Duchovné otázky

V budhizme sa o Bohu Stvoriteľovi dnes už nehovorí

Marcel Burkert

V budhizme sa o Bohu Stvoriteľovi dnes už nehovorí

Ale v minulosti to tak nebolo, bol neodmysliteľnou súčasťou budhistickej viery. Čo dnes ale vieme o Budhovi? Bol iba zakladateľom novej viery, ktorý trávil svoj život meditáciami a v odlúčení od sveta? Alebo bol niekým vyšším?

 • 31. okt 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 885x
 • 24
Tykanie je viacmenej zlozvyk. A vykanie vôbec nemusí znamenať chladný odstup

Marcel Burkert

Tykanie je viacmenej zlozvyk. A vykanie vôbec nemusí znamenať chladný odstup

Vykanie má na rozdiel od tykania viaceré pozitíva. To najmenšie z nich je to, že človek sa pri ňom nemôže dostať do situácie,

 • 24. jún 2016
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 437x
 • 15
Stretnutie s deťmi z minulého života & Príbeh Jenny Cockell

Marcel Burkert

Stretnutie s deťmi z minulého života & Príbeh Jenny Cockell

Pátranie v minulých životoch sa v poslednej dobe stalo populárne. Či už zo zvedavosti, alebo z domnienky krivdy, že nám bolo odoprené poznať niečo pre nás užitočné.

 • 28. dec 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 982x
 • 14
Má viera v zmŕtvychvstanie a nanebovystúpenie vážne vážne medzery?

Marcel Burkert

Má viera v zmŕtvychvstanie a nanebovystúpenie vážne vážne medzery?

Mnoho, ak nie väčšina kresťanov vidí hlavný význam Ježišovho pôsobenia v tom, že pre nás zomrel na kríži, aby nás tým vykúpil zo všetkých hriechov. Prijíma sa pri tom myšlienka, že múdry Boh poslal na zem svojho syna, teda časť seba, aby sa tento syn nechal mučiť a zavraždiť.

 • 21. apr 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 726x
 • 53
Stigmy - Božia milosť??? Autosugescia?? Karma?...

Marcel Burkert

Stigmy - Božia milosť??? Autosugescia?? Karma?...

Stigmy, teda pravidelne, bez fyzického pričinenia objavujúce sa Kristove rany na ľudskom tele, nepochybne paria k najzvláštnejším javom s akými sa viera a aj veda kedy stretli.

 • 28. feb 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 808x
 • 8
Súvisí viera v jediný život s úctou k právu a kvalitou politiky?

Marcel Burkert

Súvisí viera v jediný život s úctou k právu a kvalitou politiky?

Môže by nízka úroveň politickej „kultúry" na Slovensku náhodná alebo len odzrkadľuje do veľkej miery morálnu úroveň ľudí tejto krajiny? Ak bližšie k pravde má druhá možnosť, kde sú korene toho, že sa nachádzame takmer, alebo priamo v morálnom suteréne, v ktorom sa tí, čo majú moc, alebo ju cez svoje peniaze ovplyvňjú, sa neraz doslova vysmievajú právu žijúc v presvedčení, že oni - vyvolení môžu všetko, že sú nepostihnuteľní, lebo spravodlivosť na nich jednoducho nemá? Ako je možné, že sme sa do takéhoto stavu spoločnosti vôbec dopracovali, keď veľká väčšina z nás sa hlási k nejakému, najmä kresťanskému vierovyznaniu a aj samotná Ústava SR vychádza z cyrilo-metodského duchovného dedičstva. Alebo sa k moci vždy dostávajú iba ateisti? Sotva. Lebo medzi tými, čo zneužívajú svoje postavenie, moc, alebo právomoci je dosť takých, ktorí nie sú ateistami. Ako je vidieť, samotné učenie o 10 božích prikázaniach a božej spravodlivosti nepostačuje. Zvlášť ak aj samotní veriaci sa neraz pýtajú, ako mohol boh dopustiť toľko neprávosti. Na strane druhej, ateisti sú neraz na dosť vysokej morálnej úrovni. Preto príčiny neútešeného stavu našej spoločnosti bude zrejme treba hľadať hlbšie.

 • 24. dec 2011
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 1 279x
 • 114
Kolónka "Náboženské vyznanie"

Marcel Burkert

Kolónka "Náboženské vyznanie"

Pri vyplňovaní tlačiva, ktoré sme všetci obdržali pri príležitosti sčítania obyvateľov som zostal zaskočený  pri kolónke: „náboženské vyznanie". Prečo? Po prvé preto, lebo som slobodným veriacim, ktorý nepotrebuje svoju vieru škatuľkovať pod nejaké vierovyznanie, ale s takýmito jedincami tento štát nepočíta. Buď sa zaškatuľkujete, alebo ste automaticky bez vyznania; teda ateistom, aspoň tak to väčšina chápe, pritom ním nemusíte byť. Ak je takto povrchné celé sčítanie, načo vlastne je dobré? Ešte viac ma však zaskočilo to, že o vierovyznaní detí má pri sčítaní rozhodnúť rodič. Prečo rodič? Lebo deti sú v tomto nesvojprávne? V poriadku, ale potom by nemali byť spôsobilé ani tomu byť nositeľmi náboženského vyznania, aj keď sú pokrstené. Veď byť pokrstený je jedna vec a niečo vyznávať je vec druhá. Vyznanie predpokladá nejakú aktivitu, minimálne názorovú, kdežto pokrstenie je u detí čisto pasívna záležitosť.

 • 23. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 874x
 • 89
Vstal z mŕtvych aj Ján Pavol II.?

Marcel Burkert

Vstal z mŕtvych aj Ján Pavol II.?

Nerozumiem tomu, a bol by som naozaj úprimne rád, ak by mi na otázku, či Ján Pavol II. vstal, alebo nevstal z mŕtvych dal niekto povolaný jasnú odpoveď; keďže ako sme sa mohli nedávno dozvedieť od biskupov, zomretý pápež žije v nebi. Nezaujímalo by to len mňa. Pýtal som sa viacerých veriacich v mojom okolí na danú otázku, a tiež na otázku, či Ján Pavol II. je určite v nebi, ako to tvrdí Konferencia biskupov Slovenska, no väčšina z nich mi nevedela na to dať jednoznačnú odpoveď. Ich odpovede, ak si rovno neprotirečili, tak boli vyhýbavé, metúce, alebo ma odkazovali na kňazov.Ako to teda je?

 • 2. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 610x
 • 90
Kresťanská "spravodlivosť", prírodné katastrofy zabijajúce ľudí a Božia láska

Marcel Burkert

Kresťanská "spravodlivosť", prírodné katastrofy zabijajúce ľudí a Božia láska

Počul niekto niekedy o sudcovi, ktorý by namiesto odsúdenia a potrestania vinníkov týchto odmenil, resp. odpustil im aj ich predošlé previnenia, za ktoré ešte neniesli ani tú najmenšiu zodpovednosť, ktoré ani neoľutovali a navyše v ich správaní nie je ani náznak toho, že by sa chceli zmeniť k lepšiemu?

 • 23. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 596x
 • 1
Dá sa Stvoriteľ obmäkčiť modlitbami?

Marcel Burkert

Dá sa Stvoriteľ obmäkčiť modlitbami?

Každý z nás už asi neraz počul príbehy, v ktorých Stvoriteľ údajne vyslyšal modlitby, alebo lepšie povedané prosby a na základe nich zachránil ľudí pred istou smrťou a pod. Tieto príbehy majú pravdepodobne ľudí evokovať k viere, hoci aj k slepej. Pritom sa však zabúda, že slepá viera je skrytá za mnohým zlom. Nevynímajúc samovražedné útoky na bezbranné civilné obyvateľstvo. Neviem, či si autori spomínaných príbehov a tí, čo ich radi počúvajú, náhodou nemyslia, že Stvoriteľovu vôľu možno len tak bez ničoho ovplyvniť alebo zmeniť počtom prosieb, či slepou vierou.

 • 25. jan 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 437x
 • 94
Nekazme si Vianoce myšlienkami na ukrižovanie

Marcel Burkert

Nekazme si Vianoce myšlienkami na ukrižovanie

V kresťanskej viere by sotva bola Veľká noc bez Vianoc a Vianoce bez Veľkej noci. Podľa kresťanov, Ježišovo utrpenie a smrť na kríži boli Bohom chcené a nutné pre našu spásu, pričom bez tejto obete by ľudstvu neboli odpustené hriechy. Ak je to naozaj tak, prečo pri oslavách narodenia Spasiteľa nikto z kresťanov nehovorí o ukrižovaní. Prečo nikto z nich nehovorí, že nebyť ukrižovania nebolo by ani vykúpenia a zrejme zbytočná by bola aj oslava Vianoc, resp. narodenie Ježiša? Odrazu sa tieto dve udalosti akoby oddeľovali; akoby čo do významu spolu vôbec nesúviseli. Žeby kresťania zvlášť na Vianoce podvedome cítili, že tu niečo nesedí? Bol by Ježiš hodný ich osláv a viery aj keby sa nenechal ukrižovať?

 • 20. dec 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 300x
 • 193
Zásady kritizovania. Aj v predvolebnej kampani

Marcel Burkert

Zásady kritizovania. Aj v predvolebnej kampani

Raz som počul zaujímavé prirovnanie, že v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa podobajú muchám, vyhľadávajúcimi na druhých to, čo zapácha, a iní sú zas ako včely, vyhľadávajúce na druhých kvety, resp. to, čo je

 • 21. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 354x
 • 46
Je pápež skutočne Svätým Otcom?

Marcel Burkert

Je pápež skutočne Svätým Otcom?

Túto otázku by som chcel položiť tým, ktorí označujú, alebo označovali pápežov, minimálne  Jána Pavla II., „Svätým Otcom". Najmä by som ju chcel položiť predstaviteľom a kňazom katolíckej cirkvi, keďže podľa mnohých iných vierovyznaní je Svätým len Stvoriteľ. Nechcem znižovať pápežstvo, ale to naozaj neexistuje na vyjadrenie postavenia pápeža v cirkvi a toho čo pre veriacich znamená iný, vhodnejší výraz a nie taký, ktorý je v kolízii s Najvyšším, ktorému by mal byť ten výraz oveľa vlastnejším?

 • 16. feb 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 046x
 • 25
Čo zostalo po Vianociach. Alebo sviatkoch darčekov?

Marcel Burkert

Čo zostalo po Vianociach. Alebo sviatkoch darčekov?

Tých darov pod stromčekmi je v posledných rokoch vo všeobecnosti tak veľa, a ich význam pri oslavách je tak veľký, že Vianoce by sa pokojne mohli nazvať aj v našom, takmer "kresťanskom" štáte „sviatkami darčekov", "sviatkami konzumizmu", alebo "horúčka zvaná darček".

 • 26. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 082x
 • 19
Duch doby a "Najväčší príbeh všetkých čias"

Marcel Burkert

Duch doby a "Najväčší príbeh všetkých čias"

Kto pozná dokumenty pod názvom „Duch doby" zrejme si medzi nimi pozrel aj „Najväčší príbeh všetkých čias". Aj keď sa zďaleka nestotožňujem s jedným v ňom odznelým  tvrdením, že Ježiš, bol vymyslenou postavou vytvorenou ako politicko-náboženský nástroj, a tiež s úvodným posmechom na adresu Stvoriteľa, odzneli tam niektoré zaujímavé tvrdenia, ktoré, ak sú všetky pravdivé, mohli by zatriasť náboženskými dogmami.

 • 18. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 619x
 • 45
"Splnili by ste príkaz k zhodeniu atómových bômb?"

Marcel Burkert

"Splnili by ste príkaz k zhodeniu atómových bômb?"

Nedávno som dostal otázku, ako by som sa zachoval, ak by som v 2. sv. vojne dostal príkaz k zhodeniu atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki. Môže byť človek, ktorý to vykonal na príkaz iného, braný na duchovnú, resp. morálnu zodpovednosť? Známy, ktorý mi túto otázku položil je veriaci a prikláňal sa k tomu, že ak by dostal takýto rozkaz urobil by to, lebo to znamenalo ukončenie vojny a záchranu oveľa viac ľudských životov ako zahynulo následkom zhodenia týchto bômb.

 • 9. okt 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 812x
 • 147
"Boli by ste schopní zabiť budúcu Hitlerovu matku?"

Marcel Burkert

"Boli by ste schopní zabiť budúcu Hitlerovu matku?"

Nedávno som dostal otázku: "Bol by si schopný zabiť budúcu Hitlerovu matku, ak by si žil v tej dobe a mal možnosť to spáchať beztrestne? Mohol by si tak zachrániť milióny ľudských životov, ktorí zahynuli, resp. by zahynuli vo vojne, samozrejme za predpokladu, že by nebola pochybnosť o tom, že sa danej žene narodí Adolf Hitler".

 • 27. sep 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 677x
 • 147
Abrahám - inteligentný (ná)stroj na zabíjanie v rukách "božích"?

Marcel Burkert

Abrahám - inteligentný (ná)stroj na zabíjanie v rukách "božích"?

Sú slepá viera, odhodlanie bez zaváhania zabíjať, ak si to želá boh, u neho skutočne najvyššie cenenými vlastnosťami stojacimi nad svedomím, rozumom aj citmi? Na túto otázku zo strany "obhajovateľov", alebo obdivovateľov biblického Abraháma neodznela v pomerne obsiahlej diskusii k predošlému článku na túto tému odpoveď, aj keď išlo o najzásadnejšiu otázku tohto článku. Myslím, že nižšie vylíčený príbeh o Abrahámovi má k ľudskému cíteniu a tiež k zdravému rozumu oveľa bližšie ako ten biblický.

 • 6. jún 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 416x
 • 70
Nerozumiem kresťanskému Bohu & Príbeh o Abrahámovi

Marcel Burkert

Nerozumiem kresťanskému Bohu & Príbeh o Abrahámovi

Ak mám vychádzať z toho, čomu vo všeobecnosti veria kresťania, že Biblia je čisté slovo Božie, teda je bez akýchkoľvek omylov, ktoré tam mohli vložiť tí, čo ju spisovali, potom kresťanskému, a ani židovskému Bohu nielen že nerozumiem, ale musím ho aj odmietnuť, aj keď inak v Boha verím. Veď podľa toho ako ho na niektorých miestach vykresľuje Starý zákon vyznieva ako, jemne povedané, hrôzostrašný pán. Vezmime si napr. 22. kapitolu, 1-2, Prvej knihy Mojžišovej, kde môžeme čítať:

 • 24. máj 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 474x
 • 143
Kondómy ako záchranná brzda & Čo má cirkev spoločné s komunistami

Marcel Burkert

Kondómy ako záchranná brzda & Čo má cirkev spoločné s komunistami

Z hľadiska prekvitajúcej biedy a rýchleho šírenia AIDS vo viacerých afrických štátoch sú, alebo by mohli byť  kondómy pre mnohých, aj keď zďaleka nie pre všetkých, záchranou brzdou podobne ako je dlhodobé väzenie záchrannou brzdou pre nepoučiteľných zločincov, resp. pred nepoučiteľnými zločincami. Alebo snáď pozná niekto za danej situácie účinnejšiu fungujúcu metódu pred tým, aby sa v Afrike nerodilo toľko detí trpiacich hladom a tiež AIDS?

 • 22. mar 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 811x
 • 56
Skryť Zatvoriť reklamu