Akou prioritou je klimatizácia v MHD pre naše krajské mestá?

Písmo: A- | A+

Klimatizácia v MHD by mala byť v 21. storočí samozrejmosťou, ale ani v roku 2021 to tak nie je. Zisťoval som vo všetkých krajských mestách, aký je podiel klimatizovaných vozidiel, a či ju plánujú domontovať do starších vozidiel.

Akou prioritou je klimatizácia v MHD pre naše krajské mestá? V každom krajskom meste je situácia iná. Sú mestá, kde je komfort cestujúcich prvoradý a v dohľadnej dobe plánujú mať 100% podiel klimatizovaných vozidiel, zatiaľ čo v iných mestách sa klimatizácii oblúkom vyhýbajú a cestujúci si môže v letných mesiacoch vychutnávať saunové rituály. Veľa miest sa spolieha len na prirodzenú obnovu vozového parku, niekde sa však už po vzore hlavného mesta zaoberajú možnosťou domontovať klimatizáciu do starších vozidiel, ktoré ešte plánujú využívať niekoľko nasledujúcich rokov. Ako sú na tom jednotlivé mestá? 

V Trnave klimatizáciu cestujúci ešte nepocítili

A ani ešte istý čas určite nepocítia, pretože aj najnovšie autobusy, ktoré v Trnave zakúpili, nemajú klimatizáciu. V meste pribudlo tento rok osem nových nízkopodlažných autobusov SOR NB 12 City, ktoré však majú klimatizovaný iba priestor pre vodiča. Mestskú hromadnú dopravu v Trnave zabezpečuje súkromný prepravca Arriva Trnava. V súčasnosti v meste premáva 34 autobusov, z ktorých má klimatizáciu pre vodiča 8 (dodaných v júli tohto roku) a klimatizáciu pre cestujúcich nemá žiaden. V iných oblastiach príkladná slovenská samospráva je v tejto štatistike najhorším krajským mestom.

Košice: "Nedisponujeme požadovanou informáciou."

Takto znela odpoveď na infožiadosť, ktorú som zaslal mestu Košice, či plánujú dobudovanie klimatizácie do autobusov, resp. najmä električiek, ktoré ňou nie sú vybavené. Doposiaľ po Košiciach nejazdí ani jedna električka, ktorá by bola vybavená klimatizáciou v priestore pre cestujúcich. 46 električiek Vario LF2+ klimatizovaný iba priestor pre vodiča. Práve električky Vario LF a LF2+ by vzhľadom na ich vek boli ideálnymi kandidátmi na dobudovanie klimatizácie. Limity môžu byť pochopiteľné ekonomického charakteru. Zároveň by bolo potrebné nájsť technicky vhodné riešenie, ktoré by zohľadňovali nosnosť strechy týchto električiek.

Pri autobusoch je situácia lepšia, z celkového počtu 186 vypravovaných autobusov má až 131 (70%) klimatizáciu v celom vozidle. Priestor pre vodiča je klimatizovaný v ďalších 27 autobusoch. Trolejbusy v Košiciach premávajú iba počas spomienkových jázd cez víkend, sú na hranici svojej životnosti a klimatizáciou pochopiteľne nedisponujú. O klimatizácii v Košiciach som spísal rozsiahlejší článok, ktorú si môžete prečítať tu.

Klimatizácia v košickej MHD? Možno ani o 25 rokov…

Prešov: závisí to od technických a ekonomických možností

V Prešove premáva 47 trolejbusov, z ktorých 27 je plne klimatizovaných (57%) a ďalších 7klimatizáciu iba pre vodiča (15%). V prípade autobusov je situácia horšia, zo 63 vypracovaných autobusov má iba tretina klimatizáciu aj pre cestujúcich, jeden ďalší autobus značky SOR NB 18 City má klimatizáciu len pre vodiča.

Prípadné doplnenie klimatizácie do vozidiel nie je vylúčené, DPMP túto možnosť komentoval nasledovne: “Domontovanie klimatizácie do autobusov plánované nie je, všetky autobusy vozového parku MHD bez klimatizácie majú viac ako desať rokov. O domontovaní klimatizácie do trolejbusov MHD sa uvažuje iba u tých, ktoré majú menej ako desať rokov (pozn. je to 7 trolejbusov Škoda 31 Tr SOR dodané v rokoch 2011-2013). Domontovanie klimatizácie bude závisieť od technických, ale najmä od ekonomických možností.” Dopravný podnik mesta Prešov momentálne pripravuje nákup desiatich nových parciálnych trolejbusov (4 krátke 6 kĺbových), ktoré by takisto mali už byť plne klimatizované. 

Žilina má vysoký podiel klimatizovaných vozidiel

Priemerný vek vozidiel v žilinskej MHD je najnižší v rámci krajských miest, je to len niečo vyše piatich rokov. Všetky autobusy MHD v Žiline majú funkčnú klimatizáciu a v prípade trolejbusov je každý z nich vybavený minimálne klimatizáciu pre vodiča. Klimatizácia pre cestujúcich absentuje iba v 15 trolejbusoch Škoda 31Tr SOR a 30Tr SOR (34%). DPMZ sa vyjadril k otázke doplnenia klimatizácie pre cestujúcich do spomínaných trolejbusov nasledovne: “Domontovanie klimatizácie do trolejbusov Škoda 30 a 31Tr SOR nie je aktuálne v investičnom pláne Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o. (DPMŽ). Dopravný podnik realizuje prieskum o finančnej návratnosti tejto investície a zahrnie to následne do investičného plánu na rok 2022. O výsledku realizácie rozhodne výška pridelených investičných prostriedkov, resp. schválenie rozpočtu zo strany objednávateľa, Mesta Žilina.”

V hlavnom meste doplnili klimatizáciu do starších vozidiel minulý rok

Bratislavský dopravný podnik ako prvý na Slovensku nechal domontovať klimatizáciu do vozidiel MHD, ktoré ňou v čase obstarania nedisponovali. Minulý rok doplnili do 68 autobusov klimatizačné jednotky. Tým navýšili podiel klimatizovaných autobusov na približne 75%. V prípade trolejbusov je situácia ešte lepšia, klimatizáciu pre cestujúcich obsahuje 120 trolejbusov (87%) a ďalších 7 ju má k dispozícii aspoň v priestore pre vodiča.

Čo sa týka ďalšieho dopĺňania klimatizácie do vozidiel, tak Dopravný podnik Bratislavy už nepočíta, vzhľadom na vek vozidiel, s montážou do autobusov či trolejbusov z dôvodu nerentability. Staršie vozidlá čaká čoskoro vyradenie a nahradenie novými plne klimatizovanými vozmi. V prípade električiek je situácia odlišná. Iba 60 električiek značky Škoda je plne klimatizovaných (31%). Dopravný podnik sa k prípadnej montáži klimatizácie do električiek vyjadril nasledovne: “DPB uvažuje nad domontovaním klimatizácie len do električiek typu ČKD Tatra T6 A5 (pozn. ročníky výroby 1991-1997), avšak v súčasnosti zatiaľ nie je určené technické riešenie a taktiež termín montáže.”

Banská Bystrica: Jediný klimatizovaný trolejbus

Trolejbusovú prepravu v Banskej Bystrici zabezpečuje mestský dopravný podnik (DPMBB). Z 32 trolejbusov je jediný vybavený klimatizáciou aj pre cestujúcich, miesto pre vodiča je klimatizované aj u ďalších dvoch trolejbusov toho istého modelu. Mesto Banská Bystrica sa nevyjadrilo, či plánuje zaviesť klimatizáciu pre cestujúcich do ďalších vozidiel, informáciu radšej odmietlo zverejniť. Na druhej strane autobusovú dopravu v meste zabezpečuje súkromná firma SAD Zvolen. Z ich celkového počtu 138 klimatizáciu 91 (66%).

Trenčín: Iba 3 klimatizované autobusy

V Trenčíne vôbec neplánujú domontovať klimatizáciu. V najmenšom krajskom meste premáva celkovo 44 autobusov, klimatizáciou sú vybavené iba 3 (2 Irisbus Crossway 10,6M a 1 Iveco Crossway LE 12M). Klimatizované nie sú ani električky, ktoré premávajú do priľahlých Trenčianských Teplíc.

V Nitre vymenia v budúcom roku dopravcu

V súťaži uspel český dopravca Transdev Morava, ktorý má nahradiť od 1.1.2022 súčasného prevádzkovateľa MHD Arriva Nitra. Pre cestujúcich to bude znamenať aj výrazné skvalitnenie cestovania. Na oficiálnej stránke mesta Nitra sa uvádza, že od nástupu nového dopravcu: "všetky autobusy budú mať bezbariérový vstup, budú nízkopodlažné a budú mať automatickú klimatizáciu. Vozidlá budú vďaka Full HD kamerovému systému bezpečnejšie. V autobusoch bude WiFi zadarmo. Cestovný lístok sa bude dať zakúpiť platobnou kartou, mobilom alebo iným smart zariadením. Informácie pre cestujúcich budú na širokouhlých LCD monitoroch. Zmizne reklama na oknách, nebude zvnútra ani zvonku. Zatmavovacie fólie okien nebudú prípustné. Vek vozidiel bude nižší ako je v súčasnosti. Autobusy budú v bledomodrej farbe, ktorá je oficiálnou farbou mesta Nitra." V súčasnosti v Nitre jazdí 99 autobusov na mestských linkách, z ktorých len polovica, konkrétne 50, je vybavená klimatizáciou aj v priestore pre cestujúcich a priemerný vek vozidiel je až 14 rokov. Z toho hľadiska nepochybne dôjde k zvýšeniu kvality cestovania. Neštandardné je to, že 17 vozidiel, ktoré aktuálne premávajú v Nitre, majú klimatizáciu iba v priestore pre cestujúcich, a zároveň ju nemajú v priestore pre vodiča.

Terajší dopravca Arriva Nitra okrem MHD v Nitre zabezpečuje aj prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. To bude robiť aj naďalej. Z 88 autobusov je 62 vybavených klimatizáciou aj v priestore pre cestujúcich (70,5%). Prekvapivo však iba 15 prímestských autobusov je nízkopodlažných.

Tabuľka 1: Podiel všetkých plne klimatizovaných vozidiel MHD v krajských mestách

Podiel všetkých plne klimatizovaných vozidiel MHD v krajských mestách
Podiel všetkých plne klimatizovaných vozidiel MHD v krajských mestách (zdroj: Tomáš Jurkovič)

Zdroj: vlastné spracovanie podľa infožiadostí odoslaných krajským mestám (v prípade Trenčína, Banskej Bystrice a Trnavy sú infromácie získané z imhd.sk)

Zhrnutie

Najväčší podiel klimatizovaných vozidiel MHD má v súčasnosti Žilina, kde je po modernizácii vozového parku až 77% plne klimatizovaných vozidiel. V budúcom roku ju však predbehne Nitra, ktorá sa stane prvým slovenským mestom, kde budú všetky vozidlá MHD plne klimatizované (v súčasnosti sú na pomyselnom 4. mieste s 50,5% podielom klimatizovaných vozidiel). Na druhom mieste sa umiestnilo hlavné mesto s vyše 66% zastúpením plne klimatizovaných vozidiel, čo dosiahlo rozsiahlym domontovaním klimatizácie do starších vozidiel. Viac ako polovicu plne klimatizovaných vozidiel majú ešte aj v Banskej Bystrici (54%).

Na dne tejto štatistiky sa umiestnilo mesto Trnava, kde na komfort cestujúcich v letných mesiacoch nemyslia vôbec a ani posledné zakúpené autobusy nedisponujú klimatizáciou v priestore pre cestujúcich. V Trenčíne sú na tom iba o 1 klimatizovaný autobus lepšie, čo je tiež žalostne málo. Košice a Prešov sú na tom podobne, podiel klimatizovaných vozidiel je necelá polovica (konkrétne 46% a 43%).

Záver

Mesto Nitra pristúpilo ku komfortu cestujúcich najserióznejšie, vyhlásilo verejnú súťaž s takými podmienkami, aby cestujúci mohli cestovať vo vozidlách hodných 21. storočia, kde je klimatizácia priestoru pre cestujúcich úplnou samozrejmosťou. Ostatné mestá, ktorým MHD zabezpečuje súkromný prepravca (všetky okrem Košíc, Bratislavy a Prešov) by si z toho mohli vziať príklad a vypísať súťaže s podobnými parametrami ako v Nitre. 

Mestá, ktoré majú svoje vlastné mestské dopravné podniky, by nemali čakať iba na prirodzenú výmenu vozového parku, ale po vzore Bratislavy by mali domontovať klimatizáciu do tých vozidiel, ktoré najbližšie roky (povedzme aspoň najbližších 5 a viac) neplánujú vyradiť. Najmä v prípade vozidiel mladších ako 10 rokov by to malo byť čo najskôr, tam sa to ekonomicky vyplatí najviac. V prípade električiek, ktoré môžu slúžiť aj vyše 30 rokov by sa táto hranica (kedy sa ešte oplatí domontovať klimatizáciu), mala posunúť. Prvoradé musí byť zdravie cestujúcich a s naozaj veľkým dôrazom na komfort cestovania, ak chceme dotiahnuť viac ľudí do MHD a udržať si súčasných cestujúcich aj naďalej.

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu" alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!

Titulná fotografia: Rukapalvelu.fi

Skryť Zatvoriť reklamu