Povinné očkovanie. Nie je to silná káva?

Písmo: A- | A+

Komercializácia tlačí očkovanie aj tam, kde nie je vylúčené, že viac škodí ako pomáha. Zákonná povinnosť očkovania proti určitým infekčným ochoreniam je v princípe dosť podobná tomu, ako keby sme chceli ľuďom pod hrozbou pokuty naordinovať zjesť každý deň kilo kyslej kapusty, chodiť do práce pešo, nepiť vôbec alkohol, nefajčiť, atď. Význam povinného očkovania má podľa zákona spočívať v predchádzaní ohrozenia zdravia infekciou nielen samotného dieťaťa, ale aj možnosti šírenia infekcie v ostatnej spoločnosti. Ale ako môže neočkovaný človek nakaziť očkovaného? Alebo že by predsa? Ak sa nakazia navzájom tí, ktorí očkovanie z preventívnych dôvodov alebo z opatrnosti odmietajú, nemala by to byť vec ich samotných?

Dlhú dobu som na očkovanie nemal vyhranený názor, keďže som o ňom nevedel takmer nič. Zďaleka netvrdím, že teraz viem toho veľa, ale je toho už dosť na to, aby som bol v tomto smere oveľa opatrnejší ako doposiaľ. K záujmu o túto tému ma „aktivovali“ tí lekári, ktorí na prednáške Dr. Scheibnerovej verbálne, pomerne ostro zaútočili na prednášajúcu,  ktorá s poukazovaním aj na konkrétne prípady sa snažila záujemcom o túto problematiku vysvetliť, že vakcinácia môže a v mnohých prípadoch podľa nej aj spôsobila vážne zdravotné problémy, až smrť detí. Jeden lekár jej dokonca vytrhol mikrofón z ruky... (Dr. Scheibnerová je podľa viacerých dostupných informácií svetovo uznávaná austrálska odborníčka na riziká očkovania. Zúčastnila sa cca 100 súdnych pojednávaní, pričom v mnohých z nich súd nakoniec akceptoval jej expertízu, ktorá ukázala, že skutočnou príčinou úmrtia bolo očkovanie). Povedal som si, ak jej argumentácia tak silno dráždi niektorých lekárov, niečo na tom musí byť).   

Ak je pravdou len časť zo zverejnených prípadov poškodenia zdravia vakcináciami, a tiež z toho, čo už bolo a je popísané o rizikách očkovania, nie je potom je choré, ak človek napriek tomu je povinný dať zaočkovať svoje deti proti všetkým stanoveným ochoreniam? Keby som o týchto veciach vedel skôr, bol by som proti, aby moje deti boli zaočkované bez toho, aby lekár pred zaočkovaním nevyhotovil a nepodpísal záznam, že moje deti nemajú alergiu na žiadnu zo zložiek vakcín, tieto im nemôžu ukodiť a ochránia deti proti ochorením voči ktorému očkovanie smeruje. Ak by som takéto prehlásenie nedostal, bol by som  proti očkovaniu, aj keby orgán zdravotníctva hrozil zákonnou 10.000,-Sk pokutou, pričom si myslím, že v odvolacom konaní (aj keď nie možno hneď v prvom) by sa dalo  uspieť, nakoľko: 

  1. Sotva niekto preukáže, že vakcinácia je nevyhnutná, že je bezpečná pre každého bez ohľadu na špecifiká jednotlivcov.
  2. Neexistuje spôsob ako zistiť, že vakcína nespôsobí autoimunitné ochorenie po niekoľkých rokoch od očkovania.  
  3. Dlhodobo zdravé deti sotva môžu ohrozovať zdravie niekoho iného. (Napr. na Novom Zélande postačí ak pri vypuknutí epidémie osýpok alebo čierneho kašľa sa zdravé neočkované deti len vylúčia z vyučovania, maximálne na 2 týždne). 
  4. V súčasnosti neexistuje vykonávací predpis k zákonu, ktorý prikazuje očkovanie.        

Nižšie uvádzam výťah z dostupných informácií na internete, ktoré mňa osobne ovplyvnili k tomu, že niektoré očkovania by som úplne odmietol a ostatné dosť zvažoval, aj za cenu pokuty:   

- „Odhaduje sa, že len 3,5% poklesu úmrtnosti na infekčné ochorenia sa dá pripísať kombinovanému účinku očkovania a liekov. Napr. na Novom Zélande poklesla úmrtnosť na detské ochorenia až o 98% v rokoch 1880 až 1940 ešte pred zavedením očkovania.  Podobné skúsenosti boli zaznamenané v USA, Austrálii, Walese a Anglicku, čo sa týka osýpok, čierneho kašľa, tuberkulózy a záškrtu. Hlavnou príčinou ústupu infekčných ochorení bolo zlepšenie životných podmienok.“  

- „Preukázalo sa, že vakcinácia potláča bunkovú imunitu, ktorá má fungovať ako prvá obranná línia proti infekcii a ochoreniu. Deti tých matiek, ktoré boli tiež očkované, dedia menej protilátok."   

- Podľa MUDr. Petra Hrabčáka, člena „Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania“ výskyt zdravotných komplikácii po očkovaniach  je 6 násobne vyšší ako pri neočkovaní (určite nie je jediným lekárom na Slovensku, ktorý poukazuje na riziká očkovania)

- Vo väčšine štátov EÚ, okrem postsocialistických, nie je zákonná povinnosť očkovania, a ak, existuje legálna možnosť, ako sa mu vyhnúť. Za zamyslenie stojí, že v mnohých štátoch upustili od očkovania proti TBC, pričom u nás sa povinne proti TBC očkujú už 4-dňové deti.  

- „Mnoho vakcín obsahuje formaldehyd (karcinogén), hliník (ktorý je spájaný s demenciou), fenoxyetanol (chladiaca kvapalina pre motory), thiomersal (v ktorom je 49% ortuti, ako najjedovatejšej z nerádioaktívnych prvkov, pričom ďalej už nasleduje rádioaktívne plutónium), bunky z ľudských nádorov, rakovinotvorné vírusy, vírusy vtáčej leukémie z kuracích embrií, bunky z potratených bábätiek, opičie vírusy..."         

- „Pri výskume čierneho kašľu sa nezistila jasná súvislosť medzi protilátkami a ochranou proti tomuto ochoreniu. „Čierny kašeľ môže spôsobiť vážne symptómy, z ktorých niektoré môžu byť trvalé, ale rovnako tie isté symptómy môže spôsobiť vakcinácia proti nemu. Spôsobila aj úmrtia.“  

- „V r. 1999 bolo na novom Zélande zaznamenaná epidémia čierneho kašľa, pričom 68% ohlásených prípadov nastalo u plne zaočkovaných jedincov. Podobné to bolo s osýpkami, pričom v USA majú časté epidémie osýpok v 98% až 100%-ne zaočkovaných komunitách."  

- „V štúdii Svetovej Zdravotnej Organizácie (WHO) sa ukázalo, že viac prípadov tuberkulózy bolo zaznamenaných u očkovaných ako u neočkovaných.  Na Slovensku sa nevykonali žiadne dlhodobé štúdie bezpečnosti vakcín, v ktorých by sa porovnávala skupina zaočkovaných  s „kontrolnou“ skupinou nezaočkovaných detí." 

- „V oficiálnych údajoch výrobcovia určitých vakcín pripustili napr. tieto reakcie na ich vakcíny: encefalitída, roztrúsená skleróza, strata zraku, sluchu, poškodenie mozgu..."  

- „Vláda USA vyplatila 1355 mil. USD poškodeným deťom a to od r. 1989 (údaj z r. 2003), pričom sa odhaduje, že len 1 až 10% reakcií na vakcíny sa ohlasuje v Centre pre sledovanie nežiadúcich reakcií po vakcinácii, nakoľko ak ľudia nie sú dostatočne poučení, tak komplikácie si často krát nevedia dať do súvislosti s očkovaním, keďže zdanlivo môžu byť celkom nesúvisiaceho charakteru. "

- „Len na Novom Zélande sa ročne z verejných zdrojov vynaloží na očkovanie takmer 12 mil. dolárov. Je len samozrejmé, že pri takomto objeme peňazí nie je problém s propagáciou a presadzovaním vakcinácie a že tí, čo budú proti nej, budú ťahať vždy za kratší koniec."       

- „2 výskumy na Novom Zélande zistili, že neočkované deti sú celkovo zdravšie ako očkované, pričom napr. výskyt astmy a ekzémov  je značne vyšší u očkovaných detí. „Detské ochorenia pomáhajú správne vyživovaným deťom so zdravým imunitným systémom tento systém posilniť, aby sa neskôr vedel vysporiadať so závažnejšími výzvami. Väčšina detských onemocnení je mierna a samoohraničujúca.“

- Výrok Prof. MUDr. Dluholuckého CSc., člena vakcinačnej komisie: „...očkovanie proti obrne použitím orálnej živej polio vakcíny - ktorá sa už v Európe nikde nepoužíva, nesie so sebou riziko pre deti (vakcinačná obrna - VAPP) a aj riziko mutácie vírusov a návratu detskej obrny do Európy. Na Slovensku mutácie boli. Je to neprijateľné z celosvetového hľadiska.“

            Pre odškodnenie v prípade poškodenia zdravia vakcináciou je nutný podpísaný záznam osoby (lekára), ktorý vakcináciu podáva. V zázname by malo byť najmä uvedené, že:

- existujú dôkazy o tom, že očkovaná osoba je zdravá (nemá alergiu na niektorú zložku vakcíny, rodinná história alergií je v poriadku),

- vakcína (u ktorej nesmie chýbať jej popis, názov výrobcu a číslo série) bola správne skladovaná. 

Súvisiace články na tomto blogu:

http://burkert.blog.sme.sk/c/183056/Najlepsia-prevencia-proti-chripke.html

http://burkert.blog.sme.sk/c/178489/Kazdy-by-mal-mat-pravo-odmietnut-lekarsky-zakrok.html

Zdroj článku: Materiál IAS (Immunisation Awareness Society) a internetová stránka združenia „Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania“.

Skryť Zatvoriť reklamu