Obstipácia – problém, o ktorom sa „nepatrí“ hovoriť.

Obstipácia - zápcha je sťažené vyprázdňovanie stolice, spravidla v dôsledku jej tuhej konzistencie. Niekedy sa môže spájať aj s menej častou stolicou, ale nie je to automatické pravidlo. Existujú totiž typy ľudí, ktorí mávajú

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

stolicu zriedkavejšie, ale pritom pravidelne a obstipáciou netrpia.

 Z príčinných hľadísk sa zápcha rozdeľuje napr. na prvotnú (primárnu, resp. funkčnú) a sekundárnu (druhotnú, tzv. symptomatickú).

 Primárna môže byť akútna (náhla a dočasná) a chronická (dlhodobá), ktorá sa delí na habituálnu (návykovú), spastickú (vyprovokuje ju sťah svalstva niektorej časti gastrointestinálneho traktu, najčastejšie čreva) a atonickú (v dôsledku ochabnutia nervových pletení svalstva, najčastejšie tráviaceho traktu).

Obr. 1: Zápcha – obstipácia nie je ochorením v plnom slova zmysle, ale neriešená môže vyprovokovať nástup nepríjemných situácií, až chorobných stavov. Ilustračné foto,  zdroj: https://www.adc.sk/clanky/zapcha-obstipacia-a-jej-manazment-5782.html
Obr. 1: Zápcha – obstipácia nie je ochorením v plnom slova zmysle, ale neriešená môže vyprovokovať nástup nepríjemných situácií, až chorobných stavov. Ilustračné foto, zdroj: https://www.adc.sk/clanky/zapcha-obstipacia-a-jej-manazment-5782.html 

 Príčinou akútnej zápchy býva najčastejšie zmena stravy, cestovanie, porucha životného režimu a rytmu. Spravidla sa po niekoľkých dňoch spontánne upraví.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 Chronická habituálna zápcha, môže byť následkom utlmeného nutkavého pocitu na stolicu (dyschézia) a to neúmyselná alebo navodená nadmierou užívaných látok, ktoré zmäkčujú stolicu (laxatíva), ale spôsobujú ju aj psychické dôvody (najmä stres). Stolica sa vtedy hromadí v hrubom čreve, ďalej zahusťuje v dôsledku vstrebávania vody, čo obstipáciu ešte viac prehlbuje.

 Spastická zápcha vzniká spravidla v prípadoch, kedy sa niektorá časť hrubého čreva prechodne stiahne (akoby mala kŕč) a to bráni priebežnému posúvaniu obsahu, zahusťuje ho a naďalej spomaľuje. Najčastejšou príčinu bývajú psychické poruchy, ale aj niektoré nádory, prípadne iné ohraničené ochorenia steny hrubého čreva či vplyv niektorých liekov.

SkryťVypnúť reklamu

 Atonická zápcha postihuje spravidla ľudí seniorského veku a spôsobuje ju „prirodzená“ ochabnutosť nervových pletení svalstva, ktoré zabezpečuje posúvanie obsahu čreva smerom k miestu jeho bežného opúšťania tráviaceho traktu.

Obr. 2: Znázornenie jednotlivých častí hrubého čreva. Zdroj: https://www.gastroenterolog.com/index.php/ako-pouzivat-cookies/22-choroby-v-gastroenterologii/choroby-tenkeho-a-hrubeho-creva/52-idiopaticke-crevne-zapaly-ulcerozna-kolitida-crohnova-choroba
Obr. 2: Znázornenie jednotlivých častí hrubého čreva. Zdroj: https://www.gastroenterolog.com/index.php/ako-pouzivat-cookies/22-choroby-v-gastroenterologii/choroby-tenkeho-a-hrubeho-creva/52-idiopaticke-crevne-zapaly-ulcerozna-kolitida-crohnova-choroba 

 Príznaky obstipácie nebývajú spočiatku výrazné a spravidla sa dajú rozpoznať až keď trvá dlhšie obdobie. Sprevádza ju pocit naplneného, nafúknutého brucha (napriek tomu, že črevné plyny odchádzajú normálne), pociťovanie určitého vnútro brušného tlaku. Pridružiť sa môžu mierne bolesti hlavy. Pri prehmatávaní (palpácia) prednej brušnej steny je možné nahmatať hrče stvrdnutej stolice (skybalá) v miestach typického uloženia jednotlivých častí hrubého čreva, prípadne pri digitálnom vyšetrení konečníka.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

 V prípade spastickej obstipácie môžu byť príznaky búrlivejšie, sprevádzané náhlymi a bolestivými kŕčmi brucha, pocitom vnútorného prelievania črevného obsahu aj občasnou hnačkou v prípade, že sa pridružila aj zápalová reakcia vnútornej časti steny hrubého čreva.

 Jedným z nepríjemných včasných následkov dlhotrvajúcej obstipácie je vznik tzv. iritačnej kolitídy, čo je dráždenie vnútornej časti stien hrubého čreva (sliznice), s následnými zápalovými známkami. Prejaví sa prudkou, zvyčajne jednorazovou hnačkou. Pri nej však nedôjde k vyprázdneniu tuhej stolice, ale iba tekutého obsahu, ktorý vznikol ako bezprostredná reakcia sliznice čreva na dráždiaci (mechanicky aj toxicky) a zápalový proces.

SkryťVypnúť reklamu
Obr. 3: Dve znázornenia typickej obstipácie, vpravo aj najčastejší mechanizmus jej vzniku, kedy tekutý obsah, ktorý príde do hrubého čreva z tenkého (žltý) sa zahusťuje, následne dochádza k ďalšiemu vstrebávaniu tekutín (vody) a vzniknú typické „bobky“ tuhej, formovanej stolice, ktorá  sa konečníkom obtiažne vypudzuje. Zdroje: https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(17)31416-7/fulltext https://aryanzherbal.com/blog/constipation-2/
Obr. 3: Dve znázornenia typickej obstipácie, vpravo aj najčastejší mechanizmus jej vzniku, kedy tekutý obsah, ktorý príde do hrubého čreva z tenkého (žltý) sa zahusťuje, následne dochádza k ďalšiemu vstrebávaniu tekutín (vody) a vzniknú typické „bobky“ tuhej, formovanej stolice, ktorá sa konečníkom obtiažne vypudzuje. Zdroje: https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(17)31416-7/fulltext https://aryanzherbal.com/blog/constipation-2/  

 Existujú rôzne spôsoby objektívneho potvrdzovania zápchy. Spravidla sa hodnotí podľa šiestich (rímskych) kritérií, pritom o obstipácii jednoznačne svedčí prítomnosť aspoň troch z nich, v priebehu po sebe idúcich troch mesiacov. Ide o:

1. spontánnu stolicu menej ako trikrát týždenne,
2. namáhavé vyprázdňovanie, s nutnosťou vynakladať silný vnútro brušný tlak,
3. tvrdú, formovanú stolicu („bobky“),
4. pocit neúplného, resp. nedostatočného vyprázdnenia po stolici,
5. pociťovanie mechanickej prekážky v tzv. anorektálnej časti hrubého čreva (konečník a ritný otvor), blokujúci akt vyprázdňovania,
6. nutnosť využívať rôzne evakuačné manévre (napr. klystírom, prstom) pri vypudzovaní obsahu.

SkryťVypnúť reklamu

 Prípady, uvedené v poradí 2.- 6. sú ako pozitívne vyhodnocované vtedy, keď sa vyskytujú najmenej u štvrtiny (25%) týždenných defekácií.

 K podporným bodom patrí aj neschopnosť vyprázdnenia stolice bez použitia preháňadiel (napr. až 75% klientov domovov dôchodcov či iných sociálnych zariadení pre seniorov, ich berie pravidelne).

 Uvedené kritéria sú sugestívne, v praxi odskúšané, ale nie vždy postačujúce. Musíme si totiž uvedomiť jeden závažný fakt, že zápcha môže sprevádzať celú radu najrôznejších chorôb a poškodení zdravia. Týkajúcich sa samotného gastrointestinálneho ekosystému (tráviaceho traktu) alebo majú inú lokalizáciu (umiestnenie v tele). Preto bez ich odstránenia sa aj obstipácia rieši zložitejšie.

 Predovšetkým ide o nedostatočný pitný režim, nevhodnú skladbu stravy, ale do úvahy sa musia brať aj rôzne zápalové ochorenia (infekčné aj neinfekčné), mechanické prekážky (polypy, nádory, zrasty, cudzie telesá), rôzne otravy, dysbióza (narušenie rovnováhy medzi prospešnými a škodlivými mikroorganizmami), vrátane prítomnosti parazitov. Medzi možné príčiny, vychádzajúce z iných orgánov a orgánových systémov, ide aj napr. o vplyvy zo spomalenia krvného obehu (srdcovocievne choroby či súvisiace s krvným tlakom), plynúce z periférneho, ale i centrálneho nervového systému (choroby mozgu a nervov), úrazov a operácií, imobility (z tzv. centrálnych alebo periférnych dôvodov), vrátane roztrúsenej sklerózy, Parkinsonovej choroby či mentálnej anorexie, endokrinných orgánov a činností, ktoré zabezpečujú (napr. hospodárenie s minerálmi či tehotenstvo), kam patria rôzne poruchy štítnej žľazy, cukrovka, ale aj nádory rôznych typov a lokalizácií.

SkryťVypnúť reklamu
Obr. 4. Bristolská klasifikácia stolice: 1-2 ťažšia a ľahšia obstipácia, 3-4 ideálna stolica, 5 stolica s nedostatkom vlákniny, 6-7  stredne ťažká a ťažká hnačka. Zdroj:  https://ecosh.com/constipation-symptoms-causes-bristol-stool-scale-and-natural-treatment/
Obr. 4. Bristolská klasifikácia stolice: 1-2 ťažšia a ľahšia obstipácia, 3-4 ideálna stolica, 5 stolica s nedostatkom vlákniny, 6-7  stredne ťažká a ťažká hnačka. Zdroj: https://ecosh.com/constipation-symptoms-causes-bristol-stool-scale-and-natural-treatment/ 

 V súvislosti so zápchou je dôležité spomenúť tiež rôzne chemické látky. Jednak prídavné v potravinách (napr. tzv. E-čka), ale hlavne lieky.

Obr. 5: Obstipácia vyprovokovaná opioidmi. Zdroj:  https://www.clinicalpainadvisor.com/home/topics/chronic-pain/opioid-induced-constipation-insights-into-diagnosis-and-effective-treatment/
Obr. 5: Obstipácia vyprovokovaná opioidmi. Zdroj: https://www.clinicalpainadvisor.com/home/topics/chronic-pain/opioid-induced-constipation-insights-into-diagnosis-and-effective-treatment/ 

 Príčinou obstipácie môžu byť niektoré analgetiká (bolesť tíšiace), vrátane opioidov (patria sem aj drogy), spazmolytiká (uvoľňujúce kŕče), diuretiká (odvodňujúce), antidepresívaanxiolytiká (potláčajúce vnútorné pnutie, strach a nepokoj), sedatíva (upokojujúce), hypnotiká (na spanie), antipsychotiká, tiež antidiaroiká (proti hnačke), antihistaminiká (proti alergiám a histamínovej intolerancii), anticholinergiká (uvoľňujú kŕče hladkej svaloviny), antiparkinsoniká, antacidá (lieky na znižovanie kyslosti), preparáty železa, niektoré antibiotiká, lieky na reguláciu krvného tlaku (antihypertenzíva, napr. blokátory kalciových kanálov), nesteroidné antireumatiká, sympatomimetiká (podporujú tzv. sympatické nervstvo), ale, paradoxne, aj dlhodobé užívanie preháňadiel či polypragmázia (dlhodobé využívanie veľkého množstva rôznych liekov).

 Preto diagnostik musí jednotlivé možnosti, ktorých je nepreberné množstvo, zvažovať a citlivo vyhodnocovať, potvrdzovať ich, upravovať alebo vylúčiť.

 O hlavných zdravotných nebezpečenstvách, ktoré vyplývajú z neriešenia chronickej obstipácie, pokračujeme nabudúce.

AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc.
AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc. 
Symptomedica

Symptomedica

Prémiový bloger
  • Počet článkov:  92
  •  | 
  • Páči sa:  85x

Sme interná a dietologická ambulancia špecializovaná na prevenciu a podpornú liečbu civilizačných ochorení, so zameraním na črevo a črevný mikrobióm. http://www.symptomedica.com Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

288 článkov
SkryťZatvoriť reklamu