Hasprunský anjelík

Písmo: A- | A+

V roku 1799 bola 20. februára pokrstená Františka, dcéra krajčíra Jána Lukačoviča, ktorý bol zároveň kostolníkom, a jeho manželky Kataríny. Krstnými rodičmi boli miestny učiteľ Andrej Benaczy s manželkou Julianou.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Keď malá Františka začala hovoriť, matka ju naučila peknú modlitbu „Zdravas Kráľovno.“ Dieťa ju často cez deň opakovalo a svojich rodičov, často pri práci zaujatých, nútilo, aby sa modlili s ňou.
V mesiaci septembri 1803, tak ako iné deti, aj ona dostala osýpky. Vo svojej nemoci sa často modlievala k Preblahoslavenej Panne Márii a vždy s radosťou vzývala jej sväté meno. Na deň Mena Panny Márie, keď sa jej rodičia vrátili z chrámu, pýtalo si dievča modliacu knižku, ktorú vzalo do svojich rúk a pritislo si ju k srdcu. Otcovi, ktorý pri nej stál, povedala: „Tatíčku, ríkajme „Zdravas Kráľovno.“ Otec predriekal, dieťa za ním opakovalo, až kým celú modlitbu nedokončili.
V ten deň svojej matke, keď stála pri jej postieľke, povedala: „Mamička, vidíte túto krásnu Pannu pri mne stáť, ako mi sviečku drží?“
Matka odvetila: „Ja nič nevidím, dieťa drahé, žiadnu pannu so sviečkou.“
Nato Františka povzdychla: „Ach, keď vy ju nevidíte. Však pri mne stojí.“
Potom zvolala: „Jaj, už sviečku zhasla! Mamička, ja už idem domov.“
Matka ju upokojovala: „Však si doma.“
Dievča odvetilo: „Nejsem ja doma, môj dom je na cintoríne.“ A hneď nato usnula v Pánu.

Mala vtedy štyri a pol roka. Pochovaná bola 16. septembra 1803 na miestnom cintoríne.

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu