Primátor Danko sa rozhodol nepodpísať uznesenie, ktoré malo za cieľ chrániť verejný záujem

Písmo: A- | A+

Kauza lanovky pokračuje. Po tom ako mal údajne primátor Danko tlačiť na jej schválenie kupovaním poslancov sa rozhodol ďalej pretláčať jej výstavbu nepodpísaním riadne schváleného uznesenia.

Nepripravený a neúplný materiál

Na májovom zastupiteľstve mali martinskí poslanci prerokovať schválenie zámeru výstavby lanovky na Martinské hole z financií mesta. O tom, prečo bol tento materiál pripravený netransparentne, som písal v tomto blogu: Lanovka? Nie je obchvat to, čo nám v Martine chýba ako prvé?

Kauza má netransparentné pokračovanie

Poslanci sa pokúsili pribrzdiť primátorov zámer, pretlačiť narýchlo lanovku cez zastupiteľstvo bez riadnej a otvorenej diskusie, či skutočnej participácie občanov v dvoch krokoch.

Krok prvý

Prvým bolo hlasovanie o stiahnutí tohto bodu z májového rokovania. Po zmätočnom hlasovaní, ktorým sa poslanci pokúsili materiál z rokovania vylúčiť, ho nakoniec stiahol z programu jeho predkladateľ – primátor Ján Danko.

Hlasovanie poslancov za stiahnutie bodu o výstavbe lanovky z financií mesta Martin z májového zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov za stiahnutie bodu o výstavbe lanovky z financií mesta Martin z májového zastupiteľstva. (zdroj: jp)


Krok druhý

Druhým krokom bolo v závere prijatie uznesenia č.136/19 v bode rôzne, ktorým sa mali zrušiť ešte stále platné uznesenia z roku 2013 (uznesenie MsZ č. 25/13 z 25.3.2013 a uznesenie MsZ č. 83/13 z 27.5.2013). Tie oprávňovali vtedajšieho primátora Andreja Hrnčiara podniknúť konkrétne kroky pri príprave výstavby lanovky.

Prvé spomínané uznesenie č. 25/13 oprávňovalo primátora pripraviť podklady na vypísanie súťaže na generálnu dodávku dopravného zariadenia na Martinské hole a pripraviť podnikateľský zámer fungovania spolupráce mesta Martin s PRO SKI. Druhým uznesením z roku 2013 č. 83/13 už poslanci splnomocnili primátora zabezpečiť vyhlásenie súťaže na 8-miestnu kabínkovú lanovú dráhu a dopracovať v návrhu technického riešenia v údolnej stanici zázemie pre verejnosť pozostávajúce minimálne zo sociálnych zariadení a možnosti občerstvenia.

Hlasovanie poslancov za zrušenie uznesení o lanovke z roku 2013.
Hlasovanie poslancov za zrušenie uznesení o lanovke z roku 2013. (zdroj: jp)

Tu je dôležité dodať, že každé schválené uznesenie je platné pokiaľ ho niekto nezruší zákonnou cestou – riadnym schválením uznesenia, ktoré ho ruší. Ešte jednoduchšie = odhlasovať ich zrušenie. V tomto prípade to v praxi znamená, že právomoci dané primátorovi v roku 2013 sú stále platné/aktívne a má ich teda aj dnešný primátor Ján Danko.

Dankova finta

Primátor Ján Danko nepodpísal uznesenie demokraticky odhlasované poslancami zastupiteľstva
Primátor Ján Danko nepodpísal uznesenie demokraticky odhlasované poslancami zastupiteľstva (zdroj: jp)

Primátor Ján Danko sa rozhodol využiť svoje právo a uznesenie o zrušení uznesení o lanovke nepodpísal. Na jednej strane je to jeho legitímne právo, no hneď za tým na strane druhej nasleduje rovnako legitímna otázka. Prečo sa rozhodol týmto krokom ísť proti legitímnemu hlasovaniu poslancov? Na vysvetlenie Jána Danka si budeme musieť počkať. Zatiaľ žiadne zverejnené nebolo.

Čo nás čaká ďalej

Podľa platnej legislatívy teraz budeme musieť čakať tri mesiace. Ak sa počas tohto obdobia nenájde 18 poslancov, ktorí by opäť legitímnym spôsobom v hlasovaní prelomili Dankove “veto”, uznesenie poslancov o zrušení uznesení, ktoré primátor Danko nepodpísal, nebude platné. A uznesenia z roku 2013 budú stále v platnosti.

Je to demokratické a transparentné?

Demokracia má svoje pravidlá, v rámci ktorých sa primátor Danko rozhodol konať. Podľa zákona totiž stačí jeho domnieka o tom, že uznesenie zastupiteľstva je pre obec zjavne nevýhodné, prípadne odporuje zákonu. Jeho rozhodnutie teda má oporu v legislatíve. Aj keď veľmi vágnej (stačí domienka). Toto mu však vyčítať nemôžeme.

Ak má byť však jeho rozhodnutie a konanie transparentné , mal by nielen poslancom, ale aj verejnosti riadne vysvetliť a odargumentovať, prečo sa pre takýto krok rozhodol. Prečo je podľa neho lepší ako rozhodnutie poslancov. Prečo konkrétne a ako ním chráni verejný záujem. A nie záujmy niekoho iného. Prečo je to zjavne nevýhodné pre obec? Prípadne, prečo to odporuje zákonu. Jednoducho jasné a zrozumiteľné posolstvo, ktoré nám pomože pochopiť myšlienkové pochody a cieľ primátorovho rozhodnutia, postaviť sa proti demokratickému hlasovaniu väčšiny poslancov.

Prevládne populizmus alebo racionálna a rozumná argumentácia

Podľa tohto rozbehnutého scenára primátor Danko bude môcť na jeseň vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa lanovky. Tú takzvanú brzdu a protiváhu by však ešte stále mali držať v rukách poslanci. Tí by totiž museli odhlasovať aj rozpočtové krytie (úver+rozpočet) vysúťaženej dodávky. Bez odsúhlaseného rozpočtu je totiž každá súťaž len “papierovým cvičením”.

Predstavme si však situáciu, že veľká časť martinčanov je už emocionálne naklonená výstavbe lanovky (pomôcť tomu môžu aj média financované mestom), ku ktorej chýba už len jeden jedinučký krok – schválenie vysúťaženého rozpočtu poslancami. A tu je už veľké nebezpečenstvo, že racionánu a rozumovú debatu o miliónovom projekte prehluší emócia. Všetci už budú pozerať len na hlasovanie poslancov. A to už pôjde aj o psychologickú vojnu, v ktorej sa poslanci môžu pri hlasovaní dostať pod tlak emócií verejnosti. A vyberať si medzi kratšou cestou popularity a dlhšou, no férovou cestou zodpovedného a informovaného rozhodovania.

Riešenie

Práve pre toto všetko by sme mali strážiť, aby sa nielen pri tomto, ale aj pri ostatných investičných akciách z rozpočtu mesta, na ktorý sa skladáme všetci, “netlačilo na pílu”. Aby sa rozhodnutia nepríjímali narýchlo, bez riadnej diskusie a rozumnej argumentácie podloženej dôveryhodnými, odbornými a úplnými údajmi a výpočtami. Bez podozrení o kupovaní poslancov. A ani bez zapojenia verejnosti – participácie.

A tu mi nevychádza nič iné, ako začať od bodu nula. A transparentne. V každom kroku. Situácia mesta v roku 2013 bola objektívne a nepopierateľne predsa len iná ako v roku 2019. 

To znamená dať na stôl všetky aktuálne a čerstvé argumenty pre a proti výstavbe lanovky. Urobiť si poriadok a plán v investičných a rozvojových plánoch a prioritách mesta minimálne na najbližšie štyri roky. Otvoriť na primerane dlhé obdobie diskusiu a prizvať do nej aj verejnosť. A ak nám na konci takéhoto otvoreného a transparentého procesu ostane lanovka z mestkých peňazí prioritou, spokojne a s chuťou sa do toho pustiť.

Primátor, ktorý to robí dobre nemá tvrdohlavo pretláčať svoje názory a zámery. Nemá sa správať ako diktátor. Mal by sa správať ako “tvrdohlavý” manažér procesov, ktoré strážia a zabezpečujú, že zámery mesta sú predovšetkým vo verejnom záujme. 

Lebo položme si jednoduchú otázku. Chceme, aby pre túto aj ďalšie generácie bola lanovka, ktorá nám všetkým viac alebo menej roky chýba, symbolom nekalých praktík, zahmlievania a obchodovania s hlasmi poslancov, alebo sa raz na ňu chceme pozerať s oprávneným pocitom, že nám všetkým slúži ako výsledok demokratických, vizionárskych a zodpovedných krokov predstaviteľov mesta. Čo by ste si priali vy?