KEDY použiť „kedy“ a KEĎ je správne „keď“

Písmo: A- | A+

Nejde ani tak o slovnú hračku ako o veľmi praktickú pomôcku na rozlišovanie správnej voľby medzi slovami KEDY a KEĎ pri ich používaní vo vetách a súvetiach. Myslíte si, že tie slová používate spisovne?

Ak túto jazykovú zručnosť v praxi výborne zvládate, blahoželám vám – patríte medzi menšinu používateľov slovenčiny, ktorí ju majú správne osvojenú prakticky, možno aj teoreticky.
– Áno, taká je skutočne moja skúsenosť z praxe. Z počúvania verejných prejavov i osobných rozhovorov, z čítania textov, ktoré neprešli kvalitnou jazykovou korektúrou.

Malý TEST
Na úvod sa môžete otestovať (nie na prítomnosť vírusov):

Nastali časy, ????/??? sa treba chrániť pred nákazou viac než v minulosti.
– a) kedy; b) keď

Nikto nevie, ????/??? nastane jeho posledná chvíľa.
– a) kedy; b) keď

????/??? sa môžeme stretnúť?
– a) kedy; b) keď

????/??? sa uvidíme nabudúce, možno už bude všetko celkom iné.
– a) kedy; b) keď

Správne odpovede nájdete na konci článku.
(Náročnosť otázok som zvolil v netradičnom poradí – najťažšia je zrejme tá prvá.)
Kto chyboval aspoň v jednej odpovedi, má preňho zmysel dočítať tento článok do konca.
Kto odpovedal na všetko správne (a netipoval, ale vedel), nemusí strácať čas, lebo sa tu asi nič významne nové nedozvie.

Rôzne slovné druhy
Pri zdôvodňovaní správnych odpovedí má zmysel ujasniť si, že slová KEDY a KEĎ patria k rozličným slovným druhom – kedy je zámeno (príslovkové opytovacie), keď je spojka (podraďovacia).
Z tohto rozdielu vyplýva aj rozdielny spôsob správneho používania daných slov. Obvykle každé z nich stojí na začiatku vedľajšej vety (s časovým významom), no každé patrí do iného typu vedľajšej vety.

Funkcie zámena KEDY
Zámeno kedy uvádza vedľajšiu vetu predmetovú s časovým významom. Pri jej identifikácii nám môže pomôcť kontrolná otázka: „Čo?“
PRÍKLAD: Neprezradil mi, kedy bude mať narodeniny. (Čo mi neprezradil?)
Zámeno kedy uvádza tiež opytovaciu vetu s časovým významom (v čom sa ťažko možno pomýliť).
PRÍKLAD: Kedy bude koniec tejto pandémie?

Funkcie spojky KEĎ
Spojka keď uvádza vedľajšiu vetu prívlastkovú s časovým významom alebo vedľajšiu vetu príslovkovú s časovým významom. Pri ich identifikácii nám môžu pomôcť kontrolné otázky: „Aký(-á/-é/-í)?“; „Kedy?“
PRÍKLADY:
1) Rada spomína na časy, keď bola študentkou. (Na aké časy rada spomína?)
2) Prídem až vtedy, keď sa mi bude chcieť. (Kedy prídem?)
– Práve pri tomto (druhom) type vedľajších viet najčastejšie dochádza k chybám – na vedľajšiu vetu sa pýtame otázkou typu kedy, ale príslušná vedľajšia veta SPRÁVNE začína spojkou keď!
Z toho vyplýva užitočné pravidlo:
Keď sa pýtam „kedy“, odpovedám „keď“...

A to je celá „veda“.


ZHRNUTIE:

„KEDY“ píšem vtedy, keď sa pýtam „Čo?“.
(Ukázala matka Katke, kedy má pliesť očká hladké.)

„KEDY“ píšem aj vtedy, keď sa iba pýtam.
(Kedy vlastne písať „kedy“?)

„KEĎ“ píšem vtedy, keď sa pýtam „Aký/-á/-é/-í?“.
(Spomínam na časy, keď som mával vlasy.)

„KEĎ“ píšem aj vtedy,
keď sa pýtam „Kedy?“
(Keď som chodil do školy, učil som sa litery.)


********
A na koniec sľúbené SPRÁVNE ODPOVEDE:
1 – b, 2 – a, 3 – a, 4 – b
 

Skryť Zatvoriť reklamu