Pukanec, I.

Pukanec, I.
Písmo: A- | A+

Pukanec je bývalé slobodné kráľovské banské mesto. Dnes je to pokojná obec v okrese Levice, nachádzajúca sa pri pomedzí Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Čím je teda Pukanec zaujímavý?

Odhalenie pamätnej dosky prof. Jána Chrapana ml. 25. septembra 2021

Rozhodol som sa osobne zúčastniť tohto spomienkového aktu už aj preto, že som na blogu zverejnil oznam o ňom. [1] Pred tým som, v priebehu rokov, zverejnil ďalších štrnásť článkov, nejakým spôsobom spätých s osobou univ. prof. Jána Chrapana ml. – viď [2].

O odhalenie predmetnej pamätnej dosky na dome, kde v detstve budúci vysokoškolský profesor Ján Chrapan ml. niekoľko rokov býval, sa aktívne pričinili aj členovia miestneho občianskeho združenia  Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie. [3]

Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)

Toto agilné občianske združenie pamätá na významných pukanských rodákov (alebo osobnosti v obci kedysi pôsobiace).

Pamätné dosky S. Šikeťa (cestovateľ), K. Lániho (kňaz), V. Bahnu (filmový režisér, nár. umelec), pukanských Štúrovcov (Pavol V.Ollík, Š. Lukáček a traja Grossmannovci – Gustáv, Ľudovít, Ladislav) a J. Velebného (konštruktér) na Námestí mieru v Pukanci.
Pamätné dosky S. Šikeťa (cestovateľ), K. Lániho (kňaz), V. Bahnu (filmový režisér, nár. umelec), pukanských Štúrovcov (Pavol V.Ollík, Š. Lukáček a traja Grossmannovci – Gustáv, Ľudovít, Ladislav) a J. Velebného (konštruktér) na Námestí mieru v Pukanci. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)

Naposledy si v Pukanci koncom augusta uctili odhalením pamätnej dosky svojho rodáka Jozefa Velebného (1906 – 1989), konštruktéra mnohých verzií osobných automobilov zn. Škoda. Bola to udalosť, na ktorej sa zúčastnilo množstvo ľudí – a niektorí z nich sa na Námestie mieru v Pukanci doviezli na svojich škodovkách-veteránoch. [4]

Spomienkový akt v prípade prof. Jána Chrapana ml. mal podstatne komornejší ráz, po ktorom nasledovalo neformálne posedenie niektorých zúčastnených vo dvore za domom-múzeom s Expozíciou pukanskej histórie (predtým s Expozíciou tradičných remesiel).

Členovia občianskeho združenia Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie.
Členovia občianskeho združenia Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Zápisy do pamätnej knihy Spoločnosti cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie v neformálnej atmosfére.
Zápisy do pamätnej knihy Spoločnosti cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie v neformálnej atmosfére. (zdroj: FOTO: F. Cudziš)

Príhovor predniesol a pamätnú dosku odhalil syn prof. Jána Chrapana ml. Ing. Miroslav Chrapan, ktorý docestoval na túto malú slávnosť s manželkou a dcérou z Čiech, kde pracuje.

Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)
Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)

Jediným profesionálnym spolupracovníkom prof. Jána Chrapana ml. za jeho pôsobenia na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši bol medzi všetkými prítomnými len RNDr. Ľubomír Macko s manželkou.

Obrázok blogu
(zdroj: FOTO: F. Cudziš)

            Aj ja som prispel trochou osobných spomienok na osobnosť prof. jána Chrapana ml. Zhodou okolností to bolo (zrejme v júli alebo auguste) rovných päťdesiat rokov, ako som sa s ním v Tatranskej Lomnici stretol prvý raz, ako nádejný študent fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. Znova sme sa stretli (asi) až v roku 1987 v Liptovskom Mikuláši, keď som ho osobne navštívil vo vtedajšom jeho bydlisku. Tým začalo aj dlhé obdobie našej spolupráce pri zostavovaní obsahu a zariaďovaní tlače (prostredníctvom už nebohého plk. Pavla Šebestu z Vojenskej akadémie v Lipt. Mikuláši) aperiodika Myšlienky a fakty. Prof. Ján Chrapan ml., okrem iného, vybavoval prideľovanie ISBN jednotlivým číslam. Aj týmto spôsobom, akoby si budoval akýsi pamätník (i my spolu s ním).

Obrázok blogu
(zdroj: REPRODUKCIA: F. Cudziš)

Obrázok blogu
(zdroj: REPRODUKCIA: F. Cudziš)

            Jeho, ako vedúceho Odbornej skupiny histórie dejín fyziky, veľmi mrzelo, že na Slovensku sa venuje (resp. venovala, v tých časoch) tak malá pozornosť faktom z osobného života jednotlivcov – významných osobností najmä z prostredia slovenskej vedy a techniky – že je často problém zostaviť čo len ich nekrológ, nieto ešte dodatočne zistiť, kde sa nachádzajú ich hroby.  

           Aj keď sme sa nikdy nerozprávali o Pukanci, som si istý, že naň nikdy nezabudol.

            Do štvorčísla MaF 2007 (ISBN 978-80-969282-7-9) zaradil šesťstranový text (str.62 – 67), opatrený týmto predslovom:

            „Štiavnické vrchy sú turisticky atraktívny kraj. Na ich juhozápadnom podhorí sa nachádza historicky zaujímavé mestečko Pukanec. Redakčná rada nášho prírodovedného časopisu získala zaujímavú črtu riaditeľa pukanskej meštianskej školy, zanieteného Slováka Samuela Strechu, ktorý žil v Pukanci a dôverne ho poznal. Umrel tu koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Jeho postrehy poskytujú viac ako len geografický a etnografický, či historiografický pohľad na tento kraj a jeho ľudí. Okrem poučenia dávajú možnosť zamyslieť sa nad vývojom malých, rozsahovo obmedzených skupín.

            Redakcia bude rada, keď sa nájde Pukančan, schopný nadviazať na výpoveď Samuela Strechu a pripraviť podobnú štúdiu z rokov druhej svetovej vojny, rokov spoločenskej zmeny a rokov vývoja demokracie, teda za ďalších osemdesiat rokov. Mal by to byť človek, ktorý má kronikárske skúsenosti a dostatok nahromadeného materiálu. Ak sa to v najbližších rokoch podarí, bude to určite zaujímavé čítanie a pre redakciu je to podnetná výzva.

            Predkladáme doslovný prepis dielka, vybavený najnutnejšími redakčnými poznámkami.“ Koniec citátu.

            Túto časť „pojednania“ o Pukanci, z môjho pera, môžem zakončiť konštatovaním, že onen hľadaný človek-jednotlivec sa zrejme dodnes nenašiel. Ale jeho zamýšľanú úlohu sa pokúšajú postupne spĺňať členovia Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie, ktorí už medzičasom stihli informovať o odhalení pamätnej dosky prof. Jána Chrapana ml., i o ňom ako o človeku, svojich spoluobčanov i širšiu slovenskú verejnosť – viď [5].  

           

Pokračovanie.

 

Pramene:

 

[1] https://blog.sme.sk/cudzis/spolocnost/do-pozornosti-odhalenie-pamatnej-dosky-prof-j-chrapana-ml-v-pukanci

[2]

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/spomienka-na-prof-jana-chrapana-ml-1936-2016

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/prof-jan-chrapan-ml-a-cesdef

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-i

https://blog.sme.sk/cudzis/spolocnost/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-ii

https://blog.sme.sk/cudzis/spolocnost/prof-jan-chrapan-ml-a-mesdef-iii

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/o-aperiodiku-myslienky-a-fakty

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/o-aperiodiku-myslienky-a-fakty-ii

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-i

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-ii

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-iiia

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-iiib

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-iiic

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-iva

https://blog.sme.sk/cudzis/veda-a-technika/z-myslienok-prof-jana-chrapana-ml-ivb

[3] https://www.pukanec.sk/spolocnost-priatelov-cestovatela-samuela-siketa-a-pukanskej-historie.html

[4] Peter Kálmán: Tvorcovi slávnych škodoviek odhalili pamätnú tabuľu v Pukanci

https://auto.sme.sk/c/22731360/jozef-velebny-vyznamny-tvorca-skodoviek-pochadza-z-pukanca.html

[5] http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk/str_3os_16.html

 

 

            Do pozornosti stálym čitateľom mojich článkov:

 

            Vážení priatelia, v poslednej dobe dostávam do svoje e-mailovej schránky cufr@centrum.sk od facebooku zoznamy mien ľudí, ktorí by azda chceli so mnou komunikovať cez facebook. Za všetky ponuky na tento kontakt vám srdečne ďakujem, no (predbežne) zo - subjektívnych dôvodov - nechcem pobývať na facebooku, aj keď ponúka možnosť chatu. Preto každého, kto má záujem o nejaké doplňujúce informácie k mojim myšlienkam, alebo dokonca záujem o nejakú (aj jednorázovú) formu spolupráce so mnou, nateraz odkazujem na uvedený e-mailový kontakt. Dúfam, že vás to neurazí ani neodradí od vašich zámerov v súvislosti so mnou. Ďakujem vám za porozumenie.

Skryť Zatvoriť reklamu