Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Jozef Červeň

Jozef Červeň

Bloger 
 • Počet článkov:  1 485
 •  | 
 • Páči sa:  9x

Mám rád život s Bohom a 7777 ľudí. S obľubou lietam v dobrej letke, no nerád lietam v kŕdli. Som katolícky kňaz, pochádzam z dediny Klin na Orave. Nemocničný kaplán v nemocnici v Poprade............................................ Zoznam autorových rubrík:  BIRMOVANCIŠTIPENDISTI7777 MYŠLIENOK PRE NÁROČNÝCHAké mám povolanie?Akú mám povahu?Cesta vieryDuchovné témyFejtónyFotografie prírodyFotografie RómovHistória mojej rodnej obceKniha o RómochLunikovoMladí vo firmeNáčrt histórie slov. SaleziánoNezaradenéPastorácia RómovPoéziaPokec s BohomRómoviaSociálna prácaSociálna náuka Katolíckej cirkSpoločnosťSúkromnéVedeli sa obetovaťVzťah je cesta cez púšťZábava

Sociálna náuka Katolíckej cirk

Sociálna zodpovednosť firmy

Jozef Červeň

Sociálna zodpovednosť firmy

Dnes nie je zriedkavosťou, že človek počas svojho života vystrieda viaceré zamestnania, prejde viacerými firmami a porovnáva pracovné a sociálne podmienky, ktoré môžu byť v jednotlivých firmách odlišné. Je možné porovnávať to, čo vidieť na prvý pohľad - výšku platu, pracovné prostredie, pracovné podmienky, no je možné uvažovať aj nad tým, prečo sa v niektorých firmách pracuje lepšie ako v iných s podobným, alebo rovnakým zameraním. Na čo všetko má pracovník podľa spravodlivosti nárok zo strany firmy? Aký prístup očakáva právom a čo nemá právo očakávať? Aký má dosah správanie sa firmy na celú spoločnosť? Ktoré princípy sú dôležité na to, aby firma bola prínosom pre svoje vlastné dobro, pre dobro zamestnancov aj pre spoločné dobro celej spoločnosti? Kedy sa dá povedať o firme, že sa správa zodpovedne voči spoločnosti, teda, že sa správa sociálne zodpovedne?

 • 21. jan 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 323x
 • 150
Sociálne kluby

Jozef Červeň

Sociálne kluby

Človek rád pomôže človeku, najmä tomu, ktorý sa nie z vlastnej viny ocitol v stave nejakej núdze. Je to hlboko ľudské byť citlivý a pomôcť tam, kde je to potrebné. Ako sa však môžeme dozvedieť o ľuďoch, ktorí potrebujú nejakú pomoc? O tých najpálčivejších problémoch sa obvykle dozvieme z médií ako to bolo napríklad pri zosuve pôdy v Nižnej Myšli, kde viaceré rodiny dodnes žijú v kontajnerových bytoch. Médiá túto tému živia len dovtedy, kým je zaujímavá pre väčšinu ich publika. Vždy sa ale nájdu ľudia, ktorí sa o sociálne problémy zaujímajú aj vtedy, ak v spoločnosti rezonujú menej, lebo jednoducho chcú pomôcť. Kde je možné nájsť tých, ktorí potrebujú našu pomoc? Ako čo najefektívnejšie pomáhať núdznym a tým, ktorí sa im venujú? Na koho sa máme obrátiť, ak chceme pomôcť, no vieme, že je to nad naše sily? Majú organizácie, ktoré pomáhajú, ešte kapacitu pomôcť? A ak nemajú, z akého dôvodu? Tieto a iné problémy sa rozhodli pomôcť riešiť sociálne kluby...

 • 13. jan 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 406x
 • 9
Sociálne komunikačné fórum Košice

Jozef Červeň

Sociálne komunikačné fórum Košice

Myšlienku na vytvorenie tohto fóra som dotváral dnešnú noc. Uvažoval som o spôsobe, ako čo najlepšie zosieťovať (networking) všetky snahy o pomoc núdznym v košickej arcidiecéze. Včera som sa totiž dozvedel, že košický arcibiskup Alojz Tkáč sa rozhodol na odporúčanie Sociálnej subkomisie pri KBS za zodpovedného menovať práve mňa "nekošičana" spolu s pani Ľubicou Dojčárovou, ktorá sa tejto oblasti aktívne venuje na Košickom samosprávnom kraji. Len nedávno som vstúpil na pôdu Facebooku a objavujem svetlé aj tmavé stránky tohto fóra. Jeho výhodou je, že tam môžu vstupovať len ľudia, ktorí tam vstupujú aj so svojimi kontaktami, a teda si nedovolia to, čo "nespratní" anonymovia na blogoch. Ďalšou výhodou v porovnaní s webovou stránkou je, že sa tam dá v pohode vstupovať a komunikovať, a že informácie môžu byť aktuálne. Skupina je určená pre všetkých ľudí dobrej vôle najmä na území Košickej arcidiecézy, teda od hranice s Ukrajinou po tunel Branisko... :-)

 • 10. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 731x
 • 26
Sociálny rozmer siedmeho dňa

Jozef Červeň

Sociálny rozmer siedmeho dňa

Život človeka sa odohráva v čase. Človek vníma minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Jednou z najzákladnejších časových jednotiek, ktoré človek dokáže vnímať už od detstva, je striedanie noci a dni. Deň je bežne určený na aktivitu a noc na odpočinok. Vyšším celkom je týždeň, ktorý pozostáva zo siedmich dní. Pre veriacich viacerých náboženstiev je jeden zo siedmich dní dňom, ktorý má inú náplň ako ostatné dni. Kresťanstvo vychádza zo židovského náboženstva, kde je siedmy deň nazývaný Dňom Pána. Židia tento deň nazývali Šabat. Toto slovo znamenalo prerušenie práce zavedené s náboženským úmyslom.

 • 2. okt 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 161x
 • 82
XIII. Pomoc Cirkvi pri integrálnom povznesení človeka

Jozef Červeň

XIII. Pomoc Cirkvi pri integrálnom povznesení človeka

Sú mnohé mienky o tom, čo prispieva k povzneseniu človeka, a čo naopak vedie k jeho útlaku. Počas histórie ľudstva sa našli mnohí "osloboditelia", ktorí ľuďom sľubovali lepšie časy, a nakoniec im priniesli núdzu, útlak, vylúčenie zo spoločenského života, opustenosť a samotu. Ich oslobodzovací proces priviedol ľudí k otroctvu. Skutočné oslobodenie človeka nemožno vnímať len kultúrne, alebo ekonomicky, spočíva v duchovnom víťazstve nad hriechom a dotýka sa všetkých oblastí človeka.

 • 24. sep 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 863x
 • 156
XII. Úloha Katolíckej cirkvi pri rozvoji národov

Jozef Červeň

XII. Úloha Katolíckej cirkvi pri rozvoji národov

Dnes existuje veľa merateľných kritérií, ktorými sa medzi sebou porovnávajú krajiny. Väčšina z týchto ukazovateľov sú ekonomického charakteru a vyjadrujú mieru schopnosti obyvateľstva zadovážiť si prostriedky potrebné na materiálne zabezpečenie svojich potrieb. Sociálna náuky Katolíckej cirkvi, ktorá sa niekedy zvykne nazývať aj Náukou Katolíckej cirkvi o spoločnosti, pripomína úlohy, ktoré má Katolícka cirkev pri podporovaní skutočného rozvoja národov. Tento rozvoj nezávisí len na ekonomickom rozvoji národov, ak ruka v ruke s ním nejde aj sociálny rozvoj národov, ak nerešpektuje princípy spravodlivosti a solidarity, nedá sa nazvať skutočným rozvojom.

 • 18. jún 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 203x
 • 185
XI. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení národa

Jozef Červeň

XI. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení národa

Cirkev uznáva, že ľudia majú prirodzený sklon združovať sa nielen v rodinách a v širších spoločenstvách príbuzensky zviazaných rodín, ale aj v spoločenstvách národov. Národy sú spoločenstvá ľudí, ktoré sa rozvíjajú v spoločenskom živote, a sú obvykle hlboko účastní na spoločných črtách a vlastnostiach. Národ tvorí spoločenstvo rodín, ktoré obývajú nejaké spoločné územie a majú účasť na spoločných tradíciách. Podstatným znakom národa je kultúra, ktorá predstavuje nielen zvyky a tradície ale aj určité normy správania, vedomosti a skúsenosti, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu, a ktoré sa obohacujú prvkami iných národov a kultúr. K určitému národu sa zvyknú hlásiť ľudia, ktorí majú rovnaký, alebo podobný jazyk. Ak je národ dostatočne životaschopný, obvykle obýva nejakú časť územia, ktorú považuje za svoju vlasť.

 • 6. mar 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 932x
 • 171
X. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení ženy

Jozef Červeň

X. Úloha Katolíckej cirkvi pri povznesení ženy

Sociálna náuka Katolíckej cirkvi neobchádza ani túto háklivú tému. Háklivú preto, lebo ak chce na ňu reagovať pravdivo, musí uznať, že aj napriek tomu, že si je vedomá ideálu v tejto oblasti, uvedomuje si aj to, že je stále na ceste k vylepšeniu postojov viacerých svojich členov. Hlboké kresťanské hodnoty a žité evanjelium dávajú jasné svetlo, o aké postoje je potrebné sa usilovať, aby sme sa vyhli extrémom buď na jednej, alebo na druhej strane. Pri pohľade na postavenie ženy v rôznych svetových kultúrach s radosťou konštatujeme, že práve v kultúrach ovplyvnených kresťanstvom, žena nadobudla nové vedomie svoje hodnoty a vyžiadala si, a čiastočne aj dosiahla rovnosť práv s mužom v rodine a v sociálnom živote. Aká je úloha Katolíckej cirkvi v tejto oblasti?

 • 30. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 484x
 • 202
Hospodárska, plynová kríza a "dedinosvet"

Jozef Červeň

Hospodárska, plynová kríza a "dedinosvet"

Uprostred jednej dediny bola studňa. Všetci do nej chodili čerpať vodu s čistými vedrami, lebo vedeli, že je to čestné voči obyvateľom dediny. Krčmár z horného konca jedného dňa prišiel načerpať s vedrom od hnojovky, a voda v studni bola cítiť hnojovkou dovtedy, kým ju celú nevyčerpali a nevyčistili. Keď sa ho chlapi spýtali prečo to urobil, odvrkol im, nech sa každý stará sám o seba, že ostatných nič do toho, čo robí on. Lenže na dedine to tak nechodí, všetko so všetkým súvisí. Keď nabudúce krčmár opäť prišiel so špinavým vedrom, musel sa vrátiť po čisté, lebo mu hrozilo "rukolapnejšie doučovanie" o tom, že niektoré normy platia aj pre neho bez ohľadu na to, či sa mu to páči, alebo nie. :-) To, čo kedysi platilo v dedinách, začína platiť aj v "dedinosvete".

 • 9. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 773x
 • 90
Svetový deň pokoja

Jozef Červeň

Svetový deň pokoja

Bojovať proti chudobe – budovať pokoj - to je hlavná myšlienka listu, ktorý pápež vydal k tomuto dňu. Zatiaľ je to to najlepšie, čo som o chudobe čítal, preto by som tu chcel ponúknuť na zamyslenie niektoré myšlienky z tohto posolstva. Začína želaním pokoja k Novému roku. "Aj na začiatku tohto nového roka chcem všetkým zaželať pokoj a týmto svojím posolstvom všetkých pozvať k zamysleniu sa nad témou: Bojovať proti chudobe – budovať pokoj. Už môj predchodca Ján Pavol II. zdôraznil, aký negatívny vplyv na pokoj majú podmienky chudoby, v ktorých žijú celé národy. Chudoba často patrí medzi faktory, ktoré podporujú alebo zhoršujú konflikty, dokonca aj tie ozbrojené. Je to vážna hrozba pre mier: mnohí ľudia, ba celé populácie dnes žijú v podmienkach extrémnej chudoby. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými je aj v ekonomicky najrozvinutejších krajinách čoraz väčší. Veľký počet ľudí žije v takých podmienkach, ktoré urážajú ich dôstojnosť a ohrozuje to aj pokrok svetového spoločenstva.

 • 31. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 171x
 • 248
Deň "Boja proti chudobe"

Jozef Červeň

Deň "Boja proti chudobe"

Ježiš sa vyjadril, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Niektorí sú chudobní preto, že si svoju chudobu zapríčinili sami, iní preto, lebo nemali možnosť dostať sa z bludného kruhu chudoby, v ktorom žijú od malička. Každý rok sa 17.október pripomína ako Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. V tento deň sa konajú rôzne podujatia, ktoré pozývajú uvažovať nad spôsobmi, ktoré by čím viacerým umožnili dostať sa z bludného kruhu chudoby. Jednou z takýchto akcií bude seminár, ktorý organizuje Sociálna subkomisia Teologickej komisie pri KBS. V rámci tejto subkomisie sa usilujeme zjednotiť úsilie všetkých, ktorým záleží na hľadaní takých modelov boja proti chudobe, ktoré by vedeli zaktivizovať nielen tých, ktorí to riadia "zhora", ale najmä samotných chudobných...

 • 7. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 948x
 • 63
IX. Podpora rodiny zo strany Cirkvi

Jozef Červeň

IX. Podpora rodiny zo strany Cirkvi

Cirkev si uvedomuje, že jej úlohou je pripomínať, že rodina je základom každej ľudskej spoločnosti. Veď človek nemá prístup k životu a ku spoločnosti inak ako prostredníctvbom rodiny. Aj napriek tomu, že dnes sa veľa detí nachádza v neúplných rodinách, skoro každé z nich má aj otca aj matku. Ak by sme sa chceli tváriť, že je to inak, klamali by sme sami sebe do očí. Ak nám záleží na pláne obnovy, a na budovaní ľudského sveta, musíme rodinu postaviť do jadra všetkých snáh, pretože ak niekto kope do rodiny, podkopáva si vlastné nohy.

 • 27. nov 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 331x
 • 72
VIII. Podpora sociálnosti

Jozef Červeň

VIII. Podpora sociálnosti

Hovorí sa, že človek je spoločenský tvor. Nie je to vlk samotár, ktorého cieľom je uchmatnúť si čo najlepšie sústo. Cirkev uznáva, že ľudia majú prirodzený sklon rozvíjať sa a spolupracovať v spoločnosti. Vychádza to z ľudskej prirodzenosti a každý človek počas svojho života patrí do viacerých spoločností. Prvá z nich je rodina, ktorá je kolískou života. Druhá je škola, ktorá býva označovaná ako svätyňa života a stredisko spolužitia. Tieto zodpovedajú najhlbším požiadavkám osoby. Ľudia sa okrem týchto základných spoločenstiev zvyknú organizovať aj v politických spoločenstvách, ktorých úlohou je slúžiť osobe a rodine.

 • 15. okt 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 128x
 • 45
VII. Podpora rovnosti podľa spravodlivosti

Jozef Červeň

VII. Podpora rovnosti podľa spravodlivosti

Ak sa rozpráva o diskriminácii, rasizme a rôznych formách útlaku, kedy jedna skupina utláča druhú, vnímame to ako nespravodlivosť. Na to, aby sme vedeli pomenovať, prečo je to nespravodlivé, a na základe čoho sú si vlastne všetci ľudia rovní, prichádza Katolícka cirkev s vysvetlením pojmu ľudskej dôstojnosti podporeným pre svojich členov aj náboženskými motívmi. Jedným z najhlavnejších motívov je ten, že všetci ľudia sú obdarení rozumnou dušou, a sú stvorení na Boží obraz. Ich rovnosť na rovine čisto prirodzenej vychádza z toho, že majú rovnakú prirodzenosť a rovnaký pôvod. Každý človek má v sebe ľudskosť, a to aj vtedy ak ju sám zadupe a potlačí.

 • 26. sep 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 214x
 • 128
VI.Opora svedomia zo strany Cirkvi

Jozef Červeň

VI.Opora svedomia zo strany Cirkvi

Človek je pozvaný k tomu, aby žil podľa svojho svedomia. Tento vnútorný hlas ho vedie životom, upozorňuje ho na nástrahy, a neustálou pochvalou pri konaní dobra ho motivuje k tomu, aby neprestal robiť dobro, a aby sa vystríhal zla. V tej časti ľudskej spoločnosti, kde sa veci nazývajú pravým menom, kde väčšine záleží na dobre každého človeka rovnako ako aj na spoločnom dobre, hlas svedomia zaznieva jasne a jeho ovocím je svedomité správanie sa ľudí. No tam, kde je človek viac tovarom ako osobou, a kde skupiny ľudí vedú nesvedomití ľudia, ktorým záleží na osobnom prospechu a zisku, svedomie ľudí je podrobené masívnemu nátlaku a zákerným manipuláciám.

 • 26. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 199x
 • 108
V.Úloha Cirkvi pri obrane ľudských práv

Jozef Červeň

V.Úloha Cirkvi pri obrane ľudských práv

Nie je žiadnym tajomstvom, že v mnohých krajinách sveta dochádza k častému a niekde dokonca k sústavnému porušovaniu práv človeka. Pri ohliadnutí sa do minulosti je možné vidieť určitý pozitívny vývoj. Najvypuklejšie neprávosti obyčajne vedú k tomu, že sa prijmú zákony, ktorých úlohou je chrániť tých, ktorých práva sú potláčané. Po druhej svetovej vojne si ľudstvo uvedomilo, že je potrebné niektoré práva vyhlásiť a uzákoniť, aby bolo možné postihovať porušovateľov základných ľudských práv, a aby bola zjavná verejná norma, ktorá vyjadrí aké sú základné ľudské práva a na základe čoho sú záväzné pre všetkých.

 • 19. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 232x
 • 128
IV.Odpoveď Cirkvi na základné otázky človeka

Jozef Červeň

IV.Odpoveď Cirkvi na základné otázky človeka

Každého človeka zaujímajú odpovede na základné otázky. Cirkev sa usiluje hľadať odpovede na tieto otázky vo dvoch rovinách. Prvou rovinou je hľadanie odpovedí vďaka viere, a druhou je hľadanie odpovedí vďaka rozumu. Od odpovedí na tieto otázky záleží budúcnosť ľudstva, no aj to, či ľudstvo bude mať nejakú budúcnosť. Medzi základné otázky patrí: dôstojnosť ľudskej osoby, zmysel života, účel ľudskej činnosti na zemi, dôvod existencie a funkcie spoločnosti, nevyhnutnosť a jednota ľudského spoločenstva. Každému človeku a celej spoločnosti by malo záležať na tom, aby sa tieto problémy riešili čo najrozumnejšie. Je to antropologická základňa pre sociálnu náuku a činnosť. Bez pochopenia človeka a ľudskosti sa vytratí to, čo nazývame hlboká ľudskosť...

 • 18. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 005x
 • 195
III.Evanjelizačná úloha Cirkvi

Jozef Červeň

III.Evanjelizačná úloha Cirkvi

Evanjelizácia je základným poslaním Cirkvi. Svätý Pavol povedal, že by mu bolo beda, keby evanjelium nehlásal. Evanjelium je radostná zvesť a kto nepodáva radosť ďalej, necháva narastať beznádejnosť a smútok. Túto radostnú zvesť je potrebné prinášať každému človeku a do každej spoločnosti. Cirkev má pokračovať v tom, čo začal Kristus a on kade chodil dobre robil. Preto ohlasovanie evanjelia nie je možné ochudobniť o službu voči všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc. Sociálne odkázaní jednotlivci, skupiny aj celé sociálne vrstvy musia pocítiť aj cez konkrétnu pomoc, že Cirkev vie, aké je jej poslanie.

 • 6. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 302x
 • 106
II. Solidárnosť Cirkvi s ľudskou rodinou

Jozef Červeň

II. Solidárnosť Cirkvi s ľudskou rodinou

Ak stretnem kresťana, ktorý sa nezaujíma o to, čo sa deje vo svete, a ktorému je jedno, ak niekto v jeho blízkosti trpí, viem, že som stretol karikatúru kresťana. Každému kresťanovi musí záležať na ochrane ľudskej dôstojnosti všetkých ľudí. Nemôžeme byť ľahostajní voči utláčaným a vylúčeným zo spoločnosti, dokonca práve slabí a chudobní by mali byť v stredobode nášho záujmu a pomoci. Mali by sme si uvedomiť že ústavou kresťanstva sú blahoslavenstvá, a ako prvé je blahoslavenstvo o chudobných duchom.

 • 20. apr 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 638x
 • 69
I. Poslanie Cirkvi v službách človeka

Jozef Červeň

I. Poslanie Cirkvi v službách človeka

Mnohí sa pýtajú, ako Katolícka cirkev vníma svoje poslanie v tomto svete. Uvedomil som, že často krát sa aj samotní veriaci niekedy čudujú, prečo sa ich Cirkev vyjadruje k niečomu inému ako k obradom v kostole. Títo ľudia nechápu, že poslanie Katolíckej cirkvi je oveľa širšie. Jej úlohou je stať sa kvasom pre tento svet. Kvasom, ktorý mení cesto a dvíha ho k vyššej kvalite. Cirkev sa cíti dôverne účastná na postavení celého ľudstva. Nezáleží jej sebecky iba na dobre svojich členov. Jej evanjelizačné poslanie má oveľa širší záber...

 • 30. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 325x
 • 168
SkryťZatvoriť reklamu