaccine Knowledge Project.

Jednou z prísad vakcín, ktorá mnohým kole oči, je hliník, prítomný v mnohých vakcínach vo forme ťažko rozpustných zlúčenín (hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý) ako takzvané adjuvans. Adjuvant je niečo, čo je súčasťou vakcíny, a čo zlepšuje reakciu imunitného systému. Prvýkrát to bolo otestované cca pred sto rokmi pri vakcíne proti záškrtu. Takmer storočné skúsenosti ukazujú, že je to účinné a bezpečné. Podľa európskych predpisov na bezpečnosť potravín je napríklad tolerovaný príjem potravou jeden miligram na kilo váhy človeka a na týždeň. Vyskytuje sa vo vode a v mnohých potravinách, ktoré bežne konzumujeme, a to v ľahko rozpustných formách. Vakcíny obsahujú ťažko rozpustný hliník, pričom v jednej dávke ho je maximálne 1,25 miligramu, väčšinou o dosť menej.

K takej donebavolajúcej hlúposti, ako sú čipy vo vakcíne je škoda vyjadrovať sa, takže to by o nich stačilo.

Jednou z možných námietok proti vakcínam môže byť aj spôsob akým sú vyrábané, používajúc bunkovú líniu odvodenú z ľudských embryonálnych buniek. Mnohé adenovírusové vakcíny s deficitnou replikáciou (napríklad aj Oxford AstraZeneca) sú pestované v bunkách HEK293 (human embryonic kidney). Sú to bunky, ktoré všetky pochádzajú z jediného plodu utrateného v Holandsku v sedemdesiatych rokoch a boli použité na výrobu obrovského množstva liekov a vakcín, ktoré dnes zachraňujú životy. V súčasnosti ani v posledných desaťročiach neboli na vývoj vakcín použité žiadne iné bunky z utratených detí. Stanovisko Vatikánu od roku 2005 je, že síce je zlé vyrábať vakcíny s použitím línie ľudských buniek odvodených z utrateného plodu a je ´morálnou povinnosťou bojovať proti používaniu takých vakcín a požadovať alternatívy, ale ak je ľudské zdravie vystavené značnému nebezpečenstvu, potom takéto vakcíny smú byť použité.´V súčasnosti pápež František opakovane vyzýva k tomu, aby sa ľudia zaočkovali proti COVIDu-19.

Jedným z častých spoločných motívov diskusií o vakcínach je ziskový motív veľkých farmaceutických spoločností, vedcov, regulačných orgánov a lekárov, ktorí majú do činenia s vývojom, výrobou a aplikáciou liekov a vakcín, pre ktoré sa v Angličtine ustálila prezývka BigPharma. "BigPharma vám klame! BigPharma podplatila vládu. Vedcov tiež! Médiá dostávajú peniaze od Big Pharmy. Tí, ktorí podporujú vakcináciu sú tiež na jej výplatnej listine!"

Zaiste, mnohé z týchto firiem dali v minulosti ľuďom dobré a logické dôvody na to, aby im neverili. O vývoji a testovaní vakcín som už písal v predchádzajúcich článkoch, takže iba spomeniem, že kedykoľvek je potrebné nezávislé zhodnotenie výsledku vývoja liekov a vakcín, musia prebehnúť mnohé testovacie štúdie, často s podobnou štruktúrou a programom. Tieto štúdie musia potom byť vo vzájomnej zhode. Na rozdiel od liekov a vakcín, regulácia výrobkov ponúkaných na trhu ako doplnky stravy je extrémne permisívna. Napríklad zákon USA z roku 1994, ktorý ich reguluje, vylučuje ich výrobcov z povinnosti preukázať ich bezpečnosť alebo účinnosť. Stačí, aby výrobok riadne označili a onálepkovali. Medzi rokmi 2004 a 2012 tvorili doplnky stravy polovicu príkazom vládnej regulačnej agentúry FDA stiahnutých výrobkov práve doplnky stravy. Pred rokom 1994 mal trh s doplnkami stravy v USA hodnotu 4 miliárd dolárov ročne, odhaduje sa, že v roku 2024 prekročí hodnotu 200 miliárd dolárov. Nikto neprotestuje.

Vakcíny, ktoré sú často pomerne lacné, prinášajú farmaceutickým firmám pomerne nízky zisk. Z necelého jedného bilióna dolárov ročného príjmu celého farma biznisu, iba okolo 20 miliárd sú príjmy z vakcín; po započítaní nákladov na ich vývoj a výrobu a po zdanení, je ich čistý zisk z vakcín na smiešne nízkej úrovni. Vaccine profits from Big Pharma – let's take a closer look at this trope (skepticalraptor.com)

Pri porovnaní miery zaočkovania obidvomi dávkami vakcíny proti COVID-19 v USA sa došlo k zaujímavým výsledkom. Horných desať štátov bolo v poradí od prvého: Vermont, Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, New Hampshire, Maryland, Washington, New Mexico. Posledných desať štátov od štyridsiateho druhého po päťdesiaty prvý: West Virginia, Utah,Georgia, Idaho, Tennessee,Louisiana,Wyoming,, Arkansas, Alabama,Mississippi. Medzi najlepšou desiatkou sú všetko štáty, ktoré tradične volia Demokratov, medzi poslednými sú okrem Georgie všetko štáty voliace Republikánov. Anti-Vaccine Fanaticism Will Prolong the Pandemic and Endanger Democracy | The New Republic.

Veda v oblasti vírusov a vakcín je jednoznačná. Základné problémy sú vyriešené. Boj sa vedie jedine na ideologickej úrovni.

p.s.:

"Pokračovanie" https://blog.sme.sk/antonkovalcik/spolocnost/virusy-a-vakciny-protivnici-na-zivot-a-smrt

Zdroj informácií: Prof. Sarah Gilbert, Dr. Catherine Green - Vaxxers.

Jonathan M. Berman - Anti-vaxxers.

https://www.sprievodcaockovanim.sk/myty-a-famy-o-ockovani/vakciny-obsahuju-nebezpecne-latky/

Skryť Zatvoriť reklamu