Ako súvisí PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB s podmienečným trestom

Písmo: A- | A+

Pre mňa veľmi výrazne – cítim sa tu byť čoraz viac vo výkone podmienečného trestu spočívajúceho v nutnosti počúvať veľmi podivné tvary podmieňovacích spôsobov, aké nás v škole ani doma veru nikto neučil... Mám si zapchať uši?


Je nás takých viac
Hoci bežne nenavštevujem žensky zamerané diskusné fóra, teraz som urobil malú výnimku. Totiž pri skúmaní, či istý typ vyjadrovania v praxi prekáža naozaj iba mne (jazykovému korektorovi), mi hneď ako prvá prišla do cesty práve diskusia na internetovom fóre určenom hlavne mamičkám. Ide o všeobecne známe stránky:
Modrý koník
Aby som sa držal autentickosti, odcitujem úplne presne jeden z podnetov na diskusiu (okrem mena autorky):
„Vopred upozorňujem, že nemám úmysle vyvolať búrlivú diskusiu, nebodaj sa s niekým pohádať.
Len tak listujem, čítam a dumám. Dumám nad tým, či len mne prekáža, ten novodobý ‚patvar‘ - keby môžem, keby idem, keby chcem, keby viem..., namiesto správneho a spisovnéhokeby som mohla, keby som išla, keby som chcela, keby som vedela atď.
Chápem, že hovorová reč je iná, ako spisovná, chápem aj nárečia a rôzne slangové výrazy, však ich aj používam. A chápem aj to, že niekomu môže prekážať aj moje vyjadrovanie, môj slang. Takže nevyčítam, nezazlievam, len sa pýtam.
Ďalšia vec, či uhol tejto veci je, že učíme rozprávať naše deti. A sledujem u mojich detí, že používajú moje výrazy, používajú môj slovník. Cítim sa preto zodpovedná za to, ako ich to naučím. Isteže, majú aj ony svoj slovník, nadobudnutý mimo domu - v škole, s kamarátmi a tak, ale základ dávame my, rodičia...“
Toľko veľavravný, anonymizovaný citát.

Jazyková reforma?
Ten diskusný príspevok je z roku 2014, keď som takýto typ vyjadrovania v spoločnosti ešte neregistroval v nejakej veľmi znepokojujúcej miere. Ale v posledných rokoch (a najmä mesiacoch) možno takéto varianty „podmieňovacieho spôsobu“ čoraz častejšie začuť dokonca aj z verejnoprávnych médií, kde by sa „patrilo“ zachovávať slušný štandard spisovnej slovenčiny (vrátane jej gramatiky).
A tak som si položil otázku: Nastala azda v poslednom čase nejaká gramatická zmena v kodifikovanej podobe podmieňovacieho slovesného spôsobu, ktorá mi nedopatrením unikla?
Odpoveď som nemusel hľadať dlho – ROZHODNE NENASTALA. A vôbec nie je zložité overiť si to z viacerých navzájom nezávislých zdrojov.
Nastalo iba to, že nejaká časť verejnosti si vytvorila zjednodušený typ podmieňovacieho vyjadrovania myšlienok v slangovom jazyku (čo je ešte v poriadku), pričom mnohí (najmä mladší) ľudia si tento typ reči natoľko osvojili, že ho prestávajú vnímať ako nespisovný (čo už v poriadku nie je). Táto „pseudopodmienečnosť“ nenápadne presakuje aj do takých štýlov reči a textov, kam podľa zákona o štátnom jazyku rozhodne nepatrí. A niektorí ľudia už ani netušia, ako sa podmieňovací slovesný spôsob (aspoň ten prítomný) tvorí spisovne. Napriek tomu, že z učebných osnov základných škôl táto učebná látka nevypadla...

Čo nechcem a čo chcem
Nebudem sa tu venovať hypotézam o tom, ako a prečo zmieňované gramatické „patvary“ vznikli, akú majú perspektívu pretrvať, ako k nim pristupovať a pod. – toto všetko rád prenechám odborníkom iných špecializácií. Svoj zástoj vnímam v tom, aby som ozrejmoval, čo je v spisovnej slovenčine v poriadku. Nie v tom, aby som sa zaoberal tým, kto, v čom a prečo sa od kodifikovaného jazyka odchyľuje.
Síce sa táto časť gramatiky vyučuje už od základného stupňa školstva, no ako sa ukazuje, nie dosť dobre na to, aby ju mala podstatná časť našej populácie správne osvojenú v jazykovej praxi. A tak opakovanie a ukazovanie gramatických princípov z rôznych strán a rôznou formou nemôže byť na škodu.
V tomto článku sa budem venovať výhradne tomu, ako sa podmieňovací spôsob prítomný tvorí a ako sa správne používa vo vetnom kontexte.

 

Podmienka
Podmienka (zdroj: život)


Porcia vedomostí
Slovesným PODMIEŇOVACÍM SPÔSOBOM PRÍTOMNÝM vyjadrujeme podmienku, pri splnení ktorej sa dej koná alebo by sa mohol konať.
Tvorí sa najčastejšie pomocou častice by, vo vetnej súvislosti sa zvykne spájať aj s podraďovacou spojkou keby.

Spôsob tvorby: minulý čas slovesa + častica by
Je tu dôležité zdôrazniť, že tento podmieňovací spôsob je síce prítomný, ale tvorí sa pomocou slovesného času MINULÉHO!
PRÍKLADY správneho podmieňovacieho spôsobu slovies (mimo viet):
chodil by som, pracovala by som, kreslili by sme, museli by ste poslúchať, učili by sa...

PRÍKLADY použitia v súvetiach so spojkou keby:
Písal by som, keby som mal čas.
Keby som chcel, išiel by som do kina.
– Ako možno vidieť, obvyklé je použiť v hlavnej vete podmieňovací spôsob s časticou by a vo vedľajšej vete uviesť príslušnú podmienku platnosti s pomocou spojky keby.

Podmienečnú platnosť nejakého deja však možno vyjadriť aj bez použitia častice by, napr. s hlavnou vetou v budúcom čase. PRÍKLADY:
Keby som ti dnes nezavolal, zavolám ti zajtra.Zrealizovateľný dej
Keby si mi nepomohol, nezvládnem to.Nezrealizovateľný dej (podmienečné nezvládnutie niečoho)

Ďalším prípustným variantom v špecifických prípadoch je používať namiesto spojky keby spojkový výraz „ak by – PRÍKLADY:
Ak by si to vyžadovala situácia, môžeme požiadať o pomoc.
Ak by kúpele nepomohli, treba ho operovať.
– Tento spojkový výraz (ak by) sa správne používa v prípadoch tzv. neistej alebo neuskutočnenej podmienky (nie je isté, čo si situácia vyžiada; operovať sa bude, ak kúpele nepomôžu).

Podmieňovací spôsob sa využíva aj v jednoduchých vetách, a to najmä pri tvorbe otázok. V nich sa tento spôsob využíva najčastejšie v základnom tvare, teda s použitím častice by.
PRÍKLADY:
Išli by ste s nami?
Ako by som ti mohla pomôcť?
– Toto je vlastne jemnejšia, zdvorilejšia forma otázok, aké sa dajú priamejším štýlom formulovať aj v tzv. oznamovacom slovesnom spôsobe, a to s využitím budúceho alebo prítomného slovesného času:
Pôjdete s nami?
Ako ti môžem pomôcť?
No aj v takých jednoduchých vetách, ktoré nemajú formu otázok, sa podmieňovací spôsob dá využiť.
PRÍKLAD:
Mohol by si tu konečne upratať.

Sféra správnej využiteľnosti
K vyššie uvedenej definícii toho, čo prítomným podmieňovacím spôsobom vyjadrujeme, je dôležité dodať nasledovné:
Prítomným podmieňovacím spôsobom popisujeme iba deje prítomné alebo budúce.


Ak je potrebné vyjadrovať sa o podmienečnej platnosti niečoho vo vzťahu k minulosti, je na mieste použiť podmieňovací spôsob minulého času. O tom však budem písať až v ďalšom článku, lebo pre niektorých používateľov (a používateľky) slovenčiny je už aj správne zvládnutie prítomného podmieňovacieho spôsobu v praxi náročnou úlohou. Pre nich je nateraz tento článok dostatočne informačne „výživný“ na jedno nasýtenie.

 

Skryť Zatvoriť reklamu