Gramatika nie je na 1 použitie...

Písmo: A- | A+

Veľmi často sa v súčasnosti stretávam v textoch (najmä zdravotne zameraných) s pomenúvaním rôznych pomôcok na 1 použitie. Jednorazových rúšok, jednorazových rukavíc a pod. Mnohí o nich píšu či hovoria ako o „jednorázových“.

Na 1 použitie
Na 1 použitie (zdroj: reklama)


Je to správne? – NIE.
A prečo nie? – To práve idem vysvetliť.

Jeden raz
V slovenčine existuje aj slovo, ktoré má v 1. páde jednotného čísla podobu ráz, a existuje aj také, ktoré má v tom istom gramatickom tvare podobu raz.
Iba jedným z nich však možno správne vyjadriť, že sa niečo nedeje opakovane, ale iba 1 raz. Alebo že sa niečo nezvykne či nemá používať opakovane, ale iba raz. Z toho veľmi jednoducho logicky vyplýva, že pomôcky na 1 použitie sú správne jednorazové.
Odkiaľ sa potom vzal ten „jednorázový“ vyjadrovací zlozvyk?
Odpoveď je veľmi jednoduchá – niekto nám ho sem úspešne (neoficiálne) „prepašoval“ z češtiny. Pretože slovo „jednorázový“ má v češtine význam totožný so slovenským výrazom jednorazový.
Nič proti češtine, no tu sme na Slovensku, kde je štátnym jazykom slovenčina. A kto sa cíti byť príslušníkom tohto národa, mal by sa vyjadrovať na Slovensku po slovensky – čisto, nie čiastočne po slovensky.

Viac ráz
Máme tu však aj 1 huncútsky jazykový háčik:
Spomenuté slovo, ktoré má v základnom tvare podobu „raz“, má v tvare 2. pádu množného čísla podobu: ráz (5 ráz, mnoho ráz...).
Čo z toho vyplýva? To, že ak sa niečo deje opakovane, nie je to „viacrazové“, ale: viacrázové. – A to po slovensky a spisovne.

Významy rázu
Aby to celé bolo ešte zamotanejšie, vráťme sa k tomu slovenskému slovu, ktoré som spomenul (no nevysvetlil) hneď na začiatku – ktoré má podobu ráz v 1. páde jedn. čísla, čiže v základnom tvare. Toto slovo má, pochopiteľne, iný význam ako skôr spomínané slovenské slovo raz. Má dokonca 4 rôzne významy, a to:
ráz =
1) súhrn príznačných vlastností niečoho, povaha (napr.: kniha vedeckého rázu)
2) vzájomné pôsobenie síl pri styku 2 telies (fyzikálny význam)
3) periodické zosilňovanie a zoslabovanie rozkyvu 2 vlnení (iný fyzikálny význam)
4) zvukový prvok vznikajúci prudkým roztvorením hlasiviek... (foniatrický význam)

Rázový, jednorázový
Prídavné meno utvorené od slova ráz je rázový.
Pokiaľ by sme vzali niektorý zo 4 uvedených významov slova ráz a pokúsili sa z neho vytvoriť odvodené prídavné meno „jednorázový“, nemuselo by byť nereálne – nezmyselné. Teda teoreticky aj v slovenčine môže legitímne existovať adjektívum „jednorázový“, ktoré nemusí byť ani pravopisne, ani významovo nesprávne. Reálnosť takého postupu a takého výrazu by však mohli kvalifikovane posúdiť iba odborníci z príslušných vedných odvetví.
No rozhodne takýto prípadný výraz „jednorázový“ by mal celkom iný význam než na Slovensku masovo nesprávne používané slovo „jednorázový“, ktorého zamýšľaný význam má byť: určený na 1 použitie.
 

ZHRNUTIE:
Čo sa má použiť 1 raz, je jednorazové.
Čo sa má použiť viac než 1 raz (viac ráz), je viacrázové.
Čo sa skúma vo vede, môže byť rázové, azda aj „jednorázové“.

A napokon gramatika, ktorou som sa zaoberal aj v tomto článku, nie je ani jednorazová, ani „jednorázová“ – teda nie je na 1 použitie.
Je veľmi trvácna a má zmysel sa v nej celý život zdokonaľovať.
 

Skryť Zatvoriť reklamu