Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uvidieť Božie kráľovstvo

Písmo: A- | A+

My kresťania stále hovoríme o Božom kráľovstve. Potom sú aj iní, ktorí nás považujú za bláznov. Vraj sme niekde pozadu so svojím poznaním. A potom sú tí, ktorí nevedia ... a pýtajú sa. Nuž, ako je to teda s Božím kráľovstvom?

Bolo to v noci. Popredný človek, člen vysokej rady prichádza za veľkým učiteľom, o ktorom sa začína rozprávať po celej krajine. Potajomky.

Tým veľkým učiteľom je Ježiš. Veľmi rýchlo vidí, čo tento popredný muž potrebuje. Hoci je učiteľom Božieho zákona, nepozná ešte Božiu moc. Vtedy mu Ježiš hovorí pamätné slová: "Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo" (Ján 3,3).

Čo?! Narodiť sa znova? Ako sa to dá? Dnes sa ľudia občas pýtajú, či tu Ježiš hovorí o reinkarnácii. Nie, Ježiš to vysvetľuje inak: "Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha" (Ján 3,6-8).

To ale znamená, že kto sa nenarodil z Božieho Ducha, nemôže Božie kráľovstvo vidieť. Je preňho zahalené tajomstvom, hoci môže o ňom tušiť. A teda nemôže doňho ani vojsť. A nechápe ho. Nechápe ani tých, ktorí v ňom žijú. Veď on nič také nevidí.
Ako povedal apoštol Pavol:"Telesný človek nechápe veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik" (1. list Korinťanom 2,14-15). Život v Duchu je život na inom leveli. Človek viac nie je zviazaný telesným premýšľaním. Dokáže dobre využívať materiálne veci, nie je však obmedzený len na ne. A pre neveriacich ľudí sa takýto človek stáva záhadou.
Ako sa to stalo? Tak, že prijal "Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná" (Ján 14,17).

Ak však človek Ducha pravdy nevidí ani nepozná, ale predsa ho chce prijať, ako to môže urobiť? Je potrebný prostredník. Je to Ježiš Kristus. On prišiel na tento svet, pôsobil tu, zomrel a vstal z mŕtvych. Keď uveríme v neho, stávame sa Božími deťmi, ktoré "sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha" (Ján 1,13).

Chce to teda Boží zázrak. V človeku sa musí narodiť niečo úplne nové. Musí sa to narodiť z Ducha. Deje sa to, keď vo svojom srdci uveríme v Ježiša Krista. Potom zrazu vidíme Božie kráľovstvo. A dokonca doňho aj vchádzame. Práve to je to narodenie znova.

Skryť Zatvoriť reklamu