Na Slovensku budú Európske dôchodky! Nariadenie EU bude účinné na budúci rok.

Písmo: A- | A+

Trochu populistický nadpis, však? No reálny. 20. júna 2019 prijala EÚ “Nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý bude predstavovať novú a v rámci Európy prenositeľnú formu sporenia a investovania na dôchodok.

Európske penzie

V EU funguje voľný pohyb tovaru, kapitálu a takisto voľný pohyb občanov, vrátane práva pracovať a usadiť sa v ktorejkoľvek krajine EU. 11,3 milióna občanov EÚ, vo veku 20 až 64 rokov, malo bydlisko v inom členskom štáte a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko. (Rok 2015. Zdroj: Úradný vestník Európskej únie.) Vznik "Celoeurópskeho dôchodkového produktu" je tak logickým pokračovaním v zjednocovaní Európy. 

Prenositeľnosť súkromného dôchodku v rámci EU bude jednou z jeho hlavných predností

Dnes je predsa bežné, že Slovák pracoval v Čechách, neskôr v Nemecku a potom sa vráti domov na Slovensko, kde opäť pracuje a plánuje stráviť svoju penziu.

V niektorých štátoch EÚ osobné dôchodkové produkty ani neexistujú. V iných sú síce osobné dôchodkové produkty k dispozícii, ale majú nulovú mieru prenositeľnosti. Napríklad svoje úspory z druhého ani z tretieho piliera za hranice Slovenska nepresuniete. My Európania tak máme skomplikované právo využívať jednu zo svojich základných slobôd: stráviť dôchodok v inom členskom štáte. 

PEPP (z Anglického Pan-Europen Pension Product) umožní občanom EU pokračovať v rovnakom sporení / investovaní na dôchodok aj keď viacnásobne zmenia krajinu svojeho bydliska. 

Prenositeľnosťou sa výhody nekončia. PEPP bude dôchodkovým sporením pre živnostníkov a freelancerov.

Európsky dôchodkový produkt (v skratke PEPP z Anglického Pan-European Pension Produkt) bude vhodným riešením aj pre malých podnikateľov, živnostníkov a freelancerov, ktorých je v EÚ čoraz viac.

Na Slovensku je živnosť populárna forma "optimalizácie" daňového a odvodového zaťaženia, najmä v porovnaní so zamestnaním. Väčšina živnostníkov si uvedomuje, že platením žiadnych alebo len minimálnych odvodov dnes šetria, no na dôchodku sa im to vypomstí. Ušetrili na odvodoch a tak z 1. a 2. piliera nemôžu toho veľa očakávať. Tretí pilier pre nich nemá zmysel a tak sú odkázaní na súkromné investície v podobe 4. piliera. A tu im práve PEPP príde vhod.

Chcete poznať svoj budúci dôchodok? Spočítajte si dôchodok zo štyroch pilierov na calc.pepp.sk

Dôchodkové sporenie v zmysle spomínaného nariadenia EÚ bude dostatočne flexibilné a umožní pokračovať v sporení bez ohľadu na to, či zarábate ako zamestnanec, živnostník alebo podnikáte prostredníctvom s.r.o.

PEPP - Dobrovoľný, osobný a plne zásluhový.

PEPP nebude povinný. Pôjde o plne dobrovoľnú formu sporenia na dôchodok. Záleží ti na svojej budúcnosti v starobe? Spor si. Nezáleží? Nemusíš.

PEPP je osobný produkt. Nie je závislý na zamestnávateľovi. Pôjde o váš "osobný účet" o poskytovateľa produktu (Banky, Obchodníci s cennými papiermi, Správcovské spoločnosti) a sa samozrejme bude dedičný.

PEPP bude plne zásluhový. Čím viac si nasporíš, tým viac budeš mať. Žiadna solidarita ako v prvom pilieri.

Ako bude vyzerať PEPP na Slovensku?

Legislatíva EU má formu "nariadenia", preto vstupuje do platnosti v celej EU bez toho, aby národné parlamenty prijímaly paralelné zákony. Napriek tomu je tu veľký priestor, aby vláda podporila súkromné investičné sporenia, ktoré už dnes existujú na Slovensku. 

Cieľom PEPP nie je nahradiť existujúce dôchodkové piliere, má byť ich dobrovoľným doplnkom. A tak je na mieste otázka: ako PEPP na Slovensku doplní dnes existujúce DDS a DSS, teda 2. a 3. pilier?

Bude PEPP na Slovensku podporený odvodovými alebo daňovými úľavami?

Druhý a Tretí pilier štát podporuje daňovými a odvodovými zvýhodneniami. Či aj sporiace-investičné produkty, ktoré splnia podmienky PEPP budú nejak zvýhodnené, nie je zatiaľ známe. Problematika je zatiaľ na stole Ministerstva práce a Ministerstva financií.

Možnosti vidím tri:

  1. Na Slovensku vznikne nový dôchodkový produkt. Bude mať vlastnosti odzkadľujúce Nariadenie o PEPP. Nazvime si ho pracovne “osobný dôchodkový účet”. Táto možnosť, síce dáva zmysel, no nie je nevyhnutná. Nálepkou "PEPP" môže regulátor označiť aj dva už existujúce produkty:

  2. Dlhodobé Investičné Sporenie získa odvodového zvýhodnenie podobné ako dnes má III. pilier.

  3. Zavedenie odvodového zvýhodnenia pre 4. Pilier, teda pre súkromné investície, ktoré do cenných papierov, realizované prostredníctvom licencovaných obchodníkov s cennými papiermi.
     

Najlepšou možnosťou by bolo podporiť 4. pilier.

Pre zodpovedného budúceho dôchodcu, ktorý vie, že sa nemôže v budúcnosti spoliehať na Sociálnu Poisťovňu, by bolo najlepšie, keby štát zrovnoprávnil PEPP produkt postavený na IV. Pilieri s tretím pilierom. Inak povedané, aby legislatíva umožnila do PEPP-IV. Piliera posielať síce zdanené, no odvodmi do Sociálnej Poisťovne nezaťažené platby.

IV. Pilier je dnes už daňovo zvýhodnený. Cenné papiere stačí držať jeden rok, aby ste mohli zo zisku neplatiť žiadne dane. Z daňového hľadiska tam netreba nič meniť.

Roland Vízner

(Zdroje info: EUR-lex, European Comission, Pepp.sk)

Skryť Zatvoriť reklamu