Ozorovske džveredelko (4)

V ňedzeľu večureň Skoňčila v kosceľe. Pohašiľi švički, Zamkľi na kľuč dzvere.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Paradne dzivčata - Jednej rovňi šicki, Po valaľe išľi, Trešľi še jim cicki.
Jedna druhu šumňe Za ruku trimaľi.Na mosce nad jarkom Tancovac začaľi.
Kruciľi koľeso - Karičku ľudovu.Stare babi takoj Dostaľi še k slovu.
Šidaľi pred chiži, Poohovarjaľi...Narobiľi pľetkoch Na štiri valali.
Bo čim starša baba, Tim ma jazik dluši. Do každej glupoti Zamišac še muši
Jak mišajvariška... Co už zos takima..?Babski jazik aňi Koň bi ňeutrimal.
Na hlave chustočka, Za pľecami chustka, Široki kabati, Cifrovana bľuzka,
Pod kabatami še Nošiľi biloti. Sušedi še mohľi Povadzic pres ploti.
Až pozňejši prišla Gu nam mini moda.Pre šumne koľena Ňejedna še oda.
Može kratka sukňa Stari babi zlosci. No chlopoch to ceši - Naj oko ňeposci!
Varkoči še pľetľi, Aľe ľem pres tidzeň.V ňedzeľu na omšu, Žebi valal vidzel,
Vlasi rozpuščene Šumňe doširoka.Ňejedna tak padla Parobkom do oka.
Priparadziľi jichS čatom, zos herpinu, Z americku mašľu, Chto tam mal rodzinu.
Chto ňemal, ta kupilOd takich, co maľi. Co tidzeň inakše Farbi še štridaľi.
Rozvijal še valal, Meňiľi še časi.Ket še moda meňi, Meňa še i vlasi.
Ňejedna gadžovka, Žebi bula paňu, Vimeňic mušela Koňťu za trvalu.
Pri jarku v KašiňeZrucila kabati, Oštrihala vlasi A obľekla šati. .........................
V ľece po diždžikuI mlade i stare, Chto mal nohi zdrave, Bežel na kozare.
Do košara nožik, Proci hladu chľeba. V ľeše še za kračkom Da spravic potreba.
Braľi me zapachi, Braľi paňski hubi... Kurčatka, mašľeji Rošľi popod dubi...
Pečarki še tedi Bars ňerachovaľi.Virošľi fšadzi tam, Dze kravi nasraľi.
Pod viňicu rošľiBars smačni gestiňi. Bulo i pre ľudzi, I pre dzivi šviňi. .............................
Maľi me na dvore Staru berekiňu. Ňigda bi jej koreň Mabic ňevihinul.
Baľi še, že spadňe Na chižu, na droti...Zocaľi ju chlopi, Ňichto ňebul proci.
Šidzemnac metrovu.Rok me ju prataľi. Motorovu pilu Me išče ňemaľi.
Jeden pňak z ňej ostalPred chižu na dvore, Žebi ňetrebaloFurt ucekac hore -
Na štrechu verandi Vikrucac antenu,Šteľovaľi me ju U pňaku šturenu.
Perši televizorBul na školskim pojdze. Ňeurekom ľudzi Na tot pojd še vojdze...
Chodziľi me patrec Hokej, kino, spravi...Puščil nas raditeľ, Šak narod zvedavi.
Trimaľi me doma Biloho psa Zoru.Merkoval na chižu, Na dvor i komoru. ...........................
Povadzic še muša Jedna z druhu babi. Sušeda sušedu Ľem tak ňeochabi.
Starčilo, že kurka Pod plotom hrabala. Oheň bul na štrechoj, Vojna še začala.
I toti starši še Pobiľi dakedi - Ket cudzi chodziľi Gu nam na ohľedi.
Pri hudakoch še to Običajňe stalo. Parobci še biľi A dzivče plakalo. ...........................
Draha plana bula - Dze riňče, dze mlaki...Obriskal nam motor Geročki, ceplaki...
U žeľeznim skľepe Maľi kľinci, šrubi...Hrački me chodziľi Kupovac do Ľubi.
A do Visvadera, Co do kuchňi treba - Cukerľiki, muku, Komišňičok chľeba...
Skubaľi še huski, Pire še paralo, I rendar prechadzal Dakedi valalom.
Voz mu koňik cahal. Peňežmi ňeplacil.Za stare geroki Daval ženom grati,
Karperec pre dzeci, Do kuchňi, co treba.V pijatok u pecu Pekľi baba chľeba
Naraz na dva tižňi. Ňigda ňebul tvardi. Zapiľi me s cmarom, Oľizaľi gambi.
Trimalo še maslo U cmavej pivňici. Ňebuľi chladňički, Ňebuľi chemici...
Na žimu kapusti Naložiľi bačku. Kľučik od obisca Ľežel na oblačku.
Dajak še ňebaľi, Že živaňe pridu. Ňichto ňeukradňe Od čľoveka bidu.
Ňe každej gazdiňi Kurčata trebalo - Dakedi pod kvoku Bulo vajec malo.
Žebi ňechodzila Kvočaci po dvore, Okupaľi kuru U vodze v lavore,
Abo ju topiľi U hordove z vodu.Až ket dokvočela, Dostala šľebodu.
Inšak bi patreľi Ňeška na gazdiňu - Obviňiľi bi ju, Že tira hiďinu! ............................
"Harčki platac, drootovááác!"
Prichadzal i drotar Raz za dlušu chviľu. Kohucik v zahradzePolamal leliju.
Poplatal kajstroni,Podrotoval harčki. Karmiľi ho ľudze - Hosc ňešmel buc lačni!
Piščalku zos bľachi Zmajstroval pre dzeci.Aňi še ňevidzi, No čas frišno ľeci...
Kociľi še ovci, Ceľiľi še kravi. Ľudze maľi pohib A narod bul zdravi.
Za pastira Cigan Zjednal še na valal. V ľece rano kravi Na luki vihaňal.
Stalo še, že z veľkom Ňedal sebe radi.Veľk do kozi skočil, Pastir še zosmradzil.
"Idu kravi z poľa, jedna ňema roha, a bujaci maju, ta nas poterkaju."
Na šparhece lokši Sobotu mac pekla. S kapustu hičkoši, Z makom bula krepľa,
Z lekvarom rezanki, Šuľkanci z brezľami.To buľi recepti Našej starej mami.
Stani še stavjaľiZ pokrovcoch, z plachcini. Večar s pomijami Karmiľi še šviňi.
Šporovac trebalo, Doba bula chora. Samohonka samaCekla do lavora.
"U ˇZorovcoch v každim domkuVarja ľudze samohonku. A žandare še čuduju, Čom to chlopi mulatuju."
Na dvore bodvana Stala polna vodi.Okupac še dzecom V ľece ňezaškodzi.
Dreveni bul budar, Stal na koncu dvora.Japan papir našľi Me ľem u dochtora.
Novinki me maľi - Pravdu, Pracu, Smenu...Počitac še daľi, I spravic higjenu.
Pohužvaľi me jich, Tarhaľi na zdrapi. Od šľivčanki sračka Bars skoro ulapi.
Ket še lekvar varil, Šľivki še ščikaľi.Na dvore pod kotel Drevo prikladaľi.
Mišala rodzina, Pomohľi sušedzi. Od rana až do cmiPri kotľe še šedzi.
Šľivčanka - to lekvar, No išče ňehusti. Z rozvarenich šľivkoch Raz - dva ric popušči.
Maľi me viňički, Na ješeň orechi, Cahalo še hrozno Ľudzom popod štrechi.
Belave firciki Višeľi pred chižu. Mi jabluka, hruški... Koňi repu hrižu.
Banani ňerošľi, Aňi pomaraňči. Durkaľi podkovi, Klopkaľi bokaňči.
Podbijaľi talpi - Bľaški nam čerkaľi. Za cudzima džadmi Šicki psi brechaľi. ............................
Za dluhich večaroch, Ket še pire pare, Vidumaľi pre nasPrezivku - Metľare!
Rošľi u nas verbi, Ta to može zato.Pozmita drapačka I šmece i blato.
A našich sušedochVolaľi Prusaci. Co valalu prischňe, To še už ňestraci.
Spraviľi nam ribňik - Štiricec hektari. Kupaľi še ľudze I v ľece, i z jari.
Mi, co šikovňejši, Lapaľi me kapri. Fšadzi pitľačeňe Gu folkloru patri.
Prichadzaľi ľudzeZ calej okoľici. Na uhľu še pekľi Čutki kenderici.
"Kenderička na draže, Mac še ľubic ňekaže. Kenderičku zožňeme, A ľubic še budzeme!"
Daco še pojedlo, Daco še popilo. Voda nas chladzila, Slunočko švicilo. ............................
Hutorja, že oheň Očiscuje hrichi. Na Šickich svatich ma Temetou buc cichi.
Ľudze še tam modľa, Švički paľa, stoja...Robiľi me fakľi Z parafinu, z loja...
Pri každim križiku Nakvapkano polno. Znaľi me, že z hroboch Kradnuc ňešľebodno.
Zakazani ovoc Smakuje najľepši. Valalski šintir še Ňigda ňepoľepši.
Ostatki zo švičkoch, Pokeľ meke buľi, Pchaľi me do šiški, Naj še z ňej zakuri.
Fakľa zahorela, Šiška zadimila. Ňevirovna še jej Koscelni timijan. .......................
Cali život na nas Osud batoh pľece. Roztraciľi me še Po tim širim švece.
Zostarľi nam kosci, Dzeciska i vnuci - Jeden še naverchu, Druhi dolou kruci.
Preceklo bars veľo Vodi u Kašiňe. Ňič ňetrime večňe, Šicko še pomiňe.
Ňezname o sebe, Chto dze še strimuje.Spomjenki zostaľi - I to še rachuje...
Podajedni ľeža Kuščik od Lazarki - Zospodku pachaju´Zorovski fijalki.
Ňič še ňeda robic - Každoho to čeka. Zato sebe važne Živoho čľoveka!
Krátky slovník veľkoozorovčiny:
mišajvariška - človek, ktorý sa do všetkého mieša chustočka - šatka, vreckovka chustka - väčšia pletená šatka kabati - sukne biloti - spodné biele sukne čat, herpina - ozdoby do vlasov gadžovka - dedinská žena, roľníčka koňťa - účes vydatej ženy paňi - žena, ktorá sa neobliekala "po valalski" diždžik - dáždik kozare - huby zapach - hríb paňska huba - muchotrávka cisárska mašľej - masliak gestiňa - gaštan jedlý, strom aj plod berekiňa - pagaštan konský, strom aj plod riňče - štrk, drvený kameň na cestu geročok - sako, kabátik žeľezni skľep - domáce potreby (obchod) Ľuba - hračkárstvo (v Sečovciach) U Visvadera - obchod vo V. Ozorovciach rendar - handrár, vykupoval staré handry grati - kuchynský riad karperec - náramok harčok - hrniec hičkoši - halušky krepľa - šiška, pampúšik japan papir - toaletný papier viňički - ríbezle belave firciki - modré strapce talpa - podošva bľaška - pliešok čutka - klas kukurice šľivki ščikac - odkôstkovať slivky drapačka - prútková metla temetou - cintorín batoh - bič Kašin - potôčik za V. Ozorovcmi Lazarka - miesto medzi cestou a cintorínom fijalki zospodku pachac - voňať fialky odspodu (byť pochovaný)

Venujem všetkým tým, S ktorými som strávil svoje detstvo Vo Veľkých Ozorovciach 1955 - 1971

D r a g o 14102013 - 13032014
https://www.youtube.com/watch?v=bFRjsVseJ6E

kostol 1 ... kostol 2

Veľké Ozorovce
.

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu