Také „nevinné“ TAK

Písmo: A- | A+

Tak veru, ľudia. Slovo TAK má tak veľa rôznych významov (od stručného priTAKania až po zvukomalebné tik-tak), až sa v tom možno stratiť. A keď máme navyše ešte aj veľmi podobné „také“, tak si na použitie „tak“ treba určiť taktiku.

Vlk prezlečený
Vlk prezlečený (zdroj: Cirkev)

TAK je príslovkové ukazovacie zámeno s množstvom významových odtienkov, čiže aj spôsobov, kde všade ho možno výstižne používať. TAK začalo byť na svoje TAKmer všestranné využitie také pyšné, až sa začalo v ľudovej reči rozpínať aj tam, kam podľa slovenskej gramatiky nepatrí. A tak treba TAK dôrazne upozorniť: „Tak takto nie, ty taktizujúce TAK! Panuj si, ale iba odtiaľ potiaľ – na svojom!“

A odkiaľ pokiaľ vlastne?

TAK má legitímnu právomoc byť časťou mnohých kratších i dlhších slov, ako napríklad TAKt alebo autosynTAKtickosť. A tiež ako samostatné slovo panuje niekoľkým desiatkam významových využití (ktoré si možno nájsť v slovníkoch).

Rozumná, kodifikovaná hranica jeho pôsobnosti (teda pokiaľ až môže zájsť) je tam, odkiaľ sa snaží ako samostatné slovo obsadiť aj tie významy a slovné spojenia, ktoré už nie sú v jeho právomoci. Menovite tie, kde kradne miesto ukazovaciemu zámenu TAKÝ (taká, také, takí), kde neoprávnene vstupuje na jeho „súkromný pozemok“ a nadväzuje intímne vzťahy s jeho blízkymi! A to sa nesmie.

Veľmi blízkymi priateľmi zámena taký sú najmä akostné prídavné mená, vyjadrujúce rôzne vlastnosti: dobrý, lahodný, lacný, jednoduchý, pohodlný...

Obžalované zámeno tak má zakázané udržiavať dôverné zväzky so všetkými takýmito prídavnými menami, čo v praxi opakovane ilegálne porušuje. Množstvo svedkov môže pod prísahou dosvedčiť, že tak sa združilo do pochybných zväzkov ako:
tak dobrý, tak lahodný, tak lacný, tak jednoduchý, tak pohodlný... A do mnohých ďalších.

********

Súd vo svojom rozsudku určil:

Obvinené zámeno TAK sa v spisovnom jazyku nesmie stýkať s akostnými prídavnými menami a udržiavať s nimi dôverné známosti.

Je mu nariadený odvykací liečebný pobyt vo výhradnej spoločnosti prísloviek spôsobu, akými sú napríklad: DOBRE, LAHODNE, LACNO, JEDNODUCHO, POHODLNE a pod.

Rozsudok je právoplatný a odvolať sa proti nemu možno výhradne na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.

********

REKAPITULÁCIA:

Prípustné: TAK + príslovky spôsobu (tak dobre); TAKÝ + prídavné mená akostné (taký dobrý)

Neprípustné: TAK + prídavné mená akostné (tak neprípustný, tak drzý, tak nehorázny...)

Tak a to by sme mali...

22. 2. 2021

Skryť Zatvoriť reklamu