reklama

Staroba

Čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať. Proti ich tvrdeniu stoja životy mnohých starcov a stareniek, ktorí svoju jeseň života prežili v nádherných pokojných farbách. Nepremeškajme svoju príležitosť a neodkladajme svoju starobu na posledné dni svojho života. Ak nám bude dopriate žiť dlhšie, nech to z nás neurobí ušomrané chodiace diagnózy závidiace zdravie ostatných. Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás. Staroba je pre každého človeka väčším bremenom. S tým neurobíme nič. Staroba však môže byť aj väčším darom. A s tým už niečo urobiť môžeme...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (19)
Obrázok blogu
(zdroj: http://www.katnoviny.sk)

Uhlie sa vysmieva popolu. (Africké príslovie)Je to vždy vhodná doba pre starého muža - učiť sa. (Aischylos)Starí ľudia koľkokrát radšej zomrú, pretože k nim nikto neprehovorí zopár pekných slov. (E.Albee)Vedieť zostarnúť je majstrovský kúsok, jeden z najťažších výkonov veľkého umenia múdrosti. (H.F.Amiel)Jar neprináša ovocie jesene a nehreje ako augustové slnko. (Aragon)Pretože ľudia nemôžu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok; preto však odpočinok nie je ešte konečný cieľ. (Aristoteles)Mladosť je nielen v rokoch, ale aj v myšlienkach. (Bacon)Keby len staroba dávala múdrosť, dubový klát by bol najväčším mudrcom. (K.H.Borovský) Starnú iba ľudia bez zásad. (L.Börne)Ako mladý som dúfal, že nájdem starca, ktorý sa nechá poučiť. Keď budem starý, nájdem - dúfam - mladého človeka a... dám sa poučiť. (B.Brecht) mladí-Bojíme sa staroby, ktorú možno nikdy nedosiahneme. (J.Bruyére)Ničoho sa staroba nemusí vystríhať viac než - nečinnosti. (Cicero)Prameň takmer vždy odsudzuje tok rieky. (J.Cocteau) mladí-Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza. (Čapek) mladí-Byť mladým dokáže byť každé teľa. Ale vedieť starnúť, to je kumšt. (Čapek)Stará vetva praská, keď sa má ohnúť. (Dánske príslovie)Všetci sa rodíme ako podpaľači a zomierame ako hasiči. (A.Dermek) tradícia- odvaha-Zoči voči večnosti sa stráca rozdiel medzi mladým a starším. (A.Dermek)Jar nemôže zazlievať jeseni, že nekvitne. (A.Dermek)Ach, bol som o toľko starší, o koľko som dnes mladší. (B.Dylan)Staroba buď vyjasní, alebo skamenie. (Eschenbachová)Človek zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať odlišné názory ostatných. (Eschenbachová)Starnúť znamená organizovať si mladosť v priebehu rokov. (P.Éluard)Skôr som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne. (Exupéry)Staroba je bremeno, ktoré sa každý snaží niesť čo najdlhšie. (O.Fischer)Mladosť žije z nádejí, staroba zo spomienok. (Franc.príslovie)Starý nemusí mladým závidieť ich možnosti, ktoré majú pred sebou, skôr sa má tešiť zo skutočnosti svojej minulosti - z vytvorených diel, zo skutočnosti milovanej lásky a pretrpených útrap. (V.E.Frankl)Náhla strata vnútornej štruktúry, ktorá nastáva zážitkom bezzmyslovosti a bezobsahovosti, vedie tiež k prejavom organického úpadku. Deje sa to napríklad pri odchode do dôchodku. (V.E.Frankl)Človek stredného veku sa ako mladý zobúdza, aby už do obeda zostarol. (S.Galambos)Zostarnúť nie je umenie - umenie je to zniesť. (Goethe)Krásni ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Goethe)Pozeráme sa do priepasti staroby a deti do nás zozadu strkajú. (R.Goméz)Múdrosť nie je v starých hlavách, ale v starých knihách. (A.de Guevara)Múdrosť starcov to je veľký podvod. Nestarnú k múdrosti, starnú k opatrnosti. (Hemingway)Starec je ten, kto má o desať rokov viac než ty. (O.Henry)Byť sedemdesiat rokov mladý - to je niekedy omnoho radostnejšie ako byť štyridsať rokov starý. (O.W.Holmes)Všetci radi starneme, keď máme osemnásť. (E.Hubbard)Oheň plápolá v očiach mladosti, ale svetlo vidíme v očiach starého človeka. (V.Hugo)Staroba môže byť sladká, keď je ako mladosť. (Cheilon)V mojom veku si už nemôžem dovoliť, aby som sa cítil zle. (W.Churchill)Starnúť začíname, akonáhle rezignujeme na mladosť. (W.Churchill)Nie je ťažké byť starý, dlho ale trvá, než sa do toho vpravíme. (W.Churchill)V posledných dejstvách opery života je veľmi málo veľkolepých scén. (J.K.Jerome)Keď mladík, alebo človek stredného veku si nespomenie, kam položil klobúk, je to bez významu. Lež pri rovnakej nepozornosti starého človeka ľudia už krčia plecami: už mu to vynecháva! (S.Johnson)Čím som starší, tým viac vyprchávam a kurzy snívania akosi vynechávam. (V.Klimáček)Stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej ceny u všetkých národov a kultúr. (L.Klíma)Vek je číselný údaj, ktorý nás informuje o tom, čo všetko sme zmeškali a čo všetko už nestihneme. (Š.Kmeťo)Človek je starý vtedy, keď má väčšiu radosť z minulosti ako z budúcnosti. (J.Knittel)Len tradícia nás navykla ponímať mladosť ako najintenzívnejšiu časť života. (F.Král)Uschnuté lístie nehyzdí stromy. (Kurdské príslovie)Keď starneme, sme ako deti. Odmietame dať súhlas k niečomu, čo náš súhlas vôbec nepotrebuje. (S.Lem)Bohužiaľ, byť starým je jediný spôsob, ako žiť dlho. (F.Lesseps)Nebolo by zle, keby dieťa napísalo knižku pre starcov, keďže dnes všetci píšu knižky pre deti. (Ch.Lichtenberg) Ničím nestarne človek rýchlejšie než neustálou myšlienkou na to, že starne. (Ch.Lichtenberg)Starnúť nie je nič iné ako zlozvyk, na ktorý skutočne zaneprázdnený človek nemá čas. (A.Maurois)Čím som starší, tým menej verím známemu tvrdeniu, že s vekom prichádza múdrosť. (H.Mencken)Dbajte, aby nám staroba neurobila vrásky tiež na duši, keď ich už robí na tvári. (M.de Montaigne)Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom liet. (Múd 4,8)Ktoré dieťa by nemalo príčinu plakať nad svojimi rodičmi? (Nietzsche)V päťdesiatke má každý takú tvár, akú si zaslúži. (G.Orwell)Veľká bola kedysi úcta pred šedivou hlavou. (Ovídius)Najlepší spôsob, ako si zaistiť plnohodnotnú starobu, je učiť sa od vlastných detí. Bohužiaľ však väčšina ľudí túto šancu nevyužíva. (M.S.Peck)Štyridsiatka je strašný vek. Je to vek, v ktorom sa staneme tým, čím sme. (Ch.Péguy)Deväťdesiatročný považuje svojho sedemdesiatročného syna za neskúseného puberťáka. (K.Peteraj)Starcov dráždi nie mladosť, ale jej šance. (K.Peteraj)Vek hrá úlohu len pokiaľ človek starne. Teraz, keď som dospel do vysokého veku, môže mi byť práve tak dvadsať. (P.Picasso)Niektorí starí ľudia tým, že neustále chvália čas svojej mladosti, by nás takmer presvedčili, že v tých časoch neboli žiadni hlupáci, ale nanešťastie zostali sami na ukážku. (A.Pope)Starnúť je také, akoby vás stále viac trestali za zločin, ktorý ste nespáchali. (A.Powell)Srdce prestáva byť mladým, akonáhle túžba po neznámom ustúpi desu z neho. (E.Rey)Starí ľudia dávajú s potešením dobré rady, aby sa utešili, že už nie sú schopní dávať zlý príklad. (Rochefoucauld)Do každého vekového stupňa vstupujeme ako nováčikovia a chýbajú nám k tomu skúsenosti. (Rochefoucauld)Nechajme mladým, nech ukážu, čo dokážu. Je to dielo spoločné - naše a ich. A teraz už hlavne ich. (Říčan)Keď bol mladý, hovorili o jeho charakterových vadách. Keď zostarol, hovoria tomu istému zaujímavé osobité rysy. (J.Sekera)V mladosti robíme pre seba najviac, keď robíme hlavne pre druhých a v starobe robíme najviac pre druhých, keď sa staráme hlavne o seba. (J.Sekera)Starnúť začíname, keď máme osemnásť rokov. (Seneca)Všetci radi starneme, keď máme osemnásť. (Seneca)Starý človek je po druhý raz dieťaťom. (Shakespeare)V starobe nie je lepšej útechy nad tú, že sme celú svoju silu svojej mladosti vtelili do diela, ktoré nestarne s nami. (Schopenhauer)Ohovárať mladých ľudí je nevyhnutnou súčasťou duševnej hygieny starých a výborne povzbudzuje ich krvný obeh. (L.Smith) ohováranie-Nikto nemiluje život tak ako starý človek. (Sofokles)Staroba nie je nič iného ako strata pochabosti, nedostatok ilúzií a vášní. (Stendhal)Každý človek má niekedy prianie byť zasa dieťaťom; infantilizmy v priebehu klimaktéria (u mužov i žien) sú obrannou proti starnutiu, ktorého sa ľudia obávajú, pretože naša doba stratila grécku a rímsku úctu k starobe a starec je pokladaný skôr za komického. A práve zo strachu pred starobou sa vývoj zastaví alebo dôjde k regresu. (W.Stekel)Lekár začína starnúť, keď si myslí, že sa od mladých nemôže nič naučiť. Šťastný učiteľ, ktorý má žiakov, čo ho nútia, aby sa učil. (P.Strauss)Starnúť znamená, že stojíme pred tými istými problémami ako mladí. Treba všetko znovu začať, len z inej perspektívy a s iným energetickým potenciálom. (P.Strauss)Miera starnutia sa rovná vnikaniu spánku do všetkých oblastí života. (P.Strauss)To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov. (K.Světlá)Každý si želá dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. (J.Swift)Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu. (Švédske príslovie)My starí máme čudný spôsob myslenia. Sami sa považujeme za mudrcov a chceli by sme dokonalú spoločnosť. Pritom sa tvárime, akoby sme nevedeli, že človek nie je Boh, a preto nie je dokonalý. To nás nezbavuje povinnosti viesť mladých a ododovzdávať im skúsenosti. (B.Tacconi)Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol svoje vedomosti. (Talmud)Staroba je tá najmenej očakávaná vec, ktorá postihne človeka. (Trockij)Mladí netrpia natoľko svojimi chybami ako opatrnosťou starých. (L.Vauvenargues) mladí-Prečo sa báť staroby? Dnes sme mladší ako zajtra a dnes je stále. (M.Vilenskij)So starobou by mal prísť rozum - niekedy však staroba prichádza sama. (J.Vocásek)Aby sme získali späť mladosť, stačí zopakovať naše bláznovstvá. (O.Wilde)Tragédia pokročilých rokov nespočíva v tom, že starneme, ale v tom, že zostávame mladí. (O.Wilde)Na svete nie je nič krajšieho než zdravý, múdry starý človek. (L.Yutang)Často i starnutie sa považuje za zásluhu. (XY)Ľudia starnú pomaly, zvlášť keď mladí čakajú na ich miesta. (XY)

Jozef Červeň

Jozef Červeň

Bloger 
  • Počet článkov:  1 485
  •  | 
  • Páči sa:  10x

Mám rád život s Bohom a 7777 ľudí. S obľubou lietam v dobrej letke, no nerád lietam v kŕdli. Som katolícky kňaz, pochádzam z dediny Klin na Orave. Nemocničný kaplán v nemocnici v Poprade............................................ Zoznam autorových rubrík:  BIRMOVANCIŠTIPENDISTI7777 MYŠLIENOK PRE NÁROČNÝCHAké mám povolanie?Akú mám povahu?Cesta vieryDuchovné témyFejtónyFotografie prírodyFotografie RómovHistória mojej rodnej obceKniha o RómochLunikovoMladí vo firmeNáčrt histórie slov. SaleziánoNezaradenéPastorácia RómovPoéziaPokec s BohomRómoviaSociálna prácaSociálna náuka Katolíckej cirkSpoločnosťSúkromnéVedeli sa obetovaťVzťah je cesta cez púšťZábava

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu