PRIESKUM EFEKTÍVNOSTI VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV PRE POČÍTAČOM PODPOROVAN

Úvod Práca prekladateľa už niekoľko rokov nie je len prekladom zo zdrojového do cieľového jazyka. Posledných 10 rokov sa kladie dôraz aj na spôsobilosti v súvislosti s používaním rôzneho softvéru, najmä softvéru pre počítačom podporovaný preklad. Absencia vzdelávacích možností, kde by sa prekladatelia naučili pracovať s uvedeným softvérom má za následok, že aj po desiatich rokoch sa nájdu prekladatelia, ktorí stále len zvažujú odpoveď na otázku „Či používať CAT nástroje alebo nie?“. Otázka však už neznie „Či“ ale „Aký“ softvér používať. Aby sme zistili reálnu penetráciu CAT nástrojov medzi prekladateľmi na Slovensku, rozhodli sme sa urobiť prieskum medzi prekladateľmi združenými v rôznych asociáciách a iných profesijných združeniach. Z celkového počtu oslovených 619 prekladateľov odpovedalo na prieskum 134 respondentov. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že reálne využívanie CAT nástrojov je nižšie ako hodnoty, ktoré sme zaznamenali. Predpokladáme totiž, že prekladatelia, ktorí neodpovedali na náš prieskum patria skôr k skupine prekladateľov nevyužívajúcich softvér pre počítačom podporovaný preklad.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

Rozšírenie CAT nástrojov Z celkového počtu respondentov má skúsenosť s CAT nástrojmi 67,6 % prekladateľov, ale len 54,1 % ho využíva. Zvyšok ho síce má nainštalovaný, ale nepoužíva ho. Ak sme vynechali prekladateľov, ktorí sa prekladom nevenujú pravidelne, dostali sme nasledujúce hodnoty. Z celkového počtu respondentov má skúsenosť s CAT nástrojmi 74,5 % prekladateľov, ale len 61,7 % ho využíva. Softvér Čo sa týka typov používaných softvérov, medzi prekladateľmi, ktorí používajú CAT nástroje alebo ich aspoň majú nainštalované je lídrom SDL Trados a za ním nasleduje Wordfast. Ak spočítame SDLX spolu s SDL Trados, nakoľko oba vlastní jedna spoločnosť, vyplýva z údajov, že ich softvér používa viac ako polovica (54 %) z prekladateľov, ktorí používajú CAT nástroje alebo ich aspoň majú nainštalované. Medzi ďalšie používané softvéry uviedli prekladatelia nasledujúce programy: Idiom Worldserver (4x) Deja VU (3x) Logoport (2x) MetaTexis (2x) OmegaT (2x) Catalyst Lite (1x) LocStudio (1x) MS Localization Tools (1x) Passolo (1x) Objem prekladov Objem textov, ktorý sa prekladá pomocou CAT nástrojov sa odhaduje priemerne na menej ako polovicu textov. Produktivita práce Ak porovnáme produktivitu prekladateľov používajúcich CAT nástroje s prekladateľmi, ktorí CAT nástroje nepoužívajú, výsledky hovoria jasne v prospech používateľov CAT softvéru. Zárobky Ak porovnáme mesačné zárobky prekladateľov používajúcich CAT nástroje s prekladateľmi, ktorí CAT nástroje nepoužívajú, výsledky hovoria opäť jasne v prospech používateľov CAT softvéru. Záver Prieskum ukázal, že dve tretiny prekladateľov, pre ktorých je prekladateľstvo hlavným zdrojom príjmov využíva CAT softvér. Ak porovnáme výsledok s prieskumom uskutočneným vo Veľkej Británii v roku 2005, kde používala CAT nástroje len jedna tretina opýtaných (Fulford and Granell-Zafra 2005), sú na tom slovenskí prekladatelia prekvapivo dobre. Toto zistenie by malo byť signálom pre prekladateľov, že obdobie, kedy bolo používanie CAT nástrojov veľkou marketingovou výhodou pre prekladateľa sa mení na obdobie, kedy je ich používanie nevyhnutnosťou. Dôležité sú aj zistenia, ktoré potvrdzujú, že používatelia CAT nástrojov majú výrazne vyššiu produktivitu práce a rovnako aj ich zárobky sú vyššie. Nepotvrdili sa teda hlasy prekladateľov, že používanie CAT nástrojov preklad spomaľuje a ich používanie znevýhodňuje prekladateľa v zmysle znižovania zárobkov. Veríme, že aj tento prieskum prispeje k väčšiemu záujmu prekladateľov ale aj vzdelávacích inštitúcií o využívanie nástrojov na počítačom podporovaný preklad.

Jakub Absolon

Jakub Absolon

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Majiteľ prekladateľskej agentúry ASAP-translation.com, s.r.o.. V prekladateľstve pôsobím prakticky od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 1997. Okrem iného organizujem školenia použitia softvéru pre počítačom podporovaný preklad. Zoznam autorových rubrík:  spoločnosťCATjazykoveda

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu