reklama

Pamätná kniha obce Cífer (14) - Úspechy Cíferského speváckeho zboru

Vznik Slovenského štátu a koncerty Cíferského speváckeho zboru sú hlavné témy štrnástej časti Pamätnej knihy obce Cífer. Nasledujúci text je doslovným prepisom s. 36a – 37b tejto kroniky. V texte sú použité pôvodné fotografie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Dňa 6. januára 1939 zahrali žiaci rím. kat. ľudovej školy divadelnú hru: „Štedrovečerný sen“ Čistý zisk bol venovaný na ošatenie chudobných žiakov školy. Na tento cieľ prispela obec Cífer 300 – Ks a Okresná starostlivosť o mládež 600 Ks.

Dňa 27. februára 1939 bol na inšpekcii novovymenovaný školský inšp. p. Michal Kopčan.

Dňa 1. marca 1939 nastúpil prez. voj. službu učiteľ Vít Rakús, na ktorého miesto bol zvolený výpomocný učiteľ Eugen Kikuš, rodom z Nových Zámkov.

Po nezdarenom pokuse o znovuzbavenie moci Slovákov na Slovensku a o nastolenie bývalého režimu a pánstva Čechov dňa 14. marca 1939 bola vyhlásená slovenským snemom samostatnosť Slovenska a utvorený

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenský štát,

ktorý na žiadosť predsedu vlády Dr. Jozefa Tisu vzal pod ochranu vodca nemeckého národa Adolf Hitler.

Na škole ako i na úradoch a súkromných domoch boly vyvesené národné a autonomistické zástavy. Tento historický moment, kedy splnily sa stáročné nádeje slovenského národa, jeho vodcov a národných buditeľov, kedy splnily sa prorocké slová slovenských pevcov a skutkom odmenená bola práca a hrdinské obete všetkých, ktorí milovali svoj rod, kedy dobrotivý Boh otvoril svoju štedrú ruku na oddaný jemu ľud, tento krásny a pamätný okamžik oznámený bol cíferskému obyvateľstvu slávnostným vyzváňaním zvonov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Obyvateľstvo Cífera bolo nadšené.

Dňa 16. apríla 1939 miestne školy usporiadaly stromkovú slávnosť, na ktorej o význame stromov z hľadiska hospodárskeho a zdravotného ako i o ochrane vtáctva prehovoril správca školy D. Bulla. Z tej príležitosti symbolický boly zasadené 2 jedličky vedľa misijného kríža pri kostole.

Dňa 20. apríla 1939 bolo 50. výročie narodenín vodcu nemeckého národa a ochrancu Slovenského štátu A. Hitlera. Na školách a na úradných budovách boly vyvesené štátne zástavy.

Dňa (?.) apríla 1939 usporiadal Cíferský spev. sbor koncert v Orlovni spoločne s trnavským „Bradlanom“, ktorému daroval vavrínový veniec.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dňa 4. mája 1939 v deň 20. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, bola spoločná slávnosť r. k. ľud. školy, mešť. školy, H. G. a Speváckeho sboru – v Hlinkovom dome. Slávnostný prejav mal riaditeľ mešť. školy zo Smoleníc Št. Blažo.

Dňa 7. mája 1939 cíferskí občania zúčastnili sa v hojnom počte celoštátnej púti na Bradlo. Tam účinkoval aj Cíferský Spev. Sbor. Členovia spevokolu boli v slovenskom kroji.

Večer toho istého dňa spievali cíferčania v Štefánikovom dome na Brezovej do rádia slovenské ľudové piesne a zároveň vysielaná bola reportáž o cíferskom kroji a jeho prvkoch. Dialo sa to vo forme rozhovoru Emila Ruska, riaditeľa Slov. rozhlasu a dirigenta D. Bullu a členiek spevokolu M. Tibenskej a Heleny Morvayovej.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dňa 10. mája 1939 prevzal veliteľstvo žandárskej stanice v Cíferi dôst. zástupca Jozef Bridiš, ktorý prišiel do Cífera z Častej.

Strážmajster Andrej Petro prišiel do Cífera dňa 24. III. 1939

Strážmajster Ladislav Horička prišiel do Cífera dňa 25. III. 1939

Strážmajster Jozef Bahno prišiel do Cífera dňa 5. IX. 1939.

Dňa 20. mája 1939 účinkoval C. S. S. v Bratislave súc pozvaný M. O. M S na „Večer slov. piesne“.

Úspech, ktorý dosiahol C. S. S. na tomto večierku bol ohromný. Časopis „Slovák“ číslo 118. zo dňa 23. mája 1939 v článku „Spevom hučte doliny“ medzi iným píše:

(„)Druhá čiastka programu mala byť akýmsi ústupkom od umeleckosti pre dobro folklóru. No, dokázalo sa, že ústupky môžu vyznieť i bez újmy folklóru – a bez toho, že by sa obecenstvo žalovalo na primnoho umenia, – umelecky a náročne. To platí predovšetkým o výkonoch cíferského speváckeho sboru pod vedením sbormajstra D. Bullu. Ku krásnym krojom sa pridružila krásna sborová kultúra. Skoro neuveriteľne dokonale znel mužský sbor Bullov. To tu ešte nebolo, že dedinský spevácky sbor by sa vyšvihol na úroveň, ktorá prevyšuje skoro všetky, aj tie najpoprednejšie spevácke sbory, pozostávajúce zo spevákov odborne školených. Koľko schopnosti a spevavosti slovenského ľudu odkryly zrelé výkony tohto speváckeho telesa, ktoré chváli školu sbormajstra, ale nie menej aj vytrvanlivosť a súcosť slovenskej dediny. Tu máme živý príklad najcennejšej záslužnosti a radostnú predzvesť o sláve nasledovníkov.“

Časopis „Slovenská politika“ č. 118. zo dňa 24. mája 1939. v článku: „Krásny hudobný večer matičný v Bratislave“ medzi iným píše:

„Ukážky sborového spevu Cíferským speváckym sborom za dirigovania D. Bullu boly prekvapením pre všetkých. Je to sdruženie dokonale zospievané a i keď ide len o spevákov z ľudu, vedel im ich sbormajster vštepiť toľko speváckej kultúry, že sdruženie toto môže sa smelo srovnávať so sdruženiami ktoré majú už za sebou umeleckú povesť a veľkú koncertnú činnosť.

Dňa 21. mája 1939 koncertoval v Trnave Cíferský spev. sbor. Cíferský spev. sbor vystúpil v národných krojoch. Úspech koncertu bol pekný. Na znamenie úprimnej spolupráce speváckych sborov sbor „Bradlan“ odovzdal dirigentovi Cíferského spev. sboru, Bullovi, vavrínový veniec.

Revízia Ministerstva školstva a nár. osvety

3. okt. 1941

Anton Kudja v. r.

Obrázok blogu
Cíferský spev. sbor na Bradle 1939.
Cíferský spev. sbor na Bradle 1939. 
Obrázok blogu

Vyložené k verejnému nahliadnutiu od 15. dec. 1941 do 1. januára 1942.

D. Bulla, kronikár

Vallovič, ved. notár

Dušan Caja

Dušan Caja

Bloger 
  • Počet článkov:  40
  •  | 
  • Páči sa:  8x

Zaujímam sa o dejiny môjho rodného Cífera a životné osudy jeho minulých obyvateľov - známych, ale aj tých menej známych. Okrem toho milujem hudbu a rád čítam. Zoznam autorových rubrík:  Z dejín CíferaPamätná kniha obce CíferŽidia v CíferiKronika ľudovej školy v CíferiNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu