Riziko trombózy a embólie nás sprevádza celým životom.

Písmo: A- | A+

Krvné cievy delíme na tepny (artérie), žily (vény) a vlásočnice (kapiláry). Artérie rozvádzajú po tele najmä okysličenú krv a živiny, vény odkysličenú a splodiny látkovej premeny.

Spojovníkom oboch zásadných častí obehovej cievnej sústavy sú kapiláry. Obr. 1.

 Dokonalú cirkuláciu krvi zabezpečuje činnosť srdca. Denne urobí cca stotisíc sťahov, približne sedemdesiat za minútu. Jednou kontrakciou pošle do obehu 60-80 mililitrov krvi, za desať minút približne päť litrov, čiže celý objem, ktorý máme za normálnych okolností v cievnom riečisku k dispozícii.

Obr. 1: Spojovníkom medzi tepnovým (artérie) a žilovým (vény) obehom je rozsiahla sieť vlásočníc. Zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Illu_capillary.jpg, https://sk.gov-civ-guarda.pt/capillary
Obr. 1: Spojovníkom medzi tepnovým (artérie) a žilovým (vény) obehom je rozsiahla sieť vlásočníc. Zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Illu_capillary.jpg, https://sk.gov-civ-guarda.pt/capillary 

 Plynie z toho, že krvný obeh a všetky jeho súčasti sú enormne zaťažované, navyše režimom nepretržitým. Nie je preto prekvapením, že patrí medzi tie orgánové systémy, ktoré sú aj vysoko rizikové. Jeho poruchy a choroby ohrozujú nielen zdravie, ale tiež život.

 Pritom ochorenia cievnej sústavy (tepien, žíl, vlásočníc) nie sú vonkoncom zriedkavé.

 Najväčšie riziká vyplývajú z faktu, že aj drobné poškodenie správnej funkcie môže vyprovokovať následné nepriaznivé reťazenie a nabaľovanie. Naberať na závažnosti, ktorej dôsledkom môžu byť až život priamo ohrozujúce stavy. Medzi vysoko rizikové poruchy patria aj cievne trombózy a embólie. Najmä tzv. končatinovým sa v našom príspevku budeme teraz venovať, lebo sú akurátnym príkladom ako nesprávne diagnostikované, neliečené alebo zle interpretované poruchy menšej závažnosti alebo v štádiu zrodu, môžu prerásť až do obávanej a život ničiacej situácie, napr. pľúcnej embólie, mozgovej mŕtvice či neprekrveniu (infarktu) srdcového svalu.

 Krvné zrážanie je proces, ktorý zabraňuje pred náhlym a nebezpečným krvácaním. Cieľom je chrániť celistvosť (integritu) organizmu a zastaviť únik životodarnej tekutiny. 

 Kaskáda krvného zrážania je nanajvýš zložitý proces. Na jej priebehu a účinnosti sa podieľa množstvo hlavných faktorov, prispievajú doplňujúce a ovplyvňujú ho ďalšie, nemenej dôležité súčasti. Obr. 2.

Obr. 2: Zjednodušená schéma kaskády krvného zrážania. Zdroje:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%A1%C5%BEanie_krvi#/media/S%C3%BAbor:Coagulation_full.svg  https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/hemokoagulacny-skrining-indikacie-na-vysetrenie-hodnotenie-vysledkov
Obr. 2: Zjednodušená schéma kaskády krvného zrážania. Zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%A1%C5%BEanie_krvi#/media/S%C3%BAbor:Coagulation_full.svg https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/hemokoagulacny-skrining-indikacie-na-vysetrenie-hodnotenie-vysledkov 

 Výsledkom nepriaznivého vývoja môže byť vznik krvných zrazenín (trombov). Spočiatku sú mikroskopické a pokiaľ ich organizmus a jeho faktory proti zrážaniu (ktoré sú protipólom voči faktorom umožňujúcim zrážanie, aby bol za normálnych okolností zabezpečený rovnovážny stav vnútorného prostredia) nedokážu „rozpustiť“, postupne sa zväčšujú a „putujú“ cievnym riečiskom, pokiaľ nevznikne situácia, že ich veľkosť je objemnejšia ako priesvit cievy. Znamená to, že v tomto okamihu za zaklinia, priľnú k vnútornej vrstve cievnej steny (endotel) a spôsobia zníženie, spomalenie alebo úplné zastavenie prúdenia krvi do oblastí v smere jej toku. Druhou najčastejšou príčinou (z plejády iných), je vznik krvnej zrazeniny v mieste vonkajšieho alebo vnútorného zúženia cievy (najmä v dôsledku zápalu, úrazu, útlaku vo vnútri, napr. sklerotickým plátom alebo vonkajšieho, napr. pri opuchu, inom poranení či z tlaku škrtiaceho oblečenia), jej postupné narastanie. Môže spôsobiť zúženie priesvitu cievy a následné neprekrvenie (ischémia) štruktúr v priebehu hlavného prúdu alebo vytvorenie prekážky, ktorá znamená zastavenie odtoku (stáza) krvného prúdenia a hromadenie krvi pred touto prekážkou. Obr. 3, 4

Obr. 3: Včasným dôsledkom zvýšenia krvnej zrážanlivosti je vznik mikroskopických krvných zrazenín (trombov) a ich postupné zväčšovanie sa (nabaľovanie). Zdroj:  https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/narodny-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob-chce-kupit-specialny-zdravotnicky-material/
Obr. 3: Včasným dôsledkom zvýšenia krvnej zrážanlivosti je vznik mikroskopických krvných zrazenín (trombov) a ich postupné zväčšovanie sa (nabaľovanie). Zdroj: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/narodny-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob-chce-kupit-specialny-zdravotnicky-material/ 

 Prípadným následným uvoľnením krvnej zrazeniny vzniká cirkulujúci útvar, čiže embolus. Putuje v cievnom riečisku, s vysokou mierou pravdepodobnosti, že sa zakliní na inom mieste (embólia). Obr. 5, 6. Pritom škodí najmenej dvoma možnými spôsobmi. Čím je väčší, tým jeho zaklinenie spôsobuje väčšiu plochu nedostatočného prekrvenia (napr. celú dolnú končatinu) alebo, hoci aj menšieho rozsahu, postihuje životne závažnejšiu oblasť tela (pľúca, mozog, srdce, iné vnútorné orgány).

4: Znázornenie dvoch základných následkov uzatvorenia cievneho riečiska dolných končatín. Vľavo pri nedokrvení (ischémia), vpravo pri hromadení krvi pred prekážkou (stáza).  Zdroje: https://www.surgicalexam.com/case87A.html., https://dumpor.com/sk/articles/8684
4: Znázornenie dvoch základných následkov uzatvorenia cievneho riečiska dolných končatín. Vľavo pri nedokrvení (ischémia), vpravo pri hromadení krvi pred prekážkou (stáza). Zdroje: https://www.surgicalexam.com/case87A.html., https://dumpor.com/sk/articles/8684 

 Čiže, trombus je krvná zrazenina, ktorá cievu uzatvára v mieste svojho vzniku. Embolus je útvar, unášaný krvným riečiskom, ktorý upchá cievu s menším priesvitom, aký je sám. Kvôli úplnosti je treba poznamenať, že najčastejším embolom bývajú organizované krvné zrazeniny (čiže, trombus už je prerastený fibrínom, tým v krvi málo rozpustný alebo nerozpustný, obr. 7), ale môže nim byť aj iná tkanivová štruktúra, napr. tuk, zhluk najrôznejších buniek, plodová voda, ale i vzduchová bublina či parazit.

Obr. 5: Vznik trombu v mieste zúženia (poškodenia) steny cievy, s následným nepriaznivým vývojom a jeho uvoľnením (embolizáciou) do cievneho obehu. Zdroj:  https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000865/1806613/Tromboza-moze-prekvapit-aj-vas--Dva-priznaky--ktore-okamzite-upozornia-na-upchatie-zily
Obr. 5: Vznik trombu v mieste zúženia (poškodenia) steny cievy, s následným nepriaznivým vývojom a jeho uvoľnením (embolizáciou) do cievneho obehu. Zdroj: https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000865/1806613/Tromboza-moze-prekvapit-aj-vas--Dva-priznaky--ktore-okamzite-upozornia-na-upchatie-zily 
Obr. 6: Znázornenie jedného zo základných mechanizmov vzniku trombózy končatinových ciev, vrátane jej možného dôsledku, ktorým je odtrhnutie trombu a jeho ďalšie putovanie v cievnom riečisku. Zdroj: https://www.modrykonik.sk/zdravie/tromboza/
Obr. 6: Znázornenie jedného zo základných mechanizmov vzniku trombózy končatinových ciev, vrátane jej možného dôsledku, ktorým je odtrhnutie trombu a jeho ďalšie putovanie v cievnom riečisku. Zdroj: https://www.modrykonik.sk/zdravie/tromboza/ 

 Príčiny a rizikové faktory pre vznik trombózy alebo embólie, najmä končatinovej, sa vzájomne prelínajú. Zvyčajne ide o kombináciu viacerých, ktoré sa „zišli“ nesprávnym spôsobom na nesprávnom mieste. Môžu byť vrodené (zvýšená pohotovosť pre krvné zrážanie, iné krvné vrodené choroby) alebo získané (tých je viac).

 Prispieva najmä dlhodobá dehydratácia, vek (starší sú rizikovejší), pohlavie (ženy bývajú náchylnejšie, záťažou navyše je pre nich tehotenstvo aj šestonedelie), obezita, fajčenie, prekonané úrazy a operácie, imobilnosťpripútanie na lôžko, rôzne choroby tepien (najmä kôrnatenie a zápaly - arteritídy) a žíl (hlavne tzv. kŕčové žily – varixy a zápaly žíl - flebitídy), poruchy krvitvorbyrovnováhy faktorov podporujúcich krvné zrážanie aj ho rozpúšťajúce, škrtiace oblečenie, rôzne ochorenia životne dôležitých orgánov (srdca, pľúc, obličiek, orgánov gastrointestinálneho ekosystému, najmä čriev, žliaz s vnútornou sekréciou), ale aj súbežná či ukončená liečba, v minulosti už prekonané trombózy a embólie či rôzne zhubné a nezhubné nádory, terapia proti nádorová, s použitím kortikoidov, hormonálna, vrátane hormonálnej antikoncepcie. 

Obr. 7: Znázornenie embolu (vľavo) a najčastejšej zóny končatinového postihnutia (vpravo). Zdroje.  https://receptyodbabky.sk/tromboza-tichy-zabijak-odhalte-skutocne-priznaky-trombozy-podla-tychto-znakov/
Obr. 7: Znázornenie embolu (vľavo) a najčastejšej zóny končatinového postihnutia (vpravo). Zdroje. https://receptyodbabky.sk/tromboza-tichy-zabijak-odhalte-skutocne-priznaky-trombozy-podla-tychto-znakov/ 

 V tejto súvislosti sa stále uvádza ako hlavná príčina klasická, tzv. Virchowova triáda (Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821-1902). Tvorí ho poškodenie vnútornej výstelky cievy (zápalom, aterosklerózou, poruchami imunity), spomalené alebo turbulentné prúdenie krvi (ischémia, stáza, poruchy srdcového rytmu alebo jeho chlopní, dehydratácia, sedavý spôsob života, tehotenstvo) a porucha rovnováhy medzi zrážanie provokujúcimi a odstraňujúcimi faktormi (tzv. trombofilné).

 O príznakoch, diagnostike, liečbe a najmä prevencii pred vznikom trombóz a embólií, budeme pokračovať nabudúce.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.
Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc. 
Skryť Zatvoriť reklamu