V mene falošnej morálky. Zakážeme napokon aj dýchanie?

Písmo: A- | A+

Keď sa 6. marca 2020 Covid-19 „konečne“ oficiálne objavil aj na Slovensku, tak práve v ten deň sa na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)

objavil zaujímavý článok, v ktorom Ján Mikas, hlavný hygienik SR, píše:

„V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, alebo ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a objavili sa u vás príznaky podobné ochoreniu COVID-19, teda kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy a únava, ide s najväčšou pravdepodobnosť klasickú chrípku či prechladnutie a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia, vrátane chrípky, je dôležité kontaktovať ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.“...

„Naozaj zaujímavé a rozumné slová, ktoré vtedy Ján Mikas, ešte bez vplyvu našich „objektívnych“ médií a odborného konzília Igora Matoviča, vyslovil. Boli jasne cielené a nevyvolávali paniku. A presne pri tomto to aj malo ostať. Malo byť zachovaná/posilnená ambulantná starostlivosť, kde sa postupne mohli liečebné a diagnostické spôsoby na odhalenie „nového“ C-19 dopĺňať napr. aj neskôr, tak zámerne a podlo zneužitými AG testami. Teda žiadne mediálne šialenstvo, ale jasné a cielené medicínske postupy. Ale takto sa asi nemohlo (nesmelo?) postupovať, ba dnes to vyzerá tak, že bolo takmer zámerom vyvolať v spoločnosti strach a paniku z C-19!“

A v tomto, rok starom článku na stránkach ÚVZ SR, Ján Mikas, v časti „Dôležité informácie pre občanov“, ďalej píše:

„Treba dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle a kýcha. Očí, nosa i úst, sa nedotýkajte neumytými rukami, zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní, jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša. Doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe“…

Aj toto sú veci, pri ktorých sme mali ostať a nie začať v médiách šíriť strach a paniku a sťažiť, či pomaly zakázať ambulantným lekárom základnú zdravotnú starostlivosť. Na základe tohto ošiaľu sa potom, častokrát úplne bezdôvodne, začali zavádzať rôzne opatrenia na obmedzenie osobnej slobody občanov SR

Ďalej Ján Mikas v uvedenom článku, v časti „Doteraz prijaté opatrenia v súvislosti s COVID-19“, píše:

„Štát rieši problematiku nákupu a navýšenia OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov) a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach, v prípade väčšej nákazy dokáže reprofilizovať 7700 lôžok.

Zaujímavé. Lebo dnes, po roku „boja“ s C-19 pod vedením vlády I. Matoviča, keď máme v nemocniciach na C-19 lôžkach okolo 4000 pacientov, tak naše nemocnice a zdravotníctvo kolabuje???...

Ak je pravdou, že nemocnice a zdravotníctvo kolabujú, tak pravdou z toho vyplývajúcou logicky musí byť aj to, že od 6. marca 2020 doposiaľ, sa celá „aktivita“ vlády, a jej odborného tímu na boj proti C-19, zamerala nie na nemocničnú starostlivosť a liečbu z C-19, ale predovšetkým na nákup AG psích testov, povinné testovanie, na „zázračné liečebné“ postupy R-O-R (rúško, odstup, ruky), lockdawny, núdzové stavy a dnes aj na očkovanie na C-19, hlava-nehlava, samozrejme "dobrvoľne", inak nebudeš môcť vstúpiť ani do obchodu!,ako píše na svojom blogu ferro

Aj ja, nielen môj kamarát fero..., si myslí, že zďaleka nielen a na základe vírusu C-19, a už vôbec nie preto, že nenosili rúško, dnes veľa ľudí leží v nemocniciach na JIS a na UPV (umelá pľúcna ventilácia). Nehovoriacc o tom, že čo ak práve títo nešťastní ľudia to rúško poctivo nosili a nedopriali svojmu organizmu, aby sa nadýchol čerstvého vzduchu?

Matovičovi odborníci tvrdia, že ak nemáme rúško, tak dostávame do nášho organizmu obrovské dávky vírusu C-19 a to sa nám môže stať osudným! Aj môj názor na vec je ten, že nie len korona vírus C-19, ale aj „obyčajný“ chrípkový vírus, je, alebo môže byť pre každý organizmus veľmi nebezpečný, ak ten organizmus trpí buď onkologickými problémami, srdcovocievnymi chorobami, cukrovkou, obezitou a nedostáva sa mu základnej a odbornej včasnej zdravotnej starostlivosti lebo všetok medicínsky priestor zabral C-19!!!

Nie „lockdown“, nie núdzový stav, nie plošné testovania, nie strach, nie panika, nás vyvedie z Covid marazmu,

ale jedine Zdravý rozum.

Všetky vyššie spomínané opatrenia zlyhávajú. Darmo ich zástancovia kričia, že by fungovali..., ak by ich všetci ľudia poctivo dodržiavali. To je len chabá výhovorka, ktorú vyvracia aj to, že dokonca aj sám pán premiér Matovič a spol. sa nakazili koronavírusom, aj keď nám idú príkladom... v dodržiavaní opatrení. 

Nikto nepopiera, že aj tento korona vírus môže u niekoho vyvolať ťažší, alebo aj ťažký priebeh jeho iných chronických, alebo „civilizačných“ ochorení. NIE, nikto to nepopiera. Ale je potrebné si uvedomiť aj to, že kvôli vírusu, ktorý je málo nebezpečný pre takmer 99% populácie, je nerozumné robiť také opatrenia, ktorých následky v konečnom dôsledku s veľkou pravdepodobnosťou budú oveľa, oveľa drastickejšie ako samotný C-19. A na to, v 1. rade doplatia, a už aj doplácajú, tí, ktorí sú zdravotne najzraniteľnejší; ktorých akože chránime...

Možno to vyznieva pre mnohých bezcitne, surovo, ale realita je taká, a inak to asi len sotva môže byť, že úroveň ekonomiky a zdravotníctva sú prepojené nádoby. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Je to ale úplne prirodzené.

Ďalšou smutnou pravdou je aj to, že tak ďaleko to zájsť mohlo aj, alebo hlavne preto, lebo my, radoví občania, sa fakt, častokrát, správame ako ovce. Ak by nám odborné konzílium premiéra Igora Matoviča povedalo, alebo nariadilo hocijakú, dobre vyzerajúcu hlúposť, napr. že

svoju imunitu proti C-19 najrýchlejšie zvýšime tým, že budeme spať v plynových maskách... aspoň každý druhý deň..., alebo aby sme počet nádychov a výdychov obmedzili aspoň o 30 %..., že by sme teda každý tretí nádych a výdych vylúčili, 

tak značná časť z nás by to hádam aj spravila; alebo sa aspoň o to pokúsila. Lebo pán premiér..., lebo odborné konzílium..., lebo aj mnohé iné krajiny...

Hlavne neklaďte otázky! Nerozmýšľajte!

Kde sú hranice našej hlúposti, slepej poslušnosti a falošnej morálky???

Je neuveriteľné, kam to až dospelo. Bežne vidím zarúškovaných ľudí dokonca aj v lesoch!

Po nariadení povinného nosenia rúšok nielen v interiéroch, ale aj v exteriéroch, zašla naša vláda ešte o krok ďalej – prišla s nápadom povinného nosenia respirátorov FFP2 vo verejných interiéroch. A dá sa očakávať, že sa ešte pritvrdí, a prídu aj FFP3, FFP4... 

A to už, podľa slov premiéra Matoviča, vláda tej hnusobe - Covidu-19, zlomila väzy už v novembri 2020! po prvom povinnom plošnom testovaní obyvateľstva SR.

Nuž na to človek nepotrebuje mať medicínske vzdelanie, aby ho napadlo, že dýchať vlastné vydýchané splodiny, kvôli záchrane obyvateľstva pred C-19, je choré. Je to proti prírode. A preto sa nám to raz pravdepodobne veľmi vypomstí, alebo presnejšie povedané: prirodzene vráti.

Nehovoriac o tom, že doposiaľ žiaden premiér ani prezident nedal svojim občanom záruku, že okrem vlastných splodín nevdychujeme aj umelé častice, ktoré tieto ochranné prostriedky obsahujú? Pričom vieme z čoho všetkého sú vyrábané??? A kto nám dal záruku, že v konečnom dôsledku ich nosenie obyvateľstvu časom viac poškodí ako prospeje??? Lebo zďaleka to nie je len C-19, ktorý ohrozuje naše zdravie a životy, ale je to napr. aj úmyselné znižovanie imunity odmietaním dostatočného dýchania čerstvého vzduchu v mene boja proti C-19! 

Možno to niekto, možno aj väčšina, znáša dobre, možno ľudia si už sústavným nosením rúšok na nižší príjem kyslíka zvykli. Ale ja osobne, možno tým, že som bežec, tak nie. Dva, tri dni späť som musel mať respirátor na tvári jednu hodinu (inak by som nemohol darovať krv) a takmer som sa zadusil. Nevedel som sa dodýchať čerstvého, aj keď mestského vzduchu!, keď som konečne mohol vyjsť z nemocnice von. Hneď som si ho dal dolu; nech dostanem hoc aj pokutu, ale nosiť vonku respirátor, a aj rúško, aj tak budem odmietať. A nemyslím si, že druhých ohrozujem; aj keby som mal koronavírus. Celkom zodpovedne sa držím toho, čo povedal hlavný hygienik SR 6. marca 2020; aj pre prípad, že som zdravý. 

Preto som veľmi privítal, ak som na túto tému počul hovoriť Dr. Igora Bukovského, ktorý vo svojom videu "Respirátor FFP2 je symbol NEZMYSLU a psychického násilia",

na margo nich, uvádza, že:

Z dostupných informácií o respirátoroch FFP2 a režime ich užívania, vyplýva, že všetky jeho vrstvy obsahujú polypropylénové vlákna. Tieto vlákna sa môžu dostávať do dýchacích ciest a môžu spôsobovať chronickú zápalovú reakciu dýchacích ciest. Áno, výrobcovia uvádzajú, že prípadné zápaly, po mesiaci od skončenia používania respirátorov, odznejú. Ale do akej miery či hĺbky to výrobcovia ozaj testovali?

Ešte donedávna hromada, najmä mladých ľudí, bojovala proti plneniu vody do plastových fliaš z dôvodu údajného uvoľňovania nano častíc plastov do vody a dnes títo istí ľudia, zachraňujúc ľudstvo, naplnení hrdinstvom, si starostlivo zakrývajú nos aj ústa respirátormi plnými polypropylénových vlákien; dokonca aj v parkoch, kde sa idú nadýchať čerstvého vzduchu... 

Dr. Bukovský poukazuje aj na to, ako nosenie respirátorov môže poškodiť aj mikrobiotu očí; lebo časť mikroorganizmov ktoré vydychujeme nasmerovávame netesniacimi otvormi priamo do očí. 

Na povrchu respirátora zvnútra, a to platí aj pre rúško, sa zvyšuje koncentrácia všetkých vydychovaných mikróbov. Nehovoriac ešte o tom, že ľudia nenosia, alebo nebudú nosiť respirátory správne, teda budú jeden a ten istý respirátor nosiť nie pár hodín, ale niekoľko dní po sebe. Nehygienické narábanie s respirátorom tak môže byť zdrojom ešte aj ďalších rizík; nielen zo samotného rizika infekcie z nakumulovaných mikróbov. 

V technickej dokumentácii k respirátorom sa môžete dočítať, ako sa respirátory testujú. Posudzujú sa jak umelými pľúcami tak aj 10 minútovým testom chôdze a následne 20 minútovým testom simulácie nejakej práce na jedincoch, o ktorých nič nevieme. A na základe toho sa robí záver, že nosenie rúška je bezpečné, neovplyvňuje dýchanie, výkon práce, koncentráciu, psychiku, metabolizmus, ani imunitu. A žeby sa niekto zaoberal množstvom potenciálne nadychovaných polypropylénových vlákien? Tak to vôbec. Načo, že?

„Život vyžaduje nádych a výdych. Kto netúži slobodne dýchať, ako chce žiť? Nech žije život.“ 

Bolo by zaujímavé vedieť, ako sa tí ľudia, ktorí podporujú všetky tie opatrenia, ako sú: zatvorené hranice, tvrdé lockdowny a pod., ktoré z hľadiska šírenia infekcie nepredstavujú zmysluplné opatrenia (existujú viaceré iné, oveľa efektívnejšie, ktoré sa ale z nejakých zvláštnych príčin ignorujú) a cítia sa ešte pritom, mnohí z nich, s ilúziou cnosti možno aj zvlášť povznesene, že pomáhajú zachraňovať životy...,

vysporiadavajú napr. s tým, že: 

1. Následkom týchto opatrení, ohliadnuc od našich vlastných problémov, ako napr. množstvo krachujúcich firiem a z toho plynúcich nešťastí, sa vo svete výrazne poškodzujú v 1. rade ekonomiky tých najchudobnejších štátov, následkom čoho vo svete pribúdajú ďalšie milióny hladujúcich ľudí, milióny detí, ktoré v horizonte jedného roka zomrú na podvýživu, a keď nie na ňu, tak na to, že sa nedostanú k inak bežným liekom.

2. A čo napr. africké národné parky, ktorých udržiavanie je závislé na príjmoch z turizmu? Keďže toto už neexistuje, tak v tých parkoch vyčíňajú pytliaci a hrozí v tých krajinách úplný rozvrat systému ochrany prírody, ktorý sa desaťročia budoval. Kde sa stratil zmysel pre ochranu, nielen tých najzraniteľnejších, ale aj prírody, na ktorej sme všetci závislí??? 

Nehovoriac ešte o tisícoch, možno miliónoch ton, prevažne zbytočne vyprodukovaného odpadu zo všetkých tých ochranných prostriedkov, testovacích tampónov, striekačiek, ihiel..., ktoré sa dostávajú do životného prostredia.

P.S.:

A to ešte nehovoríme o následkoch migrácie z chudobných afrických a ázijských krajín do Európy, ktorá sa tým všetkým rozprúdi ešte viac, a ktorá je úzko spätá, okrem iného, aj so šírením, alebo zavádzaním nových, naozaj „obohacujúcich“ „kultúrnych“ zvykov a „hodnotných filozofických myšlienok“, ako napr., že žena má polovičnú hodnotu muža, a inoverec si zaslúži smrť, ak sa nepodriadi tomu jedinému „pravému náboženstvu“.

Súvisiac článok:

Sú aj dôležitejšie veci ako strach z pozemskej smrti a „svätá vojna“ proti Covid-19

Použitý zdroj, okrem už uvedeného, aj

Štefan Harabin by mal byť už dávno v base resp. na umelej pľúcnej ventilácií!

Skryť Zatvoriť reklamu