Môže cirkev prežiť nápor sekularizácie?

Písmo: A- | A+

Zdá sa, že sa v dnešnej dobe deje niečo zaujímavé: aj kresťania, aj ateisti sa cítia ohrození. Veriaci sa boja sekularizácie, ateisti vatikánskeho valca a eventuálnej farskej republiky. Ani jedným sa nečudujem. Ale ja osobne sa nebojím. Chcete vedieť prečo?

Nie som ateista a patrím do cirkvi. Viem, že naša spoločnosť prechádza hlbokou sekularizáciou. Niektorí ateisti si to možno nemyslia, ale je to tak: hoci cirkevná politika je niekedy veľmi živá, aj cirkev je z veľkej časti sekularizovaná. Mnohí jej predstavitelia si to možno ani neuvedomujú. A možno to, čoho sa ateistický tábor najviac obáva, nie je vlastne cirkev, ale sekularizovaná cirkev. To je cirkev, ktorá sa v realite správa, ako keby Boh neexistoval. Spolieha sa na svoje vlastné prostriedky, politickú moc a náboženskú manipuláciu. To už ale potom vlastne prestáva byť cirkvou, aspoň v biblickom zmysle.

Biblia hovorí o cirkvi niečo celkom iné. Kristus povedal, že On postaví svoju cirkev (Matúš 16,18). Ak cirkev stavia sám Ježiš, nie sú potrebné nečisté praktiky. Cirkev sa nedá stavať nečistými prostriedkami. Nedá sa stavať nenávisťou, dokonca ani nenávisťou proti ateistom. Aj na nich sa vzťahuje Božie prikázanie, podľa ktorého máme milovať svojho blížneho.

Ja sa k ateistom vo svojom okolí takto staviam a priatelím sa s nimi. Podľa mňa sú ateisti super. Aspoň niektorí. Keď sa z nich totiž stanú kresťania, sú to fakt dobrí kresťania. Na nič sa nehrajú. Musia totiž prežiť s Bohom naozaj niečo reálne, aby uverili. A potom to stojí za to. Mám niekoľko priateľov, ktorí prešli takou cestou. A verte, to je potom úplne iná káva!

Cirkev nie je budova ani organizácia. Cirkev nie je vatikánsky valec ani farská republika. Skutočná cirkev, o akej čítame v Biblii, je duchovnou rodinou skladajúcou sa z ľudí, ktorí sa vo svojom živote naozaj stretli s Bohom. Spoznali svoju hriešnosť, zistili, že ju nedokážu sami vyriešiť, a uverili v Ježiša Krista, ktorý ju vyriešil za nich. Keď sa to stane, to človeka úplne premení. A je na tom niečo divné, že sa potom chce stretávať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Boha? Nuž, to je potom cirkev. Boh postavil cirkev ako miesto života, lásky, radosti, priateľstva, spolupráce, ako duchovný domov pre človeka. Ak cirkev nemá tieto vlastnosti, je otázka, či je to naozaj cirkev. A to vôbec nezávisí od papierov na Ministerstve kultúry.

Ak sa aj organizácie, ktoré vystupujú ako cirkvi, stanú sekularizovanými, vždy sa niekde v okolí nachádza skutočná cirkev živého Boha. Preto viem, že cirkev nemôže sekularizáciu neprežiť. Verte, skutočná cirkev je životaschopnejšia ako tie najsilnejšie ríše na tomto svete. Nič ju nezvalcuje. Preto sa nebojím.

Takže, drahí kresťania, nebojte sa sekularizácie, vzdorujte jej, držte si živý vzťah s Bohom a budujte svoje cirkvi, aby boli také, aké ich Boh chce mať. Aby aj ateisti medzi vami mohli stretnúť živého Boha.

A drahí ateisti, ani vy sa nebojte, Boh vás miluje a chce, aby ste mohli spoznať Jeho lásku. On nie je nejaká stredoveká organizácia, On je živý, prináša skutočnú lásku a odpustenie. Túžim, aby sme sa jedného dňa stretli v nebi. Bez sekularizácie a farskej republiky.

Skryť Zatvoriť reklamu