Definitívna bodka za príbehom človeka, ktorému bol primalý župan a chcel stále viac

Písmo: A- | A+

Dokážete si predstaviť krajinu, v ktorej bežíte maratón, ale v cieli vám na krk zavesia medailu za víťazstvo v súťaži akvabel a k tomu vám nadšene tlieskajú fanúšikovia hokeja? Ja už hej. BBSK je krajina neobmedzených možností.

Uvedomujem si, že zložitosť a dĺžka mojich článkov je nad sily niektorých jednoduchších čitateľov, chyba však tentoraz nie je v mojej grafománii. Je spôsobená neuveriteľne zložitým a nezákonným spôsobom výkonu samosprávy v podaní župana Kotlebu a jeho poddaných. Sťažnosti na neprehľadnosť tohto a mojich ostatných textov na tému bystrickej župy preto prosím adresujte práve jemu, z luxusnej adresy na Námestí SNP sa v pondelok sťahuje a v ideálnom prípade ho o nejaký čas zastihnete len o dve ulice vyššie.

A teraz rovno k veci, teda k viacerým. A tiež k sľubovanej pointe, či skôr viacerým.

...

Pointa prvá:

14 augusta 2017 Suja na zastupiteľstve BBSK v snahe presvedčiť poslancov o nutnosti odpredať majetok za 1,- Euro vyhlásil okrem iného: “…nehovoriac o tom, že nám Úrad verejného zdravotníctva stále dáva pokuty za to, že to tečie, ak nám to odoberiete a potom to bude platiť Úrad, mne je to jedno… Stále, pri každej kontrole Úradu verejného zdravotníctva je s tým problém. A už nechcem platiť pokuty za to, že je tam kvapalina, nafta, a podobné veci z toho vytekajú. Pod nejakú z týchto liazok starých, alebo trambusov keď dáme nejakú bedňu na olej, a praskne niekde, ja neviem, brzdová kvapalina vzadu čo ešte vyteká, tak by sme potrebovali vane veľké, ako je samostatné to auto. A to už nehovorím o ekologickej záťaži na tie asfaltové kade, ktoré sú plné ropných látok, ktoré ani neviem ako budeme likvidovať, lebo na to musí byť firma, alebo nejaká osoba oprávnená.

Nuž a v tom má pán Suja absolútnu pravdu. Nielen tie ropné látky, ale aj ďalšie z ním uvedených smie likvidovať len na to oprávnená firma, pretože ide o takzvaný a zákonom jasne definovaný nebezpečný odpad. Poslanci však predaj neschválili a už vôbec nie za jedno Euro, jednoducho len vyhlásili majetok za neupotrebiteľný a na návrh hlavného kontrolóra Kňažeka požadovali dodržanie prvých dvoch bodov Článku 12 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK - teda posúdenie vyraďovacou a likvidačnou komisiou a povinné zverejnenie oznámenia o ponuke tohto majetku na webovej stránke Úradu BBSK a BBRSC a.s. prostredníctvom príslušného odvetvového odboru po dobu minimálne 30 dní.

Ako si s týmto “drobným" problémom Kotleba a Suja poradili?

Zverejnili na weboch BBSK a BBRSC a.s. ponuku podľa platných Zásad a podľa poslaneckého návrhu?Nie. Netvrdím to iba ja, ale aj pán Igor Čierny v odpovedi poskytnutej podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám: "Neupotrebiteľný majetok na likvidáciu BBRSC a.s. neponúkalo. Predmetný neupotrebiteľný majetok bol ponúknutý prítomným poslancom a zároveň starostom a primátorom na 43. riadnom zasadnutí BBSK" - a k tomu priložil už len linky na zasadnutie zastupiteľstva zo dňa 14 augusta 2017, ktorými vás tu zásobujem v každom článku. Kotleba a Suja teda nesplnili povinnosť 30 dňového zverejnenia na webe a porušili tak platné a samotným Kotlebom podpísané Zásady hospodárenia s majetkom BBSK. Nezverejnili ponuku, hoci to podľa Zásad boli povinní urobiť - a ponúkali to vraj poslancom, starostom a primátorom, hoci podľa tých istých zásad nič také robiť nesmeli. A Čierny sa k tomu ešte bez okolkov prizná. Aspoň, že tak.

Len pre orientáciu pripomínam, že Mgr. Igor Čierny je vedúcim technicko-prevádzkového úseku od minulého týždňa, kedy si s ním vymenil riaditeľskú stoličku Miroslav Suja. Je pritom jedným zo štyroch mužov, ktorí si pred pár dňami rozdelili obrovské prémie za hospodársky výsledok firmy, ktorá je pritom personálne, technologicky a organizačne po kolapse. Jej schopnosť zabezpečiť na nevyhnutnej úrovni zimnú údržbu je ohrozená a tým sú priamo ohrozené aj zdravie, životy a majetok občanov používajúcich cesty druhej s tretej triedy v celom kraji. Nielen, ale aj Kotlebových voličov.

Dal Kotleba posúdiť majetok vyraďovacou a likvidačnou komisiou? Opäť nie. Suja na zasadnutí bohorovne tvrdil, že materiál predsa prešiel komisiami ešte v roku 2012 - ibaže poslancom zabudol spomenúť, že medzitým na zoznam za päť rokov pribudol ďalší, komisiami nikdy nehodnotený majetok a tiež tam pribudlo zopár funkčných strojov, ktoré by žiadna príčetná komisia nikdy neoznačila za neupotrebiteľné. A práve tie sa namiesto použitia na zimnú údržbu ocitli na základe neúčinných zmlúv, ignorovania vôle poslancov a nezákonných rozhodnutí v rukách jedinej súkromnej firmy, ktorá s nimi zatočila za nie nula, ale ani ani nie jedno Euro - ona ten majetok veľkorysom odkúpila od správy ciest za celé dve Eurá. Bingo.

Možno si hovoríte, že takáto reťaz absurdných, nezákonných a neúčinných rozhodnutí sa niekde musí skončiť a že možno už viac chýb neurobili. Omyl.

Regionálna správa ciest po odmietnutí predaja majetku poslancami BBSK totiž vykonala prieskum trhu na jeho likvidáciu, pričom v prípade ponuky víťazného subjektu, firmy KALAMÁR s.r.o. s cenou 0,- Euro mal ostať “vyzískaný” kovový odpad subjektu, ktorý by likvidáciu vykonal. Správa ciest pritom prieskum vykonala ešte v čase, keď jej majetok vôbec nepatril a vykonala ho tak, že vyhodnotila ponuky štyroch priamo oslovených subjektov, z ktorých však ani jeden nemá oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom (!). Ide o firmy KALAMÁR s.r.o., WWJD s.r.o., R + R s.r.o. a METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o. Všetky štyri majú v predmete činnosti uvedené len “podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,” ktorým však odpad nachádzajúci sa na pozemkoch správy ciest podľa mierne apokalyptických vízií poslanca Suju o veľkosti vaní pod liazkami a trambusmi rozhodne nebol. A nebol ním ani podľa zákona a Úradu verejného zdravotníctva. Prieskum trhu sa teda uskutočnil získaním ponúk od štyroch firiem, z ktorých žiadna nemá v predmete činnosti nakladanie s nebezpečným odpadom - a teda na žiadnu z tých ponúk nemalo byť vôbec prihliadané.

Slabým miestom tohto divadelného predstavenia pre jednoduchších voličov je aj fakt, že firmy poslali svoje ponuky iba na základe zoznamu, z ktorého nebolo vôbec možné zistiť, aká je celková váha kovového šrotu po údajnom vymontovaní náhradných súčiastok a nemali tak žiaden ani len orientačný podklad pre vypracovanie kvalifikovaného cenového odhadu. Tak jednoducho tipovali, v lepšom prípade. Ako podklady tiež získali fotodokumentáciu, ktorá dokumentovala len malú časť z celkovo 103 položiek. Lepšie kusy boli vynechané a tie na značkách sa tam tiež vôbec neobjavili. Keďže ich napriek výzvam skalných fanúšikov Kotleba ani Suja dodnes neukázali, exkluzívne pre vás ich zverejňujem ja.

Aj a práve preto tento majetok nakoniec skončil vo firme KALAMÁR s.r.o. z Hriňovej, ktorá pritom na likvidáciu nebezpečného odpadu nemá oprávnenie. K majetku totiž prišla nie zmluvou o likvidácii, ale kúpnymi zmluvami, v ktorých o likvidácii nebezpečného odpadu nie je ani zmienka. Takže KALAMÁR s.r.o. najprv “vyhral” prieskum trhu zameraný na cenu likvidácie, majetok však v skutočnosti odkúpil - hoci na kúpu majetku nebol vykonaný žiaden prieskum a ani vyhlásená verejná súťaž a zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by upozorňovali na prítomnosť nebezpečného odpadu a nutnosť jeho likvidácie firmou, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie - a pritom Suja práve nebezpečnosťou odpadu a pokutami od Úradu verejného zdravotníctva strašil poslancov BBSK v snahe dotlačiť ich k súhlasu s predajom za 1,- Euro. Neprekvapí, že len o Euro nižšiu sumu núkal KALAMÁR s.r.o.

Kotleba osobne podpísal 26.9.2017 zmluvu, ktorou za 0,- Eur previedol na Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s. všetok majetok zo zoznamu. Regionálna správa ciest hneď na druhý deň pristúpila k uzavretiu prvej kúpnej zmluvy s firmou KALAMÁR, kde nie je už o likvidácii majetku ani zmienka. Ani byť nemôže, keďže KALAMÁR s.r.o. podľa zákona nemá oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu. Prvá zmluva nie je doteraz vložená v Centrálnom registri zmlúv v zákonnej podobe a teda nie je účinná, napriek tomu KALAMÁR s.r.o. s technikou manipuloval, akoby mu patrila a keďže to nestihol v sľubovanej lehote, uzavreli s ním Suja a Slivková potichu ďalšiu zmluvu, ktorú pre istotu až do volieb nevložili do Centrálneho registra zmlúv vôbec - urobili tak až 6 novembra, dva dni po voľbách, keď už bolo dávno po termíne stanovenom zákonom a ani táto druhá zmluva nikdy nenadobudla účinnosť pre nesplnenie zákonom vyžadovaných náležitostí. S majetkom ktorého sa týka však už na druhý pokus stihol Kalamár poriadne zatočiť a na dvoroch regionálnej správy ciest po ňom neostalo už takmer ani stopy.

Prichádza zima, už prvé mrazy a nedávne návaly snehu ukázali, že BBRSC a.s. v jej súčasnej kondícii nezvláda v dostatočnej kvalite starostlivosť o cesty. V noci z 12. na 13. novembra sa v priebehu niekoľkých hodín prevrhlo auto na Čertovici, ďalšie na Donovaloch a pri Lučenci havaroval autobus, všetky tri nehody priamo súviseli so zlým stavom ciest. 14 novembra sa Suja špekulatívne vzdával funkcie v predstavenstve a stával sa dočasným robotníkom v snahe stať sa šéfom odborov. Ním presadený nezákonný odpredaj majetku spôsobil, že funkčné grédre používané ešte na jar tohto roku na odstraňovanie ľadu z vozoviek prešli za cenu necelého jedného centu za kus do vlastníctva súkromnej firmy a skončili (zatiaľ oficiálne) neznámo kde - na zamrznutých cestách však zúfalo chýbali. Odchádzajúca garnitúra sa už zjavne stará iba o vlastné záujmy a na potreby obyvateľov kašle. Niektorí Kotlebovi voliči sú nepoučiteľní a stále domŕzajú, čože som si to dovolil vyskakovať do ich vodcu. Keď sa niektorý z ich blízkych vinou nedostatočnej údržby a katastrofálneho odborného a technického stavu veľkej časti regionálnej správy ciest zraní pri nehode, alebo pri nej zomrie, možno im konečne začne dopínať, ako nekonečne naleteli - a začnú aj im tie "neupotrebiteľné" grédre zúfalo chýbať..

...

Pointa druhá:

Skôr na odľahčenie. Zjavne sa na Úrade poriadne pracuje do poslednej chvíle a linky na podozrivé zmluvy, ktoré boli medializované občas haprujú. Dosť často. Vlastne stále, aspoň včera tomu tak bolo.

Keď Úrad BBSK píše, že na odstránení problému práve pracuje, výnimočne mu možno bez výhrad veriť. Ďakuje za pochopenie, ale toho sa nedočká.
Keď Úrad BBSK píše, že na odstránení problému práve pracuje, výnimočne mu možno bez výhrad veriť. Ďakuje za pochopenie, ale toho sa nedočká. (zdroj: www.bbsk.sk)

...

Pointa tretia:

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici to s Úradom BBSK a Banskobystrickou regionálnou správou ciest a.s. v ostatných rokoch nemal úplne ľahké. Zoznam zapísaných listín sa občas mení rýchlejšie, ako stíham zhotovovať printscreeny, zopár zaujímavých by sa ale našlo. Obzvlášť si možno vychutnať dve veci: zatiaľ čo v absolútnej väčšine prípadov iných subjektov sú listiny uložené v časovom slede tak, ako boli doručené, v prípade Banskobystrickej správy ciest lietajú dátumy priam neuveriteľne - dokumenty doručené v roku 2010 nasledujú po tých, ktoré boli doručené v roku 2017 a podobne. Oveľa zaujímavejšie je však to, že všetky doterajšie výročné správy od nástupu Kotlebovej administratívy (viem, je to oxymoron) až dodnes a tiež schálené účtovné závierky so správou auditora - teda za rok 2014, 2015 a 2016 - boli do zbierky listín doručené v jediný deň, 28.9.0217. Zákon - nezákon, čo tam po lehotách. Dokumenty, ktoré mali byť povinne zverejnené v zbierke listín v zákonnej lehote tam neboli celé roky. Paradoxne zrejme bude následky, pokuty a správne konania v tejto veci znášať už nový župan Lunter.

Čo je však skutočne dôležité: nižšie je kópia vôbec posledného dokumentu, ktorý sa firme úspešne podarilo vložiť do zbierky listín. Týka sa mnou avizovaného vzdania sa členstva Mgr. Miroslava Suju v predstavenstve BBRSC a.s. Urobil tak 14.11.2017, notárka listinu overila 21.11.2017 a 24.11.2017 sa ju pokúsil Kotleba vložiť do Zbierky listín spolu s ďalšou, ktorá priamo súvisela so Sujovým rozhodnutím. Kotleba však na veľké zdesenie zainteresovaných s návrhom neuspel a vyššia súdna úradníčka Jana Kužmová u druhého dokumentu skonštatovala, že nespĺňa zákonné predpoklady pre vklad. Listina, ktorú pre zjavný rozpor so zákonom odmietli vložiť do zbierky listín je mi známa a jej obsah priamo súvisel so Sujovým vzdaním sa členstva v predstavenstve. Nemožno ju zverejniť vzhľadom na to, že je už predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní a hoci ešte nebolo ukončené, porušenie zákona je natoľko zjavné, že sa nikdy nestane zapísanou listinou v Zbierke listín Okresného súdu. Ak, tak skôr ako dôkaz v trestnoprávnom konaní.

Inak povedané, Marián Kotleba sa pokúsil zneužiť svoje právomoci na protiprávne konanie. Čo tvrdím celé roky a čelím za to nenávisti a útokom od jeho fanúšikov sa začína ukazovať aj z úplne nezávislých zdrojov. V najbližších dňoch prevezme Úrad nový župan, ujme sa výkonu svojich právomocí nový poslanecký zbor a prieskumu neporiadku a porušovania zákona sa budú celé mesiace venovať orgány činné v trestnom konaní. Nakoľko je mi už dlhodobo známe z úzkeho okruhu najbližsích Kotlebových spolupracovníkov, aké je skutočné pozadie jeho činnosti a kto sú osoby, ktorým sa cíti zaviazaný, čaká jeho skalných fanúšikov čoskoro veľké vytriezvenie. Niekde tu sa končia možnosti nezávislého analytika a publicistu a začína priestor pre prácu novej administratívy, polície, prokuratúry a súdov. Preto ak nedôjde k nejakej nečakanej zmene, považujem svoju časť práce na rozkrývaní nekalej činnosti a klamaní voličov zo strany aktuálneho vedenia ĽSNS za skončenú. Som unavený.

PS: Toto vyhlásenie sa netýka pána Miroslava Suju a partie Aeterna Germanitas. Budem sa vám venovať rád a nie, rozhodne sa nebojím vašich odkazov a poslíčkov. Považujem vás za ešte väčšie zlo, než voleného Kotlebu a vaše spôsoby za neprijateľné. Viem že máte veľa kamarátov a známych ale verte, že v tejto disciplíne môžeme smelo súťažiť a vyhrám. Ozaj, a buďte taký dobrý a naučte svojho švagra Danka parkovať. Dokazovať si silu a zastrašovať detvancov nevychovaným správaním je iba a len nesmierne trápne. Je rok 2017 a dinosaury už buď vyhynuli, alebo sedia v base.

Sujov švagor Danko je tiež odborníkom na správu ciest a parkovaciu politiku.
Sujov švagor Danko je tiež odborníkom na správu ciest a parkovaciu politiku. (zdroj: Neznámy okoloidúci)

Doplnené po Mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva BBSK z 11.12.2017, ktoré viedol už nový župan Ján Lunter: poslanci rokovali o dvoch bodoch programu, predseda BBSK podal návrh na zmenu v orgánoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. a súhlas s vymenovaním nových členov predstavenstva a dozornej rady Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. Tento návrh podporilo 44 poslancov, jeden sa zdržal a poslanec Kotleba bol proti. Argumentoval pritom nikým nepodpísaným textom s údajným stanoviskom generálneho riaditeľa BBRSC a.s. Poslanci tento pamflet zmietli zo stola a odmietli sa ním zaoberať.

Stanislav Horník, poslanec ZBBSK ako druhý bod mimoriadneho zasadnutia predložil návrh na vykonanie hĺbkovej kontroly hospodárenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.. V dôvodovej správe uvádza podozrenia, závažné skutočnosti a neprestrelné argumenty, vrátane - konečne - kompletnej fotografickej dokumentácie všetkých 103 položiek zo zoznamu, ktoré neboli nikdy predtým zverejnené. Definitívne pritom vyvracia klamstvo údajného manažmentu, že v prípade šiestich grédrov ide o viacnásobnú fotografiu jediného stroja. Horník ako podklady pre vykonanie hĺbkovej kontroly uviedol v dôvodovej správe články zverejnené na blog.sme.sk "Kotlebov zázračný strojček na peniaze", "Kotlebov zázračný strojček na peniaze úplne zblízka a zvnútra", "Ako duo Suja a Kotleba obišlo vôľu poslancov a zaviedlo v bystrickom kraji vlastné zákony", "Predaj techniky za 1 Euro je iba vrcholom ľadovca" a "Definitívna bodka za príbehom človeka, ktorému bol primalý župan a chcel stále viac."

Zo 46 prítomných poslancov za návrh na vykonanie kontroly v regionálnej správe ciest hlasovali 46, nik nebol proti a nik sa nezdržal. Marián Kotleba práve hodil cez palubu všetkých, ktorým od augusta 2017 umožňoval konať spôsobom, aký si kontrolu akútne vyžadoval. Ako župan Marián Kotleba umožnil prevody majetku a nezákonné manipulácie, ako poslanec BBSK Marián Kotleba alibisticky hlasoval za návrh na vykonanie kontroly, ktorého dôvodová správa sa opiera o zistenia z mojich šiestich článkov. Na rozdiel pd predchádzajúceho polroka, keď tvrdil že má o situácii v BBRSC a.s. dokonalý prehľad odrazu v diskusii tvrdil opak a podotkol, že je sám zvedavý na to, čo sa bez jeho vedomia v podniku odohrávalo. Na priamu otázku poslanca Kukolíka a ďalších, kto je vlastne v skutočnosti aktuálnym riaditeľom BBRSC a.s. Kotleba dokonca odpovedá vyhýbavo: "Mal by to byť podľa všetkého pán Suja, ale keď nie je to tam napísané, tak neviem.." Len niekoľko dní predtým pritom Kotleba ako jediný akcionár vkladal Sujovo menovanie do registra listín Obchodného registra v Banskej Bystrici.

Nové vedenie župy bezprostredne po mimoriadnom zasadnutí našlo spôsob, ako dostať Suju z podniku okamžite a bez akéhokoľvek odstupného. Pripravilo písomné podklady, ktoré stačilo prevziať a vec by bola okamžite ukončená. Kotlebom na poslednú chvíľu dosadeného údajného generálneho riaditeľa Miroslava Suju však nečakane pochytili dva dni pred Štedrým dňom, 22 decembra zdravotné ťažkosti, ktoré mu znemožnili prevziať si výpoveď a tiež viesť podnik v najkritickejšom období zimnej údržby vyžadujúcej si plné nasadenie všetkých kompetentných.

A to je celé.