reklama

Využitie psychedelických látok v medicíne

Psychedelické látky sa zdajú byť budúcim prielomovým objavom v starostlivosti o duševné zdravie. Liečiť depresiu “tripovaním” – to vážne..!?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (20)
Obrázok blogu
(zdroj: Marlene Rupp)


Na prvý pohľad sa môžu psychedelické látky zdať dosť desivé. Pravdepodobne ste už niekedy v živote počuli príbehy o tom, ako LSD niekomu spôsobilo schizofréniu, flashbacky, alebo o tom, že ľudia pod jeho vplyvom vyskočili z okna, pretože si mysleli, že vedia lietať.

Prvý zo série článkov, ktoré vám každú nedeľu v preklade  MUDr. Kataríny Molčanovej prináša SAPAS.
Vo svojích blogoch Marlene Rupp Viedenskej psychedelickej spoločnosti skúma medicínske využitie psychedelických látok, konkrétne LSD (trip), psilocybín (magické hubičky), MDMA (extáza) a ketamín. Články v anglickom origináli sú dostupné tu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na niektorých z týchto príbehov je zrnko pravdy, zatiaľ čo iné sú len legendami. Rizikami sa detajilnejšie budem zaoberať v nasledujúcom článku a tiež uvediem, čo o nich hovoria najnovšie vedecké štúdie.

Ale teraz skúste na chvíľku zabudnúť na príbehy, ktoré ste počuli. Neustále narastá počet dôkazov, ktoré svedčia o tom, že psychedelické látky majú prijateľný pomer rizika a úžitku a stoja za bližšiu pozornosť.

'Tripovaním' k šetreniu na daniach

Duševné choroby sú dvojito deštruktívne: v prvom rade spôsobujú utrpenie postihnutému, v druhom rade je ich liečba veľmi drahá a časovo náročná . Nový výskum ukazuje, že niektoré psychedelické látky sú neobyčajne efektívne v liečbe duševných porúch ako je depresia, posttraumatická stresová porucha (PTSD) a závislosť.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Prínosy pre individuálnych pacientov sú sami o sebe dramatické, ale rovnako presvedčivé sú ekonomické efekty zníženia výdajov na liečbu týchto chorôb. Keď pacienti dostanú rýchlejšiu a efektívnejšiu úľavu, takisto to pocíti aj zdravotníctvo a platiči daní.

Nasleduje niekoľko rýchlych faktov pre predstavu o tom, s akým veľkým – a drahým – problémom sa potýkame:

  • Jeden z piatich dospelých Američanov zažije duševnú poruchu.[2]

  • Depresia je jedna z najdrahších duševných porúch v Európe.[3]

  • Depresia je najčastejší dôvod absencie v práci v Spojenom kráľovstve, hneď po bežných ľahkých ochoreniach. [4]

  • V USA je epidémia závislosti na opiátoch: dva milióny závislých na predpisovaných opiátoch a ďalších 591 tisíc závislých na heroíne.[5] Viac Američanov zomrie na predávkovanie než sa stane obeťou autonehôd a vrážd dohromady. [6]

  • Zneužívania tabaku a alkoholu v Spojených štátoch ročne stojí 500 miliard dolárov. [7]

  • 868 tisíc amerických vojnových veteránov trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). S odhadovanými výdajmi 20 tisíc dolárov ročne na jedného veterána to je 17miliard dolárov na invalidné dôchodky pre veteránov. [8]

V súčasnosti sú pacientom predpisované drahé lieky, zatiaľ čo roky chodia na psychoterapiu. Ale ako veľmi im to v skutočnosti pomáha? Vezmite si napríklad depresiu: pacienti musia užívať lieky každý deň, trvá minimálne dva týždne, než začnú účinkovať a často majú vážne nežiadúce účinky. Pritom sú len o niečo efektívnejšie než placebo.[9] Ja by som hľadala výhodnejší obchod.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Antidepresíva sú drahé, ale sotva účinnejšie ako tableta s placebom.

Psychedeliká opakovane vykazujú vysokú mieru účinnosti – oveľa vyššiu, než bežné antidepresíva – už po pár užitiach látky. Účinky sú okamžité, dlhotrvajúce, s minimom nežiadúcich účinkov a nevyžadujú denné užívanie na dobu neurčitú.

Zmysluplne použité psychedelické látky by mohli uľaviť tlaku na naše zdravotníctvo a tým aj na platcov daní. Ale čo je dôležitejšie, mohli by pomôcť miliónom ľudí s duševnou poruchou, aby sa mohli v živote posunúť ďalej.

Toto je prvý zo série blogov, ktoré vám každú nedeľu vo svojom preklade prinesie SAPAS, v ktorých Marlene Rupp z Viedenskej psychedelickej spoločnosti skúma medicínske využitie psychedelických látok, konkrétne LSD (trip), psilocybín (magické hubičky), MDMA (extáza) a ketamín. Blogy sú v v anglickom originály dostupné tu.
 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Sú psychedelické látky nebezpečné?

Psychedelické látky sú vážne stigmatizované. Vo väčšine krajín sú subjektom najviac reštriktívnych drogových zákonov. Vláda ich považuje za látky (1) s vysokým potenciálom k zneužívaniu a (2) nemajúce nijaký úžitok v medicíne. Tieto predpoklady boli nespočtom štúdií vyvrátené. Ale legislatíva zatiaľ tieto fakty nezaznamenala. Následkom toho medicínske využitie psychedelík zostáva ilegálne.

V roku 2010 prof. David Nutt, Ph.D., súčasný prezident Európskej neuropsychofarmakologickej spoločnosti a poradca britskej vlády vo veciach zneužívania psychotropných látok, predstavil racionálnu analýzu dvadsiatich najčastejšie užívaných ilegálnych drog. Hodnotil individuálne a sociálne škody, ktoré jednotlivé látky spôsobujú.

V zozname sú zvýraznené 4 látky, ktorým sa postupne budú venovať tieto blogy
V zozname sú zvýraznené 4 látky, ktorým sa postupne budú venovať tieto blogy (zdroj: tab. 1. Škody spôsobené drogami v Spojenom kráľovstve (Nutt et al., 2010) [10])

Okrem zrejmého bezprostredného fyzického poškodenia užívateľa (vo svetlej modrej farbe) každá droga môže spôsobiť určitý stupeň sociálnej škody (v tmavomodrej farbe), ako napríklad poškodenie rodiny alebo náklady na zdravotnú starostlivosť a políciu. Nutt zistil, že pre užívateľa bolo najviac škodlivé užívanie heroínu, crack kokaínu a metamfetamínu (tiež známeho ako pervitin). Alkohol bol najviac škodlivý pre ostatných, pretože spôsobuje stratu vzťahov a hmotných vecí, zranenie iných osôb (vrátane bitiek, domáceho násilia a dopravných nehôd) a ekonomické náklady. Spoločnosť platí cenu za závislosť.

Psychedelické látky (zvýraznené žltou farbou) skórovali na rebríčku veľmi nízko (11., 17., 18., a 20. miesto) a druhým ľuďom nespôsobovali prakticky nijaké škody.

Zneužívanie drog a toxicita

Závislosť na drogách je vážny problém. Je však dôležité poznamenať, že legálny stav konkrétnej psychotropnej látky nemusí vždy korelovať s jej potenciálom ku zneužívaniu.

Napríklad marihuana je v USA klasifikovaná medzi drogami v prvej skupine (Schedule I), ale jej návykový potenciál je pomerne nízky. Okrem toho – vďaka jej extrémne nízkej toxicite – neboli zaznamenané nijaké úmrtia spojené s jej užitím.

Opačným príkladom sú bežne predpisované opiáty. Legálne narkotiká ako je oxykodón alebo fentanyl, ktorý je 50-krát účinnejší než morfín [11], má vysoký návykový potenciál i toxické vlastnosti. Incidencia zneužívania opiátov v Spojených štátoch stúpa veľkou rýchlosťou. Viac Američanov umiera na predávkovanie predpisovanými liekmi na bolesť, než na predávkovanie heroínom. [5] Predpisované opiátové látky sa nachádzajú v pravom hornom rohu nasledovnej tabuľky. Napriek tomu sú klasifikované ako droga druhej skupiny (Schedule II): vysoký návykový potenciál, ale s možným využitím v medicíne.

tab. 2. Vzťah návykovosti a bezpečnosti – pomer aktívnej a smrteľnej dávky zvýraznené sú 4 látky, ktorým sa postupne budú venovať tieto blogy
tab. 2. Vzťah návykovosti a bezpečnosti – pomer aktívnej a smrteľnej dávky zvýraznené sú 4 látky, ktorým sa postupne budú venovať tieto blogy (zdroj: Gable [12])


Graf zobrazuje návykový potenciál na osi Y a pomer bezpečnosti na osi X: čím je pomer nižší, tým je látka bezpečnejšia. Hodnota 0,1 znamená, že užitie desaťnásobku účinnej dávky je smrteľné. Hodnota 0,01 by vyžadovala konzumáciu 100-násobku účinnej dávky, aby bola smrteľná. Pre marihuanu, LSD a psilocybín by bolo potrebné, aby človek užil 1000-násobok aktívnej dávky, aby to malo za následok smrť. A skutočne, neexistuje žiadny dokumentovaný prípad smrteľného predávkovania týmito látkami u ľudí.

Opakované užitie psychedelických látok v krátkom časovom intervale neprináša užívateľovi (v dôsledku rýchleho vzniku tolerancie) uspokojivé účinky. Preto je ich potenciál k zneužívaniu limitovaný. Je známe, že psychedeliká nespôsobujú fyzickú závislosť. Faktom je, že naopak uľahčujú odvykanie od alkoholu či nikotínu. [13]

Terapeutický potenciál

Mnohé žiarivé výsledky raného psychedelického výskumu v 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia boli výsledkom prílišnej horlivosti výskumníkov, ktorí hlásili to, čo vidieť chceli.

Výskum bol nesprávne vedený a chýbalo následné sledovanie pacientov k zaznamenávaniu dlhodobých účinkov. Mnohé zo zázračných výsledkov sa nepodarilo zopakovať, keď boli na mieste odpovedajúce vedecké kontroly. [14]

Za posledných 70 rokov sa veda veľmi zmenila a vačšina raných psychedelických výskumov nespĺňa rigorózne štandardy súčasného vedeckého výskumu.

A zatiaľ čo toto všetko je pravda, nechceme vyliať vaničku aj s dieťaťom. Súčasné štúdie s rigorózne aplikovanými vedeckými štandardmi ukazujú sľubné terapeutické výsledky u pacientov, trpiach mnohými psychickými poruchami.

Psychedeliká možno nie sú zázračným liekom samé o sebe. Ale v kombinácii s psychoterapiou sa dívame na liečebný postup, ktorý je o mnoho viac efektívny, než (predražené) postupy používané v súčasnosti.

Hypotetický príklad liečebného protokolu
Hypotetický príklad liečebného protokolu  (zdroj: Marlene Rupp (preklad SAPAS))


Kto vedie výskum psychedelických látok?

Psychedelické látky boli v polovici 60. rokov prehlásené za ilegálne a tým bol raný psychedelický výskum zastavený. Po dobu viac než štyroch desaťročí bolo nemožné viesť ďalší výskum. Avšak v posledných 15 rokoch zažíva psychedelický výskum renesanciu.

Dnes, psychedelické látky nie sú vábivým svetlým zajtrajškom mladej politickej kontrakultúry. Sú to preslávení vedci a neziskové farmaceutické spoločnosti, kto vykonáva štúdie a jedná so zákonodárcami. Žiadne povstania, žiadne orgie, žiadne festivaly, žiadne kulty.

Prestížne výskumné tými po celom svete robia plne randomizované, dvojito-zaslepené, placebom kontrolované štúdie. Držiac sa zlatého štandardu moderného výzkumu skúmajú terapeutické vlastnosti psychedelik. Seriózne časopisy a noviny ako The New York Times, The Washington Post, The Guardian, alebo Wired publikujú ich objavy. Prečo? Pretože výsledky doslova zmenia vaše vedomie.

Obrázok blogu
(zdroj: Marlene Rupp (preklad SAPAS))


Organizácie, ktoré zhromažďujú tieto objavy, patria medzi najprestížnejšie na svete:

Výskumníci na Johns Hopkins University School of Medicine zistili, že jediná vysoká dávka psilocybinu snížila depresiu a úzkosť u 92% pacientov, trpiacich život-ohrozujúcou rakovinou.[15] V ďalšej štúdii, psilocybín pomohol fajčiarom prekonať ich závislosť na nikotíne. Po šiestich mesiacoch 80% z nich stále abstinovalo. Porovnajte to s inak typickou úspešnosťou 15-30%.[13]

Výskumná skupina z Imperial College London zistila, že len po dvoch dávkach psilocybínu sa na niekoľko mesiacov zmernili alebo zastavili príznaky depresie u pacientov, ktorí neodpovedali na zvyčajnú liečbu.[16]

Multidisciplinárna Asociácia pre Psychedelické Štúdie (MAPS) dosiahla prevratné výsledky pri MDMA-asistovanej psychoterapii u pacientov trpiacich PTSD rezistentnou na liečbu. Už po troch sedeniach s MDMA, 61% pacientov ďalej nespĺňalo kritériá pre diagnózu PTSD. A úžitok z liečby naviac stúpal s časom. [8]

Vedci prezentujú svoje štúdie o psychedelikách na TED konferenciách. Najlepší autori New York Times píšu o revolúcii v stavoch vedomia.[17] Tim Ferriss, znalec Silicon Valley udáva „Miliardári, ktorých poznám, skoro bez výnimky používajú halucinogény na bežnom poriadku.“[18] A ďalší obyvatelia tiež nasledujú: mikrodávkovanie LSD je veľkým trendom pre jeho schopnosť zvýšiť výkonnosť a kreativitu. Stigma, ktorá je na psychedelikách eroduje pred našimi očami.


Stigma, ktorá je na psychedelikách eroduje pred našimi očami.

Kto výskum nevedie? „Big pharma“- veľké farmaceutické spoločnosti. Lieky, ktoré sú podané len jeden alebo dvakrát, nie sú dobré na biznis. Takže je výskum vedený predovšetkým univerzitami a neziskovými organizáciami.

Séria článkov o psychedelikách

V nasledujúcich kapitolách budem zdieľať najviac fascinujúce vhľady zo súčasného výskumu: Čo presne robí LSD v mozgu? Prečo ketamín vedie k okamžitej úľave od depresie? Ako pomáha MDMA čeliť strachu u traumatizovaných pacientov? Prečo narastá počet technológov v Silicon Valley, ktorý si mikrodávkujú LSD? Je pravda, že LSD spôsobuje psychózy a tzv. flashbacky?

A pre tých z vás, ktorých zaujíma „Aký je to vlastne pocit, vziať si psychedelikum?“ má veda odpoveď tiež.

Je to veľa informácií a preto je toto prvý zo série príspevkov na blogu:

Využitie psychedelických látok v medicíne

Psychedelické látky a serotoninergní systém

Psychedelická skúsenosť

Váš mozog na psychedelickej látke

Psychedeliká a duševné zdravie

Mikrodávkovanie LSD

MDMA- asistovaná psychoterapia

Prieskum(y)

Ďakujeme každému z vás, kto sa zapojil do Globálneho drogového prieskumu 2018. Spolu tak urobilo 4000 ľudí zo Slovenska. O výsledkoch vás budeme informovať v máji 2018. Viac o prieskume sa môžete viac dočítať tu: 4000 Slovákov sme sa opýtali, ako užívajú drogy


Podeľte sa o svoju skúsenosť a pomôžte vede

Ak máte skúsenosť(i) s psychedelickým zážitkom pomôžte nám vyplnením dotazníka, ktorý vznikol v českom Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a skúma fenomenológiu psychedelických zážitkov. Na prieskume spolupracujú Česká psychedelická spoločnosť a Slovenska psychedelická spoločnosť.

Prieskum v českom jazyku je dostupný tu Fenomenológie zmenených stavu vedomí po intoxikaci psychedelickou substancí

 

Referencie:

1. Jacobson R. Turn On, Tune In, Get Better: Psychedelic Drugs Hold Medical Promise. 2014. Scientific American 

2. Any Mental Illness (AMI) Among U.S. Adults. 2015. National Institute of Mental Health. 

3. Olesen J, Gustavsson A, Svensson M. The economic cost of brain disorders in Europe. Eur J Neurol. 2012 Jan;19(1):155-62. PubMed PMID: 22175760

4.  Office for National Statistics. Estimate of the number of days of sickness absence taken: by reason, UK, 2013 to 2015. 2016. 

5. American Society of Addiction Medicine. Opioid Addiction 2016 Facts & Figures. - Data from: Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2016). Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 16-4984, NSDUH Series H-51). Retrieved fromhttp://www.samhsa.gov/data/ 

6. Katz J. You Draw It: Just How Bad Is the Drug Overdose Epidemic?. 2014. New York Times. 

7. Costs of Substance Abuse. 2010. National Institute on Drug Abuse. 

8. Rick Doblin. Psychedelic Science 2017. 2017. Youtube.

9. Kirsch I. Antidepressants and the Placebo Effect. Zeitschrift Fur Psychologie. 2014;222(3):128-134.PMCID: PMC4172306 

10. By User:Tesseract2. Wikimedia Commons with layout modifications by Sapiensoup - data from Nutt DJ, King LA, Phillips LD; Independent Scientific Committee on Drugs. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet. 2010 Nov 6;376(9752):1558-65. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6. Epub 2010 Oct 29. PubMed PMID: 21036393. CC BY-SA 3.0, 

11. Fentanyl. Wikipedia. Retrieved on 2017-04-27. 

12. By User:Thundermaker. Wikimedia Commons layout modifications by Sapiensoup – data from Gable RS. (2006). Acute toxicity of drugs versus regulatory status. In Drugs and Society: U.S. Public Policy. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. pp. 149–62; Table 7.1 Safety Ratio and Dependence Potential of Psychoactive Drugs. CC BY-SA 3.0 

13. Nielson L. Hallucinogen in ‘magic mushrooms’ helps longtime smokers quit in Hopkins trial. 2014. Hub, Johns Hopkins 

14. The Medical History of Psychedelic Drugs. 2007. Dissertation presented to the University of Cambridge. 

15. Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. J Psychopharmacol. 2016 Dec;30(12):1181-1197.PubMed PMID: 27909165

16. Robin Carhart-Harris at TED. 2016. Psychedelics: Lifting the veil. Youtube. 

17. Strongly recommended read: Kotler S, Wheal J. 2017.Stealing Fire.. Dey Street Books. 

18. Fink E. 2015. When Silicon Valley takes LSD. CN

 Autor Marlene Rupp Preklad: MUDr. Katarína Molčanová

Slovenská psychedelická spoločnosť

Slovenská psychedelická spoločnosť

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu