Budujeme udavačský policajný štát?

Písmo: A- | A+

Pred týždňom na jednom hraničnom priechode pokutovali kamionistov, že nemajú test, hoci pre nich platila výnimka od hlavného hygienika. Na rozdiel od ostatných priechodov, kde ich nepokutovali, ukázalo sa, že tam konali správne.

Obrázok blogu

Dôvod bol ten, že hoci vo vyhláške hlavného hygienika naozaj výnimku udelenú mali, no v uznesení vlády sa o takej výnimke nepíše. A vraj uznesenie vlády je vyhláške hlavného hygienika nadradené...

Odhliadnuc od toho, že podľa Ústavy možno ľudské práva obmedziť len zákonom, a tak, či už uznesenie vlády, alebo vyhláška hygienika, uverejnené v akomsi vestníku vlády, a nie v Zbierke zákonov SR, by mali byť právne neúčinné,

rozhodol som sa pozrieť, čo nám ochrancovia nášho zdravia (azda telesného, lebo duševného určite nie)

pripravili od pondelka, aby nás mohli pokutovať:UZNESENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny... má 12 strán

, obsahujúcich nové pravidlá, platné od pondelka 19. apríla.

Nariadenie je rozdelené do 6 častí

, označených písmenami A-F. Normálnych ľudí (čiže občanov) sa týka najmä časť B1 a B2, kde je na deviatich stranách 35+1 bodov

, čo ľudia nesmú, alebo musia. Viaceré body sú ešte členené, spolu je to 41 príkazov/zákazov

, často bežnému človeku nezrozumiteľných

.

Zrejme práve kvôli tej spleti neprehľadných definícií a nezrozumiteľných slovíčok, je v závere uznesenia vlády príkaz pre hlavného hygienika (vlastne 4 príkazy), aby vydal vyhlášky, v ktorých to vysvetlí. (body F3-F6 uznesenia vlády).Budeme veriť, že pán hygienik do vyhlášok napísal všetko podľa želania vlády, aby sa nestalo to, čo pred týždňom kamionistom!

No je jeho preklad do reči ľudu prehľadnejší a zrozumiteľnejší???

Vydal dve vyhlášky

o celkovom počte 13 strán

.

Obsahujú 12 paragrafov

, ktoré sa ďalej členia na 42 odsekov

, z ktorých niektoré sa ešte dalej členia na písmená. Písmenami je označených 138 pod-odsekov

, z nich niektoré sú ešte delené na body

, označené číslami - ale to sa mi už fakt počítať nechcelo! :-(Čo myslíte, sú takéto splete predpisov naozaj určené pre ľudí, aby im pomohli chrániť si zdravie?

Alebo je to len jeden z byrokratických nástrojov, ktorý poslúži na budovanie POLICAJNÉHO ŠTÁTU, fungujúceho na princípe UDAVAČSTVA a POKUTOVANIA?

Skryť Zatvoriť reklamu