Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Marian Vojtko

Marian Vojtko

Bloger 
 • Počet článkov:  282
 •  | 
 • Páči sa:  62x

Keď bolo PMD 85 hitom, uchvátili ma počítače. Na istý čas sa mi stali profesiou... Napokon ma však uchvátil Niekto iný. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaSvet v ktorom žijemedumkyKocúrkovo SRslovenčinaCirkev v súčasnostifinancovanie cirkviModlitbyŽivot KristaDejiny CirkviKristus a myZaujimavosti o svätých a cirkvMyjavaSpomienkyXXXLNezaradené

Život Krista

Vianoce sú rozprávkou o histórii

Marian Vojtko

Vianoce sú rozprávkou o histórii

K takémuto nadpisu ma inšpiroval nadpis článku o smrti nášho úžasného popularizátora histórie Dr. Pavla Dvořáka, ktorý znel Dejiny sú rozprávky o skutočných ľuďoch.

 • 3. jan 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 223x
 • 1
Svedectvo Evanjelií o nanebovstúpení

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o nanebovstúpení

Evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov (1,3) uvádza, že Ježiš vystúpil do neba 40 dní po zmŕtvychvstaní.Kým Skutky apoštolov túto udalosť opisujú podrobne, evanjeliá sa jej venujú menej. Matúšovo a Jánovo evanjelium nanebovstúpenie ani nespomínajú, Marek a Lukáš len stručne touto udalosťou svoje evanjeliá končia.

 • 2. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 099x
 • 0
Svedectvo apoštola Pavla o zmŕtvychvstaní

Marian Vojtko

Svedectvo apoštola Pavla o zmŕtvychvstaní

Evanjelista Lukáš v úvode Skutkov apoštolov píše:Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. (Sk 1,3)Okrem štyroch evanjelií a Skutkov apoštolov nám svedectvo o Ježišovom zmŕtvychvstaní a jeho zjaveniach apoštolom ponúka i apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom:

 • 1. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 702x
 • 4
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Matúšovho evanjelia

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Matúšovho evanjelia

- Zjavenie na vrchu v GalileiMatúšovo evanjelium sa od ostatných troch odlišuje tým, že vôbec nespomína zjavenie vzkrieseného Ježiša apoštolom v Jeruzaleme.Namiesto toho sa sústredí na Ježišovo zjavenie sa učeníkom v Galilei, čím sa naplnilo to, čo učeníkom po ženách odkázal anjel (Mt 28,7) i sám Ježiš (Mt 28,10).Toto potvrdzuje aj evanjelista Marek (Mk 16,7), hoci udalosti v Galilei vôbec neopisuje.Ján potvrdzuje, že učeníci po zmŕtvychvstaní odišli do Galiley, ale opisuje tam inú udalosť.Matúš píše:

 • 1. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 955x
 • 3
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Jánovho evanjelia

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Jánovho evanjelia

- Zjavenie v Galiley, zázračný rybolovJán vo svojom evanjeliu opísal dve stretnutia apoštolov so vzkrieseným Ježišom v Jeruzaleme, prvé bez Tomáša, a o osem dní druhé, pri ktorom bol aj Tomáš.Týmto svedectvom o stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom pôvodne Ján evanjelium skončil, o čom svedčia záverečné slová:

 • 31. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 258x
 • 0
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Apoštoli

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Apoštoli

Evanjelista Lukáš píše:Emauzskí učeníci našli v Jeruzaleme zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha.

 • 29. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 380x
 • 2
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Emauzy, Peter

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Emauzy, Peter

Vo veľkonočné ráno bola Mária Magdaléna jedinou svedkyňou, ktorá videla vzkrieseného Ježiša, ale učeníci jej neverili.Nezostala však jedinou svedkyňou. V ten istý sa Ježiš ukázal aj ďalším.

 • 29. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 750x
 • 0
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Ráno

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Ráno

Udalosti toho rána po sobote, keď ženy našli prázdny hrob, opisuje každé evanjelium inak.To však neznamená, že by si odporovali. Práve naopak, dopĺňajú sa.

 • 13. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 946x
 • 2
Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní

Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní

I keď pre našich ateistických spoluobčanov Veľká noc (oblievačka, šibačka, šlahačka...) ako sviatok jari s pretrvávajúcimi vraj pohanskými zvykmi už dávno skončila (a na pitie si musia nájsť iný dôvod), pre kresťanov Veľkonočné obdobie - oslava Kristovho zmŕtvychvstania stále trvá.A tak sa k tejto udalosti chcem ešte vrátiť reakciou na tvrdenia mnohých diskusných príspevkov z tých dní, že vraj Evanjeliá si v správe o Ježišovom zmŕtvychvstaní odporujú, a teda sa ich svedectvu nedá veriť.Prv ako si porovnáme správy jednotlivých evanjelií, všimnime si, kto je svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania.

 • 12. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 342x
 • 26
Getsemani

Marian Vojtko

Getsemani

Po skončení Poslednej večere: Ježišova agónia v Getsemanskej záhrade, Judášova zrada, Ježišovo zajatie a reakcie jeho učeníkov.

 • 21. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 630x
 • 4
Posledná večera

Marian Vojtko

Posledná večera

Správu o Poslednej večeri Ježiša s apoštolmi nájdeme vo všetkých štyroch evanjeliách.Podanie v Matúšovom a Markovom evanjeliu je takmer identické. Lukáš uvádza o niečo viac tém pri Ježišových slovách a má trochu inú chronológiu udalostí.Jánovo evanjelium sa celkovo najviac odlišuje. Tak je to i pri správe o Poslednej večeri, ktorá tvorí dominantnú časť celého Jánovho evanjelia.Napriek odlišnostiam v podaní, dá sa z týchto správ zostaviť spoločný pohľad na priebeh večere:

 • 21. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 475x
 • 7
Príprava na večeru

Marian Vojtko

Príprava na večeru

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka, prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“14. nisan bol deň, kedy sa Židia pripravovali na slávenie Veľkej noci.Pesah (Pascha) slávenie vyslobodenia z Egypta bolo 15. nisana, podľa ich rátania času začínalo západom slnka večer predchádzajúceho dňa. Vtedy jedli veľkonočného baránka.Sviatky nekvasených chlebov - pôvodne sedem dní: 15.-21. nisana (Ex 12,15 n.), sú v praxi uvádzanej evanjelistami rozšírené aj o 14. nisan na 8 dní. (Mt 26,17; Mk 14,12)14. nisana Židia odstránili zo svojich príbytkov všetok kvas, a v nasledujúcom týždni jedli len nekvasený chlieb (azyma, u nás nazývaný maces). V tento deň zabíjali baránka a pripravovali veľkonočnú večeru.

 • 21. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 911x
 • 0
Nezostane kameň na kameni

Marian Vojtko

Nezostane kameň na kameni

Streda bol posledný deň, keď Ježiš vyučoval v chráme.Keď odchádzal, očami sa lúčil s týmito miestami, ktoré boli pre neho také drahé. (Lk 2,46.49; Jn 2,16-17)Učeníci si tento jeho nostalgický pohľad na chrám vysvetlili po svojom a začali mu hovoriť o chrámových stavbách, z akých sú kameňov a ako sú nádherne vyzdobené pamätnými darmi.Ježiš im na to povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené.“

 • 20. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 972x
 • 7
30 strieborných pre Judáša

Marian Vojtko

30 strieborných pre Judáša

Evanjelista Lukáš píše: Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako Ježiša zabiť; báli sa však ľudu.Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich; i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.Matúš dodáva, že veľkňazi mu určili za Ježiša 30 strieborných.

 • 19. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 317x
 • 21
Viera vrchy prenáša

Marian Vojtko

Viera vrchy prenáša

Druhý deň po slávnostnom vstupe do Jeruzalema, Ježiš preklial figovník, na ktorom nenašiel ovocie.Keď ďalší deň (utorok) ráno šiel znovu do Jeruzalema (nocoval totiž mimo mesta), učeníci si všimli, že figovník vyschol od koreňa a udivilo ich to.Peter povedal Ježišovi: „Učiteľ, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“

 • 19. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 275x
 • 37
Prekliatie figovníka

Marian Vojtko

Prekliatie figovníka

V deň, ktorý nazývame Kvetná nedeľa, prišiel Ježiš do Jeruzalema, vítaný zástupmi ako Mesiáš.Večer znova odišiel do Betánie, ale na druhý deň (pondelok) hneď ráno išiel naspäť do chrámu.

 • 18. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 944x
 • 26
Mesiášsky vstup do Jeruzalema

Marian Vojtko

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

Synoptickí evanjelisti (Matúš, Marek a Lukáš) zaradili udalosť Ježišovho pomazania v Betánii bezprostredne pred udalosti umučenia. Toto zaradenie však nie je chronologické, ale tématické - pre zmienku o Ježišovom pohrebe.Evanjelista Ján jednoznačne uvádza, že táto udalosť bola deň pred Ježišovým slávnostným vstupom do Jeruzalema.

 • 17. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 971x
 • 0
Pomazanie v Betánii

Marian Vojtko

Pomazanie v Betánii

Po vzkriesení Lazára, odišiel Ježiš na niekoľko dní do Efraimského pohoria. Medzi ľuďmi, ktorí prichádzali na Veľkonočné sviatky do Jeruzalema sa rozprávalo o zázraku, a diskutovali medzi sebou, či Ježiš príde do Jeruzalema, lebo počuli o rozhodnutí veľrady, že ho chcú zabiť.Mnohí chodili aj do Betánie, aby videli Lazára, a tak sa veľrada uzniesla, že treba zabiť aj jeho.Ježiš sa do Betánie vrátil týždeň pred Veľkou nocou.

 • 16. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 296x
 • 7
Tvoj brat vstane z mŕtvych

Marian Vojtko

Tvoj brat vstane z mŕtvych

Veľkolepou predohrou veľkonočných udalostí Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania bolo vzkriesenie Lazára.Lazár so sestrami Martou a Máriou bývali v Betánii, dedine niekoľko kilometrov východne od Jeruzalema, juhovýchodne od Olivovej hory. Viedla tadiaľ cesta od Jordána z Jericha do Jeruzalema, preto aj Ježiš tade často prechádzal, dokonca niekedy zvykol odísť na noc z Jeruzalema a prenocovať v Betánii.

 • 8. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 741x
 • 3
Predpovede Ježišovho utrpenia

Marian Vojtko

Predpovede Ježišovho utrpenia

V západnej vetve kresťanstva sa prežívanie pôstneho obdobia spája s rozjímaním o Kristovom utrpení.V mnohých obciach vznikli kalvárie so zastaveniami krížovej cesty, postupne sa 14 obrazov krížovej cesty stalo aj súčasťou interiéru rímskokatolíckych kostolov.Je však zdôrazňovanie Ježišovho utrpenia správne? Nie je to nejaká sebatrýzeň, či naopak vyžívanie sa v ukrutnostiach? Spomeňme si len, koľko kontroverzných reakcií spôsobil Gibsonov film Umučenie Krista...

 • 4. apr 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 953x
 • 17
SkryťZatvoriť reklamu