reklama

Psychedeliká a duševné zdravie

„Keď užijete psilocybín, je to ako vziať si na palubu vlastného psychoterapeuta,“ povedal o svojom psychedelickom zážitku účastník štúdie. Rozšírenou poverou o psychedelikách je, že môžu u užívateľov spôsobiť duševnú poruchu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Údaje však ukazujú, že psychedeliká môžu mať práve celkom opačný efekt: poskytnúť pacientom úľavu od príznakov. Vskutku, rastúci počet dôkazov podporuje názor, že psychedeliká môžu byť neobyčajne účinné v liečbe porúch nálady a závislostí.

V poradí piaty zo série článkov, ktoré vám každú nedeľu v preklade  MUDr. Kataríny Molčanovej 
prináša SAPAS. Vo svojích blogoch Marlene Rupp Viedenskej psychedelickej spoločnosti skúma medicínske využitie psychedelických látok, konkrétne LSD (trip), psilocybín (magické hubičky), MDMA (extáza) a ketamín. Články v anglickom origináli sú dostupné tu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Depresia. Úzkosť. Závislosť. Skoro každý z nás poznajú niekoho, kto sa z týchto stavov snaží dostať. Psychoterapia môže pomôcť, ale niekedy nepomôže. Antidepresíva môžu pomôcť, ale niekedy nie. Niektorí pacienti majú názor, že antidepresíva sú ako náplaste, ale v skutočnosti nikdy neriešia príčinu ich problémov.[1]

Ešte som nepočula, že by niekto k náplasťam prirovnával psychedeliká. Čo som od užívateľov počula je pravý opak: konfrontujú vás s vašimi najväčšími zraniteľnosťami a pomáhajú vám zmieriť sa s nimi.

„Stojíme pred novou paradigmou spôsobu liečby duševných porúch,“ Dr. David Nichols
 

„Stojíme pred novou paradigmou spôsobu liečby duševných porúch,“ hovorí farmakológ Dr. David Nichols, prezident a spoluzakladateľ Heffterovho výskumného inštitútu (Heffter Research Institute). V tomto príspevku sa pozrieme na najnovšie výsledky psychedelického výskumu a na to, ako môžu vyvolať revolúciu v našom prístupe k duševnému zdraviu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Liečba duševných porúch

Nedávne štúdie zistili, že psychedeliká redukujú príznaky úzkosti [3][4], depresie [5][4][6] a obsesívne-kompulzívnej poruchy [7], tak isto ako závislosti [8][9]. Tieto účinky často trvali až niekoľko mesiacov po jedinom podaní látky [5].

Výsledky týchto štúdií sú skutočne ohromujúce. Rada by som vám predstavila tri z nich, všetky vykonané uznávanými americkými a európskymi výskumnými skupinami.

1. Depresia rezistentná na liečbu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že na depresiu trpí viac než 300 miliónov ľudí [10]. Antidepresíva a psychoterapia poskytujú istú úľavu, ale až 20 percent ľudí je rezistentných na liečbu,čo znamená, že neodpovedajú na žiadne intervencie [11].

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V nedávnej pilotnej štúdii vykonanej v Spojenom kráľovstve, Dr. Carhart-Harris a jeho tím skúmali účinok psilocybínu presne u tohto typu na liečbu rezistentných pacientov [5]. Účastníci trpeli stredne ťažkou až ťažkou depresiou v priemere 18 rokov ich života. Všetci z nich už skúsili psychiatrické lieky a psychoterapiu, ale bez úspechu.

Nasledujúca tabuľka ukazuje hodnotenie depresie u dvanástich účastníkov. Jeden týždeň po podaní psilocybínu sa príznaky depresie neprejavovali u 67 percent účastníkov. A tri mesiace po podaní ich v remisii zostalo 42 percent.

Náročnosť depresie (BDI), Základ, Vysoká dávka, 1 týždeň, 3 mesiace, Bez depresie (≤9), Mierna alebo stredná depresia (>9 do <30), Ťažká depresia (≥30)
Náročnosť depresie (BDI), Základ, Vysoká dávka, 1 týždeň, 3 mesiace, Bez depresie (≤9), Mierna alebo stredná depresia (>9 do <30), Ťažká depresia (≥30)  

A dlhodobé účinky? Šesť mesiacov po pokuse, 30 percent pôvodne na liečbu rezistentných pacientov bolo úplne zbavených depresie. Psychedelická skúsenosť priniesla istý stupeň zmiernenia depresívnych príznakov 75 percentám pacientov. [1]

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Berte na vedomie, že toto bola otvorená štúdia s malým počtom účastníkov a žiadnou kontrolnou skupinou. Chýbajúca kontrola je zvyčajne červenou vlajkou, ktorá signalizuje, že štúdii by nemala byť pripisovaná nominálna hodnota. V tomto prípade však bola štúdia pilotom pre vačšie randomizované štúdie. Výskum je drahý a tak isto ako inžinieri najprv postavia prototyp, než spustia výrobu vo veľkom, výskumníci najprv urobia pilotné štúdie, než spustia plnohodnotný výskum. S takýmito dramatickými výsledkami môžeme v blízkej budúcnosti očakávať plne randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie. A keď už je reč o placebom kontrolovaných štúdiách...

AKO SFALŠUJETE TRIP?

Kontrola placebo účinku je v psychedelickom výskume veľkou výzvou. S psychoaktívnou látkou je pre účastníka jednoduché rozpoznať, či obdržali placebo, alebo účinnú látku a to môže kontrolu znemožniť.

 HE HE HE HE... 'ČO SA DEJE?' 'STOLIČKA HOVORÍ NEMRAVNÉ VTIPY' 'TAKŽE JA MÁM HÁDAM TO PLACEBO'
HE HE HE HE... 'ČO SA DEJE?' 'STOLIČKA HOVORÍ NEMRAVNÉ VTIPY' 'TAKŽE JA MÁM HÁDAM TO PLACEBO'  

Tak ako to urobiť? Niektorí výskumníci používajú tzv.aktívne placebo. Namiesto toho, aby podali pilulku, ktorá nerobí nič, dostane účastník veľmi nízku dávku testovanej látky, alebo úplne inú psychoaktívnu substanciu. Tento prístup má samozrejme svoje obmedzenia, ale z možností, ktoré máme, sa javí ako najlepší.

2. Úzkosť pri vedomí konca života

Ako by ste sa cítili, keby vám bola diagnostikovaná život ohrozujúca rakovina? Nie je prekvapivé, že stáť tvárou v tvár vlastnej smrti môže spustiť silné emócie. U viac než 40 percent pacientov s rakovinou sa objaví porucha nálady, ktorá znižuje šance na ich vyliečenie [12]. Psychedelické látky síce rakovinu neliečia, ale zdá sa, že môžu mierniť sprievodné psychické utrpenie.

Hlavný výskumník Roland Griffiths a jeho tím na Johns Hopkins University School of Medicine testovali túto hypotézu u 51 pacientov s rakovinou. Jedna skupina dostala vysokú dávku psilocybínu, zatiaľ čo kontrolná skupina dostala aktívne placebo, ktorým v tomto prípade bola veľmi nízka dávka psilocybínu, ktorá nemala žiadny zaznamenateľný behaviorálny efekt. Všetkým účastníkom bolo povedané, že dostali psilocybín.

51 pacientom s rakovinou ohrozujúcou život, u ktorých sa taktiež rozvinula úzkosť zo smrti a/alebo depresia... ...bola podaná buď vysoká dávka psilocybínu alebo aktívne placebo Kontrolná skupina, Psilocybínová skupina, Zlepšenie depresie, 5 týždňov po liečbe, 6 mesiacov po liečbe, Zlepšenie úzkosti, Percento pacientov vykazujúce klinicky významnú odpoveď na liečbu
51 pacientom s rakovinou ohrozujúcou život, u ktorých sa taktiež rozvinula úzkosť zo smrti a/alebo depresia... ...bola podaná buď vysoká dávka psilocybínu alebo aktívne placebo Kontrolná skupina, Psilocybínová skupina, Zlepšenie depresie, 5 týždňov po liečbe, 6 mesiacov po liečbe, Zlepšenie úzkosti, Percento pacientov vykazujúce klinicky významnú odpoveď na liečbu 

Päť týždňov po liečbe vysokou dávkou psilocybínu, 92 percent depresívnych a 76 úzkostných pacientov vykazovalo významné zlepšenie príznakov. Tieto pozitívne výsledky boli nielen okamžité, ale tiež dlhotrvajúce. Zlepšenie depresívnych príznakov pretrvávalo ešte aj po šiestich mesiacov po podaní vysokej dávky a to až u 79 percent pacientov.

Čo sa týka úzkosti pri vedomí konca života, zlepšenie príznakov stúpalo z 76 percent po piatich týždňoch, až na na 83 percent po šiestich mesiacoch. Naviac, pol roka po sedení s psilocybínom, viac než 80 percent všetkých účastníkov uviedlo, že psychedelická skúsenosť im zlepšila kvalitu života a zvýšila spokojnosť so životom. [12]

„Takýto podstatný a trvalý efekt po jedinej dávky je v oblasti psychiatrie neslýchaný“ Roland Griffiths, profesor neurovied a psychiatrie na Johns Hopkins University. [13]

3. Závislosť na nikotíne

Fajčenie má v USA každoročne za následok pol milióna mŕtvych a výdaje spojené s jeho liečbou dosahujú až 170 miliárd amerických dolárov ročne. [14]

Prekonať závislosť na nikotíne je pre fajčiarov naozaj veľká výzva. Programy na odvykanie fajčenia sú po šiestich mesiacoch účinné len v 17,2 percentách. Ak sú pacienti podporovaní medikamentami a pravidelnou psychoterapiou, úspech sa môže zvýšit až na 35 percent podľa toho, aká medikácia je použitá. [15] Najväčší úspech bol zaznamenaný v programoch s rozšírenou kognitívne-behaviorálnou terapiou, v kombinácií s psychofarmakami a náhradami nikotínu. Tieto programy vykazujú po šiestich mesiacoch účinnosť 45-59 percent. [16][17]

Mathew Johnson, odborník na závislosti na Johns Hopkins University, chcel zistiť, či by psilocybín mohol pomôcť fajčiarom skončiť s ich závislosťou. V otvorenej pilotnej štúdii bolo 15 fajčiarov závislých na nikotíne vedených 15-týždňovým programom, ktorý poskytoval vysokú mieru psychologickej podpory, ale nijaké psychofarmaká ani nikotínové náhrady. Účastníci fajčili v priemere 19 cigariet denne po dobu 31 rokov a už šesťkrát sa pokúsili prestať fajčiť. Po programe, ktorý zahŕňal viac než tri psilocybínové sedenia,80 percent

účastníkov nefajčilo pri kontrole po troch mesiacoch. 

[8]

Programy na ukončenie fajčenia a miera abstinencie po 6 mesiacoch, Program “Quit for Life”; Lieky, Poradenstvo; Lieky, Terapia, Nikotínové náhrady; Psilocybín, Terapia
Programy na ukončenie fajčenia a miera abstinencie po 6 mesiacoch, Program “Quit for Life”; Lieky, Poradenstvo; Lieky, Terapia, Nikotínové náhrady; Psilocybín, Terapia 

Dvanásť mesiacov po poslednom fajčení, až 67 percent stále nefajčilo a 87 percent z nich hodnotilo svoje psilocybínové sedenia ako jedny z piatich najvýznamnejších duchovných zážitkov. Dokonca aj po približne 2,5 rokoch od dátumu ukončenia liečby sa celých 60 percent účastníkov štúdie k fajčeniu nevrátilo. [18]

Tieto čísla sú pôsobivé. Rovnako pôsobivé je to, čo o skúsenosti s takouto liečbou hovoria účastníci.

Skutoční ľudia, skutočné zážitky

Spomeňte si na štúdiu depresie rezistentnej na liečbu, o ktorej sme písali vyššie. Šesť mesiacov po jedinom sedení s psilocybínom sa výskumný tím znovu kontaktoval s účastníkmi a pýtal sa ich na skúsenosť a na to, aký bol ich život od tej doby až do teraz. [1]

„Bolo to ako rozsvietiť svetlo v tmavom dome.“

Skoro polovica účastníkov uviedla zásadnú zmenu v životnom štýle v mesiacoch, ktoré nasledovali po psilocybínovom sedení. Časté zmeny sa týkali stravovania, cvičenia a vynechania konzumácie alkoholu. „Veľmi som schudol vďaka tomu, že som prestal jesť nezdravé jedlo po dobu niekoľkých mediacov. Nemohol som jesť to, o čom som vedel, že pre mňa nie je dobré.“ Niektorí zmenili svoje sociálne kruhy, častejšie chodili von, našli si novú prácu, naučili sa šoférovať, postavili si novú kuchyňu, pomáhali utečencom, cestovali, alebo začali hrať, chodiť na tanečnú.

U všetkých boli zaznamenané dve hlavné témy vnútornej premeny. Za prvé, zmena od odpojenia k napojeniu a druhá, zmena od vyhýbaniu sa emóciám k ich prijatiu.

Od odpojenia k napojeniu

Pri depresii môžete mať pocit, akoby ste boli v „mentálnom väzení“, kde ste sa zasekli so svojimi myšlienkami.„Olúpi vás o vaše sebavedomie“ a spôsobuje, že ste stále menej schopný sa zapojiť vo vašom prostredí. Výsledkom je izolácia a či už je to izolácia vnímaná, alebo skutočná, depresia je osamelý stav.

V čase, ktorý nasledoval po sedení s psilocybínom, účastníci udávali, že „mali psychickú schopnosť prekonať problémy“. Všimli si posilnenie sebadôvery, pohľad na svet z novej perspektívy a oživenie predošlých záujmov. „Prvý krát po šiestich rokoch sme išli s manželkou na večeru: boli sme ako párik teenagerov,“ povedal jeden účastník. Ďalší povedal: „Išiel som okolo obchodu s bicyklami, zastavil sa a povedal - môžem tu s vami byť a pomôcť vám? Potom som tam chodil 6 mesiacov a pomohol zrenovovať tento podnik“.

Niektorí to popisujú ako návrat k tomu „kým kedysi bývali“ pred tým, než sa u nich rozvinula depresia. Ich vnímanie samého seba sa zmenilo. Skoro polovica skupiny popisovala uvedomenie si, že „sú dobrými ľuďmi“ a pocity seba-súcitu a seba-hodnoty. Nielenže sa cítili viac napojení na svoje okolie, ale aj na seba.

Od vyhýbania sa k prijatiu

Chlapci neplačú. Bežný koreň depresie je neschopnosť alebo neochota zaoberať sa istými emóciami. „Celý život som sa sám medikoval, aby boli moje pocity únosné, niekedy jedlom, cigaretami, liekmi na bolesť.“

Jeden účastník videl „emócie ako slabosť“, pretože bol vychovávaný v prostredí, kde mu hovorili, že má svoje emócie uzamknúť, je totiž muž a nemôže sa predsa rozčuľovať. Iný v živote prekonali nejaké traumy. Bez ohľadu na príčinu, keď účastníci behom štúdie čelili svojim emóciám - čo sa dialo pravidelne - odštartovalo to u nich intenzívnu katarznú reakciu. Naprieč sedeniami boli pozorované mocné záchvaty plaču, o ktorom účastníci hovorili, že bol „očistný“.

Po sedení si účastníci všimli čerstvú otvorenosť k prežívaniu emócií, zmenu, ktorá bola často dlhotrvajúca. Jeden účastník to popísal ako „reštart psychiky“, iný poznamenal „nejak vás to preusporiada“.
 
Všetci účastníci uviedli, že preferujú psilocybín pred konvenčnou liečbou. Mnohí z nich mali dojem, že antidepresíva a psychoterapia len podporovali odpojenie a vyhýbanie sa emóciám. Niektorí účastníci vysvetlili, že ich minulí terapeuti sa ich snažili motivovať „zvonku“. Avšak psilocybín im pomohol sprístupniť svoj „vnútorný hlas“, ktorý bol nesmierne silný a vysoko motivujúci. „Je to skoro ako keby ste si požitím tej kapsle brali na palubu svojho vlastného psychoterapeuta“. So psilocybínom mali posilnený zážitok seba-reflexie, čo sa s dovtedajšími pokusmi nedarilo.

Rosalind Watts, hlavná výskumníčka tejto štúdie navrhuje, že s psilocybínom „pacienti a klinickí lekári budú mať v budúcnosti širšiu paletu možností liečby, čo im poskytuje príležitosť k tomu, aby vybrali takú, ktorá najlepšie odpovedá špecifickým potrebám a želaniam daného pacienta.“


"S psilocybínom budú mať v budúcnosti pacienti a klinickí lekári širšiu paletu možností liečby"

Nový prístup k duševnému zdraviu

Prečo sú psychedeliká tak veľmi odlišné od bežných antidepresív? Antidepresíva fungujú tak, že zvyšujú celkovú hladinu serotonínu na synapse, čo vedie k častejšej aktivácii serotonínových receptorov. Psychedeliká tiež aktivujú serotonínové receptory, ale cielenejším spôsobom, než antidepresíva. Aktivujú len niektoré podtypy serotonínových receptorov, ktoré sú známe zvyšovaním kognitívnej flexibility. [19] Ako uviedol jeden z účastníkov vyššie, psilocybín mu dal „psychickú schopnosť prekonať problémy“ a to je presne to, čo je potrebné, aby sme dosiahli dlhodobé výsledky.

V skratke: liečia psychedeliká duševné poruchy? Nie. Psychedeliká však môžu slúžiť ako katalyzátor k tomu, aby si pacienti osvojili nové perspektívy a urobili dôležité zmeny v životnom štýle. Preto začiatok liečby strategicky plánovaným dávkovaním môže podstatne zvýšiť jej celkovú účinnosť. [1]

Príklad štruktúrovaného plánu liečby, ktorý obsahuje podanie psychedelických látok.  TÝŽDEŇ, SEDENIE S DROGOU, TERAPIA - ROZHOVOR 1 NA 1 (INTEGRÁCIA), PODPORNÁ SKUPINA (STABILIZÁCIA)
Príklad štruktúrovaného plánu liečby, ktorý obsahuje podanie psychedelických látok. TÝŽDEŇ, SEDENIE S DROGOU, TERAPIA - ROZHOVOR 1 NA 1 (INTEGRÁCIA), PODPORNÁ SKUPINA (STABILIZÁCIA)  

Vďaka rastúcemu počtu dôkazov potvrdzujúcich bezpečnosť a účinnosť psychedelických látok verím, že je len otázkou času, kedy zákonodarci v krajinách na celom svete uznajú psychedeliká pre medicínske účely. Organizácie ako MAPS, Beckley Foundation a Heffter Research Institute hrajú kľúčovú rolu v postupujúcom psychedelickom výskume a v miernom a citlivom vedení drogovej politiky.

Medzitým sa v Sillicon Valley stal populárnym fenomén mikrodávkovania. Náš ďalší príspevok sa pozrie bližšie na mikrodávkovanie LSD pre jeho účel posilnenia kognitívnej výkonnosti.
 

Toto bola piata časť našej série o psychedelických látkach:

Využitie psychedelických látok v medicíne

Psychedelické látky a serotoninergný systém

Psychedelická skúsenosť

Váš mozog na psychedelickej látke

Psychedeliká a duševné zdravie

Mikrodávkovanie LSD

MDMA-asistovaná psychoterapia

Prieskum(y)

Ďakujeme každému z vás, kto sa zapojil do Globálneho drogového prieskumu 2018. Spolu tak urobilo 4000 ľudí zo Slovenska. O výsledkoch vás budeme informovať v máji 2018. Viac o prieskume sa môžete viac dočítať tu: 4000 Slovákov sme sa opýtali, ako užívajú drogy


Podeľte sa o svoju skúsenosť a pomôžte vede

Ak máte skúsenosť(i) s psychedelickým zážitkom pomôžte nám vyplnením dotazníka, ktorý vznikol v českom Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a skúma fenomenológiu psychedelických zážitkov. Na prieskume spolupracujú Česká psychedelická spoločnosť a Slovenska psychedelická spoločnosť.

Prieskum v českom jazyku je dostupný tu Fenomenológie zmenených stavu vedomí po intoxikaci psychedelickou substancí


REFERENCIE

1. Watts R, Day C, Krzanowski J, et al. Patients’ Accounts of Increased “Connectedness” and “Acceptance” After Psilocybin for Treatment-Resistant Depression. Journal of Humanistic Psychology. June-19-2017. 

2. David Nichols: Breaking the psychedelic research logjam with Dr. David Nichols. Smart Drugs Smarts podcast #176. April 14, 2017. 

3. Gasser P, Holstein D, Michel Y, et al. Safety and efficacy of lysergic acid diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening diseases. J Nerv Ment Dis 2014; 202: 513–20. PMID: 24594678 

4. Grob CS, Danforth AL, Chopra GS, et al. Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 71–78. PMID: 20819978

5. Carhart-Harris RL, Bolstridge M, Rucker J, et al. Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study. Lancet Psychiatry. 2016 Jul;3(7):619-27. PubMed PMID: 2721003.

6. Osorio Fde L, Sanches RF, Macedo LR, et al. Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: a preliminary report. Rev Bras Psiquiatr 2015; 37: 13–20. PMID: 25806551

7. Moreno FA, Wiegand CB, Taitano EK, Delgado PL. Safety, tolerability, and efficacy of psilocybin in 9 patients with obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2006; 67: 1735–40. PMID: 17196053

8. Johnson MW, Garcia-Romeu A, Cosimano MP, Griffiths RR. Pilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction. J Psychopharmacol 2014; 28: 983–92. PMID: 25213996 

9. Bogenschutz MP, Forcehimes AA, Pommy JA, Wilcox CE, Barbosa P, Strassman RJ. Psilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: a proof-of-concept study. J Psychopharmacol 2015; 29: 289–99. PMID: 25586396 

10. Depression fact Sheet. WHO. 2017. Retrieved 2017-07-28 

11. Gaynes BN. Identifying difficult-to-treat depression:
differential diagnosis, subtypes, and comorbidities. J Clin Psychiatry 2009; 70 (suppl 6): 10–15. PMID: 19922739 

12. Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. J Psychopharmacol. 2016 Dec;30(12):1181-1197. PubMed PMID: 27909165 

13. Griffiths RR. The science of psilocybin and its use to relieve suffering. YouTube. 2016. Retrieved 2017-04-17. 

14. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014. 1, Introduction, Summary, and Conclusions. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294320/ 

15. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, et al. Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006 Jul 5; 296(1):56-63. PubMed PMID: 16820547 

16. Hall SM, Humfleet GL, Muñoz RF, Reus VI, Robbins JA, Prochaska JJ. Extended treatment of older cigarette smokers. Addiction. 2009 Jun;104(6):1043-52. Epub 2009 Apr 9. Erratum in: Addiction. 2011 Jun;106(6):1204. PubMed PMID: 19392908 

17. Killen JD, Fortmann SP, Schatzberg AF, et al. Extended cognitive behavior therapy for cigarette smoking cessation. Addiction. 2008 Aug;103(8):1381-90. PubMed PMID: 18855829 

18. Johnson MW, Garcia-Romeu A, Griffiths RR. Long-term follow-up of psilocybin-facilitated smoking cessation. Am J Drug Alcohol Abuse. 2017 Jan;43(1):55-60. doi: 10.3109/00952990.2016.1170135. Epub 2016 Jul 21. PubMed PMID: 27441452

19. Carhart-Harris RL, Kaelen M, Bolstridge M, et al. The paradoxical psychological effects of lysergic acid diethylamide (LSD). Psychol Med. 2016 May;46(7):1379-90. PubMed PMID: 26847689

 Autor Marlene Rupp Preklad: MUDr. Katarína Molčanová 

Slovenská psychedelická spoločnosť

Slovenská psychedelická spoločnosť

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu