Šachová partia na brehu VN Liptovská Mara pokračuje

Niekomu veľmi záleží na tom, aby do nasledujúcich komunálnych volieb zmenil územný plán obce Liptovská Sielnica.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Od odvysielanie Reportérov RTVS Liptovská Mara – Dôkaz absolútnej nevšímavosti uplynuli dva týždne. Pár ľudí sa pomrvilo v lukratívnych kreslách, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. údajne pozastavil podpisovanie prenájmov pozemkov a tep vodnej nádrže sa – v skracujúcom sa slnečnom svite, poklese teplôt a ranných hmlách – spomalil. Boj o Liptovskú Maru pre všetkých občanov - v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a zákonmi SR - sa presunul na úradné tabule a do kancelárií.   

Pre vodnú nádrž je aktuálnou úlohou dňa pozorne sledovať presadzované Zmeny a doplnky  č. 2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Liptovská Sielnica, ktoré – podľa môjho osobného názoru – majú definitívne otvoriť dvere ďalšej – a roky pripravovanej – kolonizácii brehov vodného diela ďalšími stavbami (rezortmi).  Doplnky územného plánu majú ad hoc odstrániť  aktuálny nesúlad týchto činnosti a splatnou územno-plánovacou dokumentáciou, na čo poukazuje v stanoviskách aj ŠOP SR – Správa TANAPu.                

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rezort Rekreačných chalúp pri Hliníku II. pozostáva zo 16 dvojpodlažných rekreačných objektov o zastavanej ploche 117 m2, vŕtanou studňou a žumpou s prípojkami, NN prípojkou, pre 6-8 osôb. Prístup na parcely je z novo navrhnutej obslužnej komunikácie.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody:

Obrázok blogu

Priestor navrhovanej výstavby sa nachádza priamo pri VN Liptovská Mara. Pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb. Druh pozemku pre všetky parcely je lesný pozemok, na LHC Demänová v kategórii lesa hospodársky les, južne od parciel ide o ochranný les.      

V roku 2014 bolo rozhodnuté OÚ Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.    

Skryť Vypnúť reklamu

Predpokladané využitie územia:

Obrázok blogu

Správa TANAPu sa vyjadrovala k stanoviskám k dokumentáciám pre územné rozhodnutie (2014) a následne v roku 2019 k zmenenej dokumentácii pre územné rozhodnutie. Taktiež  sa vyjadrovala k návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Liptovská Sielnica, ktorého predmetom bolo nahradenie povinnosti vypracovania územného plánu zóny pre vybrané urbanistické okrsky urbanistickou štúdiou. V stanovisku zo septembra 2021 k zámeru Rezort Rekreačných chalúp pri Hliníku II. Správa TANAPu konštatuje: „Správa TANAPu neeviduje žiadne ďalšie zmeny a doplnky ÚPN Liptovská Sielnica, v ktorých by boli zapracované zásady a regulatívy z Urbanistických štúdií. Zároveň ani neeviduje vyjadrenia k urbanistickým štúdiám v k. ú. Liptovská Sielnica.“

Skryť Vypnúť reklamu

Nakoľko Správa TANAPu predpokladala nesúlad činností s územnoplánovacou dokumentáciou obce v marci 2021 požiadala Spoločný stavebný úrad Liptovský Mikuláš o výklad územno- plánovacej dokumentácie obce Liptovská Sielnica, do dnešného dňa bez odpovede. Na základe tohto konštatovania odporúča Správa TANAPu vydať (tu by sme skôr očakávali nesúhlasné stanovisko) príslušné povolenie až po:    

Obrázok blogu

Ďalšie podmienky realizácie zámeru (Správa TANAP, september 2021):

Obrázok blogu

To čo sa odohráva bez adekvátneho záujmu verejnosti – ktorá je znepokojená až v štádiu realizačných výstupov in situ  – je logistický náročná šachová partia bez poznania faktu, kto vlastne ťahá viditeľnými figúrkami.            

Skryť Vypnúť reklamu

2018 – 2021 (Občianske združenie TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti):

Kto platí štátne inštitúcie pri Liptovskej Mare? 

Devastácia Liptovskej Mary pokračuje, štát nekoná

Kto ovládol štátne pozemky na brehoch vodného diela

Fotoreportáž: Devastácia VN Liptovská Mara nezastavená (vrátane odkazov na ďalšie články)

Genocída prírodného prostredia VD Liptovská Mara

Na Liptovskej Mare najprv okradli starousadlíkov, potom nás všetkých

 

 

     

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 433
  •  | 
  • Páči sa:  964x

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

2 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Skryť Zatvoriť reklamu