Covid pass je„pas“? (Jazyk je všetko 23)

Písmo: A- | A+

Miešajú sa tu dve slová: PAS a PASS. „Pas“ ako cestovný doklad vznikol ako hovorová skratka z niekdajšieho oficiálneho „pasport“. „Pass“ znamená priepustka a je to anglické slovo.

Ako sa často stáva v našej dobe hromadného preberania anglicizmov, došlo aj tu k nejasnostiam. Hovorí sa o COVID PASE a ľudia sa pýtajú, či je to skutočne PAS – pretože to, čo po očkovaní dostali, je len dokument s QR kódom, ktorý si vytlačia na 1 stranu papiera. Nejde teda o skutočný „pas“, oficiálny štátny cestovný doklad. Ide o „pass“, čo je anglický výraz používaný pre rozličné priepustky a preukazy, ktoré vám umožnia vstup do rozličných ustanovizní či na exkluzívne akcie. V Anglicku môžete mať „pass“ aj do knižnice. Rozhodne sa tým však v angličtine myslí niečo iné než „passport“.

Nekritickým preberaním anglicizmov, resp. plánovitým anglicizovaním kontinentálnych jazykov, ktoré mnohí bezhlavo uplatňujú, dochádza k podobným nejasnostiam. Veci, ktoré sú pôvodne označované jasne odlíšenými slovami, sa naraz pomenúvajú jedným slovom, alebo veci, na ktoré máme staré dobré slovenské slovo, sa naraz začnú označovať anglickým (tj. „svetovo znejúcim“) slovom, čím si hovoriaci chce dodať prestíže, lesku a dôležitosti. Niekedy je anglicizmus len výsledkom chaotickej rýchlosti našej doby, kedy často ani nie je čas na rozmyslenie – na zamyslenie sa, ako nový pojem pomenovať po slovensky, a prvé, čo sa ponúka, je medzinárodný anglicizmus, ktorý sa vymyslel a zaviedol v Bruseli. Tieto úniové anglicizmy sú niekedy úplne nové slová, ktoré nepoznajú ani Angličania či Američania. Typickým príkladom je výraz HOME OFFICE, ktorý sa v anglofónnych krajinách nepoužíva v tom zmysle, v akom sme ho za pandémie začali používať my – zrejme pod nemeckým vplyvom. V Anglicku totiž „Home Office“ je označenie britského Ministerstva vnútra. Takže keď Angličanovi poviete „I was on home office“, de facto mu oznamujete, že ste stáli navrchu budovy britského Ministerstva vnútra. Iba pokiaľ je to Angličan, čo žije v Únii, tak pochopí, čo myslíte – že myslíte proste - „I worked from home“...

Skryť Zatvoriť reklamu