reklama
Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Jozef Červeň

Jozef Červeň

Bloger 
 • Počet článkov:  1 485
 •  | 
 • Páči sa:  10x

Mám rád život s Bohom a 7777 ľudí. S obľubou lietam v dobrej letke, no nerád lietam v kŕdli. Som katolícky kňaz, pochádzam z dediny Klin na Orave. Nemocničný kaplán v nemocnici v Poprade............................................ Zoznam autorových rubrík:  BIRMOVANCIŠTIPENDISTI7777 MYŠLIENOK PRE NÁROČNÝCHAké mám povolanie?Akú mám povahu?Cesta vieryDuchovné témyFejtónyFotografie prírodyFotografie RómovHistória mojej rodnej obceKniha o RómochLunikovoMladí vo firmeNáčrt histórie slov. SaleziánoNezaradenéPastorácia RómovPoéziaPokec s BohomRómoviaSociálna prácaSociálna náuka Katolíckej cirkSpoločnosťSúkromnéVedeli sa obetovaťVzťah je cesta cez púšťZábava

reklama

Cesta viery

Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská

Jozef Červeň

Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská

Dosť často je Katolíckej cirkvi vyčítané, že sa robí svätá, že chce byť učiteľkou morálky aj napriek tomu, že sa v nej udialo a deje veľa nemorálnych skutkov. Je pochopiteľné, že nepriatelia Katolíckej cirkvi nikdy neuznajú jej pozitívny prínos v mnohých oblastiach pre ľudskú spoločnosť. Ako vlastne máme vnímať jej jednotu svätosť, katolíckosť a apoštolskosť - znaky, ktoré sú neoddeliteľné a všetky spolu naznačujú smer nášho úsilia o neustálu obnovu spoločenstva, ktoré založil Kristus. Aj napriek tomu, že dnes existuje množstvo cirkví, my veríme, že Kristova cirkev je iba jedna...

 • 17. mar 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 067x
 • 244
Cirkev - Boží ľud, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého

Jozef Červeň

Cirkev - Boží ľud, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého

To, ako my katolíci vnímame Boží plán s ľudstvom je asi najlepšie vyjadrené v koncilových dokumentoch z roku 1965. Konkrétne sa jedná o Lumen gentium - Svetlo národov: "Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznala a sväto mu slúžil. Vyvolil si teda izraelský ľud za svoj ľud, uzavrel s ním zmluvu a postupne ho formoval tým, že mu v jeho dejinách zjavoval seba samého a rozhodnutie svojej vôle a že si ho posväcoval. Toto všetko sa stalo ako príprava a predobraz tej novej a dokonalej zmluvy, ktorá mala byť uzavretá v Kristovi...

 • 17. jan 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 585x
 • 104
Tajomstvo Cirkvi

Jozef Červeň

Tajomstvo Cirkvi

Mnohí ľudia si myslia, že ak poznajú dejiny Cirkvi, že ju poznajú dostatočne. Neuvedomujú si, že Cirkev síce je v dejinách, no že ich zároveň aj presahuje. Okrem viditeľnej skutočnosti obsahuje aj neviditeľnú, je nositeľkou Božieho života. To však dokáže pochopiť iba myseľ osvietená vierou. Neprajníci Cirkvi nikdy nepochopia, ako je možné, že pretrvala toľké tisícročia aj napriek tomu, že priamo v jej radoch boli niektorí ľudia, ktorí jej zjavne škodili. Napriek všetkým pádom a slabostiam Cirkev neustále napreduje a vždy opäť nachádza dostatok síl na svoju obnovu.

 • 2. jan 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 913x
 • 638
Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi

Jozef Červeň

Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi

Boh nie je samotár, žije ako spoločenstvo osôb a chcel, aby aj tí, ktorí ho nasledujú, žili v spoločenstve milujúcich sa osôb. Rozhodol sa, že tých, ktorí veria v Krista, zhromaždí vo svätej Cirkvi. Táto Božia rodina sa utvárala v priebehu ľudských dejín podľa Otcovho plánu. Svedčia o tom predobrazy od počiatku sveta, príprava v dejinách izraelského ľudu, celá Stará Zmluva, ako aj jej založenie v posledných časoch. Jej poslanie pochopili ľudia až po vyliatí Ducha, teraz ju čaká už iba slávne zavŕšenie na konci vekov.

 • 8. aug 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 917x
 • 51
Cirkev v Božom pláne

Jozef Červeň

Cirkev v Božom pláne

Úlohou Cirkvi je ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Týmto chce osvietiť všetkých ľudí Kristovým jasom, ktorý žiari na jej tvári. Cirkev nemá svoje vlastné svetlo, ona odráža svetlo Krista podobne ako mesiac odráža svetlo slnka. Cirkev je natoľko svätá, nakoľko sa nechá obdarovať Duchom Svätým, jeho úlohou je kvitnúť v Cirkvi. Tak ako veríme, že Boh je Otec, Syn a Duch Svätý, presne tak isto veríme, že Cirkev je svätá, katolícka, jedna a apoštolská. Veriť v Cirkev je však niečo iné ako veriť v Boha, pretože Boh je autor a Cirkev je jeho dielo.

 • 7. aug 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 555x
 • 100
reklama
Duch Svätý buduje Cirkev

Jozef Červeň

Duch Svätý buduje Cirkev

Túto svoju úlohu začína tým, že už v matkinom lone naplní Jána Krstiteľa cez Ježiša, ktorý sa s ním stretáva vtedy, keď Mária navštívi Alžbetu. Boh takto navštevuje svoj ľud a svojím Duchom začína prebývať v poslednom prorokovi Starej zmluvy. Ján uzaviera cyklus prorokov, ktorý sa začal Eliášom. Boh už prestáva hovoriť ústami prorokov, pretože prehovorí ústami svojho Syna. Ján na vlastné oči vidí ako zostupuje Duch v podobe holubice na Ježiša, vidí Božieho Syna, Božieho Baránka...

 • 23. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 106x
 • 116
Duch Svätý hovoril ústami prorokov

Jozef Červeň

Duch Svätý hovoril ústami prorokov

Ducha Svätého sme spoznali ako posledného z osôb Trojice. Je to zaujímavé, pretože práve jemu sa pripisuje príprava času Mesiáša. Jeho úlohou bolo hovoriť cez prorokov. Pri čítaní Starého zákona skúmame, čo nám Duch Svätý chce povedať o Ježišovi Kristovi. Kto nepozná Starý zákon, len veľmi ťažko pochopí Nový zákon, pretože spolu navzájom súvisia a dopĺňajú sa. Úlohou prorokov v dejinách spásy bolo ohlasovať a písať knihy Starého aj Nového zákona. Zo Starého zákona nám najmä historické a prorocké knihy pomáhajú pochopiť Ježišovo Evanjelium.

 • 21. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 020x
 • 116
Verím v Ducha Svätého

Jozef Červeň

Verím v Ducha Svätého

Pre mnohých aj kresťanov je to neznámy Boh. Nepoznajú toho, ktorý im dáva spoznať aj Otca aj Ježiša. On v našich srdciach volá "Abba Otče!" a on nám pomáha s vierou vysloviť vetu "Ježiš je Pán". Je to práve Duch Svätý, ktorý sa nás dotýka a vzbudzuje v našich srdciach vieru. On je vlastne ten, ktorému pripisujeme zjednocovanie sa s Bohom v Trojici osôb. Spoznali sme ako ako posledného. Najskôr sme spoznali Otca a mali sme čo robiť, aby sme aj Ježiša spoznali ako Boha. Na spoznanie Ducha, ktorý nám pomohol spoznať prvých dvoch, sme museli spoznať jeho viaceré účinky. Je jednej podstaty s Otcom a Synom a jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdáva tá istá poklona a sláva. Napriek všetkému, je to tichý Boh...

 • 8. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 334x
 • 52
Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych

Jozef Červeň

Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych

Ježiš odišiel do neba, je to Pán vesmíru a dejín. Veríme, že aj keď odišiel, neprestáva pôsobiť v Cirkvi. On je hlava a Cirkev je jeho telom. Už žijeme posledné časy. Svedčia o tom aj zázračné znamenia, ktoré sprevádzajú ohlasovateľov - vyháňanie zlých duchov, udeľovanie zdravia vkladaním rúk. Toto dnes robia mnohí Ježišovi učeníci. Ježiš sa má vrátiť s mocou a veľkou slávou, nebude to hneď. Dovtedy čaká Cirkev ešte veľa útokov...

 • 15. feb 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 082x
 • 256
Bohočlovek Ježiš sedí po Božej pravici

Jozef Červeň

Bohočlovek Ježiš sedí po Božej pravici

Pred očami apoštolov odchádza do neba. Je to iné telo, ako to, ktoré skončilo v hrobe. Je to oslávené telo. Prechádza cez zatvorené dvere a nemôžu ho spoznať aj napriek tomu, že bol denne s nimi. Našou dnešnou rečou by sme ho mohli nazvať telom inej dimenzie. Rozpráva sa s učeníkmi, je a pije, dotýkajú sa ho, teda nie je to duch. Po odchode do neba sa ešte zjaví Pavlovi a odvtedy ho nikto nevidel...

 • 2. feb 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 739x
 • 201
reklama
Ježiš vstal z mŕtvych

Jozef Červeň

Ježiš vstal z mŕtvych

Viem, že je to veľkonočná téma. Tento článok však patrí do série "Cesta viery" a nasleduje po článku o tom, že Ježiš zomrel a zostúpil do pekiel. Keby iba zomrel a nevstal, tak by naša viera a naše hlásanie boli márne. Prišli by sme o ústredný bod, o vrcholnú pravdu našj viery. Na nej je založené ohlasovanie už od počiatku. To, čo si "dovolil" Ježiš, si nedovolil nikto. Vstal, ako povedal...

 • 23. nov 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 954x
 • 136
Ježiš zostúpil do pekiel

Jozef Červeň

Ježiš zostúpil do pekiel

Pamätám si, keď som to ako chlapec po prvý krát počul v kostole. Bol som prekvapený z toho, čo by tam Ježiš vlastne robil. Vedel som si tam predstaviť kadekoho, niekedy vrátane seba, ale Ježiša...

 • 31. okt 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 203x
 • 16
Ježiš Kristus bol pochovaný

Jozef Červeň

Ježiš Kristus bol pochovaný

Hrob je realita, ktorá ná všetkých čaká, a ak sa nedožijeme konca sveta, ani nás neminie. O Ježišovi Biblia hovorí, že okúsil smrť za všetkých ľudí. Spoznal stav smrti, kedy jeho duša bola oddelená od tela. Stalo sa to v tom momente, kedy vydýchol na kríži. Potom jeho telo uložili do hrobu...

 • 29. okt 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 519x
 • 112
Ježiš zomrel ukrižovaný

Jozef Červeň

Ježiš zomrel ukrižovaný

V skutočnosti ho mali ukameňovať za to, že sa rúhal. Prečo sa to nakoniec zvrtlo takto? Nič nezavážilo ani slovo múdreho farizeja Nikodéma. Nezabral ani vplyv významného muža Jozefa z Arimatey. Viacerí poprední uverili v neho a hneď po Turícach aj veľa židovských kňazov prijalo vieru. Veľrada sa rozhodla, že bude lepšie ak jeden zomrie za ľud, aby nezahynul celý národ. Mysleli si, že keby uverili v Ježiša, prišli by Rimania a zničili by ich sväté miesto. Ako bohorúhač bol hoden smrti...

 • 2. aug 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 932x
 • 214
Ježiš a farizeji

Jozef Červeň

Ježiš a farizeji

Už na začiatku jeho verejného účinkovania sa niektorí farizeji spolu s kňazmi a zákonníkmi dohovorili, že ho zabijú. Provokoval ich. Vyháňal zlých duchov, odpúšťal hriechy, uzdravoval v sobotu, vysvetľoval čo je čisté a čo nečisté... Rúhal sa tento "falošný prorok". Bolo by potrebné ho ukameňovať...

 • 28. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 182x
 • 74
reklama
Ježiš a jeho kráľovstvo

Jozef Červeň

Ježiš a jeho kráľovstvo

Bolo napísané veľa životopisov a každý sa usiluje zdôrazniť niečo iné. Ktoré sú tie najdôležitejšie udalosti z Ježišovho verejného života. Svoje verejné účinkovanie začína po krste v Jordáne. Obyčajný robotník odchádza pripraviť sa na poslanie, na dielo, kvôli ktorému prišiel na zem.

 • 27. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 539x
 • 4
Ježiš je môj učiteľ

Jozef Červeň

Ježiš je môj učiteľ

Dá sa učiť z celého jeho života. Jeho mlčanie, zázraky, skutky, modlitba... Pokiaľ viem, nenapísal rukou nič okrem nápisu do piesku. Jeho život je však tým najvýrečnejším, čo sme kedy mohli počuť.

 • 26. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 437x
 • 129
Ježiš sa narodil z Márie Panny

Jozef Červeň

Ježiš sa narodil z Márie Panny

Chcem trošku osvetliť túto tak veľmi diskutovanú tému. Takto to veríme my katolíci a naša viera je založená na Svätom písme a na Tradícii. Nie je to iba rozhodnutie nejakého koncilu. Ten iba potvrdil to, čo sme my, katolíci, už stáročia predtým verili... Mária je Panna Mária, je to Božia matka, Bohorodička...

 • 25. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 617x
 • 298
Boží Syn sa stal človekom...

Jozef Červeň

Boží Syn sa stal človekom...

Toto bude možno trošku tuhé sústo pre všetkých, lebo je to tuhé sústo aj pre nás, ktorí sa považujeme za kresťanov. Človek to musí poriadne prežuť. Patrí to ale k podstate našej viery. Boh sa stal človekom, vlastne bohočlovekom...

 • 8. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 107x
 • 212
Kto je pre nás Ježiš?

Jozef Červeň

Kto je pre nás Ježiš?

Kresťania mu dávajú rôzne mená: Kristus, Mesiáš, Boží Syn, Pán... Každé z nich vyjadruje niečo iné. Aký je zmysel týchto slov?

 • 7. júl 2005
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 368x
 • 239
reklama
SkryťZatvoriť reklamu