Hlavné nebezpečenstvá, ktoré môže obstipácia navodiť.

O zápche (obstipácia, constipation) sa vo všeobecnosti hovorí vtedy, keď dochádza k prirodzenému vyprázdňovaniu menej často ako trikrát týždenne, obsah stolice je tuhý, formovaný a celý akt sprevádzajú rôzne problémy.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Postihuje asi 15% populácie, ženy a seniori (65 roční a starší) ňou trpia trikrát častejšie ako ostatní.

 Obstipácia pritom nie je choroba, ale symptóm, ktorý však pri neriešení alebo dlhodobom trvaní môže vyprovokovať vznik a následné reťazenie rôznych chorobných stavov.

 Z tenkého čreva sa do hrubého dostane cca 1500 mililitrov trávenej hmoty. Hrubé črevo má za úlohu hlavne vstrebávať tekutiny (vodu) a minerály. Na stolicu sa z tohto zmení 200-400 mililitrov. Pritom si je potrebné uvedomiť, že pokým sa trávená hmota zdržiava v tenkom čreve (trávenie a vstrebávanie) približne 7-9 hodín, v hrubom v priemere okolo 30 hodín (20-70). Znamená to, pokiaľ je jeho obsah nezdravý, že aj rovnaký čas negatívne vplýva, najmä na sliznicu, ale aj organizmus ako celok. V prípade obstipácie sa uvedený čas, tým škodlivosť, patrične znásobuje, so všetkými možnými dôsledkami z toho plynúcimi.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obr. 1: Obstipácia sa týka prevažne hrubého čreva. Vľavo normálny stav, vpravo situácia pri obstipácií, kedy dochádza k rozšíreniu priesvitu hrubého, ale už aj tenkého čreva. Ilustračné foto, zdroje: https://www.romata.sk/article/355/riziko-rakoviny-hrubeho-creva-na-slovensku-je-velmi-vysoke https://www.noviny.sk/slovensko/46073-nafukovacie-hrube-crevo-pokracuje-v-boji-proti-rakovine
Obr. 1: Obstipácia sa týka prevažne hrubého čreva. Vľavo normálny stav, vpravo situácia pri obstipácií, kedy dochádza k rozšíreniu priesvitu hrubého, ale už aj tenkého čreva. Ilustračné foto, zdroje: https://www.romata.sk/article/355/riziko-rakoviny-hrubeho-creva-na-slovensku-je-velmi-vysoke https://www.noviny.sk/slovensko/46073-nafukovacie-hrube-crevo-pokracuje-v-boji-proti-rakovine 

 Nebezpečenstvá z dlhotrvajúcej a neriešenej zápchy sú rozmanité, majú rôzny stupeň závažnosti a naliehavosti riešenia. Vyplývajú zo stavov, ktoré hrozia v samotnom tráviacom trakte, najmä v hrubom čreve a súvisiacich lokalizácií.

 V prvom prípade sa môžu vytvárať miestne (lokálne, regionálne) zápalové ložiská sliznice a celej hrúbky steny hrubého čreva, ktoré nielen obstipáciu neriešia, ale ju prehlbujú. Navyše, sú spravidla príčinou následnej dysbiózy (porucha rovnováhy medzi prospešnými a škodlivými mikroorganizmami v miestach ich prirodzeného výskytu), veľmi často so vznikom tzv. SIBO syndrómu (small intestinal bacterial overgrowth, čo znamená syndróm bakteriálneho prerastania čreva), kedy sa mikroorganizmy, obvyklé v hrubom čreve a prispôsobené na anaeróbne prostredie, „presunú“ do vyšších partií čreva, kde ich prítomnosť nie je žiaduca, dokonca vyslovene škodí.

SkryťVypnúť reklamu

 Tiež hrozí syndróm zvýšenej priechodnosti čreva, o ktorom sme v našich blogoch niekoľkokrát písali celkom nedávno (viď www.symptomedica.com).

SkryťVypnúť reklamu
Obr. 2: Nepríjemnou komplikáciou obstipácie, môže byť prudké zvýraznenie dysbiózy a nástup SIBO syndrómu (vysvetlenie v texte), ktorý je už závažným ochorením a prejavuje sa, paradoxne, aj úpornými hnačkami, čo je nežiaduci spôsob riešenia obstipácie Ilustračné foto, zdroj: https://biokplus.com/blogs/news/sibo-how-small-intestinal-bacterial-overgrowth-impacts-your-microbiome-your-overall-health
Obr. 2: Nepríjemnou komplikáciou obstipácie, môže byť prudké zvýraznenie dysbiózy a nástup SIBO syndrómu (vysvetlenie v texte), ktorý je už závažným ochorením a prejavuje sa, paradoxne, aj úpornými hnačkami, čo je nežiaduci spôsob riešenia obstipácie Ilustračné foto, zdroj: https://biokplus.com/blogs/news/sibo-how-small-intestinal-bacterial-overgrowth-impacts-your-microbiome-your-overall-health 

 Pridružiť sa môže aj vznik divertikulov (výchlipky sliznice, ktoré sa v priečnom priesvite tlačia smerom navonok z hrubého čreva, spôsobujú rôzne problémy, pritom reálne hrozí, že sa zapália, dokonca dokážu prasknúť a navodiť tým náhlu brušnú príhodu).

 Dlhodobá obstipácia môže byť tiež podporným faktorom pre vznik alebo vzplanutie rôznych autoimúnnych ochorení čreva (tiež sme o nich už niekoľkokrát písali), ale aj škodlivosti zápalových a iných nádorov.

Obr. 3: Pozdĺžny prierez poslednej časti hrubého čreva a konečníka za normálnych okolností (vľavo) a pri chronickej obstipácii (vpravo). Zdroj: https://slideplayer.com/slide/7732513/
Obr. 3: Pozdĺžny prierez poslednej časti hrubého čreva a konečníka za normálnych okolností (vľavo) a pri chronickej obstipácii (vpravo). Zdroj: https://slideplayer.com/slide/7732513/ 

 Napriek tomu, že obstipáciu sa zvyčajne konzervatívne takmer stále darí vyriešiť, nie je celkom vylúčený ani vznik náhlej črevnej nepriechodnosti (ileus, starší názov aj mizerere), čo už je problém nanajvýš vážny, až kritický.

SkryťVypnúť reklamu

 K častým príčinám druhotne navodenej zápchy u dospelých môžu byť aj dehydratácia (akútna, ale najmä dlhodobá), rozvrat vnútorného prostrediaminerálov (chýbanie vápnika, draslíka, horčíka a iných), najrôznejšie ochorenia iných častí gastrointestinálneho systému (polypy, nádory, zápaly, divertikuly), žliaz s vnútorným vylučovaním (napr. hypotyreóza, čiže znížená činnosť štítnej žľazy, poruchy činnosti prištítnych teliesok, cukrovka a iné), chronické zlyhávanie obličiek, neurologické ochorenia širokej škály (týkajúce sa nervstva tráviacej sústavy, ale aj centrálneho alebo periférneho), vrátane poranení hlavy, mozgu, miechy.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

 Zo súvisiacich ochorení a chorobných stavov sú hlavné tie, ktoré vyplývajú z vynakladania veľkého úsilia človeka, ktorý trpí obstipáciou, pri vypudzovaní stolice a vedú k zvyšovaniu vnútro brušného tlaku. Častými sú vnútorné a vonkajšie hemoroidy (v našich blogoch sme o nich písali celkom nedávno) a prietrž (hernia alebo ľudovo aj pruh, kyla) na typických miestach.

 Napríklad v slabine (inguinálna), pupočná (umbilikálna), u mužov aj v miešku (skrotálna), ale môže sa vyklenúť prakticky v hociktorom oslabenom mieste prednej brušnej steny, vrátane jaziev po najrôznejších operáciách (obr. 4). Na diagnostiku komplikovanejšie sú vnútorné hernie, kedy sa po opakujúcom zvyšovaní vnútro brušného tlaku nejaký orgán alebo jeho časť vpraví do miesta, kam vonkoncom nepatrí (napr. do bránice alebo všelijakých zákutí brušnej dutiny či malej panve).

 Nie zriedkavým sprievodným javom, v súvislosti s obstipáciou, bývajú bolesti hlavy, problémy z kolísavého krvného tlaku (výstupy a klesnutia v krátkych intervaloch). Po opakovanom zvyšovaní tlaku brušného lisu sa môžu objaviť problémy zo zakrvácania

SkryťVypnúť reklamu
Obr. 4: Extrémne a dlhodobé zvyšovanie vnútro brušného tlaku pri obstipácii môže spôsobiť vznik prietrže (zhora nadol tzv. epigastrická, pupočná, bočná brušná, v jazve, slabinová, stehenná). Vľavo typické miesta na prednej brušnej stene, vpravo pozdĺžny prierez brucha s pupočnou prietržou. Zdroje: https://rollinghillsmedical.com/types-of-hernia-treatment/ https://zdravovek.eu/cs/pruh-hernie/
Obr. 4: Extrémne a dlhodobé zvyšovanie vnútro brušného tlaku pri obstipácii môže spôsobiť vznik prietrže (zhora nadol tzv. epigastrická, pupočná, bočná brušná, v jazve, slabinová, stehenná). Vľavo typické miesta na prednej brušnej stene, vpravo pozdĺžny prierez brucha s pupočnou prietržou. Zdroje: https://rollinghillsmedical.com/types-of-hernia-treatment/ https://zdravovek.eu/cs/pruh-hernie/ 

do očných spojiviek, ale aj z nosa či problémy s tzv. stredným a vnútorným uchom. Nie sú zriedkavé poruchy srdcového rytmu (búšenie), so vznikom obavy z prítomnosti nejakej menej očividnej srdcovocievnej choroby, ale aj príznaky poukazujúce na záťaž centrálneho mozgového systému. Nehovoriac o rozsiahlej skupine porúch psychiky, vrátane demencií, veľmi často vedúcich k ďalšiemu zhoršovaniu obstipácie, zvyšovaniu obavy z aktu vyprázdňovania, ktorý bude treba opakovane riešiť, ale aj z prítomnosti iných, najmä závažných chorôb (karcinofóbia).

 Sprievodnými znakmi psychosomatických zmien pri obstipácii sú neschopnosť (úmyselná či neúmyselná) alebo neochota postihnutej osoby meniť zaužívané stereotypy (výživové aj v oblasti životného rytmu). K pridruženým okolnostiam patrí napr. aj odmietanie použiť inú, než tú „svoju“ toaletu. Najmä po osobnej skúsenosti, že sa zápcha pravidelne zhorší na inom mieste (pracovné prostredie, cestovanie, dovolenky) či pri nápore na psychiku (deti po opakovaní sa hádok medzi rodičmi, študenti pred dôležitými udalosťami, akými sú napr. rôzne skúšky, písomky, dospelí pri nezdravej medziľudskej atmosfére na pracovisku či v prípade iných, najmä predvídateľných konfliktných situácií, seniori najmä z obavy náhlej hmotnej núdze, ohrozenia života a zdravia).

 Pritom ľudia, starší aj celkom mladí, si následne časom vypestujú svoje rituály a maniere, ktoré nemajú reálny objektívny podklad a môžu niekedy „vyprodukovať“ aj nepochopiteľné či úsmevné situácie.

 V našej praxi sme sa stretli a riešili rozhodnutie klienta, ktorý zásadne nejedol ovocie a zeleninu. Lebo to z ekonomického hľadiska považoval za faktor, ktorý značne prevážil výživový profit, podľa hesla ... za veľa peňazí – málo muziky ... Dokonca, v dôsledku psychického tlaku, ktorý sa mu vyvinul, takmer úplne obmedzoval aj chôdzu. Pohyb „vinil“ zo spoluúčasti na vzniku jeho obstipácie. Napokon tomu „podľahol“ a takmer prestal chodiť. Namiesto toho vyžadoval riešenia jednoduché, okamžité, ale hlavne lacné.

Obr.5: Pri riešení chronickej zápchy je nanajvýš dôležité plne akceptovať osobnosť pacienta v celej šírke jeho telesných, ale aj duševných daností, lebo až 90% prípadov obstipácie zapríčiňujú funkčné poruchy, nie organické.  Ilustračné foto, zdroj: https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/465963-karcinom-hrubeho-creva-aby-prevencia-nebola-len-slovo/
Obr.5: Pri riešení chronickej zápchy je nanajvýš dôležité plne akceptovať osobnosť pacienta v celej šírke jeho telesných, ale aj duševných daností, lebo až 90% prípadov obstipácie zapríčiňujú funkčné poruchy, nie organické.  Ilustračné foto, zdroj: https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/465963-karcinom-hrubeho-creva-aby-prevencia-nebola-len-slovo/ 

 Následné prepočty skutočných nákladov na výživové opatrenia a tých, ktoré bolo potrebné vynaložiť na riešenie následkov dlhodobo neriešenej obstipácie síce zobral na vedomie (zo slušnosti voči osobe lekára), ale meniť jeho stravovacie zvyky a aktivovať pohybové aktivity vyžadovalo nesmierne a skoro márne úsilie. Do doby, kedy sa nám, zhodou okolností, mu podarilo vybaviť niekoľko rôznych vyšetrení v jeden, ten istý deň. Potrebné však bolo absolvovať náročné pešie presuny, lebo pracoviská, ktoré diagnostiku realizovali, boli roztrúsené po celom rozľahlom priestore nemocnice.

 A - čuduj sa svete - môj pacient ich absolvoval prekvapujúco sviežo a oveľa rýchlejšie, než som očakával. Pritom ho, „nevládneho“, nebolo ani potrebné rozvážať na invalidnom vozíku, so zdôvodnením, že nechce „strácať“ čas.

 Teda, neochota zintenzívniť pohybové aktivity sa skôr vytvorila „v hlave“, než v dôsledku závažnosti reálnych telesných zdravotných problémov.

 Uvedený príklad nechce kohokoľvek vysmievať alebo, nebodaj, odsudzovať. Snahou je iba dokumentovať, že pri budovaní vzťahu ku klientovi, v záujme docielenia dobrého výsledného efektu, diagnostik – liečiteľ musí brať trpezlivo do úvahy celú jeho osobnosť (telo aj dušu). Aby sa podarilo citlivo naprávať normy alebo „normy“ staré a zlé novými a dobrými. A to sa nedá docieliť zákazmi, príkazmi, krikom či zlosťou. Pacienta - klienta skôr znechutia, odradia, nezriedka až urazia a vzájomný vzťah sa naruší, možno dokonca nenávratne.

 V prípade riešenia obstipácie, najmä chronickej, je to obzvlášť veľmi dôležité! Preto je aj pri jej riešení nutná trpezlivosť, vytrvalosť, nenáhlenie, prajnosť, vytvorenie priaznivej atmosféry vzájomného súzvuku a dôvery. Aj s vedomím, že až 90% prípadov obstipácie sa týka tzv. funkčných porúch tela a duše, iba 10% má za príčinu nejaký organický dôvod.

 O niektorých, najmä nefarmakologických spôsoboch riešenia zápchy, pokračujeme nabudúce.

AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc.
AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc. 
Symptomedica

Symptomedica

Prémiový bloger
 • Počet článkov:  92
 •  | 
 • Páči sa:  85x

Sme interná a dietologická ambulancia špecializovaná na prevenciu a podpornú liečbu civilizačných ochorení, so zameraním na črevo a črevný mikrobióm. http://www.symptomedica.com Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu