Zasvinené Slovensko, nečinní politici a mentálne lenivá verejná správa

Písmo: A- | A+

Ide o typický obraz toho akým spôsobom sa v tomto štáte pristupuje k verejnému záujmu a ako sa neschopnosť reálnych činov prekrýva balastom slov.

Obrázok blogu

V končiacom sa lete sa v databáze TrashOut – tohto občianskeho nástroja pre ohlasovanie nelegálnych skládok odpadov - nachádza 7 068 nevyčistených a 2 071 vyčistených lokalít (23%), a to napriek tomu, že už viac ako rok dozoruje výstupy Zelená linka zriadená pri Ministerstve životného prostredia (MŽP SR).

Odstraňovanie týchto morových rán z krajiny sa nielenže významne nezrýchlilo, ale v Trnavskom a Košickom kraji dokonca od začiatku roka viac skládok v databáze pribudlo než bolo odprataných.

Politici v NR SR i v slovenských zbytočných VÚCkach v pokoji priadú vo funkciách a starostov odvodených od slovného spojenia starať sa tiež hľadáme ako vôňu šafránu v dobrom jedle.  Iba reči o životnom prostredí, spoločenskej zodpovednosti, občanoch a verejnom záujme, je ako alergénov v letnom povetrí.       

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Niekoľko pripomenutí:

Využívanie občianskej aplikácie TrashOut pre ohlasovanie nelegálnych skládok odpadov bolo odštartované mohutnou informačnou kampaňou - aj za súčinnosti samotného MŽP SR - niekedy ku koncu roka 2011. V nasledujúcom období bolo prepojené aj na akciu Vyčistíme si Slovensko a mohutný dotačný program spojený s viacerými aférami. Ministerstvo vtedy verejne deklarovalo,  že každým oznámením  sa budú zaoberať príslušné inštitúcie štátu, každá skládka bude posúdená a odstránená.  

Už vtedy som poukázal na to, že táto „eufória“, poznajúc mentálne nastavene slovenskej samosprávy i štátnej správy,  môže naraziť   na realitu t. j. takéto oznámenie nelegálnej skládky odpadov nemá oporu v zákone o odpadoch i zákone o správnom konaní. MŽP SR i autori aplikácie túto skutočnosť ignorovali.

Koncom roka 2012 – pod tlakom mohutnej mediálnej kampane – masívne pribúdali hlásenia občanov, čo sa však nedalo povedať o záujme samospráv ohlásené skládky aj odstraňovať ( 1250 ohlásených / 44 odstránených).  Fyzicky som preto prepísal údaje o 1 100 skládkach a zaslal príslušným okresným úradom životného prostredia. Vtedy vznikol legendárny článok od Michala Piška Nahlásili ste skládku cez telefón? Úrady to zrejme odignorujú, v ktorom sa okrem iného dozviete, že mnohé štátne orgány o existencii ministerstvom propagovanej aplikácii ani netušili, i o tom, že bratislavsky úrad komunikoval, že pokiaľ budem trvať na požiadavke odstránenia skládok, tak má vyzvú, aby som im všetkých 269 smetísk ukázal.               

V roku 2013 ministerstvo propagujúce aplikáciu otočilo a odrazu propagovaná aplikácia nemala oporu v zákone o správnom konaní - čo som tvrdil už pri jej rozbehu – a časom ju dokonca tento ústredný orgán štátnej správy označil za „súkromnú podnikateľskú aktivitu mimo rezortu životného prostredia“.    

V nasledujúcich rokoch som venoval stovky hodín času prepisovaním údajov z aplikácie a ich zasielaniu obciam i štátnej správe, zasielaniu informačných e-mailov o tom, ako si obec môže vytvoriť konto na TrashOut , ako aktualizovať status skládky z ohlásenej na vyčistenú a pod., a to aj cez neprehliadnuteľný poštový server Ústredný portál štátnej správy. Napriek enormnému úsiliu sa vyčistené lokality ledva vyšplhali k 20%. V roku 2020 som to vzdal ...

Po nástupe novej vlády prebrala „dohľad“ nad výstupmi z aplikácie Zelená linka zriadená pri MŽP SR. Napriek tomu sa počet vyčistených lokalít ledva zdvihol na 23%.  

V roku 2021, na základe interných informácií z ministerstva, som sa dozvedel, že minister Budaj – na základe mne neznámych  „tlakov“ – zastavil výjazdy tímu Zelenej linky do terénu.

Tragédiou celého TrashOut i prístupu verejnej správy k oznámeniam občanov je fakt,  že väčšina oznámení i vyžaduje do 60 minút času (ide o nevýznamné množstvo odpadu a predchádzanie situácie malá kopa pýta viac) a  aktualizáciu „stavu“ v aplikácii. Ani na to sa však väčšina samospráv nezmôže.

A to chceme od tohto štátu, aby zvládal logistický náročnejšie výzvy zabezpečujúce kvalitu života jeho občanov napr. riešenie mohutných environmentálnych záťaží z minulého režimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu