Euro a finančná gramotnosť

Písmo: A- | A+

Wikipédia definuje finančnú gramotnosť ako súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Vymenúva 11 štandardných návykov, ktoré by to malozahŕňať, ale...

F. g.
F. g. (zdroj: 2017)

Financie a jazyk
... až na 9. mieste medzi nimi spomína schopnosť POROZUMIEŤ ZÁKLADNÝM POJMOM v oblasti finančníctva a sveta peňazí. A už vôbec nehovorí o tom, že tým pojmom je potrebné nielen významovo porozumieť, ale tiež ich vedieť správne aktívne používať v spisovnom jazyku. Správne kontextovo, gramaticky, pravopisne.
Azda náležité jazykové používanie finančných pojmov nepatrí k zaobchádzaniu s financiami „v rôznych životných situáciách“? – Ja si myslím, že rozhodne patrí.

Kampaň o eure
Okolo roku 2007 si to však zjavne nemysleli ľudia zodpovední za prípravu informačnej kampane zameranej na zavedenie eura na Slovensku. A podľa toho tá kampaň aj prebehla – pojmy definovala, vysvetlila, ale ako ich správne používať v spisovnom jazyku, to ľudí nenaučila. Učila ich s eurami zaobchádzať matematicky a fyzicky, nie však jazykovo. Učila ich prepočítavať sumy v korunách na eurá a opačne, spoznávať jednotlivé mince a bankovky, nie však eurá skloňovať v spojitosti s vyjadrovaním konkrétnych peňažných súm. A mnohí naši občania sa to, žiaľ, nenaučili ani dodnes, hoci od zavedenia eura u nás uplynulo viac než 10 rokov.
No ako sa to aj mali naučiť, keď tú kampaň viedli iba ekonómovia a politici, no nikto z lingvistov?
Neviem, do akej miery sú tieto znalosti súčasťou školských osnov dnes, ale pozorujem, že dnešné školopovinné deti ich tiež veľmi neovládajú. A ak sa to nenaučia v školách, tak kedy potom?

Používanie slova euro v Slovenčine
Mnohí Slováci a Slovenky používajú pojem euro pri rôznych sumách tak, akoby to bolo slovo v slovenčine nesklonné. Či 1, či 3, či 5, alebo 500... – stále k príslušnej číslovke pridávajú iba „euro“. (Veď na minciach a bankovkách je to napísané, tak čo...!)
Ale že mince a bankovky platia medzinárodne, kým my by sme sa mali vyjadrovať po slovensky (so slovenskými jazykovými pravidlami), to im asi nikto neprezradil.
S touto elementárnou jazykovou nevedomosťou v súvislosti s eurami sa možno v praxi stretnúť od najnižších až po tie najvyššie spoločenské pozície a funkcie. Od brigádničiek a brigádnikov za pokladňami supermarketov až po špičky v riadení štátu a finančných inštitúcií.
Je azda normálne, ak riaditeľ prestížnej banky či poradca ministra nevie pri vystúpeniach v médiách správne kombinovať sumy s príslušnými pádmi eura? – Záleží na tom, čo chápeme pod pojmom „normálne“, ale faktom je, že na Slovensku je to smutnou realitou dnešných dní.

Potreba jazykového vzdelávania
Nepoznám nijakého jazykového odborníka ani žiadnu kompetentnú inštitúciu, ktorá by sa na aktívnu vzdelávaciu osvetu v tomto smere cielene zameriavala. – To už nie je kritika, ale moje východiskové konštatovanie.
A to je aj dôvod, prečo som sa to rozhodol robiť ja. (Ak sa tomu venujú aj iní, budem len rád, no nadbytočná práca to určite nebude. O tom svedčí prax na každom kroku.)
Začínam s tým týmto úvodným článkom, pokračovať budem prinajmenšom jedným ďalším, už oveľa gramaticky konkrétnejším. A možno budú nasledovať aj iné...
 

Skryť Zatvoriť reklamu