reklama

Psychedelická skúsenosť

Pre niekoho, kto si ešte nikdy nevzal psychedelickú látku, môže byť ťažké predstaviť si, aké to je.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

Pravdepodobne ste počuli o roztápajúcich sa stenách, chuti farieb a kaleidoskopických víziách.[1] Také výrazné halucinácie bývajú typickým dôsledkom užitia vysokých dávok LSD alebo psilocybínu. U stredných dávok sú účinky jemnejšie. Farby vyzerajú živšie a vzory sa môžu meniť, ale užívateľ vačšinou nevidí veci, ktoré tam v skutočnosti nie sú.

Tretí zo série článkov, ktoré vám každú nedeľu v preklade  MUDr. Kataríny Molčanovej prináša SAPAS.
Vo svojích blogoch Marlene Rupp Viedenskej psychedelickej spoločnosti skúma medicínske využitie psychedelických látok, konkrétne LSD (trip), psilocybín (magické hubičky), MDMA (extáza) a ketamín. Články v anglickom origináli sú dostupné tu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V televízii a filmoch sú psychedelické skúsenosti často zle interpretované, alebo prehnané. Keď som hľadala realistickejšie príklady účinkov psychedelík, našla som túto fotku, ktorá ukazuje, ako môže človek na bežnej dávke[2] vidieť obyčajný trávnik.

Halucinogené vízie od Chelsea Morgan

Stále je to tráva, ale farby sú jasnejšie a jednotlivé lístky trávy akoby tvorili geometrické obrazce, v ktorých možno vidíte objekty alebo tváre. Čím vyššia dávka, tým intenzívnejšie halucinácie.

Čím vyššia je dávka, tým intenzívnejšie sú halucinácie. Nasledujúce video od StingrayZ ukazuje vizuálny zážitok, ktorý sa môže dostaviť pri trochu vyššej dávke LSD:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V každom prípade sú vizuálne efekty len jedným aspektom psychedelického zážitku. Psychedelické látky spôsobujú zmenené stavy vedomia, ktoré sú charakteristické zmenou interpretácie reality. Niektorí ich popisujú ako pohľad na svet nezaujatými očami dieťaťa. No keď sa opýtate desiatich ďalších ľudí, dostanete desať rôznych odpovedí. Takže na moment nechajme subjektívne výpovede stranou a pozrime sa na kvantifikovaný model zmenených stavov vedomia.

Meranie zmenených stavov vedomia

K meraniu zmenených stavov vedomia výskumníci používajú model nazývaný päť dimenzionálna škála hodnotenia zmenených stavov vedomia (5D-ASC). [3] Každá psychedelická látka na tejto škále vytvára unikátny a pre ňu typický obraz. V nasledujúcej tabuľke som skombinovala dáta z niekoľkých 5D-ASC štúdií[4], pre porovnanie psychedelickej skúsenosti na MDMA, LSD, psilocybíne a ketamíne.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Psychedelická skúsenosť podľa 5D-ASC škály.[4]
Preklad: Psychedelická skúsenosť (zľava doprava)
Vnímanie: Zmena vnímania podnetov,Audiovizuálna synestézia, Komplexná predstavivosť, Elementárna predstavivosť
Rozpad ega: Oddelenie od tela, Zhoršená kontrola a kognícia, Úzkosť
Oceánická bezbrehosť: Stav blaženosti, Spirituálna skúsenosť, Prežívanie jednoty, Vhľady

Graf zobrazuje len tri z piatich[5] dimenzií. Poďme sa bližšie venovať tomu, čo znamenajú:

1. Vnímanie

Obrazy a zvuky

Miera halucinácií súvisí s (1) typom substancie a (2) požitým množstvom. Z uvedených štyroch látok má MDMA len nízky potenciál vyvolávať audiovizuálne halucinácie, zatiaľ čo LSD spoľahlivo tieto zmeny vnímania spôsobí. Obrazy môžu byťelementárne: vízie obrazcov za zavretými očami, alebo komplexné: vízie celých scén alebo extrémne zvýšená predstavivosť. V jednej štúdii s psilocybínom sa ukázalo, že pri vysokej dávke je dvakrát vačšia pravdepodobnosť výskytu týchto fenoménov, než pri nízkej dávke.[6]

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zmeny významov

Veci, ktoré počujeme a vidíme pre nás môžu mať pod vplyvom psychedelických látok iný význam, než obvykle. Predstavte si napríklad pohár vody: v bežnom stave si možno pomyslíte „Vodu pijem, keď som smädný.“ Ale po užití psychedelika si pomyslíte „Voda je esencia života.“ V kontexte rekreačného užívania táto zmena vnímania významov dala vzniku mnohým vtipným historkám. Avšak v terapeutickom kontexte, zmena významu je dôležitým krokom ku zmene myslenia a následkom toho i správania. Vezmite si niečo, čo by vás obvykle vystrašilo k smrti, napríklad pavúky. Predstavte si, že ste užili psychedelickú látku a zrazu k vám priliezol pavúk. Namiesto zvíjania sa od znechutenia si možno pomyslíte: „Aký zvláštny a zároveň fascinujúci tvor“... a sledujete jeho pohyby so zvedavosťou dieťaťa.

Narušenie škodlivých vzorcov myslenia je kľúčové pre psychoterapiu a môže to byť veľmi zdĺhavý proces. I keď sa psychedeliká javia ako mocné nástroje k hlbokej a okamžitej zmene životnej perspektívy, je potrebný ďalší výskum, aby sme dokázali ich bezpečnosť.

2. Rozpad ega

Mimotelové zážitky a strata kontroly

Kto sa nebojí straty kontroly nad svojím telom? Tento strach je tým, čo robí túto dimenziu pre niektorých z nás tak desivou. Zahŕňa pocity vznášania sa, odpojenia mysli od tela, pocit, že už nemáme telo alebo vlastnú vôľu, ťažkosti rozlišovať dôležité od nedôležitého a robiť rozhodnutia. Súhlasím, že to môže znieť hrozivo. Niektoré praktiky, ako napríklad meditácia a senzorická deprivácia, si však kladú za cieľ práve tieto zážitky.
V tejto dimenzii skóruje obzlášť vysoko ketamín. LSD, psilocybín a MDMA tieto zážitky spôsobujú menej často.

Úzkosť

Všimnite si, ako nízko skórujú všetky štyri psychedeliká v úzkosti. To znamená, že dokonca aj pri možno skľučujúcich mimotelových zážitkoch alebo vizuálnych halucináciach sa užívatelia necítia úzkostní. Takzvanébad tripy sú najčastejšie dôsledkom nesprávneho výberu setu a settingu, ktoré prediskutujeme o chvíľu.

3.Oceánická bezbrehosť

Zatiaľ čo predošlá časť textu bola o negatívnej stránke rozpadu ega, táto časť je o jeho pozitívnej stránke.'Čo je pozitívneho na rozpade ega?' pýtate sa. Nuž, opýtam sa ja: bojujete niekedy sám so sebou? Väčšina z nás niekedy pociťuje úzkosť, perfekcionizmus, nutkavé správanie, stres, menejcennosť, alebo vinu. Odložiť samého seba stranou môže priniesť veľkú úľavu.

Oceánická bezbrehosť je blažený stav spokojnosti. Ľudia prežívajú hlboké prepojenie so svetom okolo nich. Niektorí ju popisujú ako napojenie na niečo"väčšie“ než sú oni sami, iní hovoria o spirituálnych zážitkoch. LSD a psilocybín skórujú v tejto dimenzii vyššie, než ketamín a MDMA. Výnimku tvorí kategória blaženého stavu, v ktorej vedie MDMA. To dáva zmysel, keď si spomeniete na to, ako MDMA zaplavuje mozog serotonínom, neurotransmiterom šťastia.
 

Rôzne látky, rôzne zážitky

Prečo MDMA, LSD, psilocybín a ketamín vyvolávajú výrazne odlišné skúsenosti? Nazývajú sa psychedelikami, pretože indukujú mimoriadne (zmenené) stavy vedomia.[7] Ale biochemicky svoj efekt vyvolávajú pôsobením na rôzne časti centrálnej nervovej sústavy.

Obrázok blogu
(zdroj: sapiensoup.com/psychedelic-experience)

Mechanistická klasifikácia psychotropných látok[8]

V rámci tohto modelu môžeme psychedeliká ďalej kategorizovať podľa ich podskupín, liečebného využitia a účinkov na mozog. MDMA je empatogén alebo entaktogén, LSD a psilocybín sú halucinogénya ketamín jedisociatívne anestetikum.


Preklad: 
MDMA:Medicínske využitie- Post-traumatická stresová porucha (PTSD), párová terapiaEfekty v mozgu- Zvyšuje mimobunkovú koncentráciu serotonínu a do menšej miery aj dopamínu a norepinefrínu, a to (1) uvoľnovaním týchto neurotransmiterov a (2) blokovaním ich spätného vychytávania.
LSD-Medicínske využitie: Depresia, úzkosť, OCD, závislosť, združené (klastrové) bolesti hlavy. Efekty v mozgu: Aktivuje 5-HT2A serotonínové receptory. LSD taktiež aktivuje dopamínové a ostatné 5-HT receptorové poddruhy, ale do menšej miery.
Psilocybín-Medicínske využitie: Depresia, úzkosť, OCD, závislosť, združené (klastrové) bolesti hlavy. Efekty v mozgu: Aktivuje 5-HT2A serotonínové receptory.
Ketamín-Medicínske využitie: Depresia, bipolárna porucha, závislosť
Efekty v mozgu: Inhibuje NMDA glutamátové receptory

Ak je pre vás ťažké porozumieť účinkom psychedelík na mozog, prečítajte si predošlý článok, ktorý vysvetľuje, ako funguje serotonínový systém

. Krok za krokom a pomocou mnohých ilustrácií vás prevedie od neznalosti neurotransmiterov a synaptických receptorov až k poznaniu, ktorým predčíte vačšinu ľudí.

Príbehy užívateľov

Ako sa teória premieta do skutočných zážitkov skutočných ľudí? Nasleduje niekoľko popisov toho, čo zažili užívatelia psychedelík.

MDMA

“Keď nastupuje účinok extázy, je to fantastický vzrušujúci pocit. Človek sa cíti blažený, plný energie, emočne otvorený a milujúci.[9]

LSD

“Extatický pocit lásky a šťastia, spriaznenosť s ostatnými ľuďmi, pocity domova v sebe a vo vesmíre, tečúce vízie, ktoré sú zložitejšie, farebnejšie a krajšie, než čokoľvek, čo sa v prírode nachádza, zvuk, ktorý môžeme cítiť svojim srdcom a dušou, pocit zastavenia sa v čase podobný večnosti a nekonečnosti, brilantne jasná myseľ, schopná vidieť seba zo širokej a novej perspektívy, ohromujúci príliv emócií.”[9]

Psilocybín

Psilocybínové huby vyvolávajú účinky podobné LSD, a predsa sa trochu líšia. Ľudia ich často popisujú ako nepredvídateľné a záhadné."Na psilocybíne často cítim, akoby som bol v prítomnosti prastarého učiteľa, zatiaľ čo na LSD mám pocit, že jednoducho sledujem svoje vlastné myšlienkové pochody.”[9]

Ketamín

Ketamín pôsobí veľmi odlišne od ostatných spomínaných látok. Väčšina psychedelík pôsobý na serotonínový systém, ketamín pôsobí na glutamátový systém. Glutamát je najpočetnejší neurotransmiter v mozgu a hrá vitálnu rolu pri ovládaní synaptickej plasticity, učenia a
pamäti.[10]
Jeho psychoaktívny efekt vyplýva z blokovania istého typu glutamátového receptoru, špecificky NMDA receptoru.[11] Ako disociatívne anestetikum navodzuje mimotelové zážitky a neschopnosť ovládať telo. Pri nízkych dávkach je užívateľ v snovom, mierne psychedelickom stave. Pri vysokých dávkach môžu byť pre niekoho zážitky až desivé: 'najintenzívnejšie, najdivnejšie a najpríjemnejšie psychedelikum'. Iný skúsený užívateľ ho popísal takto: 'pri nástupu účinku dochádza k zlomu kontinuity vedomia. (...) Často si nespomínam na to, kým som bol, že som sa narodil, že som mal osobnosť alebo telo, alebo že som niekedy vedel o planéte Zem. Zážitok je podobný totálnemu orgazmu v rezonancii s vesmírom. Cítim sa, akoby som bol v hyperpriestore, súčasne spojený so všetkými vecami.“ [9]

Bad tripy

A čo bad tripy? Existujú? Áno, existujú. Výskumný týmRolanda Griffithsa na Johns Hopkins University vykonal on-line prieskum, v ktorom sa užívateľov psilocybínu pýtali na detaily o ich najhoršiom bad tripe.

Obrázok blogu
(zdroj: Darrik May)

Inšpirované Darrikom May, ktorý použil tento obrázok pri svojej prednáške na konferencii Psychedelic Science 2017

V prieskume 62 percent respondentov hodnotilo svoj bad trip medzi desať psychicky najnáročnejších skúseností v živote.[12] Prekvapivo, približne rovnaké percento užívateľov ho hodnotilo ako jeden z desiatich najvýznamnejších zážitkov ich života. „Náročná skúsenosť, niekedy popisovaná ako katarzia, často ústi v pozitívny osobný alebo spirituálny význam,“uvádza Griffiths.[13]
 

Preklad: Ako osobne náročný bol tento zážitok? Ako osobne významný bol tento zážitok?
Ako 2000 užívateľov psilocybínu hodnotilo ich najhorší bad trip.[12]

Náročné situácie môžu v konečnom dôsledku viesť k osobnému rozvoju. 76 percent účastníkov uviedlo, že ich náročná skúsenosť viela kzlepšeniu kvality života a celkovej spokojnosti.[12] To naznačuje, že bad trip nemusí byť až taký zlý.

A čo vlastne vyvolalo tieto náročné skúsenosti? Dávka, set a setting boli významne spojené s mierou náročnosti a trvaním nepríjemnej skúsenosti.
 

Dôležitosť „setu a settingu“

Každá psychedelická skúsenosť závisí na rade faktorov. Samozrejme záleží na dávke a type užitej látky. Ale taktiež záleží na telesnej konštitúcii užívateľa, jeho pohlaví, genotype, jeho citlivosti na určité látky, interakciách s ďalšími látkami alebo liekmi, ktoré užíva, ako sú antikoncepcie alebo psychiatrické lieky. A ako keby to už nebolo dosť variability, zážitok veľmi záleží na tom, čo nazývamesetom a settingom. Set odkazuje na psychické nastavenie jedinca a jeho skúsenosti, setting je súhrnné označenie pre prostredie a jeho atmosféru.

Užiť MDMA na sedení párovej terapie má úplne iné účinky než užiť MDMA na festivale elektronickej tanečnej hudby.Psychedelický zážitok je funkciou vnútorného nastavenia človeka a tiež fyzického a sociálneho prostredia.
 


Užiť MDMA na sedení párovej terapie má úplne iné účinky než užiť MDMA na festivale elektronickej tanečnej hudby.
 

Vplyv setu a settingu vysvetľuje obrovskú varianciu v ranom psychedelickom výskume. Keď bol LSD prvýkrát distribuovaný v 50. rokoch minulého storočia, predával sa ako liek vyvolávajúci psychózu a používal sa v klinickej psychiatrii. Experinemty sa obyčajne vykonávali vo vysoko neosobných prostrediach strohých nemocničných izieb a subjekty boli často hospitalizovaní pacienti zo sociálne znevýhodnených populácií, napríklad väzni alebo závislí na drogách. V niektorých prípadoch nemali na výber a museli sa týchto experimentov účastniť. Boli priviazaní na posteľ, ostré svetlo, hrubý personál a lekári hľadajúci známky toho, že podaná látka vyvolala psychotickú reakciu. Každý by v takej situácii mal nepríjemný zážitok - či už s drogou, alebo bez nej.

O menej ako desaťročie neskôr sa LSD stalo populárnym medzi vysokoškolákmi ako látka, ktorá rozširuje vedomie a podporuje kreatívne myslenie. Účastníci sa zapojili do štúdií dobrovoľne, pretože očakávali významnú skúsenosť. Tieto experimenty boli často vykonávané v pekne vyzdobených miestnostiach so zaujímavým umením, rastlinami a hudbou, ktorú si dobrovoľníci mohli užívať, než nastúpil efekt podanej látky. Výskumníci boli citliví k potrebám účastníkov a zaobchádzali s nimi láskavo a s úctou.[14] To znie ako situácia, ktorú by si užil každý - či už s drogou, alebo bez nej.

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa LSD stalo látkou skúmanou rôznymi skupinami, z ktorých každá hľadala jeho potenciálne použitie v ich vlastnom záujme. Tieto snahy vyústili v nie menej než deväť rôznych hlavných koncepcí LSD. Medzi nimi LSD ako psychotomimetikum, psychoterapeutický nástroj, posilňovač tvorivosti, spirituálny sakrament, nástroj na ovládanie mysle (CIA), bojová látka (U.S. Chemical Corps) a revolučná molekula (podľa skupín ako sú Yippies a The Weathermen).[14]

To dokazuje, ako hlboko set a seting ovplyvňujú kvalitu psychedelickej skúsenosti. Prostredníctvom neustáleho výskumu sme však dokázali vyzdvihnúť niekoľko spoločných menovateľov všetkých psychedelických zážitkov, ako je nadčasovosť, nesebeckosť a ľahkosť.[15]
V ďalšej časti série sa pozrieme na to, ako sa títo menovatelia manifestujú v mozgu. Presnejšie: čo presne sa deje v mozgu, keď ľudia strácajú zmysel pre čas a vlastnú osobnosť?

Toto bola tretia časť našej série o psychedelických látkach:

Využitie psychedelických látok v medicíne

Psychedelické látky a serotoninergný systém

Psychedelická skúsenosť

Váš mozog na psychedelickej látke

Psychedeliká a duševné zdravie

Mikrodávkovanie LSD

MDMA-asistovaná psychoterapia

Prieskum(y)

Ďakujeme každému z vás, kto sa zapojil do Globálneho drogového prieskumu 2018. Spolu tak urobilo 4000 ľudí zo Slovenska. O výsledkoch vás budeme informovať v máji 2018. Viac o prieskume sa môžete viac dočítať tu: 4000 Slovákov sme sa opýtali, ako užívajú drogy


Podeľte sa o svoju skúsenosť a pomôžte vede

Ak máte skúsenosť(i) s psychedelickým zážitkom pomôžte nám vyplnením dotazníka, ktorý vznikol v českom Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a skúma fenomenológiu psychedelických zážitkov. Na prieskume spolupracujú Česká psychedelická spoločnosť a Slovenska psychedelická spoločnosť.

Prieskum v českom jazyku je dostupný tu Fenomenológie zmenených stavu vedomí po intoxikaci psychedelickou substancí
 

REFERENCIE

1. The Mushroom/LSD Experience Explained & Explored Retrieved 2017-06-20. 

2. The resource erowid, reports a common dose to be at around 100 micrograms of LSD. LSD Dosage Retrieved 2017-06-20. 

3. Dittrich A. The standardized psychometric assessment of altered states of consciousness (ASCs) in humans. Pharmacopsychiatry. 1998 Jul;31 Suppl 2:80-4. Review. PubMed PMID: 9754838 

4. Some titles were modified for better understanding. Data from Studerus E, Gamma A, Vollenweider FX. Psychometric Evaluation of the Altered States of Consciousness Rating Scale (OAV). Bell V, ed. PLoS ONE. 2010;5(8):e12412. PMCID: PMC2930851 and Carhart-Harris RL, Muthukumaraswamy S, Roseman L. Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Apr 26;113(17):4853-8. PubMed PMID: 27071089 

5. What’s not displayed in the chart are the two remaining dimensions acoustic alterations and altered vigilance. 

6. Vollenweider FX, Kometer M. The neurobiology of psychedelic drugs: implications for the treatment of mood disorders. Nat Rev Neurosci. 2010 Sep;11(9):642-51. Epub 2010 Aug 18. Review. PubMed PMID: 20717121

7. Psychedelic drug. Wikipedia. Retrieved 2017-06-20 

8. Lüscher C, Ungless MA. The Mechanistic Classification of Addictive Drugs. PLoS Medicine. 2006;3(11):e437. PMCID: PMC1635740 

9. Turner DM. 1994. The Essential Psychedelic Guide. Panther Press 

10. NMDA receptor. Wikipedia. Retrieved 2017-06-20

11. Bear M, Connors BW, Paradiso MA. Neuroscience. Exploring the Brain. 4th edition. Wolters Kluwer.

12. Carbonaro TM, Bradstreet MP, Barrett FS et al. Survey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive and negative consequences. J Psychopharmacol. 2016 Dec;30(12):1268-1278. Epub 2016 Aug 30. PubMed PMID: 27578767.

13. McMains V quotes Griffiths RR. 2017. Study explores the enduring positive, negative consequences of ingesting ‘magic mushrooms’ on HUB. Retrieved 2017-06-14 

14. Hartogsohn I. The American Trip: Set, Setting, and Psychedelics in 20th Century Psychology. MAPS Bulletin Special Edition. Spring 2013. Retrieved 2017-06-07 

15. Strongly recommended read: Kotler S, Wheal J. 2017. Stealing Fire. Dey Street Books. 

 Autor Marlene Rupp Preklad: MUDr. Katarína Molčanová

Slovenská psychedelická spoločnosť

Slovenská psychedelická spoločnosť

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu