Pasienkový urbanizmus

Písmo: A- | A+

Množstvo kritiky sa dostalo myšlienke usporiadať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na rekonštruovanom starom zimnom štadióne. Najviac zrejme rezonuje spor medzi primátorom a županom, čo čiastočne prekrylo nie celkom objasnené okolnosti okolo výmen a prevodov pozemkov. Najprv územia bývalého cyklistického štadióna, neskôr areálu školy na Kalinčiakovej. Väčším nedostatkom návrhu na rekonštrukciu „zimáku“ O. Nepelu na „národnú hokejovú halu“ je (podľa môjho názoru) stiesnený priestor, do ktorého sa celý niekdajší športový areál na Tehelnom poli a Pasienkoch dostáva. A nejde len o nadmernú zaťaženosť z hľadiska dopravy.

obytný komplex Tri veže obytný komplex Tri veže Liptay

       Predovšetkým treba mať na zreteli, že niektoré aktivity „veľkokapacitného“ druhu už tu sú a s ich premiestnením sa v blízkej budúcnosti neuvažuje. Ide o športovú halu Pasienky, takpovediac jedinú verejnú plaváreň a najmä Národné tenisové centrum. Ak by sa plánovala prestavba futbalového štadióna Slovana na „obvodné športové centrum“, tak by sa „celonárodné“ aktivity v tomto území ešte snáď dali pochopiť, no tam má byť čoskoro „národný futbalový štadión“ (sic!). Možno spomínané „národné“ športové areály (nenahovárajme si opak, v každom prípade ide o komplexy na seba nabaľujúce množstvo obslužných činností a služieb) by toto územie znieslo, keby... Keby sa v posledných rokoch nevykonávala postupná transformácia celej niekdajšej športovej štvrte na obytnú zónu. Nejde totiž len o „Tri veže“, ktoré vyrástli v priamom dotyku s areálom Tehelného poľa. Sú tu už dokončené obytné areály pri Kuchajde, ďalšie sa stavajú. Už obostavaná je plaváreň, v neďalekom susedstve vyrastá komplex „Eden“, nadstavujú sa domy na Trnavskej ulici, dvíhajú sa nové obytné kolosy na Jégého ul. Celé územie má alebo čoskoro bude mať prevládajúcu funkciu obytnú. Nejde pritom o „sociálne byty“, kde možno počítať s nízkou motorizáciou obyvateľov, skôr naopak. Okrem toho aj okolie tejto štvrte sa stavebne zahusťuje, územie sa nielen dopravne, ale priamo fyzicky stáva „preplnené“. Ak domyslíme, že prevládajúcimi sú už funkcie obytné, pre život tu bývajúcich občanov sa v podstate plánuje hrôza. Z hľadiska dopravného, ako aj kvality životného prostredia.      Nemôžem sa ubrániť pocitu, že tu žijúci občania si takúto súčasnosť a budúcnosť nezaslúžia. Napriek honosným „národným“ športoviskám sa podmienky pre bežné športové vyžitie zmenšia. Sotva si totiž možno predstaviť, že bude dovolené užívať trávnik národného futbalového centra na každodenné tréningy mladých šarvancov. Už beztak preplnené ulice budú v čase podujatí okupované autami fanúšikov, dnes bežné bezpečnostné opatrenia a prostriedky proti nespratným „návštevníkom“ môžu nepríjemne spestriť atmosféru a podmienky v celom okolí. Osobne by som doprial tu žijúcim občanom skôr upokojenie najmä z hľadiska dopravy, pri týchto nadmestských aktivitách to už nebude možné. Namiesto toho, aby sa napr. Vajnorská a Rožňavská, napokon aj Bajkalská, premenili na pokojné mestské triedy s alejami zelene, pruhmi pre cyklistov, rozšírenými chodníkmi pre chodcov, budú tu komunikácie charakteru diaľničných privádzačov. Aj z týchto dôvodov národné futbalové a hokejové areály nepatria do týchto častí mesta. Stavať v tomto prípade dokonca na tradícii, že tieto aktivity boli situované práve na Tehelné pole a Pasienky, je spiatočníctvom. Lebo ak by takýmto spôsobom boli uvažovali urbanisti vtedy, keď tie športoviská (v tom čase za mestom) vznikali, mali ich (podľa dnešnej „logiky“) situovať niekde na Námestí Slobody (pričom vtedajší „firšnál“ takú možnosť aj poskytoval), najďalej však niekde v okolí Centrálneho trhoviska. Nie, nelobujem za návrh p. Bajana (aj keď navrhovaný priestor v Petržalke je dobrý), tieto národné športové „svätostánky“ by mali stáť blízko diaľnice, podľa možnosti aj letiska (pritom okolie Zlatých pieskov alebo celá plocha zrušeného vajnorského športového letiska sa priam ponúkala). A ak už transformáciu daného územia na zónu s prevažnou funkciou obytnou odborníci umožnili, tak by mali nevyhnutne myslieť aj na kvalitu bývania v tu postavených početných obytných blokoch, domoch, vežiakoch, či obytných „gigantoch“(pozri napr. Tri veže atď.). Inak tu žijúcich obyvateľov čakajú podmienky, ktoré budú horšie ako na sídliskách.